Legge til teksting eller undertekst i PowerPoint

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Avhengig av hvilken versjon av PowerPoint du bruker, kan du bruke innebygde funksjoner, et tillegg eller løsninger å legge til teksting for hørselshemmede og undertitler i videoer og lydfiler i presentasjoner. Legge til teksting gjør presentasjonen tilgjengelig for et større publikum, inkludert personer med funksjonshemninger hørsel og personer som snakker språk enn det i videoen.

Hvis du vil lese mer om anbefalte fremgangsmåter for tilgjengelighet, kan du se gjøre tilgjengelige for PowerPoint-presentasjoner.

Begynner med versjon 2016, har PowerPoint en ny, enklere format for filer som bildetekst, kalt WebVTT. Videospilleren i følgende versjoner av PowerPoint kan vise disse tekst når du spille av videoen:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint for Office 365

Teksting er lagret i en tekstbasert fil med filtypen .vtt. Du kan opprette en fil for teksting for hørselshemmede på egen hånd eller bruke et verktøy for oppretting av bildetekst. Søke på Internett etter tilgjengelige verktøy og vil ha detaljerte instruksjoner, Skriv inn "opprette vtt fil" i søkemotoren.

For å få instruksjoner om hvordan du viser tekst når du ser på en video i disse versjonene av PowerPoint, kan du se aktivere teksting eller undertekster.

Kravene for denne funksjonen

I Office 2016 avhenger tilgjengeligheten av funksjonen teksting av hvordan Office ble installert. Teksting er bare tilgjengelig forKlikk og bruk -installasjoner for Office 2016; MSI-baserte installasjoner har ikke teksting funksjoner. Lese neste del for å se om funksjonen er tilgjengelig for din installasjon av PowerPoint 2016. 

 1. Åpne et Office 2016-program.

 2. I Fil-menyen velger du Konto.

 3. ForKlikk og bruk -installasjoner for Office 2016 har du en Oppdateringsalternativer-knappen.  

  MSI-baserte installasjoner har ikke knappen Oppdateringsalternativer. Du ser bare knappen Om <programnavn>.

  Klikk og bruk-installasjoner har knappen Oppdateringsalternativer på kontosiden. MSI-baserte installasjoner har ikke denne knappen.

Hvis du har en MSI-basert versjon av Office 2016, kan du lese instruksjonene i 2013-delen i denne artikkelen for å se hvilke teksting funksjoner er tilgjengelige for deg.

Opprette teksting for hørselshemmede

Klargjøre en tekstbaserte bildetekst-fil med filtypen .vtt før du legger til tekst. Instruksjoner for hvordan du oppretter bildetekst-fil, kan du se opprette teksting for hørselshemmede for en video.

Legge til teksting for hørselshemmede i en video

Du kan legge til tekst for presentasjoner som du har spilt inn med video lydkommentar, skjermen opptak og andre videoer (unntatt online videoer) som setter du inn PowerPoint. For øyeblikket, støttes legge til tekst i et opptak bare lyd ikke.

 1. Åpne lysbildet som inneholder videoen du vil legge til bildetekst til i PowerPoint, i Normal-visningen.

 2. Merk videoen i lysbildet.

 3. Trykk på Sett inn bildetekst i fanen Avspilling, og velg deretter Sett inn bildetekst.

  Sette inn eller fjerne tekster for en video i PowerPoint
 4. Bla fram til bildetekstfilen din i dialogboksen for Sett inn bildetekst. Velg filen, og klikk på Sett inn .

 5. Hvis du må legge til en annen bildetekstfil, gjentar du bare prosessen.

 6. Spill av videoen og kontroller at bildeteksten vises riktig.

Fjerne teksting for hørselshemmede fra en video

Hvis du trenger å redigere en teksting for hørselshemmede-fil som er satt inn i en video i PowerPoint, kan du først fjerne filen, endre den og deretter legge dem tilbake i videoen. Før du fjerner filen fra PowerPoint video, kontroller at du har originalversjonen av teksting for hørselshemmede-fil som er lagret på datamaskinen.

Hvis du har lagt til mer enn én bildetekstfil til en video, fjerner følgende prosess alle bildetekstfiler som er tilordnet til videoen.

 1. Åpne lysbildet som inneholder videoen som inneholder tekst i PowerPoint, i Normal-visningen.

 2. Merk videoen i lysbildet.

 3. Trykk på Sett inn bildetekst i fanen Avspilling, og velg deretter Fjerne alle bildetekster.

  Sette inn eller fjerne tekster for en video i PowerPoint

Beslektede emner

Tilgjengelighetsfunksjoner for videoavspilling i PowerPoint.

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Tilgjengelighetsstøtte for PowerPoint

I PowerPoint 2013 og PowerPoint 2010, og den MSI-baserte versjonen av PowerPoint 2016 lar deg legge til teksting filene dine lyd- og TIDSANGIVELSEN (Subtitling tekst tillegget for Microsoft PowerPoint). Hvis du arbeider med med undertekst video- og lydfiler som allerede har tidsberegnet tekst markering (TTML)-filer som er knyttet til dem, kan dette tillegget du importere dem direkte i presentasjonen. Hvis du ikke har en TTML-fil, kan du legge til tekst direkte i presentasjonen ved hjelp av redigeringsprogrammet for STEMPEL bildetekst.

Lar deg tilleggsprogrammet STEMPEL:

 • Importere tekst fra en tidsberegnet tekst markering (TTML)-fil for å lage tekst mot en lyd eller video i presentasjonen.

 • Opprette og redigere teksting i PowerPoint 2010, 2013 eller 2016.

 • Slette teksting.

 • Eksportere tekst til en TTML-fil.

 • Slå bildetekster på og av når du er i Presentasjonsmodus for. Brukere som har dette tillegget installert kan gjøre dette også.

 • Bruke en video/lydavspilling mens du redigerer tidsberegnet teksting.

 • Justere tekst når de er flyttet, eller hvis du endrer størrelsen på videoen på nytt.

 • Importere communicative tekstformatering informasjon fra TTML-filen, for eksempel: stil, farge og justering.

Hva vil du gjøre?

Laste ned og installere STEMPEL

Trinn 1: Bekreft din versjon av Microsoft Office

Trinn 2: Last ned STEMPEL

Trinn 3: Installere STEMPEL

Hurtigtaster

Opprette ny bildetekst ved hjelp av redigeringsprogrammet for bildetekst

Importere tekst som en TTML-fil

Redigere eller slette tekst i redigeringsprogrammet for bildetekst

Justere, vise, skjule eller fjerne titler

Justere tekst hvis du flytter eller endre størrelsen på videoen

Skjule eller vise bildetekster i presentasjonen

Fjerne tekst fra presentasjonen

Laste ned og installere STEMPEL

Tillegget er utformet for PowerPoint 2010, 2013 eller 2016, og du må installere riktig tillegget for din versjon av Office (32-biters eller 64-biters).

Trinn 1: Bekreft din versjon av Microsoft Office

Hvis du vil kontrollere hvilken versjon av Office du bruker, og hvilke installer du skal laste ned, gjør du følgende:

 1. Klikk kategorien fil i PowerPoint.

 2. Klikk Hjelp.

 3. Under Om Microsoft PowerPoint finner du informasjon om versjonen av Office du har installert, inkludert om det er 32-biters eller 64-biters.

Trinn 2: Last ned STEMPEL

Når du er sikker på hvilken versjon du trenger, kan du laste ned tillegget ved å gjøre følgende:

 1. Gå til Subtitling tekst - tillegget for Microsoft PowerPoint (STAMP).

 2. Velg riktig versjon for datamaskinen, og lagre ZIP-filen på datamaskinen.

 3. Pakk ut filer til en mappe på datamaskinen.

Trinn 3: Installere STEMPEL

Når du har lastet ned den aktuelle STEMPEL-filen, installerer du den ved å gjøre følgende:

 1. Gå til mappen der du pakket ut installasjonsfilene, og Kjør MSI for STEMPEL oppsett (32-biters eller 64-biters).

 2. Følg trinnene i installasjonsveiviseren.

Hvis du vil kontrollere at tillegget installert på riktig måte, gjør du følgende:

 1. Åpne PowerPoint.

 2. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk tillegg, og kontroller at Sub-titling tekst-tillegget for Microsoft PowerPoint er oppført under aktive programtillegg.

  Kategorien Tillegg i Alternativer for PowerPoint med tillegget for teksting for Microsoft PowerPoint uthevet

Når du har installert tillegget STEMPEL, vil du se nye alternativer i kategorien avspilling i gruppen Lydverktøy eller Videoverktøy når du har en lyd- eller elementet som er valgt i presentasjonen. Båndet kommandoene er aktivert eller deaktivert basert på mediet valgt element og bildetekster allerede er knyttet til den.

Hurtigtaster

Knappene på redigeringsprogram for bildetekst kan få tilgang til ved hjelp av standard Microsoft Windows Alt + viktige akseleratorer.

Følgende nøkler er også tilordnet til funksjoner i redigeringsprogrammet for bildetekst:

Tast

Funksjon

F2

Flytte bakover 2 sekunder etter avspilling

F3

Angi starttidspunktet for gjeldende bildetekst

F4

Angi sluttidspunkt for gjeldende bildeteksten

F5

Plassere fokus til bildetekst for redigering

F6 eller Sett inn

Sette inn nye bildetekst nederst i rutenettet, og angi starttidspunktet

DELETE

Slette gjeldende bildetekst

CTRL+P

Starte eller stoppe talen

CTRL+SKIFT+S

Reduserer avspillingshastigheten

CTRL+SKIFT+N

CVer vanlig avspillingshastigheten

CTRL+SKIFT+G

Øker avspillingshastigheten

Opprette ny bildetekst ved hjelp av redigeringsprogrammet for bildetekst

Redigeringsprogram for bildetekst med angitt bildeforklaring

Spill av 1

2 Legg til bildetekst

3 Angi starttidspunkt og sluttidspunkt

4 -legge til eller endre bildetekst

5 oppdatere bildetekster

6 Hvis du vil legge til ny bildetekst til en lyd eller video i presentasjonen, gjør du følgende:

 1. I kategorien Sett innVideo eller lyd -menyen, og velg deretter medietypen og plasseringen du vil sette inn i presentasjonen.

  Obs!: Du finner mer informasjon, kan du se legge til og spill av lyder i en presentasjon .

 2. Klikk kategorien avspilling i Lydverktøy eller Videoverktøy, og klikk deretter menyen Legg til tekst.

 3. Klikk Opprett bildetekster.
  Add Captions valgt i kategorien Avspilling

 4. Klikk Spill av-knappen for å starte avspillingen av lyd eller video i Redigeringsprogram for bildetekst.

 5. Med medier som spilles av, lytte på dialogboksen som du vil endre teksten, og klikk Ny overskrift Ny tittel-knappen for å legge til en bildetekst. Bildeteksten opprettes med gjeldende media avspilling klokkeslett som starttidspunkt for bildeteksten.

  Klikke Starttidspunkt tilbakestiller startpunktet for den aktive bildeteksten.

 6. Deretter kan du gjøre ett av følgende:

  • Klikk i feltet Bildetekst, og Skriv inn teksten som skal vises i tittelen; eller

  • Klikk Angi sluttidspunkt Angi sluttidspunkt-knapp for å angi bildetekst sluttidspunktet til å samsvare med den gjeldende media avspilling plasseringen. Du kan også manuelt angi slutten av hver bildetekst. Hvis du lar sluttidspunktet tomme, justeres den til starttidspunktet for følgende bildetekst.

 7. Gjenta trinn 4 og 5 for å opprette flere bildetekster.

  Du trenger ikke å lage tekst i rekkefølge. Hvis du vil legge til en ny overskrift mellom to eksisterende tekst, klikker du Sorter for å legge dem til tid sekvens rekkefølge.

Importere tekst som en TTML-fil

Hvis bildetekster for medier har allerede er opprettet og lagret som en TTML-fil, kan du importere dem inn i PowerPoint ved å gjøre følgende:

 1. I kategorien Sett innVideo eller lyd -menyen, og velg deretter medietypen og plasseringen du vil sette inn i presentasjonen.

  Se legge til og spill av lyder i en presentasjon eller Sett inn og spill av en videofil fra PCen eller OneDrive for mer informasjon.

 2. Klikk kategorien avspilling i Lydverktøy eller Videoverktøy, og klikk deretter menyen Legg til tekst.

 3. Klikk tekst fra fil.
  Add Captions valgt i kategorien Avspilling.

 4. Bla til plasseringen av TTML, velg filen du vil importere, og klikk deretter Åpne.

 5. Hvis du vil redigere bildetekstene når de har importert i presentasjonen, velger du avmerkingsboksen Rediger tekst.

 6. Klikk på OK.

Redigere eller slette tekst i redigeringsprogrammet for bildetekst

Når du velger medier som allerede har lagt bildetekster du kan redigere bildetekstene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Rediger tekst i kategorien avspilling.

  Kategorien Avspilling under Videoverktøy med Edit Captions uthevet

 2. Klikk i tekstområdet av teksten du vil redigere, og gjør deretter de nødvendige endringene.

 3. Klikk oppdatere bildetekster.

Du kan slette en bildetekst ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Redigeringsalternativer i kategorien avspilling.

 2. Merk raden for bildeteksten du vil fjerne, og klikk deretter Slett bildetekst.

Bytte til lysbildefremvisning i presentasjonen for å se overskriftene du har skrevet inn eller endret, og klikk deretter lyd eller video for å starte den.

Justere, vise, skjule eller fjerne titler

Justere tekst hvis du flytter eller endre størrelsen på videoen

Hvis du flytter eller endre størrelsen på videoen i presentasjonen, kan du justere teksting ved å velge videoen, og deretter Justere tekst i kategorien avspilling.

Skjule eller vise bildetekster i presentasjonen

Du kan skjule bildetekster fra visningen i presentasjonen ved å velge medier, og deretter klikke Skjul i kategorien avspilling.

Skjule tekst fjernes ikke fra presentasjonen.

Hvis du vil vise tekst som du tidligere har skjult, velg medier, og klikk deretter Vis i kategorien avspilling.

Fjerne tekst fra presentasjonen

Velg medier i helt Fjern bildetekster fra medier i presentasjonen, og klikk deretter Fjern kategorien avspilling.

Beslektede emner

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

I PowerPoint 2007, kan du legge til tekst ved å konvertere presentasjonen til en video, publisere den som en nettside eller ved hjelp av tekstbokser med animasjoner. Nyere versjoner av PowerPoint gir andre måter å lager tekst for videoer.

Av Glenna Shaw

Sammendrag:    Glenna Shaw diskuterer tre ting du kan legge til i presentasjonen til kompensasjon for hørbare begrensninger, for eksempel hørselshemninger, bakgrunnsstøy, dårlig lydkort eller -presentasjonene levert på et annet språk. Ved å legge til bildetekster (ord nederst på lysbildene som kommuniserer dialogboksen), teksting (ord nederst lysbildet som oversette dialog) eller merknader (ord på lysbildet som enten kommunisere eller oversette dialogboksen), kan du øke nå på din presentasjon, og sikre at meldingen er tydelig levert.

PowerPoint fortsetter å vokse som et medium for spredning av ideer, fra tradisjonelle presentasjoner til education på ytelsen. Dette er en fantastisk ting siden det gjøres laster av informasjon lett tilgjengelig til en global målgruppe. Men hva om deltakerne har en hørbare begrensning for eksempel en fysisk utfordring en mye støy miljø, ikke fungerer lydkort eller speaks et annet språk? Enkelt svaret er å legge til visuelle dialog i presentasjonen. Ikke så enkelt svaret er hvordan du gjør det også.

Generell veiledning om anbefalte fremgangsmåter for tilgjengelighet, kan du se gjøre tilgjengelige for PowerPoint-presentasjoner.

Innhold

Oversikt

Åpne bildetekster for presentasjoner

Merknader i presentasjoner

Undertitler i presentasjoner

Oversikt

Forskjellen mellom åpne og lukkede bildetekster, undertekster, merknader og Transcripts

Med tanke på denne artikkelen gjelder følgende betingelser:

 • Tekst: En serie med ord oppå nederst i en presentasjon som kommuniserer dialog

 • Undertekster: En serie med ord oppå nederst i en presentasjon som oversette utenlandsk dialog

 • Merknader: En serie med ord oppå brødteksten i en presentasjon som kommunisere dialog eller oversette utenlandsk dialog

 • Transcripts: En skriftlig registrering av dialog

 • Åpne: Alltid er i visning og kan ikke slås av

 • Lukket: Er slått på og av av viewer

Merknad om Section 508 i Rehabilitation Act

I 1998 endret Congress Rehabilitation Act slik at det kreves offentlige kontorer i å gjøre sine elektronisk og informasjonsteknologi som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger. Under denne act når du legger til lyd i presentasjonen, PowerPoint klassifiseres som et Multimedia produkt: produkter som involverer mer enn én medier og inkluderer, men er ikke begrenset til, video-programmer, narrated lysbilde produksjon og datamaskinen generert presentasjoner. For å oppfylle kravene til Section 508, må presentasjoner følge følgende standarder i forhold til hørselshemninger:

 • Alle opplæring og informativt video og multimedia produksjon hvilken støtte det kontoret misjon, uansett formatet, som inneholder tale eller annen lyd informasjon som er nødvendig for forståelsen av innholdet skal være åpen eller lukket bildetekst angitt

 • Alle opplæring og informativt video og multimedia produksjon som støtter det kontoret misjon, uansett formatet, som inneholder visuelle informasjon som er nødvendig for forståelsen av innholdet skal være lyd beskrevet

 • Vis eller presentasjon av alternativ tekst presentasjon eller lyd beskrivelser skal være brukeren kan velges med mindre permanent

Mer informasjon om andre Section 508-krav, kan du se gjøre tilgjengelige for PowerPoint-presentasjoner.

Metodene som er tilgjengelige

Det finnes tre enkle metoder for å inkludere visuelle dialog med presentasjonene:

 • Konvertere presentasjonen til en video og legge til bildetekster

 • Publiser presentasjonen på en nettside og inkludere transcripts i notatene

 • Bruke tekstbokser og egendefinerte animasjoner til å opprette og animere tekst

Konvertere presentasjonen til en video med bildetekster er ideelt metoden, men ikke kan gjennomføres uten tredjepartsprogramvare. Bruke notater-delen av lysbildet til å vise transcripts på en nettside med rammer er den enkleste, men minst ønskelig metoden siden det ikke er synkronisert med dialogboksen. Det finnes en rekke ulike teknikker for å bruke egendefinerte animasjoner, men oppretter effekten av tradisjonell bildetekster rulle oppover fra bunnen av skjermen i sekvens med dialogboksen krever litt Tanken.

Åpne bildetekster for presentasjoner

I dette avsnittet:

Legge til bildetekst plass lysbildemaler
opprette rulleknapper effekter for Bildetekstplassholdere
legge til plassholdere for bildetekst lysbildemaler
legge til tekst på lysbildene
legge til tekst i bildetekst Plassholdere
fjerne overflødig bildetekster
inkludere egendefinerte animasjoner
inkludere lydeffekter
spille inn lydkommentarer og/eller øve på tidtakingen
Opprette en egendefinert tittel-mal
Ennå ikke har oppgradert til PowerPoint 2007?

Legge til bildetekst plass lysbildemaler

Med mindre du skal bruke merknader for alle visuelle dialog, er det første du må gjøre frigjøre plass på lysbildene for å legge til teksting nederst på skjermen. Den beste måten å gjøre dette bruker lysbildemalen og egendefinerte oppsett.

 1. Fjerne dato, bunntekst og plassholdere for siden tall fra din lysbildemalen fordi du trenger denne plass til bildetekster. Fjern merket for bunntekst på båndet for hvert lysbilde Maloppsett.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Maloppsett-gruppen i kategorien lysbildemal

 2. Justere utformingen til å legge til plass til bildetekster. Sette inn en plassholdertekstboks nederst i hver lysbildemal lysbildeoppsettene som er brukt i presentasjonen med følgende innstillinger:

  • Størrelsen på. Høyde:. 75', bredde: 10

  • Stilling. Vannrett: 0', loddrett: 6,75'

  • Marger; Venstre: 1', høyre: 1', toppen:. 05', nederste:. 05'

  • Loddrett justering: Midten sentrert, vannrett justering: Center

  • Ikke bruk beste tilpassing, ikke Forminsk tekst ved overflyt, ikke endre størrelse for å få plass til tekst, ikke Bryt tekst i figur

  • Heldekkende fyll: Svart, linje: Ingen linje

  • Skrift: Arial (tekst) 12-punkts hvitt

  • Fjern punktmerking

  • Fjerne tabulatorstopp

 3. Du kan legge til dine egne spørsmål om tekst til ny plassholder for bildetekst.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Før visning av en tittel og innhold oppsett for lysbildemal

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Etter visning av en tittel og innhold oppsett for lysbildemal

 4. Klikk på den ytre kanten på plassholderen tittel for, og bruker piltastene, Flytt den direkte under lysbildet.

 5. Legge til en rektangulær figur samme størrelse og innstillinger som plassholderen til bunnen av lysbildet. Dette blir bakgrunnen til bildetekster vises. Du vil ikke at all tekst på rektanglet, eller vil du at det skal være en plassholder.

Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

Rektangelfiguren lagt til i oppsett for lysbildemal

Opprette rulleknapper effekter for Bildetekstplassholdere

Nå er du klar til å opprette egendefinerte animasjoner som gjør det mulig til bildetekst til rulle oppover fra bunnen slik at de kan synkroniseres med din lydkommentar.

 1. Klikk kategorien animasjoner på båndet, og klikk deretter Egendefinert animasjon. Klikk Legg til effekt, bevegelsesbaner 6. Opp.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Lysbildemal med pil som angir opp bevegelsesbane

 2. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av ditt bevegelsesbaner i oppgaveruten Egendefinert animasjon, og klikk deretter på Alternativer for effekt.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Ruten egendefinert animasjon

 3. Endre innstillingene til låst i dialogboksen opp i kategorien effekt, og Fjern jevn start- og jevn.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

 4. Endre etter animasjon til Skjul ved neste museklikk.

 5. Klikk i kategorien animasjon i tekst og endre teksten til alle avsnitt om gangen, og Fjern sammen med tilknyttet figur.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

 6. Klikk OK.

 7. Klikk den røde pilen og skalere bevegelsesbanen ved å dra den røde pilen direkte ned til midten av rektanglet bakgrunn.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Lysbildemal med endret størrelse på bevegelsesbane

 8. Endre størrelsen på visningsområdet ved å dra glidebryteren i nedre høyre hjørne. Du vil kunne se mange området rundt lysbildet. Jeg valgte 30%.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Statuslinje som viser en zoom på 30%

Legge til plassholdere for bildetekst lysbildemaler

 1. Klikk kategorien Hjem på båndet fordi vi er nå skal bruke Kopier og Lim inn til å opprette de gjenstående caption plassholdere.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Kopiere og lime inn ikoner i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem

 2. Klikk på den ytre kanten på plassholderen for bildeteksten, og klikk deretter på ikonet for Kopier og Lim inn-ikonet for å opprette en plassholder for flere bildetekst.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Lysbildemal med 2 bildetekstplassholdere

 3. Klikk plassholderen for ny bildetekst, og bruker piltastene, Flytt ny bildetekst plassholderen til den er rett under den første delen.

 4. Ved hjelp av samme teknikken, klikker du på den nye bevegelsesbanen og bruker piltastene, Flytt den til den er direkte oppå første bevegelsesbanen.

  Tips:    Holde nede CTRL-tasten med piltastene, kan du flytte objekter i mindre intervaller.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Lysbildemal med bevegelsesbaner justert oppå hverandre

 5. Gjenta disse trinnene til du har så mange bildetekstplassholdere du tror du trenger.

  Hver plassholder for bildetekst skal inneholde omtrent 3 linjer med tekst. Endre størrelsen på skjermen etter behov for å se hva du gjør. Jeg opprettet totalt 10 plassholdere for bildetekst i dette eksemplet. Dette gir meg omtrent 30 linjer med tekst for bildetekstene hvert lysbilde. Du må være nøyaktig på plasseringen av bevegelsesbanene ettersom de styre utseendet på teksten. Men kan du fordelt faktisk bildetekstplassholdere mer eller mindre for å tilrettelegge for redigering dem enkelt.

  Legge til bildetekst, merknader og undertitler i presentasjoner

  Lysbildemal med 10 plassholdere for bildetekst

  For å legge til overskriftene i gjenstående lysbildemal Lysbildeoppsett, klikker du utenfor området direkte ovenfor og til venstre for bildetekst bakgrunn rektanglet.

 6. Dra et rektangel for å omfatte alle bildetekstplassholdere mens du holder nede venstre museknapp på musen. Dette vil merke alle elementene samtidig.

  Bildetekster av Glenna Shaw

  Lysbildemal med alle bildetekstplassholdere valgt

 7. Klikk på Kopier-ikonet på Hjem-fanen, gå til maloppsettet lysbildet der du vil at de kopierte, klikk hvor som helst i lysbildet for området for redigering og klikk Lim inn-ikonet.

  10 plassholdere for bildetekst

  Lysbildemal med markeringshåndtak for alle bildetekstplassholdere

 8. Klikk på ikonet for automatisk tekst som skal vises, og Velg Behold kildeformatering.

  Lysbildemal med formateringsalternativer vist

  Lysbildemal med formateringsalternativer vist

 9. Gjenta disse trinnene for hver av lysbildemalen oppsett som du bruker i presentasjonen. Justere andre plassholdere i disse oppsettene tilsvarende for å få plass til ROM for bildetekstene.

 10. Du kan nå Lukk visning for lysbildemal ved å klikke kategorien lysbildemal på båndet, og klikk Lukk malvisning.

  Fanen Lysbildemal

  Fanen Lysbildemal

Legge til tekst for lysbilder

Nå som du har opprettet egendefinerte oppsett med plassholdere for egendefinert bildetekst, er du klar til å bruke dem med lysbildene i presentasjonen. Når du oppretter et nytt lysbilde ved hjelp av egendefinerte oppsett, blir plassholdere for bildetekst i lysbildet og klar til å være fylt.

Bruke egendefinerte oppsett

Plassholdere for bildetekst vises kanskje ikke på noen av eller alle eksisterende lysbilder. Dette gjelder spesielt hvis du arbeider på en presentasjon som ble opprettet i PowerPoint 2003. Bruk de nye oppsettene lysbilder som ikke viser bildetekstplassholdere. Foreta justeringer utseendet på lysbildene, om nødvendig for å få plass til ROM for bildetekstene.

Legge til tekst i Bildetekstplassholdere

Dette er ganske enkelt delen.

Starter med den første plassholderen under lysbildet, Skriv inn teksten i hver av bildetekstplassholdere. Pass på at du ikke å skrive inn for mye i en hvilken som helst én plassholder. Hvis du har skrevet inn teksten i Notater-delen, kopiere og lime inn tekst fra notatene i plassholderne i biter. Ikke bekymre deg om du har for mange bildetekstplassholdere ennå. Fullfør alle lysbildene.

Lysbildemal med tekst i bildetekstplassholdere

Lysbildemal med tekst i bildetekstplassholdere

Fjerne overflødig bildetekster

Hvis du har for mange bildetekstplassholdere, fjerne ikke du virkelig dem etter at de er på maloppsettet. I stedet kan du holde dem vises ved å fjerne de egendefinerte animasjon.

 1. Klikk på fanen animasjoner og egendefinert animasjon til å vise oppgaveruten Egendefinert animasjon.

 2. Klikk Egendefinert animasjon for den første plassholderen for bildeteksten.

 3. Klikker du rullegardinpilen, og klikk på Kopier effekter til lysbilde.

  Egendefinert animasjon-ruten viser plassholderanimasjoner

  Egendefinert animasjon-ruten viser plassholderanimasjoner

 4. Velg de tomme plassholderanimasjoner ved å klikke dem mens du holder SKIFT-tasten.

  Valgte tomme plassholderanimasjoner i ruten Egendefinerte animasjoner

  Valgte tomme plassholderanimasjoner i ruten Egendefinerte animasjoner

 5. Klikk Fjern-knappen.

  Egendefinert animasjon-ruten uten de tomme plassholderne

  Egendefinert animasjon-ruten uten de tomme plassholderne

  Nå vises ikke i tomme bildetekstplassholdere under lysbildefremvisningen.

Inkludere egendefinerte animasjoner

Har du sannsynligvis dine egne egendefinerte animasjoner som du har lagt til i lysbildefremvisningen slik at du må "weave" disse termene i animasjonene for bildetekstene.

 1. Gå til et lysbilde som inneholder egendefinerte animasjoner og gjenta trinnene for å kopiere animasjoner for plassholder for tekst i lysbildet.

 2. Flytte animasjonene rundt i ruten egendefinert animasjon til å sette inn overskriftene til dine egne egendefinerte animasjoner.

  Husk at overskriftene er satt til forsvinner ved neste museklikk slik at du må endre denne innstillingen og legge til avslutningsanimasjoner for relevante teksten.

  Jeg har brukt en animasjon på bildet av underordnede i eksemplet nedenfor.

 3. For å tilpasse dette jeg fjernet Skjul ved museklikk innstillingen fra Min første bildetekst, og lagt til en utgangsanimasjonen for en bildetekst til forsvinner når du klikker etter at animasjonen på bildet av underordnede. Husk å endre innstillingene for tidsberegning for en hvilken som helst avslutningsanimasjoner.

 4. Angi grupper tekst til alle avsnitt samtidig, og Fjern sammen med tilknyttet figur. Jeg også velger å la neste bildeteksten vises automatisk etter utgangsanimasjonen for første bildeteksten.

Kontroller at du tester hvert lysbilde for å forsikre deg om egendefinerte animasjoner fungerer riktig.

Ruten Egendefinert animasjon, med både egendefinerte animasjoner og animasjoner for plassholder for bildetekst.

Ruten Egendefinert animasjon, med både egendefinerte animasjoner og animasjoner for plassholder for bildetekst.

Inkludere lydeffekter

Hvis du har lydeffekter i presentasjonen, kan du legge til en beskrivelse for dem i teksten med bildetekst. Omgi beskrivelsen i hakeparenteser [] for å angi at det er en lyd, for eksempel vind blåser.

Dette kan være nødvendig for en presentasjon til 508 kompatibel fordi det ikke kan legge til/ressursen mindre innholdet i presentasjonen, men det er en hensyn du må gjøre.

Spille inn lydkommentarer og/eller øve på tidtakingen

Hvis dette er en ny presentasjon, spiller inn en lydkommentar og kontroller at innlemme tidsberegninger i din lydkommentar.

Hvis dette er en eksisterende presentasjon, og du ikke ønsker å spille inn en lydkommentar på nytt, kan du spille inn og lagre tidsberegninger bare. Dette gjøres med funksjonen Øv inn tidsberegning . Dette er også nyttig hvis du vil bruke en presentasjon med en fullstendig lesbar visuelle dialogboks om du velger å kommentere presentasjonen.

Opprette en egendefinert tittel-mal

Nå som du har opprettet egendefinerte bildetekstplassholdere og oppsett, kan du vil lagre dem som en egendefinert mal , slik at du kan bruke dem på nytt. Du kan tilpasse denne malen med mange ulike utformingene mens du opprettholder integritet bildetekstplassholdere og oppsett.

Ikke har oppgradert til PowerPoint 2007 ennå?

Du kan legge til bildetekster fremdeles, men de har ikke så fleksibel. Følg samme instruksjonene, bortsett fra i stedet for å opprette egendefinerte plassholdere, opprette tekstbokser i et enkelt lysbilde og kopiere dem til alle lysbildene.

Merknader i presentasjoner

Siden merknader en plassert direkte på et lysbilde, de er spesielt enkle å gjøre i PowerPoint.

Legge til merknader på et lysbilde

Først bestemme hvordan og/eller hvorfor du vil inkludere en merknad og legge det til i lysbildet. Hvis du for eksempel i lysbildet over hadde jeg et bilde av barn animerte for å klikke inn. Jeg har også en lydeffekt av barn som ler når denne effekten spilles. Jeg vil så kanskje legge til en merknad som viser visuelt barn som ler lydeffekt. Hvis du vil gjøre dette kan jeg legge til og animere et boblefigur med ordene [barn som ler] i parenteser til å vise det er en lydeffekt for animasjonen.

Lysbilde med animert boblefigur som viser lyden av barn som ler

Lysbilde med animert boblefigur som viser lyden av barn som ler

Merknader trenger ikke å være i en figur, men det hjelper for å utheve dem hvis du skal bruke dem. Og du trenger å få plass til dem ved å bruke egendefinerte animasjoner.

Undertitler i presentasjoner

Siden undertekster brukes vanligvis til et fremmedspråk, oversette tekst i din bildetekst til ønsket språk og bruke de samme fremgangsmåtene som beskrives i Åpne bildetekster for presentasjoner. Alternativt kan du også bruke merknader for din undertekster eller en kombinasjon av to.

Distribuere presentasjoner

Siden ideelt er at det skal være visningens velger å vise presentasjonen med eller uten tekst og/eller undertekster, kan du tilpasse dette ved å distribuere presentasjonen med begge alternativer: med teksting og uten teksting.

Bilde av Glenna Shaw

Glenna Shaw er en mest med flere verdier Professional (MVP) for PowerPoint og eieren av Glenna Shaw visuelle kommunikasjon. Hun har en grad innen tilgjengelig informasjonsteknologi og er sertifisert Project Management profesjonell med de føderale myndighetene.

Beslektede emner

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×