Levetiden for en skjemamal

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen gjelder for malen skjemautformere som vil ha en inngående forståelse av skjemautformingsprosessen i Microsoft Office InfoPath. Den beskriver de forskjellige fasene for å opprette og distribuere en skjemamal og inneholder koblinger til mer informasjon om viktige oppgaver. Mens du kan eksperimentere og arbeide på måten som passer deg best, må du følger denne anbefalte utformingsprosessen sparer tid og krefter i det lange løp.

I denne artikkelen

Fase 1: Planlegging

Fase 2: Utforming

Fase 3: Distribusjon

Fase 4: Vedlikehold

Fase 5: Arkivering

Fase 1: Planlegging

Hvor lang tid du bruker på planlegging, avhenger av kompleksiteten i skjemamalen, din rolle i organisasjonen og på prosessene og kravene i organisasjonen.

Hvis skjemamalen brukes bare av medlemmer av det nærmeste teamet, være planleggingsfasen svært uformell. Hvis skjemamalen er mer komplekse, planleggingsfasen sannsynligvis være en mer formelle og komplisert prosess, og du må kanskje kontakte mange interessenter. For eksempel hvis skjemamalen skal være én del av en større, firmaet business, som en reiseregning rapportering eller enterprise resource planning system, og deretter må du sannsynligvis opprette formelle planleggingsdokumenter, for eksempel funksjonelle spesifikasjoner.

Uansett bør du vurdere følgende før du begynner å utforme skjemamalen:

 • Brukermål    Hva må brukerne oppnå med skjemamalen? Hvilke scenarier må støttes? Hvordan skal du måle suksessen for oppnåelse av brukermålene?

 • Kompatibilitetshensyn    Må skjemamalen være tilgjengelig for brukere utenfor organisasjonen nå eller senere? Vil du for eksempel at skjemamalen skal være tilgjengelig på organisasjonens eksterne webområde, for kunder som ikke har installert InfoPath på datamaskinen? I så fall kan du utforme en nettleserkompatibel skjemamal i stedet for en standard ren InfoPath-skjemamal. Må noen av brukerne i organisasjonen kunne fylle ut skjemaet i InfoPath 2003? I så fall kan du utforme en bakoverkompatibel skjemamal. Vil du at brukerne skal kunne fylle ut skjemaet når de er borte fra kontoret eller frakoblet? I så fall kan du legge til funksjoner i skjemamalen som gjør at den kan fungere effektivt i frakoblet modus.

 • Eksisterende brukerskjemaer    Bruker du for øyeblikket Microsoft Office Word-dokumenter eller Microsoft Office Excel-arbeidsbøker til å samle inn data fra brukerne? I så fall kan du enkelt konvertere disse filene til InfoPath-skjemamaler. Har du eksisterende InfoPath 2003-skjemamaler? Vil du i så fall gjøre disse skjemamalene bakoverkompatible eller oppgradere dem til til Office InfoPath 2007-format?

 • Integreringskrav    Hvilke andre produkter eller teknologier skal skjemamalen fungere med? Det kan for eksempel hende du må lagre dataene fra skjemamalen i en Microsoft SQL Server-database, eller du bestemmer deg kanskje for å basere utformingen av skjemamalen på en webtjeneste, slik at du kan sende data til en database som ikke støttes direkte av InfoPath.

 • Krav til brukergrensesnitt    Må du følge firmaets retningslinjer for merkevare? Hvordan vil du at skjemamalen skal se ut? Hvilke typer kontroller vil du bruke, og hvordan vil du organisere dem?

 • Prosesskrav    Vil skjemamalen være en del av en større forretningsprosess, for eksempel prosessen med å godkjenne en reiseregning? I så fall hva slags visninger trenger du, og hvordan vil du implementere reglene som styrer hvordan dataene går gjennom organisasjonen og behandles av ulike personer og business systemer? Vil du dra nytte av arbeidsflytfunksjoner i andre programmer, for eksempel Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Krever skjemamalen forvaltet kode eller skript? Hvis dette er tilfellet, vil du bruke interne utviklere eller vil dette arbeidet satt ut til andre?

 • Krav til datalagring    Hva vil du gjøre med dataene i brukerskjemaer? Hvis brukerne for eksempel raskt må kunne sende skjemadata frem og tilbake og du ikke trenger å bruke dataene på nytt, kan du bruke e-postmeldinger til å lagre dataene. Hvis brukerne må kunne åpne og dele skjemadata, vil du kanskje lagre samlinger med relaterte InfoPath-skjemaer i biblioteker på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services. Hvis brukerne trenger tilgang til skjemadataene i andre forretningsprogrammer eller -systemer, for eksempel programmer for utgiftsrapportering eller regnskap, kan du lagre dataene i firmaets databaser. Dette oppnås ofte ved å koble skjemamalen til en webtjeneste, som fungerer som et mellomledd mellom skjemamalen og databasen eller forretningssystemet.

 • Sikkerhetskrav    Hva slags sikkerhetsutfordringer og svakheter står du overfor? Skjemamalen må være installert på brukernes datamaskiner eller kan brukerne tilgang til den fra en nettverksressurs? Vil du brukere å signere skjemaene eller enkelte datasett i skjemaene? Vil du koble skjemamalen direkte til en database, eller vil du bruke datatilkoblingsfiler i datatilkoblingsbiblioteker, som vanligvis administreres av en administrator?

 • Krav til testing    Hvilken prosess vil du bruke til å teste utseendet og virkemåten i skjemamalen? Må du lage en formell testplan?

 • Krav til distribusjon    Hvordan har du tenkt å dele skjemamalen med andre? Hvor vil du publisere skjemamalen? Hvis du har tenkt å publisere den på en server som kjører InfoPath Forms Services, vil du da publisere den i et bibliotek eller som en innholdstype for område? Hvordan vil du varsle brukerne om at skjemamalen er tilgjengelig? Hva er planene for lansering av nye versjoner av skjemamaler?

 • Krav til vedlikehold    Vil du arkivere skjemamaler, brukerskjemaer eller begge deler? Hvor lenge trenger du å beholde dataene? Hvilke retningslinjer for arkivering og opprettholdelse av data finnes i organisasjonen?

Til toppen av siden

Fase 2: Utforming

Når du har fullført planleggingsfasen, kan du starte utformingsprosessen. Det anbefales at du følger rekkefølgen på oppgavene nedenfor når du utformer skjemamalen. Du kan imidlertid avvike fra rekkefølgen om nødvendig. Du kan for eksempel foretrekker å definere datavalidering, betinget formatering og regler for kontroller når du legger til kontrollene i skjemamalen, i stedet for å gjøre det senere i utformingsprosessen.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

Trinn 2: Opprette eller angi den primære datakilden

Trinn 3: Definere oppsett

Trinn 4: Legge til kontroller

Trinn 5: Legge til datatilkoblinger

Trinn 6: Legge til datavalidering, regler og andre funksjoner for forretningslogikk

Trinn 7: Opprette egendefinerte visninger

Trinn 8: Aktivere virkemåte for sending

Trinn 9: Aktivere sikkerhetsfunksjoner

Trinn 10: Teste utseende og virkemåte

Trinn 1: Opprette skjemamalen

Når du oppretter skjemamalen, må du kanskje importere et eksisterende skjema, for eksempel et Word-dokument eller en Excel-arbeidsbok, til InfoPath eller angi kompatibilitetsinnstillinger for skjemamalen slik at resulterende skjemaer kan fylles ut i InfoPath 2003 eller i en webleser. De fleste av disse alternativene er tilgjengelige i dialogboksen Utform en skjemamal. Hvis du for eksempel vil utforme en skjemamal som kan åpnes og fylles ut i Microsoft Office InfoPath eller en webleser, kan du merke av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser i dialogboksen Utform en skjemamal.

Ressursene nedenfor gir flere detaljer om prosessen med å opprette en skjemamal.

Klikker du

For å

Introduksjon til InfoPath Forms Services

Lær mer om server-teknologi som gjør mulig å opprette en skjemamal som kan åpnes og fylles ut i en nettleser.

Innføring i webleserkompatible skjemamaler

Lære om webleserkompatible skjemamaler, som kan åpnes eller fylles ut i InfoPath, i en webleser eller på en mobil enhet. En webleserkompatibel skjemamal kan aktiveres for bruk i en webleser når den publiseres til en server som kjører InfoPath Forms Services, av deg eller av farmadministratoren for serveren.

Angi kompatibilitetsinnstillingene for en skjemamal

Velge en kompatibilitetsinnstilling for skjemamal eller endre eksisterende kompatibilitetsinnstilling. Denne innstillingen bestemmer hvilke InfoPath-funksjoner og kontroller er tilgjengelige for deg når du utformer skjemamalen. Hvis du for eksempel hvis du velger avmerkingsboksen Aktiver bare webleserkompatible funksjoner i oppgaveruten Utform en skjemamal, InfoPath skjuler eller deaktiverer kontroller og funksjoner som ikke fungerer i leseraktiverte skjemamaler.

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Opprette en skjemamal fra en eksisterende Microsoft Office Excel-arbeidsbok.

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-skjemamal

Opprette en skjemamal fra et eksisterende Microsoft Office Word-dokument.

Trinn 2: Opprette eller angi den primære datakilden

Alle skjemamaler er basert på en datakilde, som lagrer dataene som er samlet inn i et skjema. Denne datakilden kan være en firmadatabase, en webtjeneste eller en eksisterende XML-fil som brukes til standardisering av data i hele organisasjonen, for eksempel en XML-skjema(XSD). Hvis du ikke har en eksisterende datakilde, kan du opprette en i InfoPath når du legger til kontroller i skjemamalen.

Du kan vise en representasjon av datakilden for skjemamalen i oppgaveruten Datakilde:

Del av oppgaveruten Datakilde

Første gang du oppretter skjemamalen, må du bestemme hvilke av følgende tilnærmingsmåter du vil benytte deg av:

 • La InfoPath opprette datakilden    Hvis du oppretter en tom skjemamal, opprettes datakilden for deg når du legger til kontroller i skjemamalen. Dette kan være nyttig når du utformer en skjemamal som skal brukes uformelt av medlemmer av en liten gruppe når du ikke har tilgang til en eksisterende datakilde i organisasjonen, eller når du ikke trenger å lagre data som du har samlet inn utenfor skjemaet. Dette kan også være nyttig når du deler skjemaer i et SharePoint-bibliotek eller en Microsoft Office Outlook 2007 e-postmelding, og du vil vise informasjon fra skjemaet i kolonner i biblioteket eller i en InfoPath-skjemamappe i stedet for å lagre den i en database eller en annen ekstern plassering.

 • Bruk en eksisterende datakilde    Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende datakilde, for eksempel en database eller nettjeneste, opprettes det en viktigste datatilkobling til datakilden i InfoPath. Det kan være én primær datatilkobling i en skjemamal. Senere i utformingsprosessen, kan du opprette datatilkoblinger til sekundære datakilder for å fylle ut lister med eksterne data eller sende skjemadata til mer enn én datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon om sekundære datakilder, se "trinn 5: legge til datatilkoblinger" senere i denne artikkelen.

Ressursene nedenfor gir flere detaljer som kan hjelpe deg å finne ut hva slags type datakilde som skal brukes, og når du bør legge til flere datatilkoblinger i skjemamalen.

Klikker du

For å

Innføring i datakilder

Lære om datakildene som kan fungere med InfoPath, og hvordan de er representert i oppgaveruten Datakilde.

Innføring i datatilkoblinger

Lære om datatilkoblinger, som er dynamiske koblinger mellom et skjema og en datakilde som lagrer og leverer data for skjemaet.

Utforme en skjemamal ved hjelp av innstillinger i et datatilkoblingsbibliotek

Basere utformingen av skjemamalen på en felles datatilkoblingsfil som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på et Office SharePoint Server 2007-område. Denne filen lagrer informasjon om en tilkobling til en datakilde, for eksempel en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Trinn 3: Definere oppsett

De fleste skjemamaler inneholder minst én oppsettstabell, som er et rammeverk for organisering og ordning av skjemamaler, inkludert kontroller, skjemainndelinger, logoer og andre typer bilder.

Du finner ferdige oppsettstabeller i oppgaveruten Oppsett:

Del av oppgaveruten Oppsett

Ressursene nedenfor gir flere detaljer om alternativer for visuell utforming for skjemamalen.

Klikker du

For å

Innføring i oppsett av en skjemamal

Lære om oppsettstabeller, som hjelper deg å plassere elementer i en skjemamal, og om kontroller som brukes til oppsettsformål.

Bruke et fargevalg

Lær hvordan du bruker automatisk koordinert farger på bestemte elementer i skjemamalen.

Sette inn og plassere et bilde

Lære hvordan du setter inn et bilde, for eksempel en firmalogo eller et brevhode, i en skjemamal.

Trinn 4: Legge til kontroller

Kontroller at brukerne skal angi og merke data i skjemamalen. De kan også brukes til å vise data fra eksisterende datakilder, for eksempel databaser eller webtjenester. Når du har opprettet skjemamalens oppsett, kan du sette inn en kontroll du trenger i skjemamalen. Kontroller-oppgaveruten gir tilgang til alle kontrollene som er tilgjengelige i InfoPath, inkludert eventuelle egendefinerte kontroller som er lagt til i oppgaveruten, for eksempel ActiveX-kontroller eller maldeler.

Del av oppgaveruten Kontroller

Du kan legge til en kontroll i skjemamalen ved å klikke navnet på den i listen Sett inn kontroller eller dra den fra oppgaveruten til arbeidsområdet i skjemamalen. Avhengig av kontrolltypen du legger til i skjemamalen, kan brukere som fyller ut et skjema, skrive inn tekst i tekstfelt, vise data i gjentatte kontroller, velge blant alternativknapper og avmerkingsbokser, velge oppføringer fra lister og klikke kommandoknapper for å utføre kommandoer. Dataene som brukerne angir i en kontroll, lagres i skjemaets datakilde.

Ressursene nedenfor gir flere detaljer om bruk av kontroller i InfoPath.

Klikker du

For å

Innføring i kontroller

Lære om forskjellige typer kontroller som er tilgjengelige i InfoPath.

Utforme en maldel som skal brukes på nytt i flere skjemamaler

Lære hvordan du setter inn og oppdaterer maldeler. Med maldeler kan du oppnå en konsekvent utforming for en samling skjemamaler. Du kan for eksempel opprette maldeler for signaturinndelinger. I tillegg til å bruke kontroller og oppsett på nytt, kan du bruke regler, betinget formatering og datavalidering på nytt.

Trinn 5: Legge til datatilkoblinger

Alle skjemamaler har en primær datakilde, som kalles hoveddatakilden. Hvis du utformer en skjemamal basert på en ekstern datakilde, for eksempel en database eller webtjeneste, opprettes den primære datakilden i InfoPath basert på denne eksterne datakilden. Hvis du utformer en tom skjemamal, opprettes den primære datakilden for deg i InfoPath når du legger til kontroller i skjemamalen.

Når du utformer skjemamalen, kan du også legge til datatilkoblinger til én eller flere sekundære datakilder. En sekundær datakilde er en XML-datafil, database eller nettjeneste som brukes av et skjema for oppføringer i en liste eller skripthandlinger. Det gjør det mulig å fylle ut lister og andre kontroller med eksterne data for skjemamalen, for eksempel data som befinner seg i en SQL Server-database eller SharePoint-liste. Du kan også legge til datatilkoblinger til sekundære datakilder når du trenger brukerne å sende data til mer enn én ekstern datakilde.

Informasjonen nedenfor gir flere detaljer om sekundære datatilkoblinger og hva de er brukt for i InfoPath.

Klikker du

For å

Innføring i datatilkoblinger

Lære hva en datatilkobling er og hvordan du bruker den til å hente og sende data til og fra en database, webtjeneste eller annen datakilde. Hvis teamprosjekter for eksempel er oppført på et SharePoint-område, kan du opprette en datatilkobling til listen, slik at prosjektnavnene vises i en listekontroll i skjemaet.

Legge til en datatilkobling til et dokumentbibliotek eller en liste i SharePoint

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som kan spørre etter data fra et bibliotek eller liste, eller sende data til et bibliotek på en server som kjører Windows SharePoint Services.

Legge til en datatilkobling til en Microsoft SQL Server-database

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender spørringer til en SQL Server-database.

Legge til en datatilkobling til en webtjeneste

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som kan spørre etter eller sende data til og fra en webtjeneste.

Legge til en datatilkobling ved hjelp av innstillinger i et tilkoblingsbibliotek

Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen ved hjelp av en datatilkoblingsfil som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på et Office SharePoint Server 2007-område. Denne filen lagrer informasjon om en tilkobling til en datakilde, for eksempel en Access-database, et regneark eller en tekstfil.

Bruke verdier fra en webtjeneste til å fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks

Fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks med data fra en sekundær datatilkobling for spørring til en webtjeneste.

Bruke verdier fra en SQL Server-database til å fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks

Fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks med data fra en datatilkobling for spørring til en Microsoft SQL Server-database.

Konfigurere en sekundær datatilkobling for frakoblet bruk

Konfigurere skjemamalen slik at skjemaer som er basert på skjemamalen, vil hurtigbuffer data fra en sekundær datatilkobling når brukerne fyller ut skjemaet. Dette er nyttig når brukerne ikke er koblet til nettverket, eller når den eksterne datakilden for skjemaet er utilgjengelig på andre måter. I disse scenariene vises de hurtigbufrede dataene i skjemaet i InfoPath, og skjemaet fortsetter å fungere som forventet for brukeren.

Trinn 6: Legge til datavalidering, regler og andre funksjoner for forretningslogikk

Det er viktig å redusere kostnader og øke effektiviteten i bedriften der det er mulig. Du kan bruke funksjoner for forretningslogikk i skjemamalen du vil hindre dyr registreringsfeil og til å automatisere handlinger i brukerens skjema. Når du bruker InfoPath-funksjoner som datavalidering, betinget formatering og regler, kan du definere betingelser og handlinger som automatisk utfører oppgaver som er basert på hendelser, for eksempel åpning eller lukking av et skjema eller verdier som er angitt i skjemamalen.

Ressursene nedenfor gir flere detaljer som illustrerer de forskjellige funksjonene for forretningslogikk i InfoPath.

Klikker du

For å

Legge til, fjerne eller endre datavalidering

Automatisk spore feil når brukeren fyller ut et skjema. Hvis du legger til datavalidering i kontroller i skjemamalen, kan du sikre at dataene du samler inn, er nøyaktige og konsekvente, og at de overholder eventuelle standarder som allerede er i bruk i firmaet.

Bruke betinget formatering på en skjemamal

Skjule eller bruke formatering på en kontroll, basert på betingelser som forekommer i skjemaet. Du kan bruke betinget formatering til å bruke fet skrift, understreking, kursivert skrift, gjennomstreking, skriftfarge og bakgrunnsfarge på kontroller automatisk. Du kan også bruke betinget formatering til å bestemme om en kontroll er synlig i skjemaet når brukerne fyller det ut, om kontrollen er deaktivert, eller om brukerne skal kunne legge til eller fjerne enkelte kontroller, for eksempel valgfrie inndelinger.

Legge til en regel

Legge til regler som viser en dialogboks, angir verdien i et felt, spør etter eller sender til en datatilkobling, bytter visninger eller åpner eller lukker et skjema som svar på bestemte hendelser og betingelser som forekommer i skjemaet.

Legge til en formel i en kontroll

Legge til formler som beregner data, viser bestemte datoer og klokkeslett i en kontroll, eller viser verdiene som brukerne angir i én kontroll, i andre kontroller.

Vise forretningslogikken i en skjemamal

Bruk dialogboksen Logikkinspeksjon til å se gjennom alle datavalideringsinnstillinger, beregnede standardverdier, regler og programmeringsfunksjoner som er knyttet til skjemamalen. Dette hjelper deg med å unngå tidkrevende prosessen med å åpne hver kontroll individuelt for å vurdere disse innstillingene.

Funksjoner for forretningslogikk i InfoPath er alt du trenger for de fleste skjemamaler. Hvis skjemamalen krever flere funksjoner som ikke er tilgjengelige i InfoPath, kan du bruke kode til å opprette egendefinerte funksjoner. Hvis du vil skrive skript, kan du bruke Microsoft Script Editor (MSE) til å opprette, redigere og feilsøke Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-kode. Hvis du vil skrive forvaltet kode, kan du bruke Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) til å opprette, redigere og feilsøke Visual Basic eller Visual C#-kode. Hvis du har Microsoft Visual Studio 2005, kan du i tillegg kan integrere InfoPath-funksjoner som utformingsmodus i Visual Studio 2005 utviklingsmiljø ved å laste ned og installere Microsoft Visual Studio 2005 Tools for 2007 Microsoft Office System på datamaskinen. Du kan deretter åpne Visual Studio 2005, opprette et InfoPath-skjema malprosjekt, og bruke utformingsmodus funksjoner til å utforme skjemamalen. For informasjon om nedlasting av Microsoft Visual Studio 2005 Tools for 2007 Microsoft Office System, kan du se InfoPath Developer Portal på webområdet for Microsoft Developer Network (MSDN).

Trinn 7: Opprette egendefinerte visninger

Hver InfoPath-skjemamal har en standardvisning, som vises første gang brukerne åpner et skjema som er basert på skjemamalen.

Du kan bruke oppgaveruten Visninger til å utforme flere visninger i skjemamalen:

Del av oppgaveruten Visninger

Når du utformer en ny visning, kan du vanligvis Gjenta prosessen med å utforme skjemaet, legger til kontroller i den og legge til datavalidering eller andre funksjoner.

Ved å opprette ulike visninger av skjemamalen, kan du la brukere til å vise dataene i skjemaet i forskjellige måter. Dette hindrer deg fra å utforme flere skjemamaler for samme forretningsprosess. For eksempel i en skjemamal som brukes for behandling av forsikring krav, kan du opprette én visning for forsikringstakere, en annen visning for forsikringsagenter og en tredje visning for forsikringskorrigerere. Hver av disse visningene er tilpasset slik at de passer til brukeren som angir informasjon i den. Du kan også utforme egendefinerte skrive ut visninger som bare brukes til å skrive ut skjemaet.

Visninger skal være enkle og relativt selvforklarende. Hvis du vil kommunisere spesielle instruksjoner til brukerne, må du imidlertid bygge inn assistanse i visningen. Du kan for eksempel opprette en dedikert hjelpevisning for skjemamalen og legge til en knapp til standardvisningen som brukere kan klikke for å få tilgang til hjelp-visningen.

Ressursene nedenfor gir flere detaljer om visninger.

Klikker du

For å

Legge til eller slette en visning

Lær hvordan du legger til, behandle og slette visninger.

Opprette en ren InfoPath-visning av en webleserkompatibel skjemamal

Lære hvordan du oppretter to visninger av en webleserkompatibel skjemamal for to typer brukere. Den ene visningen vil være for brukere som åpner skjemamalen i en webleser, og den andre visningen vil bli brukt utelukkende av brukere som har installert InfoPath på datamaskinen. Denne rene InfoPath-visningen vil aldri vises i en webleser. Du kan dermed bruke InfoPath-funksjoner i denne visningen som ikke støttes i webleserkompatible skjemamaler, for eksempel brukerroller eller overordnede/detaljerte kontroller.

Utforme en visning som er optimalisert for utskrift

Lære hvordan du utformer en utskriftsvisning for skjemamalen og andre teknikker for oppretting av utskriftsvennlige skjemamaler.

Legge til egendefinert hjelpetekst i en skjemamal

Lære hvordan du utformer en hjelpevisning for skjemamalen og andre teknikker for visning av egendefinert instruksjonstekst for brukerne.

Trinn 8: Aktivere virkemåte for sending

Når du utformer skjemamaler til å samle inn data som en del av en større forretningsprosess, blir disse dataene vanligvis ikke liggende i skjemaene brukerne fyller ut. I stedet flyttes skjemadataene til neste fase i forretningsprosessen, vanligvis til en ekstern datakilde som en database eller webtjeneste, En ansatt kan for eksempel bruke InfoPath til å fylle ut et skjema for utgiftsrapport og deretter sende skjemaet til en webtjeneste, der det blir behandlet.

Når du angir hvor du vil at dataene i skjemamalen skal sendes, øker du kanskje nøyaktigheten og effektiviteten i forretningsprosessene, ettersom det gir deg større kontroll over disse prosessene. Før brukerne kan sende skjemadata, kontrolleres det i InfoPath at dataene i skjemaene er gyldige, og brukerne får muligheten til å rette opp eventuelle ugyldige data. Denne funksjonen sikrer at bare gyldige data sendes til den eksterne datakilden.

Ressursene nedenfor forklarer hvordan du utformer skjemamalen slik at skjemadata sendes til ønsket sted.

Klikker du

For å

Innføring i innsending av skjemadata

Lese om hvordan du sender skjemadata til et bestemt sted, for eksempel en database eller webtjeneste.

Sende skjemadata til flere steder

Utforme sekundære datatilkoblinger og regler som sender skjemadata til flere steder når brukerne klikker Send i skjemaet.

Trinn 9: Aktivere sikkerhetsfunksjoner

Du bør bruke organisasjonens eksisterende sikkerhetspolicy som grunnlag for valg du tar når det gjelder sikkerheten for skjemamaler og relaterte skjemaer.

Hvis du oppretter webleserkompatible skjemamaler, må du være oppmerksom på at mange faktorer har innvirkning på sikkerheten for informasjon som er lagret på servere som kjører InfoPath Forms Services. Noen styres av deg, og andre styres av systemansvarlig, som er personen som konfigurerer og håndterer brukerkontoer, tilordner tillatelser og hjelper brukerne med nettverks- eller servertilgangsproblemer. Du må kanskje koordinere med systemansvarlig for å angi de riktige alternativene for skjemamalen.

Ressursene nedenfor forklarer hvordan du utformer skjemamalen med tanke på sikkerhet.

Klikker du

For å

Sikkerhetshensyn for skjemamaler og skjemaer

Lese om gode fremgangsmåter for å sikre skjemamaler og skjemaer, og om vurderinger for serversikkerhet.

Sikkerhetsnivåer for InfoPath-skjemaer

Lære om de tre forskjellige sikkerhetsnivåene for skjemaer: Begrenset, Domene og Fullstendig klarering. Sikkerhetsnivåer avgjør om et skjema kan få tilgang til data på andre domener eller få tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen til en bruker.

Angi nødvendig sikkerhetsnivå for en skjemamal

Overstyre standard sikkerhetsinnstilling, som velges automatisk i InfoPath basert på funksjonene i skjemamalen.

Innføring i digitale signaturer

Lære om digitale signaturer i InfoPath og vurderinger ved bruk av dem i webleseraktiverte skjemamaler. Signering av et skjema gjør det enklere å godkjenne en bruker som personen som fylte ut skjemaet, og sørger for at innholdet i skjemaet ikke endres.

Trinn 10: Teste utseende og virkemåte

Testplanen avhenger av kompleksiteten i skjemamalen og eksisterende policyer for din organisasjon for distribusjon av skjemamaler. Testplanen kan bestå av bare forhåndsvisning av skjemamalen til å teste virkemåten og utseendet på skjemaer som er basert på skjemamalen. Når du distribuerer en skjemamal på en større skala, kan det være nødvendig å grundigere formell testing. Du kan for eksempel teste brukervennligheten eller planlegge pilot distribusjoner med et utvalg av brukere.

Det mest grunnleggende testen involverer vanligvis forhåndsvisning av skjemamalen i forhåndsvisningsvinduet i InfoPath. Forhåndsvisningsvinduet lar deg vise skjemaet slik det skal vises for brukerne, og skrive inn data i kontrollene for å teste deres funksjonalitet. Dette kan du kontrollere justeringen og formateringen for kontroller. Du kan også teste funksjonaliteten til kontrollene i skjemaet. For eksempel du kan skrive inn data i kontroller for å sikre at datavalidering, formler, regler og datatilkoblinger fungerer som forventet. I forhåndsvisningsvinduet, bør du også kontrollere at skjemamalen er gratis for stavefeil og beskrivende inkonsekvenser, og kontroller at den ser bra fra en visuell ut.

Tips!: Du kan også bruke forhåndsvisningsvinduet til enkel, repeterende testing av virkemåten til kontroller og skjema under utforming av skjemamalen.

Mens du kan gjøre mye av testingen selv, før du publiserer og distribuere skjemamalen, bør du teste det med brukere å forsikre deg om at det oppfyller forventningene. Ideelt du publiserer en pilot skjemamal og distribuere den til et lite utvalg brukere. På denne måten, kan du innhente tilbakemelding fra reelle brukere om den generelle brukeropplevelsen av skjemamalen. Du kan deretter gjør nødvendige endringer før du publiserer skjemamalen til et større publikum.

Ressursen nedenfor forklarer hvordan du bruker oppgaveruten Utformingskontroll til å teste skjemamalen.

Klikker du

For å

Innføring i oppgaveruten Utformingskontroll

Lære opp oppgaveruten Utformingskontroll og hvordan du kan bruke den til å teste funksjonene i skjemamalen.

Til toppen av siden

Fase 3: Distribusjon

Prosessen med distribusjon av en skjemamal omfatter å publisere skjemamalen, aktivere den for bruk på weben (bare for webleserkompatible skjemamaler) og gjøre brukerne oppmerksom på at den er tilgjengelig. Hvis du har tenkt å installere skjemamalen på datamaskinene til brukerne, kan publiseringsprosessen også omfatte oppretting av en spesiell installasjonsfil. Du kan publisere skjemamaler til mange steder, inkludert distribusjonslister for e-post og servere som kjører InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

Hvis du har tenkt å publisere en webleserkompatibel skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services, må du aktivere skjemamalen for utfylling i en webleser i tillegg til å publisere den. I mange tilfeller kan du utføre dette trinnet under publiseringsprosessen, ved å merke av for et alternativ i publiseringsveiviseren. Hvis skjemamalen inneholder bestemte funksjoner, for eksempel forvaltet kode, kan du imidlertid ikke aktivere skjemaet for utfylling i en webleser selv. I stedet må du lagre skjemamalen på en delt ressurs og informere en farmadministrator om at den er tilgjengelig for vurdering. Farmadministratoren kan deretter kontrollere at skjemamalen ikke inneholder feil og advarsler, laste den opp til et sted i webfarmen og aktivere den i en nettstedssamling på serveren.

Ressursene nedenfor beskriver publiseringsprosessen og hva den innebærer.

Klikker du

For å

Innføring i publisering av en skjemamal

Bestemme hvordan og hvor skjemamalen skal publiseres.

Publisere en skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services

Publisere en webleserkompatibel skjemamal som kan fylles ut i InfoPath eller på nettet. Ved å lese denne artikkelen, kan du også bestemme om du kan aktivere en skjemamal, eller om du trenger en farmadministrator om å utføre dette trinnet for deg.

Publisere en skjemamal på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

Publisere en skjemamal til et bibliotek, som er en plassering på et SharePoint-område der en samling av filer administreres. Du kan også publisere en skjemamal som en innholdstypen for område, som gjør det mulig å tilordne flere skjemamaler til ett bibliotek eller tilordne skjemamalen til flere biblioteker på tvers av en områdesamling.

Publisere en skjemamal i en liste over mottakere av e-postmeldinger

Distribuere skjemamalen i en e-postmelding til brukerne. Publiseringsveiviseren oppretter en e-postmelding som inneholder en kopi av skjemamalen og skjemaet som er basert på skjemamalen. Når brukere åpner e-postmeldingen, kan de fyller ut skjemaet direkte i brødteksten i e-postmeldingen.

Publisere en skjemamal med fullstendig klarering

Bruke publiseringsveiviseren til å opprette installasjonsfiler, slik at du kan installere fullstendig klarerte skjemamaler på datamaskinene til brukerne. Et skjema kan bare kjøres med Fullstendig klarering hvis den tilknyttede skjemamalen er digitalt signert med et klarert rotsertifikat, eller hvis skjemamalen ble installert på brukerens datamaskin ved hjelp av et installasjonsprogram som Microsoft Windows Installer (MSI-fil).

Til toppen av siden

Fase 4: Vedlikehold

Vedlikeholde en skjemamal, må du oppdatere skjemamalen når det er nødvendig, og lansere nye versjoner. Det er også lurt å innhente jevnlig tilbakemelding fra brukerne om brukervennligheten i utformingen. Skjemamalen fortsatt oppfyller behovene deres, eller er behovene endret?

Når du publiserer en skjemamal du har endret, kan både skjemamalen (XSN-filen) og eventuelle eksisterende skjemaer (XML-filer) som er basert på skjemamalen, oppdateres i InfoPath. Når brukerne åpner et eksisterende skjema, laster de automatisk ned den nyeste kopien av skjemamalen, og skjemadataene blir oppdatert slik at de samsvarer med denne versjonen. Den eldre versjonen av skjemamalen erstattes som standard automatisk med den nyeste versjonen i InfoPath. Du kan velge oppdateringsmetoden du foretrekker for oppdatering av eksisterende brukerskjemaer.

Hvis du er farmadministrator for en server som kjører InfoPath Forms Services, og må laste opp en ny versjon av en administratorgodkjent skjemamal, kan du bestemme hvordan overgangen mellom den eksisterende versjonen og den oppgraderte versjonen skal skje. Du kan for eksempel velge å erstatte skjemamalen med en nyere versjon uten at brukerne som for øyeblikket fyller ut skjemaet i en webleser, mister data. Hvis du har et tvingende formål, for eksempel en sikkerhetsreparasjon, kan du også velge å overskrive skjemamalen umiddelbart.

Hvis du trenger å oppdatere en eksisterende maldel, åpne den du, gjør de nødvendige endringene, lagrer maldelen og distribuere den på nytt til skjemautformere. Når skjemautformere lagt til den nyeste versjonen av maldelen i oppgaveruten Kontroller, kan de kan bruke den i skjemamalene sine. Hvis de åpner en skjemamal som inneholder en eldre versjon av maldelen, blir de bedt om å oppdatere maldelen med den nyeste versjonen i InfoPath.

Ressursene nedenfor beskriver mer detaljert hvordan du endrer og oppdaterer skjemamaler og maldeler.

Klikker du

For å

Innføring i oppdatering av eksisterende skjemamaler

Finn ut hvordan InfoPath oppdaterer en skjemamal og eventuelle tilhørende brukerskjemaer. Les om vurderinger ved oppdatering av leseraktiverte skjemamaler og teknikker for å unngå tap av data i eksisterende brukerskjemaer.

Endre en publisert skjemamal

Lære hvordan du gjør endringer i en publisert skjemamal, endrer arbeidseksemplaret av skjemamalen og publiserer dette på nytt på den opprinnelige publiseringsplasseringen.

Flytte en publisert skjemamal til et nytt dokumentbibliotek

Effektivt flytte en skjemamal og eventuelle eksisterende skjemaer fra ett bibliotek til en annen. Hvis du for eksempel når du har distribuert skjemamalen kanskje du må flytte skjemamalen på en server med større kapasitet slik at flere brukere kan fylle ut skjemaer samtidig.

Endre eller fjerne en datatilkobling

Endre eller fjerne datatilkoblinger fra skjemamalen. Du må kanskje gjøre dette hvis de eksterne datakildene for skjemamalen endres.

Legge til, fjerne eller oppdatere ressursfiler i en skjemamal

Håndtere filer som er lagt til i en skjemamal for å støtte funksjonene i tilknyttede skjemaer. Du må for eksempel kanskje legge til en HTML-fil som brukes til å vise informasjon i en egendefinert oppgaverute, eller endre en XML-fil som brukes til å vise elementer i en liste.

Endre en eksisterende maldel

Endre utformingen av en eksisterende maldel.

Til toppen av siden

Fase 5: Arkivering

Organisasjoner arkiverer ofte skjemamaler og skjemaer som siste trinn i prosessen for skjemautforming. Hvis du ikke lenger trenger en bestemt maldel, kan du fjerne den fra bruk og beholde en digital kopi av skjemamalen av arkiveringshensyn. I tillegg kan du ta vare på data som er samlet inn i skjemaer basert på skjemamalen.

Mange organisasjoner følger strenge retningslinjer når det gjelder langtidslagring og oppbevaring av data i arkiver. En organisasjon er for eksempel kanskje forpliktet til å beholde kopier av kundetransaksjonsposter i et visst antall år. Retningslinjene for arkivering i organisasjonen din kan være styrt av interne policyer, overholdelse av loven eller begge deler. Som en del av planleggingsprosessen må du finne ut hvilke retningslinjer som gjelder i organisasjonen din.

Arkivere skjemamalen

Hvis du er farmadministrator for en server som kjører InfoPath Forms Services, kan du fjerne webleseraktiverte skjemamaler når de er foreldet. Du kan for eksempel fjerne en skjemamal for en undersøkelse når undersøkelsen er fullført. For å holde biblioteker oppdaterte og ryddige må du kontrollere at skjemamaler som ikke lenger brukes, er fjernet, og at du har en policy for gjennomgang og oppgradering av eksisterende skjemamaler.

Hvis du har tenkt å fjerne en webleseraktivert skjemamal som fortsatt brukes, bør du utføre en gradvis oppgradering eller legge skjemamalen i gå i hvilemodus for å hindre at gjeldende økter avsluttes, noe som kan føre til tap av data og en brå avslutning for brukere som fyller ut skjemaet.

Det er også lurt å arkivere kildefilen for skjemamalen (XSN-fil) i et program for versjonskontroll eller en annen type fil management-løsning som organisasjonen din bruker. Gjør slik bidrar til å sikre at du og organisasjonen har et opptak av skjemamalen du kan bruke når du refererer til Arkiver med skjemaer og skjemadata, og som du vil gjenopprette eller oppdatere skjemamalen.

Arkivere skjemaer og skjemadata

Hvis organisasjonen bruker Office SharePoint Server 2007, kan du arkivere utfylte, serverbaserte skjemaer (XML-filer) ved å konvertere dem til websider. Det arkiverte skjemaet kan lagres i samme bibliotek som det opprinnelige skjemaet, eller det kan flyttes til et annet sted i henhold til organisasjonens retningslinjer.

Obs!: Når du konverterer et skjema til en webside, kan det hende den resulterende filen blir litt annerledes enn originalen. Du bør kontrollere resultatene av konverteringen for å sjekke at du har fått det du trenger. Hvis for eksempel en datatilkobling til en sekundær datakilde ble brukt til å fylle en liste i skjemaet, vil du ikke se alle listeverdiene i det arkiverte skjemaet. I stedet vil du bare se verdien som brukeren valgte under utfylling av skjemaet.

Du kan arkivere et skjema i InfoPath, ved å åpne den og eksport til ett av følgende formater:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF er et elektronisk filformat med fast oppsett som opprettholder dokumentformateringen og aktiverer fildeling. PDF-formatet sikrer at filen beholder formatet du har angitt, når den vises på nettet eller skrives ut, og at dataene i filen ikke enkelt kan kopieres eller endres.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS er et elektronisk filformat som opprettholder dokumentformateringen og aktiverer fildeling. XPS-formatet sikrer at filen beholder formatet du har angitt, når den vises på nettet eller skrives ut, og at dataene i filen ikke enkelt kan kopieres eller endres.

Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Du kan også eksportere et utfylt skjema som en webside i webside i enkeltfil (MHTML) format. Denne filtypen lar brukere vise (men ikke endre) innholdet i skjemaet i en nettleser.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×