Legge til video, lyd eller bilder i en klassisk side

Legge til video, lyd eller bilder i en klassisk side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Medier (for eksempel video, lyd eller et bilde) kan du legge til en klassisk SharePoint side. Mediefilen kan komme fra datamaskinen, fra SharePoint eller fra et annet sted, for eksempel en delt nettverksressurs. Du kan bygge inn en video fra et nettsted som YouTube, Vimeo eller Hulu for videodeling.

Advarsel!: Hvis du laster opp en lydfil i den. WAV-format, kan du se en melding som ikke er riktig for de fleste nettlesere. Meldingen statusene, "Media Player-webdelen kan ikke spille av filer i dette formatet." Dette er feil for alle støttede weblesere unntatt Chrome. Ignorer meldingen, og Fortsett å laste opp filen.

Viktig!: Du må ha tillatelse til å redigere sider for å kunne følge denne fremgangsmåten.

Sette inn video i en klassisk SharePoint Online, 2016 eller 2013-siden

 1. Gå til siden der du vil legge til mediet.

 2. Velg fanen Side. Klikk deretter Rediger på båndet.

 3. Klikk i et redigerbart område på siden.

 4. Velg kategorien Sett inn, og klikk Video og lyd i medier-gruppen på båndet.

  Sette inn Video eller lyd-knappen på Rediger-båndet

 5. Du vil se følgende alternativer:

  • Fra datamaskin

  • Bygg inn

  • Fra SharePoint

  • Fra adresse

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn medier med ett av disse alternativene, klikker du én av koblingene nedenfor.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å laste opp en fil fra datamaskinen.

 1. Klikk Fra datamaskin.

 2. Gå til plasseringen til filen du vil bruke, velg filen og klikk deretter Åpne.

 3. Angi en målbiblioteket der du vil lagre filen.
  Vi anbefaler at du angir et Aktivabibliotek som mål. Et Aktivabibliotek er utformet spesielt for medier, og inkluderer automatisk funksjoner, for eksempel forhåndsvisning av bilde og miniatyrbilder for videoer. Disse funksjonene gjør det enklere for deg å arbeide med mediefilene.
  Hvis du vil lære hvordan du konfigurerer et Aktivabibliotek for mediefiler, kan du se konfigurere et Aktivabibliotek til lagring av bilde-, lyd eller video.

 4. Klikk OK.

Følg disse grunnleggende trinnene for å bygge inn en video fra et nettsted for videodeling, for eksempel YouTube, Vimeo, Hulu eller lignende områder.

På webområdet Video gjør du følgende:

 1. Åpne videoen du vil bruke.

 2. Finn og klikk del for videoen.

 3. Avhengig av området, må du kanskje klikke en kobling for Bygg inn, eller det kan være der. Klikk Bygg innbyggingskode, og trykkCTRL+Cdu vil kopiere, eller høyreklikk, og klikk Kopier på hurtigmenyen.

Sikkerhetsmerknad: Av sikkerhetsårsaker støtter SharePoint bare innebyggingskode med en <iframe>-kode.

Gjør følgende på SharePoint-området:

 1. Klikk Bygg inn.

 2. Lim deretter innebyggingskoden i dialogboksen.

  Skjermbilde av <iframe>-innebyggingskode for en video som ble kopiert fra et nettsted for videodeling. Innebyggingskoden er fiktiv.

  Tips!: Det er vanligvis enkelt å få innebyggingskoden for en video fra populære nettsteder for videodeling. Bare se etter et alternativ for å bygge inn eller dele, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å vise innebyggingskoden. Når innebyggingskoden vises, kopierer og limer du den inn som vist i det etterfølgende bildet.

 3. Klikk Sett inn.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til en video fra en plassering på et SharePoint-nettsted.

 1. Klikk fra SharePoint. Dette åpner velgeren for aktiva, som du kan gå for mappen eller biblioteket du vil bruke.

 2. Gå til en plassering på nettstedet, for eksempel et aktivabibliotek, der video- og lydfiler er lagret.

 3. Velg filen du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

Hvis du vil legge til en video fra et annet sted på nettet, kan du følge disse trinnene.

 1. Klikk Fra adresse.

 2. Skriv inn URL-adressen til filen som du vil bruke, og klikk deretter OK. URL-adressen må peke direkte til en videofil. For eksempel: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

Når du legger til video eller lyd på en side, SharePoint setter inn en medie-webdelen. Når du legger til medier, kan du tilpasse webdelen. Du kan for eksempel endre størrelse og plassering, redigere tittelen eller legge til en katalog-logo.

Når du legger til en video på en side, bør du inkludere bildetekster og lydbeskrivelser av innholdet. Bildetekster gjør det mulig for hørselshemmede brukere å lære mer om innholdet, og gir også støtte til fremmedspråklige som ser på videoen.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil endre medienettdelen på en side.

 1. Gå til siden som inneholder videoen.

 2. Velg fanen Side, og klikk deretter Rediger.

 3. Når videoen vises på siden, klikker du hvor som helst på videobildet for å åpne fanen medier og båndet.

  Media-fanen på Rediger-båndet

 4. Pek på Endre bilde i Forhåndvisning-gruppen på båndet, og velg deretter bildefilen du vil vise som forhåndsvisningsbilde for lyd- eller videofilen. Hvis du ikke oppdaterer forhåndsvisningsbildet, vises standardbildet for filtypen.

 5. I Egenskaper-gruppen kan du angi eller endre tittelen som vises. Du kan også angi om du vil at filen skal spilles av automatisk når siden lastes inn, eller om den skal gjentas til den stoppes.

 6. Velg Stiler i Spillerstiler-gruppen på båndet, og velg deretter stilen du foretrekker for spilleren.

 7. Du kan også angi eventuelle endringer av den vannrette og loddrette størrelsen på spilleren i Størrelse-gruppen på båndet.

 8. Hvis du vil redigere Medienettdelen, holder du markøren over medietittelen og klikk deretter pilen som vises for å åpne Media webdel-menyen.

  Webdel-menyen til å velge Rediger webdel

 9. Velg Rediger nettdel for å åpne redigeringsvinduet på siden av skjermen.

 10. Velg egenskapene du vil endre i webdelen redigeringspanel. Når du har gjort endringene, klikker du Bruk.

  Skjermbilde av redigeringspanel for medie-webdel som viser noen av egenskapene du kan konfigurere.

 11. Klikk OK for å lukke redigeringsvinduet og gå tilbake til siden.

 12. Når du er ferdig med å gjøre endringer på siden, velger du fanen Side, og deretter klikker du Lagre. Hvis siden er sjekket ut til deg, ser du en advarsel sammen med en kobling slik at du kan sjekke den inn.

Her er fremgangsmåten å plassere en mye mindre, enklere kontrollinjen til en nettside. Denne kontrollinjen fungerer best for lydfiler, for eksempel podcaster, der full medienettdelen vil være for stor.

 1. Last opp lyd- og lydavskriftfilen til Områdeobjekter-mappen.

  1. Velg Innstillinger for å åpne Innstillinger-menyen i øvre høyre hjørne.

  2. Velg koblingen Områdeinnhold.

  3. Gå til mappen Områdeobjekter.

  4. Dra lyd- og avskrift-filen til mappen.

  5. Hent URL-adressene for filene. Hvis du vil åpne filhandlingsmenyen, velger du ellipsen ved siden av filnavnet. Kopier og lim inn koblingen fra handlingsmenyen til en annen fil. Du trenger denne koblingen senere i lydinnebyggingskoden.

 2. Hvis du vil åpne Redigering-båndet og gå til Redigering-modus, velger du Rediger-koblingen på siden hvor du vil vise videoen.

 3. Plasser fokus der du vil at videoen skal vises.

 4. Åpne dialogboksen Bygg inn på fanen Sett inn, åpne Video og lyd-gruppen, og velg Bygg inn.

  Skjermbilde av Bygg inn-dialogboksen i SharePoint Online for å lime inn skript- eller innebyggingskode for video- eller lydfiler, og deretter sette inn koden.
 5. Lim inn innebyggingskoden i feltet. URL-adressen til lydfilen skal være etter «src=» og mellom anførselstegnene.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Denne koden plasserer mediekontrollinjen på siden. Linjen lar brukerne starte og stoppe avspillingen.

  Tips!: Hvis innebyggingskoden ikke er formatert riktig, eller hvis den peker til en filplassering som ikke finnes, er Sett inn-knappen ikke aktiv.

 6. Når du er ferdig, velger du Sett inn til å sette lydkontrollen på siden. Innebygde lydkontrollen ser slik ut:

  Skjermbilde av SharePoint Online med kontrollinjen for lydsnutter viser den totale lengden på en lydfil, og gir kontroller for å starte og stoppe avspillingen av filen.
 7. Plasser fokus på slutten av lydkontrollsnutten, og trykk Enter for å gå til neste linje.

 8. Sette inn en kobling til lydavskriftfilen.

  1. Åpne dialogboksen Velg et aktiva fra fanen Sett inn, og velg kobling og Fra SharePoint.

  2. Velg lydavskriftfilen, og trykk Sett inn. Dette setter inn en hyperkobling med navnet på filen som koblingstekst.

  3. Plasser fokus i koblingen, rett før det siste tegnet i filnavnet. Gå sakte tilbake for å fjerne alle tegnene i filnavnet, bortsett fra det første og siste.

   Tips!: Dette lar koblingen forbli intakt og holder markøren nøyaktig der den må være, slik at du kan endre teksten i koblingen.

  4. Skriv inn teksten du vil bruke for koblingen. For en lydavskrift kan du for eksempel skrive Vis lydavskrift.

  5. Slett de gjenværende tegnene i filnavnet.

 9. Når du er ferdig og skal lagre alle endringene, klikker du Lagre øverst på siden.

Hvis du bruker SharePoint Online klassisk, kan du legge til Office 365 Video eller Microsoft Stream på siden. Se bygge inn en video fra Office 365 Video - eller bruke webdelen dataflyten.

Når du bruker fotografier, bilder, utklipp eller lyd, er du opphavsrett.

 1. Hvis du vil åpne Redigering-båndet og gå til Redigering-modus, velger du Rediger-koblingen på siden du vil redigere.

 2. Plasser fokus der du vil at bildet skal vises.

 3. Åpne dialogboksen Last opp bilde på fanen Sett inn, åpne Bilde-gruppen, og velg Fra datamaskin.

  Skjermbilde av SharePoint Online-båndet. Velg deretter Sett inn-fanen, og velg Bilde for å velge om du vil laste opp en fil fra datamaskinen, en nettadresse eller en SharePoint-plassering.

  Tips!: Hvis du vil sette inn et bilde fra Internett ved å lime inn en URL-adresse for bilde, velger du Fra adresse. Hvis du vil sette inn et bilde fra SharePoint-området, velg Fra SharePoint.

 4. Velg filen, velg en målmappe i SharePoint området (Standardvalget er mappen Nettstedsobjekter ), og ta med eventuelle notater om annet bilde-versjonen.

 5. Hvis du vil sette inn bildet, og aktivere kategorien bilde, velger du OK.

  Skjermbilde viser en del av SharePoint Online-båndet med Bilde-fanen valgt, samt valgene som er tilgjengelige i gruppene Velg, Egenskaper, Stiler, Ordne, Størrelse og Avstand.

  Tips!: Bilde-fanen er bare synlig når et bilde er valgt.

 6. Gå til Alternativ tekst-boksen på Bilde-fanen, og legg til alternativ tekst for bildet.

 7. Klikk Lagre når du er ferdig.

Tilgjengelighetstips   

 • Alternativ tekst skal være kort, men beskrivende.

 • God alternativ tekst forklarer lytteren hvorfor bildet er viktig.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, inkludert eksempler og koblinger til mer informasjon, kan du gå til siden WebAIM – alternativ tekst.

Legge til medie-webdelen på en side

Du kan bruke Medienettdelen for å spille av lyd- eller videoklipp på en side. For informasjon om bestemte lyd- og formatene som støttes av medie-webdelen, kan du se Støttede medieformater og protokoller for i Silverlight.

Du må ha tillatelse til å redigere sider for å kunne følge denne fremgangsmåten.

 1. Gå til siden du vil oppdatere.

 2. Klikk Rediger i kategorien side på båndet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du redigerer en wiki-side eller en publiseringsside, klikker du en redigerbar plasseringen på siden der du vil legge til medie-webdel, klikk Sett inn-fanen under Redigeringsverktøy på båndet, og klikk deretter Video og lyd.

  • Hvis du redigerer en webdel-side, klikker du Legg til en webdel i kolonnen, eller du der du vil bygge inn medier i sonen. Klikk medier og innhold under Kategorier. Under Webdeler, klikk Medie-webdelen, og klikk deretter Legg til.

 4. Når det vises medie-webdelen på siden, klikker du teksten der det står Klikk her for å konfigurere.
  Mediewebdel som nettopp er satt inn

 5. Klikk kategorien Mediealternativer på båndet.

 6. Hvis du vil konfigurere medie-webdelen for å vise en bestemt lyd- eller videofil, pek på Endre medier, og velg deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil laste opp en fil fra datamaskinen, klikk Fra datamaskin, bla til plasseringen for filen du vil bruke, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil bygge inn en video som allerede er lagret på et SharePoint-område, klikker du Fra SharePoint, og deretter og deretter går du til en plassering på nettstedet, for eksempel et Aktivabibliotek, der video-og lydfiler er lagret. Velg filen du vil bruke, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil bygge inn en video fra et nettsted for videodeling, klikk Fra adresse, og skriv deretter inn URL-adressen til filen du vil bruke, og klikk deretter OK.

   Medienettdelen støtter spille av filer fra URL-adresser som peker direkte til en videofil. For eksempel: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Hvis du bruker innebyggingskode eller dele koblinger til sider som er vert for video, vil de ikke fungere. For informasjon om innebygging av videoer ved hjelp av innebyggingskode, kan du se bygge inn en video på en side med innebyggingskode.

 7. Når du har valgt ønsket fil, klikker du OK.

 8. Pek på Endre bilde i Forhåndsvisning-gruppen, og velg bildefilen du vil vise en forhåndsvisning for lyd- eller filen. Hvis du ikke oppdaterer forhåndsvisningen av bildet, vises standardbildet for filtypen.

 9. Angi tittelen du vil vise for webdelen i Egenskaper-gruppen. Du kan også angi om du vil at filen skal spilles av automatisk når siden lastes, eller om det skal gjenta avspillingen til den stoppes.

 10. Velg stiler i Spillerstiler-gruppen på båndet, og Velg stilen du foretrekker for spilleren.

 11. Du kan også angi eventuelle endringer du vil gjøre vannrette og loddrette størrelsen på spilleren i Størrelse-gruppen på båndet.

Du kan bruke webdelen for innholdsspørring til å legge til en dynamisk visning av video-eller lydfiler i en side. Dette er nyttig hvis du vil legge til en inndeling på siden som inneholder "Høyest rangerte" videoer eller alle videoer med en bestemt metadata-koden.

Eksempel på webdel for innholdsspørring

Når du legger til en webdelen for innholdsspørring på en side, kan du konfigurere det til spørringen for alle innholdselementer på et område som oppfyller bestemte vilkår. Deretter vises resultatene av spørringen på siden. Hvis nytt innhold som er lagt til på området, og det oppfyller kriteriene for spørringen, vises den også i webdelen. Webdelen for innholdsspørring kan returnere innhold fra én liste eller bibliotek, eller fra flere lister og biblioteker på tvers av en områdesamling.

Du må ha tillatelse til å redigere sider for å kunne følge denne fremgangsmåten.

Denne fremgangsmåten forutsetter at du vil vise videoer, men det fungerer også for lyd-eller bildefiler.

 1. Gå til siden du vil oppdatere.

 2. Klikk Rediger på side-fanen på båndet. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du redigerer en wiki-side eller en publiseringsside, klikker du et redigerbart område på siden der du vil legge til webdelen for innholdsspørring. Klikk kategorien Sett inn på båndet Redigeringsverktøy, og klikk deretter Webdel. Klikk Innholdssammendrag under Kategorier. Klikk Innholdsspørring under Webdeler, og klikk deretter Legg til.

  • Hvis du redigerer en webdel-side, klikker du Legg til en webdel i kolonnen, eller du der du vil legge til webdelen for innholdsspørring i sonen. Klikk Innholdssammendrag under Kategorier. Klikk Innholdsspørring under Webdeler, og klikk deretter Legg til.

 3. Klikk pilen i i webdelen for innholdsspørring, og klikk deretter Rediger webdel.

 4. Klikk koblingen Åpne verktøyruten.

 5. Klikk for å utvide spørringen i verktøyruten for innholdsspørring.

 6. Velg ønsket lagringssted for elementene du vil vise under kilde. Hvis det er nødvendig, bla til plasseringen for bestemt nettsted, sekundært område eller liste.

 7. Hvis du har begrenset søket til området, angir du listetypen du vil vise elementer under Listetype. Hvis du har valgt en bestemt liste eller et bibliotek i trinn 6, deretter dette vil bli automatisk fylt ut for deg.

 8. Velg Innholdstyper for digitale aktiva under Vis elementer av denne innholdstypen-gruppen under Innholdstype.

 9. Velg Video under Vis elementer av denne innholdstypen. Hvis organisasjonen har opprettet tilpassede versjoner av digitale aktiva innholdstyper, vil du kanskje også Merk av for Inkluder underordnede innholdstyper.

 10. Du kan også under Målgruppeangivelse, kan du velge for å bruke publikum filtrering, som viser bestemte elementer mot bestemte målgrupper, avhengig av hvordan målgruppeangivelse er konfigurert for området.

 11. Du kan bruke element-metadata til å filtrere det som vises under Flere filtre. Hvis du vil vise videoer som har blitt merket med et bestemt nøkkelord, velg Organisasjonsnøkkelord med operatoren inneholder noen av, og skriv deretter inn verdiene du vil bruke.

 12. Hvis du vil legge til flere filtre, klikker du og eller eller og angir flere filtre.

 13. Kontroller eventuelle tilpasninger du vil bruke, under gruppering og sortering, stiler og felt som skal vises for å vise presentasjonen. Under stiler er det nyttig å sikre at merket for Spill media koblingene i leseren er valgt Hvis du vil at besøkende skal kunne spille av medieklipp direkte i nettleseren.

  Når du først konfigurerer webdelen for innholdsspørring, kan du ikke vet hvordan du vil konfigurere elementene under presentasjonen. Det kan være lurt å først forhåndsvise spørringen i webdelen, og deretter redigere den på nytt for å gjøre tilpasninger utseendet av informasjonen.

  Hvis du ikke tilpasse noen av innstillingene under presentasjonen, kan for eksempel videoer vise med en stor forhåndsvisning-bilde, som ikke fungerer kanskje med utformingen av siden. Det er tilfelle, bør du velger Fast bildestørrelse under stiler | Menyelement stil til å gi besøkende small forhåndsvisningsbilder de kan klikke for å spille av videoer. Eksemplet nedenfor viser en webdelen for innholdsspørring som viser tre videoer. Det er konfigurert med fast bildestørrelse.
  Webdel for innholdsspørring konfigurert med fast bildestørrelse

 14. Klikk OK.

 15. Lagre endringene på siden.

Hvis du vil ha mer informasjon om webdelen for innholdsspørring, vises en dynamisk visning av innhold på en side ved å legge til webdelen for innholdsspørring.

Hvis du vil bruke innbyggingskoden fra en tredjeparts videodeling nettsted til å legge til en video på en side, kan du gjøre dette ved å legge til innebyggingskoden på webdelen for innholdsredigering.

Du må ha tillatelsen utvikler for å følge denne fremgangsmåten.

 1. Finn videoen du vil bygge inn på siden, og kopiere innebyggingskoden.

 2. Gå til siden du vil oppdatere.

 3. Klikk Rediger i kategorien side på båndet. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du redigerer en wiki-side, klikker du et sted på siden der du vil legge til webdelen for innholdsredigering, klikk kategorien Sett inn på båndet Redigeringsverktøy, og klikk deretter Webdel. Klikk medier og innhold under Kategorier. Klikk Innholdsredigering under Webdeler, og klikk deretter Legg til.

  • Hvis du redigerer en webdel-side, klikker du Legg til en webdel i kolonnen, eller du der du vil bygge inn medier i sonen. Klikk medier og innhold under Kategorier. Klikk Innholdsredigering under Webdeler, og klikk deretter Legg til.

 4. Klikk pilen i webdelen for innholdsredigering, og klikk Rediger webdel.

 5. Skriv inn ønsket tekst du vil vise for å introdusere videoen i webdelen for innholdsredigering.

 6. Klikk HTML i kategorien Formater tekst i koder, båndet Redigeringsverktøy, og klikk deretter Rediger HTML-kilde.
  Kommandoen Rediger HTML-kilde

 7. Lim inn innebyggingskoden i dialogboksen HTML-kilde, og klikk deretter OK.
  HTML-kilderedigering for webdelen for innholdsredigering med innebyggingskode for en video

 8. Lagre siden (eller lagre og sjekke inn, hvis utsjekking kreves for sider på webområdet).

 9. Klikk avspillingsknappen på innebygde videospilleren å spille av videoen.

Legge til bilder med alternativ tekst

Følg disse retningslinjene for å gjøre innholdet tilgjengelig for alle brukere.

Når du bruker fotografier, bilder, utklipp eller lyd, er du opphavsrett.

 1. Hvis du vil åpne Redigering-båndet og gå til Redigering-modus, velger du Rediger-koblingen på siden du vil redigere.

 2. Plasser fokus der du vil at bildet skal vises.

 3. Åpne gruppen bilde for å legge til et bilde fra kategorien Sett inn, og velg Fra datamaskin.

  Klikk bilde på båndet, og velg fra datamaskinen, adresse eller SharePoint.

  Tips!: Hvis du vil sette inn et bilde fra Internett ved å lime inn en URL-adresse for bilde, velger du Fra adresse. Hvis du vil sette inn et bilde fra SharePoint-området, velg Fra SharePoint.

 4. Velg filen, velg en målmappe i SharePoint området (Standardvalget er mappen Nettstedsobjekter ), og ta med eventuelle notater om annet bilde-versjonen.

 5. Hvis du vil sette inn bildet, og aktivere kategorien Bildeverktøy, velger du OK.

  Kategorien Bildeverktøy-fanen kan du angi størrelse, stil, posisjon og alternativ tekst for bilder.

  Tips!: Kategorien Bildeverktøy vises bare når et bilde er merket.

 6. Gå til Alternativ tekst-boksen på Bilde-fanen, og legg til alternativ tekst for bildet.

 7. Klikk Lagre når du er ferdig.

Tilgjengelighetstips   

 • Alternativ tekst skal være kort, men beskrivende.

 • God alternativ tekst forklarer lytteren hvorfor bildet er viktig.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, inkludert eksempler og koblinger til mer informasjon, kan du gå til siden WebAIM – alternativ tekst.

Støttede videoformater

Støtter ASF, AVI, MPG, MP3, MP4, .ogg, .ogv, .webm, WMA og WMV videoformater medie-webdelen bruker HTML5 video.

Klassisk Silverlight medie-webdelen støtter ASF, MP3, MP4, WMA og WMV.

Notat: Mens alle ovenfor formater som støttes, er ikke alle tilgjengelige forhåndsdefinerte (for eksempel WMV). Bruk MP4-format for mest tilgjengelige løsningen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×