Mål: Beregne ressursbehov

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Nå har du funnet det project omfang, inkludert hvordan du konfigurerer oppgavelisten og beregning av aktivitetsvarigheter. Du kan bruke denne informasjonen til å foreta foreløpig estimater, identifisere krav og starte bemannings og innkjøpsprosesser for å skaffe ressurser du trenger.

Tips!: Denne artikkelen er en del av en serie med artikler i Project-kartet som beskriver et bredt spekter av project management aktiviteter. Vi kaller disse aktivitetene "mål" fordi de er organisert rundt livssyklusen til prosjektstyringen: lage en plan, spore og administrere et prosjekt og lukke et prosjekt.

Forrige mål |  Neste mål

Se alle mål på kartet for prosjektet

Kalkulatortaster og tall for personalressurser

Nummer én Identifisere og beregne ressursbehov     Når du oppretter omfang og mål og konfigurere listen oppgave i prosjektplanen, er du klar til å planlegge ressurser. 

Mer...

Prosessen nedenfor kan hjelpe deg med å identifisere typer og antall ressursene du trenger å implementere prosjektet:

 • Se gjennom prosjektlisten omfang og oppgave     Identifiser prosjektets krav for personer, utstyr, materielle ressurser og kostnadsressurser ved å se gjennom prosjektlisten omfang og oppgave.

 • Hent historiske ressursen og informasjon om aktivitetsvarighet     Samle inn informasjon fra tidligere prosjektfiler, databaser og personer som har jobbet på lignende prosjekter. Se spesielt etter informasjon om typer og antall ressurser som ble brukt, samt faktisk varighet oppgavene.

 • Vurdere hvordan tallene ressurs påvirker varigheter     Antall ressurser som er tildelt en aktivitet ofte påvirker varigheten for aktiviteten. I de fleste tilfeller, spesielt for oppgaver, to ressurser kan fullføre en oppgave i halvparten av tiden det tar en enkelt ressurs Hvis du vil den. Legge til flere ressurser til aktiviteter kalles "krasjer" prosjektet og tatt til et yttergrensen kan være risikabelt mulighet til å fullføre et prosjekt på grunn av ekstra kostnader og ineffektivitet som kan resultere.

  I andre tilfeller er eksempel med Utformingsoppgaver, legge til ressurser ikke sikkert at varigheten reduseres.

 • Vurdere hvordan ressursmuligheten og kvalitet påvirker varigheter     Funksjoner og opplevelse for ressursene som er tildelt til en aktivitet kan påvirke betydelig varigheten for aktiviteten. Hvis du for eksempel forventes et gruppemedlem med fem års erfaring vanligvis å fullføre en aktivitet i mindre tid enn et gruppemedlem med to års erfaring.

 • Se gjennom og Begrens varigheten Estimerer     Bruk informasjonen du har samlet inn om dette prosjektet og lignende prosjekter for å finjustere Estimerer for prosjektoppgavene. Nøyaktigheten til beregningen for ressurskrav, avhenger av nøyaktigheten av beregningene for aktivitetsvarigheten.

 • Identifisere ressurstyper og antall behov     Når du har samlet all informasjonen du trenger, identifisere hvilke typer ressurser (personer, utstyr og materialer) og antallet som er nødvendig for hver ressurs. Identifisere også eventuelle spesifikasjoner og antakelser du bruker om hver ressurs stilling, kompetansesett, opplevelse, funksjonaliteten, kvalitet eller gradering.

 • Bruk en ekspert på se gjennom din ressurskrav     Bruk et gruppemedlem erfarne og kjennskap til å se på beregninger for oppgaven aktivitetsvarighet og ressurskrav.

 • Bruk et portefølje administrasjonsverktøy     Hvis du bruker Microsoft Office Project portefølje Server 2007, kan du spore prosjekter og justere ressursbehov gjennom oppstart og godkjenningsprosessen før du implementerer dem. Når du begynner nye prosjekter og tildele ressurser, kan du vurdere dem opp mot målene for organisasjonen.

Nummer 2 Endre en varighet     Bruk informasjonen du har samlet inn om dette prosjektet og lignende prosjekter å begrense oppgaven varighet Estimerer. Mer nøyaktige estimater av din varighet påvirker beregningene av ressurskravene direkte. 

Nummer 3 Utvikle foreslåtte ressurser     Nå er du klar til å vise ressurstyper og antall. For ressursplanlegging, du kjenner til stillinger, ferdighetssett og oppleve nivå. Du vet type, merkeidentitet, kostnader og kapasiteten til utstyrsressursene som er nødvendige. Du vet hvor mye av forbruksmateriale som kreves. Du kan angi og kompilere denne ressursinformasjonen i Microsoft Office Project 2007 og sende den som en del av ressurs-forslag. 

Klikk flere av følgende gjelder:

 • Kladd foreslått Ressursliste Hvis du vil registrere foreløpig ressursinformasjon. Når ressursene er godkjent og hentet, kan du erstatte plassholderressurs navnene i listen foreslått ressurs med de faktiske ressursnavnene. Du kan også gjøre foreløpig aktivitetstildelinger og planlegge ressurser.

 • Legg til generelle ressurser i prosjektet Hvis du bruker Microsoft Office Project Server 2007, og du vil legge til plassholderressurser i gruppen. Du kan angi ferdighetene som kreves for en aktivitetstildeling, i stedet for å angi den faktiske personen som kreves for tildelingen.

 • Legg til ikke - virksomhetsressurser i prosjektet Hvis informasjonen du vil bruke ikke er virksomhetsressurser. Du kan erstatte disse ressursene med virksomhetsressurser senere om nødvendig.

 • Legge til ressurser i ressursutvalget for virksomheten Hvis du bruker Microsoft Office Project Web Access og du vil legge til ressurser som er en del av organisasjonens virksomhetsressurser. Disse ressursene kan deretter planlegges mest effektivt på tvers av organisasjonens prosjekter.

Nummer 4 Innhente godkjenning for de beregnede ressursene     Sende ressurs forslaget til deltakere innhente godkjenning for estimatene ressurs. 

Mer...

Når du har funnet typene og antall personer, utstyr, materielle ressurser og kostnadsressurser du trenger å implementere prosjektet, må du kanskje innhente godkjenning for når og innkjøp fra deltakere din organisasjon, eller fra eksterne kunder. Hvis du gir bud for dette prosjektet, lar deg angi krav, antakelser og budsjett for forslaget i følgende fremgangsmåte:

 • Utvikle ressurskravmeldingen      Denne setningen angir typer, egenskapene og antall ressurser, i tillegg til å angi antakelser om ressurser. Ressurskravmeldingen kan være en utskrift av den Ressursliste visning, sammen med ressursnotater, hvis det er aktuelt.

 • Utvikle strategi for ressursbruk      Å ta hensyn til organisasjonens policyer og prosedyrer for når, utvikle en strategi for å bruke eksisterende gruppemedlemmer, lån ressurser fra andre avdelinger og Rekruttering nye gruppemedlemmer. Ta med intervjuer og vilkår.

 • Utvikle innkjøpsstrategi for      Å ta hensyn til organisasjonens policyer og fremgangsmåter for innkjøp, Beskriv en strategi for innkjøp av eksterne varer eller tjenester, innhenting bids og velge de beste underleverandører, utstyr og materialer for prosjektet.

 • Bruk en ekspert på se gjennom forslaget ressurs      Bruke en erfarne og kunnskap gruppemedlem eller en kollega til å gå gjennom ressurs forslaget, sammen med annen informasjon som kreves av prosessen når, innkjøp eller forslag.

 • Send ressurs forslag til godkjenning      Være tilgjengelig for å gi ytterligere informasjon til interessenter eller kunder som evaluerer forespørselen.

 • Bruk et portefølje administrasjonsverktøy     Hvis du bruker Microsoft Office Project portefølje Server 2007, kan du spore prosjekter og justere ressursbehov gjennom oppstart og godkjenningsprosessen før du implementerer dem. Når du begynner nye prosjekter og tildele ressurser, kan du vurdere dem opp mot målene for organisasjonen.

Nummer 5 Oppdater ressursen Estimerer basert på godkjenning     Når du innhente godkjenning for bruk av ressurser og får nye opplysninger om dem, kan du oppdatere ressursberegningene. 

Klikk flere av følgende gjelder:

 • Oppdatere ressurslisten kladd Hvis du bruker Ressursliste-visningen i Project 2007 til post foreløpig ressursinformasjon. Når ressursene er godkjent og hentet, kan du erstatte plassholderressurs navn med faktiske ressursnavn. Du kan også gjøre foreløpig aktivitetstildelinger og planlegge ressurser.

 • Legg til generelle ressurser i prosjektet Hvis du bruker Project Server 2007, og du vil legge til plassholderressurser ved å angi ferdighetene som kreves for en aktivitetstildeling, i stedet for de faktiske personen som kreves.

 • Legg til ikke - virksomhetsressurser i prosjektet Hvis informasjonen du vil bruke ikke er virksomhetsressurser. Hvis det er nødvendig, kan du erstatte disse ressursene med virksomhetsressurser senere.

 • Legge til ressurser i ressursutvalget for virksomheten Hvis du bruker Microsoft Office Project Web Access og du vil legge til ressurser som er en del av organisasjonens virksomhetsressurser.

 • Erstatte en ressurstildeling Hvis du trenger å erstatte en ressurs i ressurslisten, å gjenspeile endringer under godkjenningsprosessen.

 • Fjerne en ressurstildeling Hvis du vil fjerne en ressurs i ressurslisten, å gjenspeile endringer under godkjenningsprosessen.

Nummer 6 Legge til støtteinformasjon om en ressurs eller et prosjekt     Legge til mer informasjon i form av notater, dokumenter og koblinger til nettsider. 

Klikk flere av følgende gjelder:

Forrige mål |  Neste mål

Se alle mål på kartet for prosjektet

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×