Lese dokumenter i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Vanlige verktøy for lesing er innebygd direkte i Word: Bla gjennom et dokument, legge til kommentarer, definere og oversette ord, og Kopier eller utheve tekst, samt andre Leseverktøy for praktisk å. Du kan slå fullskjermmodus på eller av på båndet.

Hvis du leser et dokument, ikke skriving eller redigering av hovedversjoner, klikke eller trykke visning > Lesemodus for å skjule skrive verktøyene og menyene og få mer plass til selve sidene. Lesemodus passer automatisk sideoppsett på enheten, bruke kolonner og større skriftstørrelser, som du kan justere.

Lesemodus i Word

Du går ut av lesemodus ved å klikke eller trykke Visning > Rediger dokument.

I tillegg til å lese kontrollene du bruker ofte, kan du zoome inn og ut på bilder og andre objekter, vise eller skjule inndelinger, eller se innebygde videoer. Justere kolonner, Sidefarge og oppsett. Åpne navigasjonsruten for å raskt flytte rundt i dokumentet.

Bilde av del av Visning-menyen i lesemodus, med alternativet Rediger dokument valgt.

Lese

Kikk Visning > Lesemodus for å bytte til lesemodusoppsettet.

Klikk eller trykk pilene på kantene av skjermen for å bla om.

Bildet viser pilen for å bla til høyre i lesemodus

 • Dobbeltklikk eller dobbelttrykk for å zoome inn og la tabeller, diagrammer og bilder i dokumentet fylle skjermen.

 • Klikk eller trykk utenfor objektet for å zoome ut igjen og fortsette lesingen.

 • Hvis dokumentet inneholder kommentarer, vil du se et kommentarhint i margen. Klikk det for å lese den kommentaren. Hvis du vil se alle kommentarene, klikker du Visning > Vis kommentarer.

 • Hvis du vil legge til dine egne kommentarer, Velg innholdet du vil kommentere og høyreklikker du den, klikk Ny merknad, og Skriv inn i merknadsboblen som vises.

  Tips!: Andre alternativer i visningen er å åpne navigasjonsruten, endre kolonnebredden eller bakgrunnsfargen og bygge fra kolonneoppsett til vanlig oppsett.

Bilde av Visning-menyen i lesemodus med alternativet for navigasjonsrute valgt.

Merk og høyreklikk teksten du vil kopiere, og klikk Kopier.

Høyreklikk teksten du vil oversette eller definere, gjør du ett av følgende:

 • Klikk Oversett eller Smart søk i Word 2016.

 • I Word 2013, klikker du Oversett eller Definer. Hvis du vil lære mer om ordlister i Word 2013, kan du se hvor er ordlisten?

Merk og høyreklikk teksten, klikk Utheving, og klikk fargen du vil bruke.

Vis eller skjul deler av et dokument med bare et trykk eller klikk. Pilene for skjuling og vising vises når du holder pekeren ved siden av en overskrift (hvis du bruker en berøringsenhet, vises de hele tiden.)

Bilde som viser kontrollpilen for skjuling og vising ved siden av overskriften i lesemodus.

Åpne et dokument på nytt og fortsett å lese akkurat der du sluttet sist. Word husker hvor du var, selv om du åpner et nettbasert dokument på nytt fra en annen datamaskin!

Visningen for fullskjermlesing er optimert for dokumentlesing på dataskjermen. I fullskjermlesing har du også mulighet til å se hvordan dokumentet vil se ut på utskrift.

 • Klikk Fullskjermlesing i Dokumentvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Båndet i Office 14

Du kan bruke følgende alternativer for å gå fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk Alternativer for visning, og klikk deretter Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider eller skjermbilder om gangen.

Flytte ett skjermbilde om gangen

 1. Klikk Alternativer for visning, og klikk deretter Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider eller skjermbilder om gangen.

 2. Trykk CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE hvis du vil flytte ett skjermbilde om gangen.

Klikk Visningsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Først må du kontrollere at det ikke er merket av for Vis utskrevet side under Visningsalternativer. Klikk Øk tekststørrelse for å vise teksten i større størrelse. Klikk Reduser tekststørrelse hvis du vil vise mer tekst på skjermen.

 • Klikk Vis utskrevet side for å vise siden slik den vil se ut når du skriver den ut.

 • For å vise to sider samtidig, klikker du Vis to sider Knappesymbol .

Hoppe til et bestemt skjermbilde

 • Hvis du vil hoppe til det første eller siste skjermbildet i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjermbilde, skriver du inn nummeret på skjermbildet og trykker ENTER.

Hoppe til en bestemt del av dokumentet

Du kan bruke kategorien Bla gjennom sidene i dokumentet i navigasjonsruten til å finne den delen av dokumentet du vil gå til.

 1. Hvis navigasjonsruten ikke vises, klikker du Side x av x øverst på skjermen og deretter Hopp til en side og Navigasjonsrute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gå til en av overskriftene i dokumentet, klikker du kategorien Bla gjennom overskriftene i dokumentet og klikker en av overskriftene. Alternativet er ikke tilgjengelig hvis det ikke er definert noen overskrifter i dokumentet.

  • Hvis du vil gå til en bestemt side, klikker du kategorien Bla gjennom sidene i dokumentet, og deretter klikker du miniatyrbildet for denne siden.

Til toppen av siden

 1. Klikk pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst på tittellinjen.

 2. Klikk uthevingsfargen du vil bruke.

 3. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

 • Hvis du vil deaktivere uthevingen, klikker du Uthevningsfarge for tekst, og deretter klikker du Stopp utheving, eller du kan trykke ESC.

 • Hvis du vil endre uthevingsfargen, klikker du pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst, og deretter klikker du fargen du vil bruke.

 • Klikk Sett inn merknad på tittellinjen.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate skriving i dokumentet, klikker du Visningsalternativer og deretter Tillat skriving.

 2. Klikk Visningsalternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Gjør endringene du ønsker.

Til toppen av siden

Finne eller erstatte et ord eller uttrykk

 1. Klikk Verktøy og deretter Søk.

 2. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen, akkurat som i en hvilken som helst annen visning i Microsoft Word.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du søker etter i dokumentet, med en annen tekst, klikker du kategorien Erstatt, og deretter skriver du inn teksten du vil erstatte med, i Erstatt med-boksen.

  Obs!: Hvis du vil bruke erstatte, må du klikke Alternativer for visning, og klikk deretter Tillat skriving.

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk Verktøy og deretter Oppslag.

  Obs!: Hvis du vil velge en bestemt type oppslagsmateriell, for eksempel ordbok, ordliste, leksikon eller synonymordbok, velger du en oppslagstjeneste i oppgaveruten Oppslag.  

 • Klikk Lukk øverst i høyre hjørne på skjermen, eller trykk ESC.

Til toppen av siden

Visningen for fullskjermlesing er optimert for dokumentlesing på dataskjermen. I fullskjermlesing har du også mulighet til å se hvordan dokumentet vil se ut på utskrift.

Lese dokumenter

 • Klikk Fullskjermlesing i Dokumentvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av båndet i Word

Du kan bruke følgende alternativer for å gå fra side til side i et dokument:

 • Klikk pilene nederst i hjørnene på sidene.

 • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

 • Klikk navigasjonspilene midt oppe på skjermen.

  Tips!: Klikk Alternativer for visning, og klikk deretter Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider eller skjermbilder om gangen.

Til toppen av siden

 1. Klikk Alternativer for visning, og klikk deretter Vis to sider Knappesymbol for å vise to sider eller skjermbilder om gangen.

 2. Trykk CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE hvis du vil flytte ett skjermbilde om gangen.

Til toppen av siden

Klikk Visningsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

 • Klikk Øk tekststørrelse for å vise teksten i større størrelse.

 • Klikk Reduser tekststørrelse for å vise mer tekst på skjermen.

 • Klikk Vis utskrevet side for å vise siden slik den vil se ut på utskrift.

 • For å vise to sider samtidig, klikker du Vis to sider Knappesymbol .

Til toppen av siden

 • Hvis du vil hoppe til det første eller siste skjermbildet i dokumentet, trykker du HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skjermbilde, skriver du inn nummeret på skjermbildet og trykker ENTER.

Til toppen av siden

Du kan bruke rutene Dokumentkart eller Miniatyrbilder til å finne den delen av dokumentet du vil gå til.

 1. Hvis rutene Dokumentkart eller Miniatyrbilder ikke vises, klikker du Hopp til en side eller inndeling i dokumentet midt oppe på skjermen, og deretter klikker du Dokumentkart eller Miniatyrbilder.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hoppe til en overskrift i dokumentet, klikker du overskriften i dokumentkartet.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, klikker du miniatyrbildet for den aktuelle siden.

Til toppen av siden

I fullskjermlesing kan du utheve innhold, spore endringer, sette inn merknader, og gå gjennom endringer.

Utheve innhold som du vil huske

 1. Klikk Reading Tools, og klikk deretter Uthevningsfarge for tekst.

 2. Merk teksten eller grafikken du vil utheve.

 • Klikk Leseverktøy, klikk Uthevningsfarge for tekst , og klikk deretter Stopp utheving, eller trykk ESC for å avslutte uthevingen.

 • Hvis du vil endre uthevingsfargen, klikker du Leseverktøy, klikker pilen ved siden av Uthevingsfarge for tekst og klikker deretter fargen du vil bruke.

Spore endringer i dokumentet

 1. Hvis du vil tillate skriving i dokumentet, klikker du Visningsalternativer og deretter Tillat skriving.

 2. Klikk Visningsalternativer på nytt, pek på Spor endringer, og klikk deretter Spor endringer.

 3. Gjør endringene du ønsker.

Legge til kommentarer

 • Plasser innsettingspunktet der du vil legge til en merknad, klikk Leseverktøy, og klikk deretter Ny merknad.

Til toppen av siden

 1. Klikk Leseverktøy, og klikk deretter Søk.

 2. I Søk etter-boksen skriver du inn teksten som du vil søke etter, akkurat som i en hvilken som helst annen visning i Microsoft Office Word.

 3. Hvis du vil erstatte teksten du søker etter i dokumentet med en annen tekst, klikker du kategorien Erstatt, og deretter skriver du inn teksten du vil erstatte med, i Erstatt med-boksen.

Til toppen av siden

 1. Merk et ord eller uttrykk i dokumentet.

 2. Klikk Leseverktøy, og klikk deretter Oppslag.

  Obs!: Hvis du vil velge en bestemt type oppslagsmateriell, for eksempel ordbok, ordliste, leksikon eller synonymordbok, velger du en oppslagstjeneste i oppgaveruten Oppslag.  

Til toppen av siden

 • Klikk Lukk øverst i høyre hjørne på skjermen, eller trykk ESC.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×