Legge til tabeller og kolonner i diagrammer for databasemodell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Tabeller i et diagram for databasemodell representerer strukturen til en tabell i en database, inkludert tabellnavnet, kolonnenavn, primærnøkler og datatyper. Du kan bruke malen Diagram for databasemodell til å opprette nye tabeller, endre eksisterende tabeller eller foreta omvendt utvikling av tabeller fra en eksisterende database.

Finner du ikke funksjonene for databasemodellering?

Utgaven du har av Microsoft Office Visio, inneholder sannsynligvis ikke funksjonene du ser etter. Du finner ut hvilken utgave av Visio du har ved å klikke Om Microsoft Office VisioHjelp-menyen. Navnet på utgaven vises i den øverste tekstlinjen i dialogboksen.

Microsoft Office Visio Standard inkluderer ikke malen Diagram for databasemodell.

Microsoft Office Visio Professional støtter funksjonene for omvendt utvikling for malen Diagram for databasemodell (det vil si å bruke en eksisterende database til å opprette en modell i Visio), men det støtter ikke fremoverutvikling (det vil si å bruke en Visio-databasemodell til å generere SQL-kode).

Obs!: Du finner de komplette funksjonene for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og fremoverutvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium Subscription, som er tilgjengelig med de rollebaserte utgavene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hva vil du gjøre?

Opprette en tabell i et diagram for databasemodell

Legge til en kolonne i en tabell

Angi en primærnøkkel

Fjerne en tabell

Vise informasjon om en tabell

Opprette en tabell i et diagram for databasemodell

 1. Åpne diagrammet for databasemodell som du vil arbeide med.

 2. Dra en enhetsfigur bort på tegningen, enten fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objektrelasjon.

 3. Dobbeltklikk figuren for å åpne vinduet Egenskaper for database.

 4. Klikk Definisjon under Kategorier og skriv inn et navn for tabellen.

 5. Klikk Kolonner under Kategorier, skriv inn et navn, og velg en datatype.

 6. Merk av for Nødv for kolonner som ikke kan ha nullverdier.

 7. Merk av for PN (primærnøkkel) for kolonner som identifiserer hver rad i databasetabellen entydig.

 8. Klikk Indekser, Utløsere, Kontroll eller Utvidet under Kategorier hvis du vil opprette disse valgfrie elementene.

Tips!: Når du drar en enhetsfigur bort på diagrammet, har den et standardnavn. Du endre standardverdiene ved å velge AlternativerDatabase-menyen, klikke Modellering og gå til kategorien Diverse logisk.

Til toppen av siden

Legge til en kolonne i en tabell

Når du har opprettet en tabell, må du legge til kolonner og definere kolonneegenskaper, for eksempel datatype og primærnøkler.

 1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet.

 2. Klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

 3. Klikk i den første tomme cellen for fysisk navn, og skriv inn et navn.

 4. Du kan endre datatypen for en kolonne ved å klikke kolonnens Datatype-felt og deretter merke en datatype fra listen eller skrive den inn i listen. Du kan for eksempel skrive inn desimal(8,2) eller tegn(30).

 5. Du kan unngå nullverdier ved å merke av for Nødv.

 6. Du kan angi at kolonnen er en primærnøkkel ved å merke av for PN.

Til toppen av siden

Angi en primærnøkkel

Relasjoner bruker primær- og sekundærnøkler til å tilordne rader i én tabell til tilsvarende rader i en annen tabell. Minst én av tabellene i relasjonen må ha en primærnøkkel for å kunne etablere en relasjon.

 1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet.

 2. Klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

 3. Merk av for PN for kolonnen du vil bruke en primærnøkkel for. Du kan merke av for mer enn ett alternativ hvis du vil opprette en sammensatt nøkkel.

Obs!: Typer kan ikke brukes som primærnøkler.

Til toppen av siden

Fjerne en tabell

Når du fjerner en tabell fra et diagram for databasemodell, kan du enten fjerne tabellen bare fra diagrammet, eller både fra diagrammet og den underliggende modellen. Det kan være nyttig å fjerne tabeller bare fra diagrammet mens du prøver ut scenarier.

 1. Klikk tabellen i modellen din og trykk SLETT-tasten på tastaturet.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Slett objekt:

  • Klikk Ja hvis du vil fjerne tabellen både fra tegningen og den underliggende modellen.

  • Klikk Nei hvis du bare vil fjerne tabellen fra tegningen.

   Obs!: Hvis du klikker Nei, og du senere bestemmer deg for å sette tabellen inn i tegningen på nytt, kan du dra den bort på tegningen fra vinduet Tabeller og visninger.

Tips!: Du kan velge alltid eller aldri å fjerne slettede relasjoner fra den underliggende modellen. Velg AlternativerDatabase-menyen, klikk Modellering og merk ønsket alternativ i kategorien Logisk diagram.

Til toppen av siden

Vise informasjon om en tabell

Du kan vise informasjon om tabeller i diagrammet, for eksempel primærnøkler (PN), sekundærnøkler(SSn), alternative nøkler (ATn), unike (UN), indekser (In) og datatyper.

 1. Velg AlternativerDatabase-menyen, og klikk Dokument.

 2. Velg elementene du vil vise i diagrammet, i kategorien Tabeller.

  Hvis notasjonen er satt til Relasjon, vises merknadene i kolonnen til venstre. Hvis du bruker IDEF1X-notasjon, vises merknadene i parenteser ved siden av kolonnenavnet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×