Lister og bibliotekkolonnetyper og alternativer

Lister og bibliotekkolonnetyper og alternativer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En kolonnetype avgjør hvordan dataene lagres og vises i en liste eller et bibliotek. Når du oppretter en kolonne for en liste eller et bibliotek, kan du velge en kolonnetype som indikerer typen data du vil lagre i kolonnen som bare tall, formatert tekst eller et tall som beregnes automatisk. Kolonner legges deretter til én eller flere visninger av listen eller biblioteket for å hjelpe deg med å vise dataene i en meningsfull måte.

Avsnittene nedenfor gir informasjon om standard typene kolonner som du kan opprette og når du skal bruke hver kolonne. Flere kolonnetyper kan være tilgjengelige, avhengig av organisasjonen.

Kolonner kan du opprette meningsfull visninger av elementer i lister eller biblioteker. Ved hjelp av kolonner, kan du sortere, gruppen og filtrere elementer, og du kan også beregne data om elementer automatisk og vise resultatene av disse beregningene. Kolonner lar deg angi hvilken informasjon som skal angis om et element når noen legger til et element i en liste eller et bibliotek. Når et element er lagt til, vises i et skjema, og gir felt og alternativer for å skrive inn informasjon. Når du oppretter en liste eller et bibliotek, opprettes bestemte kolonner, for eksempel Tittel og Endret av automatisk. Du kan opprette flere kolonner etter behov. Kolonnene som du oppretter bestemme hvilke felt og alternativer vises i skjemaet, og kolonnene som kan legges til visninger av listen eller biblioteket.

Du angir typen kolonne du vil bruke når du oppretter en kolonne. I noen tilfeller kan du også velge en annen kolonne-type for en eksisterende kolonne, men dette avhenger av hva slags og hvor mye data som er lagret i kolonnen. Når du endrer kolonnetypen for en eksisterende kolonne kan ødelegge dataene allerede er lagret i kolonnen. Av disse årsakene er det viktig å bestemme hva slags data du vil lagre før du oppretter en kolonne. Når du skal bestemme hvilken kolonnetype du ønsker, bør du vurdere følgende:

 • Hva slags data vil lagre? Bare brev? Bare tall? Formatert tekst? Du kan for eksempel lagre bokstaver i en kolonne med tall. Hvis du vet hvilken type data du vil lagre er det første trinnet for å velge riktig kolonnetype.

 • Vil du bruke dataene i økonomiske beregninger? I så fall er kolonnetypen Valuta det beste alternativet.

 • Vil du bruke dataene i matematiske beregninger? Hvor nøyaktige må beregningene være? Du kan beregne data i tall eller Valuta kolonner, men ikke tekstspalter. I tillegg er beregninger i en Valuta-kolonne mest nøyaktige.

 • Hvordan vil du sorterer data i kolonnen? I en kolonne med tekst, tall blir sortert som tekststrenger tegn (1, 10, 100, 2, 20, 200 og så videre), ikke som numeriske verdier. Hvis du vil sortere tall som numeriske verdier, kan du bruke en kolonne med tall eller Valuta. Også mange datoformater ikke sortert riktig hvis de er lagret i en kolonne med tekst. For å sikre riktig sortering av datoer, bruker du en kolonne for dato og klokkeslett.

 • Vil du forsikre deg om at det skrives inn informasjon i kolonnen? Hvis dette er tilfelle, kan du angi at kolonnen er nødvendig, og personer kan ikke legge til et element uten å skrive inn informasjonen.

Bruk denne kolonnen feltet til å samle inn og vise lite uformaterte tekst i én linje, inkludert:

 • Tekst, for eksempel fornavn,-Etternavn eller avdelingsnavn

 • Kombinasjoner av tekst og tall, for eksempel gateadresser eller kontoen tall

 • Tall som ikke brukes i beregninger, for eksempel ansatt-ID-numrene, telefonnumre, postnumre eller delenummer

En enkelt linje med tekst-kolonnen viser 255 tegn i en enkelt linje. Hvis du oppretter en kolonne for en liste eller bibliotek og vil vise formatert tekst eller mer enn én linje med tekst om gangen, kan du opprette en kolonne med flere linjer med tekst. Du kan endre en eksisterende kolonne som enkelt linje med tekst til en kolonne med flere linjer med tekst uten å miste data som allerede er lagret i kolonnen.

Du kan tilpasse en enkelt linje med tekst-kolonne på følgende måter:

 • Tilordne en tegngrense    Begrense antall tegn ved å angi Maksimalt antall tegn du vil bruke. Hvis kolonnen inneholder femsifret ansatt-ID-numrene, kan du bruke denne funksjonen til å sikre at det skrives inn bare fem tegn.

 • Vis en standardverdi    Vis bestemt tekst automatisk når noen legger til et nytt element, samtidig som de forskjellige tekst skrives inn hvis de må gjøre dette. Når du angir standardverdien, kan personer angi informasjon raskere ved å godta standard hvis de ikke trenger å endre den. Hvis kolonnen inneholder navnet på et firma som er tildelt til et prosjekt, og organisasjonen arbeider med et bestemt selskap for de fleste prosjekter, kan du angi navnet på firmaet som standardverdi. Firmanavnet vises som et resultat automatisk når et nytt prosjekt legges til i listen, og gruppemedlemmene trenger ikke å skrive inn navnet.

  En standardverdi kan være tekst du angir eller resultatet av en beregning, som kalles en beregnet verdi. Beregnede verdier er nyttig når du vil vise bestemt tekst automatisk, men teksten kan variere avhengig av hvem som la til elementet, når elementet ble lagt til eller andre grunner. Hvis du vil bruke en beregnet verdi, kan du angi en formel, i stedet for bestemt tekst, som standardverdi. Formelen kan beregne en verdi basert på informasjonen i andre kolonner eller systemfunksjoner for eksempel [i dag] for å vise gjeldende dato eller [meg] for å vise navnet på personen som legger til eller endrer elementet

  Valg for en enkelt linje med tekst-kolonne

Legge til rik stedsdata fra Bing-kart eller organisasjonen katalogen. Plassering-kolonnen inneholder flere kolonner til å filtrere, sortere og søk ved relatert informasjon som er inkludert adresse, by eller tilstand.

Bruk denne kolonnetypen i en liste eller et bibliotek til å samle inn og vise formatert tekst eller lang tekst og tall på mer enn én linje, for eksempel en beskrivelse av et element. En kolonne med flere linjer med tekst kan lagre opptil hele 63 999 tegn, og du kan angi hvor mange linjer med tekst du vil skal vises når noen skriver inn informasjon om et element. Denne typen kolonne viser all tekst når kolonnen vises i en liste eller et bibliotek.

Du kan tilpasse en kolonne for flere linjer med tekst på følgende måter:

 • Tilordne en skjerm grense    Begrens antall linjer som skal vises når noen skriver inn informasjon om et element med flere linjer for å redigere innstillingen. Hvis kolonnen inneholder lange notater om en kalenderhendelse, kan du for eksempel velge å vise ti tekstlinjer. Dette gjør det enklere for brukerne å skrive inn informasjon fordi de enkelt kan se all tekst som er angitt. Derimot Hvis kolonnen inneholder bare en eller to setninger om en hendelse, kan du velge å vise bare to eller tre linjer med tekst.

  Hvis du tilordner en grense på skjermen, begrense ikke den hvor mye tekst som vises når kolonnen vises i en liste. all tekst som er angitt for et element vises i kolonnen.

 • Tillat ubegrenset lengde    (Bare tilgjengelig i dokumentbiblioteker) Når du bruker flere linjer med tekst i et dokumentbibliotek, kan du angi at feltet ikke er begrenset i lengde.

 • Aktivere eller deaktivere tekstformatering    (Bare tilgjengelig i lister) Angi hvilken type tekst slik at angir om andre skal kunne bruke formatering som for eksempel fet, kursiv eller farger på tekst. Det finnes to alternativer: ren tekst som ikke støtter noen formateringsalternativer; eller utvidet rik tekst, som støtter grunnleggende formatering som for eksempel fet, kursiv, punktlister eller nummererte lister, farget tekst og bakgrunnsfarger. Det har også flere alternativer for hyperkoblinger, bilder og tabeller.

 • Tilføy endringer    (Bare tilgjengelig i lister) Hvis versjonskontroll er aktivert for listen, angir Legg til endringer i eksisterende tekst om personer kan legge til ny tekst om et element uten å erstatte eksisterende tekst om dette elementet. Hvis du velger å ikke legge til endringer, erstatter eventuelle eksisterende tekst om elementet i kolonnen ny tekst om et element. Hvis du velger å legge til endringer, kan personer angi tilleggsinformasjon om et element, samtidig som du viser tekst som er angitt tidligere og datoen og klokkeslettet da teksten ble angitt. Når de vises i en liste, som et felt i et elementskjema for kolonnen viser ikke hyperkoblingen Vise poster, i stedet for teksten, og personer kan klikke hyperkoblingen for å se all informasjonen som er lagret i kolonnen for det elementet.

  Viktig!: Hvis du deaktiverer dette alternativet når du har opprettet kolonnen, slettes all informasjon bortsett fra den nyeste oppføringen.

Valg for flere liines på tekstkolonne

Innstillinger for lister

Flerlinjet kolonnetekst for dokumentbiblioteker

Innstillinger for biblioteker

Bruk denne kolonnen felttype for å la brukere velge fra en liste over alternativer som du angir. Denne kolonnetypen er en ideell valget i tilfeller der du vil sikre at alle dataene i kolonnen er konsekvente fordi du kan begrense verdiene som er lagret i en kolonne.

Tips!: Hvis du vil begrense verdiene i en kolonne til bare de verdiene som er lagret på nettstedet, bruker du en oppslagskolonne i stedet for en valgkolonne. Du kan lære mer om oppslagskolonner senere i denne artikkelen.

Du kan tilpasse en valgkolonne på følgende måter:

 • Definer listen over alternativer    Lag en nøyaktig liste over verdier som personer kan velge. For å gi denne listen, kan du bytte ut eksempelteksten i boksen Skriv inn hvert alternativ på en egen linje med verdiene du vil bruke. Skriv inn hver verdi på en separat linje. Hvis du vil starte en ny linje, trykker du ENTER.

 • Velg et visningsformat    Tillat flere valg med avmerkingsbokser eller enkeltvalg uten. Legg merke til at SharePoint Online vises bare alternativknapper i klassisk SharePoint.

 • Aktivere flere egendefinerte valg    Hvis du vil tillate personer å angi en verdi som ikke er inkludert i listen over alternativer, kan du aktivere utfyllingsalternativer. Det er en god idé Hvis du ikke sikkert alle verdier som brukerne må skrive inn for elementer. Hvis du vil at personer bruker bare verdiene som du angir, kan du slå av utfyllingsalternativer.

 • Vis en standardverdi    Velg en bestemt verdi automatisk når noen legger til et nytt element, samtidig som de kan velge en annen verdi hvis de må gjøre dette. En standardverdi hjelper personer skriver du inn informasjon raskere. Hvis kolonnen inneholder navnene på firmaer som er tildelt til et prosjekt, og organisasjonen arbeider med et bestemt selskap for de fleste prosjekter, kan du angi navnet på firmaet som standardverdi. Firmanavnet vises som et resultat automatisk når et nytt prosjekt legges til i listen, og gruppemedlemmene trenger ikke å velge navnet.

  En standardverdi kan være en verdi som du angir eller resultatet av en beregning, som kalles en beregnet verdi. Beregnede verdier er nyttig når du vil vise bestemt tekst i kolonnen automatisk, men teksten kan variere avhengig av hvem som la til elementet, når elementet ble lagt til eller andre grunner. Hvis du vil bruke en beregnet verdi, kan du angi en formel, i stedet for bestemt tekst, som standardverdi. Formelen kan beregne en verdi basert på informasjonen i andre kolonner eller systemfunksjoner for eksempel [i dag] for å vise gjeldende dato eller [meg] for å vise navnet på personen som legger til eller endrer elementet.

Alternativer for valg kolonner

Bruk denne kolonnen feltet til å lagre numeriske verdier som ikke er pengeverdier.

Tips for å velge en kolonne med tall eller Valuta

Både tall og Valuta kolonnetyper lagre numeriske verdier. Bruk en tall-kolonne til å lagre numeriske data for matematiske beregninger som ikke er økonomiske beregninger eller krever ikke en stor grad av nøyaktighet. Bruke en Valuta-kolonne til å lagre numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfeller der du ikke vil runde tall i beregninger. I motsetning til en kolonne med tall er Valuta-kolonne nøyaktig 15 sifre til venstre for desimaltegnet og 4 sifre til høyre. Både tall og Valuta kolonnetyper har forhåndsdefinerte formater som avgjør hvordan data vises.

Du kan tilpasse en tall-kolonne på følgende måter:

 • Angi minste og største verdiene    Begrense hvilke tall som kan angis. Hvis kolonnen inneholder hvor mye arbeid som er fullført for en aktivitet som prosent, kan du for eksempel angi null som minimumsverdien og hundre som høyeste verdi. Hvis kolonnen inneholder antall deltakere for en hendelse, og du vil begrense deltakere til et bestemt nummer, kan du angir maksimalt antall deltakere som maksimumsverdi.

 • Inkluder desimaler    Angi om tall skal inneholde desimaler og antall desimaler som skal lagre. Hvis kolonnen må du lagre tall som har mer enn fem desimaler, kan du velge automatisk når du velger antall desimaler som skal inkluderes. Automatisk er også et godt valg hvis kolonnen inneholder resultatene av beregninger, og du vil at resultatet skal være så nøyaktig som mulig. Hvis du vil sikre at alle verdier i kolonnen har samme antall desimaler, kan det imidlertid er en god idé å begrense antall desimaler til null for bare hele tall, eller et annet antall desimaler til fem..

 • Vis en standardverdi    Vise et bestemt nummer automatisk når noen legger til et nytt element, samtidig som de kan skrive inn forskjellige tall hvis de må gjøre dette. En standardverdi hjelper personer skriver du inn informasjon raskere. Hvis du for eksempel hvis kolonnen inneholder antall datamaskiner der hvert gruppemedlem og hvert gruppemedlem har minst én datamaskin, skriver du inn 1 som standardverdien. Resultatet vises 1 automatisk når et nytt element er lagt til i listen, og gruppemedlemmer trenger ikke å skrive inn nummeret.

  En standardverdi kan være et tall du angir eller resultatet av en beregning, som kalles en beregnet verdi. Beregnede verdier er nyttig når du vil vise et bestemt nummer automatisk, men hvor kan variere avhengig av hvem som la til elementet, når elementet ble lagt til eller andre grunner. Hvis du vil bruke en beregnet verdi, kan du angi en formel, i stedet for et bestemt nummer som standardverdi. Formelen kan beregne et tall basert på informasjon i andre kolonner eller systemfunksjoner.

 • Formater tall som en prosentdel    Innstillingen Vis som prosent, kan du vise og lagre tallet som en prosent, og til å behandle den som en prosentdel når det brukes til å beregne andre verdier.

Valg for numeriske kolonner

Bruk denne kolonnen feltet til å lagre pengeverdier.

Tips for å velge en kolonne med tall eller Valuta

Både tall og Valuta kolonnetyper lagre numeriske verdier. Bruk en tall-kolonne til å lagre numeriske data for matematiske beregninger som ikke er økonomiske beregninger, eller som ikke krever en stor grad av nøyaktighet. Bruke en Valuta-kolonne til å lagre numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfeller der du ikke vil runde tall i beregninger. I motsetning til en kolonne med tall er Valuta-kolonne nøyaktig 15 sifre til venstre for desimaltegnet og 4 sifre til høyre. Både tall og Valuta kolonnetyper har forhåndsdefinerte formater som avgjør hvordan data vises.

Valg for valutakolonner

Du kan tilpasse en Valuta-kolonne på følgende måter:

 • Angi minste og største verdiene    Begrens antallet valutaverdier som kan angis. Kolonne-inneholder rapporterte utgifter for en hendelse, og organisasjonen begrenser rapportering til beløp innenfor et bestemt område, kan du for eksempel angi disse grensene som minste og største verdiene.

 • Inkluder desimaler    Angi om verdier skal inkludere desimaler og antall desimaler som skal lagre. Du kan velge to desimaler for valutaverdier, eller hvis du foretrekker å runde verdier, kan du velge null. For ikke-pengeverdier brukes i beregninger som krever en stor grad av nøyaktighet, kan du velge å begrense antall desimaler til null til fem., eller for mer nøyaktige verdier, velger du automatisk bruke automatisk riktig antall desimaler for å vise resultatet av beregningen.

 • Vis en standardverdi    Vis en bestemt verdi automatisk når noen legger til et nytt element, samtidig som de kan skrive inn en annen verdi hvis de må gjøre dette. En standardverdi hjelper personer skriver du inn informasjon raskere. Hvis kolonnen inneholder utgifter som er påløpt for opprettelse av nye kontoer og utgiften vanligvis den samme for alle nye kontoer, kan du for eksempel angi at beløpet som standardverdi. Denne verdien vises som et resultat automatisk når et nytt element er lagt til i listen, og gruppemedlemmer trenger ikke å skrive inn nummeret.

  En standardverdi kan være en verdi som du angir eller resultatet av en beregning, som kalles en beregnet verdi. Beregnede verdier er nyttig når du vil vise en bestemt verdi automatisk, men verdien kan variere avhengig av elementet, som la elementet, når elementet ble lagt til, eller andre grunner. Hvis du vil bruke en beregnet verdi, kan du angi en formel, i stedet for bestemt tekst, som standardverdi. Formelen kan beregne en verdi basert på informasjonen i andre kolonner eller systemfunksjoner.

 • Velg et valutaformat    Kontroller at alle verdiene i kolonnen er basert på samme valuta ved å velge en bestemt valutaformat for kolonnen. Boksen rullegardinlisten tilbyr over 100 land valg slik at du kan angi valuta i de fleste lokale formater.

Bruk denne kolonnetypen til å lagre kalenderdatoer, eller begge dato og klokkeslett. Datoformatet varierer basert på de regionale innstillingene for området. Hvis formatet du vil bruke ikke er tilgjengelig, kan du be administratoren om å legge til støtte for den aktuelle regionen på området.

Du kan tilpasse en kolonne for dato og klokkeslett på følgende måter:

 • Inkludere bare dato eller både dato og klokkeslett    Angi om du vil inkludere bare Kalenderdato eller både Kalenderdato og klokkeslett.

 • Vis en standardverdi    Automatisk vise et bestemt dato eller dato og klokkeslett når noen legger til et nytt element, samtidig som de kan skrive inn en annen verdi hvis de må gjøre dette. En standardverdi hjelper personer skriver du inn informasjon raskere. Hvis kolonnen inneholder datoen da en kostnader belastes og de fleste utgiftene er den første dagen i regnskapsåret, kan du for eksempel angi den første dagen i regnskapsåret som standardverdi. Denne datoen vises som et resultat automatisk når et nytt element er lagt til i listen, og gruppemedlemmene trenger ikke å skrive inn datoen.

  En standardverdi kan være en verdi som du angir, datoen et element er lagt til en liste eller bibliotek, eller resultatet av en beregning, som kalles en beregnet verdi. Beregnede verdier er nyttig når du vil vise en bestemt dato eller klokkeslett automatisk, men datoen eller klokkeslettet kan variere avhengig av elementet. Hvis du vil bruke en beregnet verdi, kan du angi en formel som standardverdi. Formelen kan beregne en verdi basert på informasjonen i andre kolonner eller systemfunksjoner for eksempel [i dag] for å angi gjeldende dato. Hvis du for eksempel hvis du vil at kolonnen skal vise en dato som er 30 dager etter gjeldende dato, skriver du inn formelen = [i dag] + 30 i Beregnet verdi-boksen.

Valg for datokolonnen-klokkeslett

Bruk denne kolonnen felttype for å la andre velge verdier basert på informasjonen som allerede er lagret på området. Hvis du vil at en kolonne til å lagre navnene på for kunder som ansatte er tildelt og listen over kontoer må være begrenset til en kundekontoer-listen på området, kan du for eksempel opprette en oppslagskolonne som viser navnene i kunden Kontoer-listen. Listen over alternativer i en oppslagskolonne vises i enten en rullegardinliste, kalt en rullegardinmeny eller en listeboks, avhengig av om du vil la andre velge mer enn én verdi.

Du kan tilpasse en oppslagskolonne på følgende måter:

 • Velg kilden til oppslagsverdiene    Angi hvilke lister, biblioteker eller diskusjon tavle på området som inneholder verdiene du vil lagre i kolonnen. Kilden kan ikke være en sekundært nettsted, nettsted for arbeidsområde, wiki eller blogg. Når du har angitt i listen, biblioteket eller diskusjonstavlen du vil bruke, kan du angi hvilken kolonne i denne listen, biblioteket eller diskusjonstavlen inneholder verdiene du vil at andre skal velge fra.

 • Tillat flere valg    Tillate personer å velge så mange verdier som de liker eller begrense antall verdier som de kan velge å bare én verdi. Hvis de kan velge flere verdier, vises alle verdiene i kolonnen, atskilt med semikolon (;).

 • Velg kolonnene som skal vises    Du kan legge til én eller flere kolonner for å vise bestemte feltverdier for denne kolonnetypen.

Dialogboksen for valg av oppslag-kolonne

Bruk denne kolonnen feltet til å lagre SANN/USANN eller Ja/Nei informasjon, for eksempel om noen vil delta på en hendelse. Et Ja/Nei-kolonnen vises som én enkelt avmerkingsboks når noen skriver inn informasjon om et element. For å angi Ja, merker gruppemedlemmer. For å angi Nei, gruppemedlemmer, fjerner du merket for.

Dataene i et Ja/Nei-kolonnen kan brukes i beregninger for andre kolonner. I disse tilfellene Ja er konvertert til en numerisk verdi på én (1) og konverteres Ingen til en numerisk verdi på null (0).

Du kan tilpasse et Ja/Nei-kolonnen ved å velge en standardverdi for den. En standardverdi er utvalget som vises automatisk når noen legger til et nytt element. Personer kan velge en annen verdi hvis de må gjøre dette. For en Ja/Nei-kolonne som du kan angi om det er merket automatisk, som angir en Ja verdi eller ikke, som du angir Nei-verdien.

Valg for Ja/ingen kolonne

Bruk denne kolonnen felttype for å gi en søkbar liste over personer og grupper som personer kan velge når de legger til eller redigere et element. I en oppgaveliste kan for eksempel en Person eller gruppe-kolonne kalt Tilordnet til gir en liste over personer som en aktivitet kan tilordnes til. Innholdet i listen, avhenger av hvordan katalogtjenester og SharePoint grupper er konfigurert for området. Hvis du vil tilpasse innholdet i listen, må du kontakte systemansvarlig.

Du kan tilpasse en Person eller gruppe kolonne på følgende måter:

 • Tillat flere valg    La andre velge så mange alternativer de vil, eller begrense antall valg for å bare ett alternativ.

 • Ta med eller Utelat grupper av personer    Angi om listen inneholder bare enkeltpersoner, eller i tillegg omfatter distribusjonslister for e-post og SharePoint grupper. Hvis du for eksempel i en oppgaveliste kanskje du vil bare inkludere enkeltpersoner for å sikre at en bestemt person er ansvarlig for hver aktivitet. På en liste over prosjekter bør du inkludere distribusjonslister for e-post og SharePoint grupper for å sikre at en gruppe er knyttet til hvert prosjekt.

 • Begrens listen til bare områdebrukere    Angi om listen inneholder alle personer og grupper i katalogtjenesten eller bare de personer og grupper som har tilgang til området som medlemmer av en SharePoint-gruppe.

 • Angi hvilken informasjon som skal vises    Velg hvilken informasjon du vil vise om personer eller grupper. For eksempel på en kontaktliste for en stor organisasjon, kan du velge å vise en persons navn, bilde og detaljer som kompetanse og ekspertise. I en kontaktliste for en liten gruppe, kan du velge å vise bare en persons navn eller e-postadresse.

Obs!: Tilstedeværelsesstatus, tidligere tilgjengelig med navn (med presentasjon), er ikke tilgjengelig i moderne nettlesere. Organisasjonen kan velge å gjøre tilstedeværelse tilgjengelig ved å følge trinnene i Vis klassisk SharePoint Online-område i Internet Explorer 10 dokument-modus.

Bruk denne kolonnen feltet til å lagre en hyperkobling til en nettside, eller for å vise grafikk på intranett eller Internett.

En hyperkobling eller bilde kolonne inneholder Uniform Resource Locator (URL) for en nettside, grafikk eller annen ressurs. Avhengig av visningsformatet du velger, vises en hyperkobling som kan klikkes til å få tilgang til ressursen eller grafikk i stedet for URL-adressen til grafikkfilen.

For å vise URL-adressen som en hyperkobling, velger du hyperkobling-formatet. Når noen skriver inn informasjon om et element, kan de skrive inn URL-adressen og beskrivende tekst som vises i kolonnen, i stedet for URL-adressen. Hvis du vil vise grafikk i stedet for URL-adressen til grafikkfilen, velger du bildeformat. Når noen skriver inn informasjon om et element de må skrive inn den fullstendige URL-adressen til grafikkfilen, for eksempel http://www.example.com/image.gif, og de kan også angi beskrivende, alternativ tekst for grafikken, som vises for personer som deaktiverer grafikk i leseren eller stole på programvare for skjermlesing å konvertere grafikk på skjermen til talte ord.

Bilde/hyperkobling kolonnen valg

Bruk denne kolonnen felttype for å vise informasjon som er basert på resultatene av en beregning av andre kolonner i listen eller biblioteket. For eksempel bruke = [Antall] * [element price] til å beregne salgsbeløp.

Når du legger til en beregnet kolonne i en liste eller bibliotek, kan du opprette en formel som inneholder operatorer, for eksempel subtraksjon (-) og addisjon (+), funksjoner, bestemte verdier og referanser til andre kolonner. Formler kan beregne datoer og klokkeslett, beregne matematiske formler, eller manipulere tekst. For eksempel i en oppgaveliste, kan du bruke denne typen kolonne til å beregne antall dager i kalenderen for å fullføre hver oppgave basert på kolonnene startdato og fullført dato (= [fullført dato]-[Startdato]). Du kan bruke en beregnet kolonne i en liste over kontakter til å kombinere første og siste navnene på kontaktene og skiller du dem med et mellomrom, basert på Fornavn og etternavn kolonner (= [Fornavn] & "" & [Etternavn]). Legg merke til at formelen i en beregnet kolonne bare kan referere til andre kolonner i samme listen eller biblioteket.

I tillegg til å skrive inn formelen for beregning, angir du hva slags type data du vil at beregningen til å returnere og hvordan du lagrer og viser disse dataene. Hvis du vil lære mer om hver datatype, kan du se den aktuelle delen i denne artikkelen.

For mer om formler og funksjoner kan brukes med det beregnede feltet, kan du se eksempler på vanlige formler i SharePoint-lister. Denne artikkelen har mange vanlige formler, samt koblinger til beskrivelser av alle funksjoner som kan brukes i SharePoint.

Alternativer for beregnet kolonne

Bruk denne kolonnen til å opprette flere valg for godkjennere når du bruker arbeidsflyter for oppgaven.

En arbeidsflyt for oppgave inneholder vanligvis bare utfall av godkjenne eller avvise, begrense hvordan et element eller dokument skal håndteres. Du må kanskje tilordne oppgaven til noen andre, eller gå tilbake til avsenderen for mer informasjon. Du kan tilby en valg kolonnefelt som lar deg velge ulike fullføring vilkår alternativer med resultatet av oppgaven-kolonnen. Du kan for eksempel be om informasjon om et element eller tilordne den til noen til å gi godkjenneren mer fleksibilitet i arbeidsflyten.

Oppgave resultatet kolonnen valg

Kolonnen resultatet av oppgaven er lik valgfeltet fortløpende alternativer i valg-feltet. Du kan definere et enkelt valg som standard, eller du kan bruke en beregnet verdi. Hvis du vil bruke en beregnet verdi, kan du angi en formel, i stedet for et bestemt nummer som standardverdi. Formelen kan beregne et tall basert på informasjon i andre kolonner eller systemfunksjoner. Du kan også velge om verdien i kolonnen er nødvendig, samt at verdien unike mellom alle oppføringene.

For en indepth opplæring for bruk av oppgaver og oppgaveresultat i SharePoint, kan du se arbeide med oppgaver i SharePoint 2013-arbeidsflyter ved hjelp av Visual Studio 2012

Bruk denne kolonnen til å vise data fra eksterne datakilder, for eksempel CRM apper, databaser og regneark.

Kolonnen for eksterne data, kan du koble til eksterne datakilder til å gi som databaser, regneark og CRM apper. Koble til med en LOB-app for eksempel SAP- eller Microsoft CRM kan for eksempel gi oppdatert kundeinformasjon fra den eksterne datakilden som kan vises og brukes i listen. Ved hjelp av en database over eksterne lagerbeholdning kan listen presentere gjeldende priser, beskrivelser eller levering tykkelser som kan brukes for beregning eller oppslagstabellen av andre kolonner.

Kolonner for eksterne data

Eksterne data må være noen forhåndskrav oppfylt før du ikke får tilgang til eksterne data. Disse oppgavene utføres vanligvis av administratoren og medføre oppretting kontoer og tillatelser for tilgang til dataene, aktiverer Forretningsdata og Sikker lagringstjeneste.

For mer informasjon om hvordan du oppretter, oppdatering og oppdatere eksterne datakolonner, kan du se opprette og oppdatere en kolonne for eksterne data i en liste eller et bibliotek eller arbeid med eksterne data i Excel Services (SharePoint Server).

Bruk denne kolonnetypen til områdebrukere til å velge verdier fra en bestemt termsettet for forvaltede termer og bruke disse verdiene på innholdet. Brukere kan opprette og konfigurere en kolonne for forvaltede Metadata skal tilordnes til en eksisterende termsettet eller termen, eller de kan opprette et nytt termsett spesielt for en kolonne for forvaltede Metadata. Forvaltede Metadata kolonner har flere unike funksjoner og egenskaper som hjelper brukere velge og bruke vilkår til innhold, for eksempel støtte for "innskriving," i tillegg til støtte for disambiguation av vilkårene, beskrivelse, synonymer og flerspråklige verdier.

Forvaltede Metadata kolonner heve konsekvent bruk av metadata på tvers av områder fordi de gir brukere med en liste over termer som kan gjelde for innholdet. Disse termene kommer fra et termsett som administreres sentralt i verktøyet for behandling av termlager av en Administrator for termlager eller andre personer med tillatelse til å behandle termer. Hver gang termsettet som en bestemt kolonne for forvaltede Metadata er bundet til oppdateres, blir automatisk oppdatert betingelsene tilgjengelig for brukere der den forvaltede Metadata-kolonnen er tilgjengelig. Du kan tilpasse kolonne for forvaltede Metadata på følgende måter.

Valg for kolonne for forvaltede Metadata

Flere verdifelt    Merker av for Tillat flere verdier gjør at kolonnen skal inneholde mer enn én verdi. Vær oppmerksom på at hvis du aktiverer denne funksjonen vil hindre sortering av data i listevisninger.

Visningsformat    Verdien som er valgt fra termsettet kan vises som en enkelt verdi eller med hele hierarkiske banen.

 • Merk av vise termetiketten i feltet for å vise verdiene i vilkårene angitt som en enkelt verdi. For eksempel: by.

 • Merk av vise den fullstendige banen til termen i feltet for å vise verdien for vilkårene angitt som en hierarkisk hele banen. For eksempel: plassering, kontinent, land/område, by.

Innstillinger for termsett    Vis vilkårene fra en organisasjon forvaltet termsett, eller Opprett et egendefinert termsett å dele med andre i en områdesamling.

 • Bruke et forvaltet termsett    Angi ett eller flere vilkår, atskilt med semikolon, og velg Søk til å filtrere alternativene for å inkludere bare inneholde ønskede betingelsene. Når du har finner termsettet som inneholder listen over verdier som skal vises i denne kolonnen, klikker du på en term til å velge det første nivået i hierarkiet som skal vises i kolonnen. Alle nivåer under den valgte termen vises når brukeren velger en verdi.

Opprette et egendefinert termsett    Angi en beskrivelse for egendefinert termsettet og skrive inn hierarki din vilkårene direkte i boksen som vises, eller klikk Rediger ved hjelp av termen angi Manager for å åpne og bruke verktøyet for behandling av termlager.

Hvis du vil ha mer informasjon om forvaltede metadata, kan du se Innføring i forvaltede metadata. Denne artikkelen beskriver hvilke forvaltede metadata er og hvordan den brukes.

Obs!: Selv om egendefinerte termen er tilgjengelig for alle brukere i en områdesamling, er ikke vilkårene i dialogboksen Angi tilgjengelig som organisasjonsnøkkelord.

Arbeide med kolonner, lister og biblioteker

Her er noen ytterligere ressurser for å hjelpe deg med å arbeide med lister og biblioteker:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×