Office
Logg på

Legge til strekkoder på etiketter eller konvolutter i Publisher

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det amerikanske postvesenet (USPS) utviklet levering punkt strekkode (DPBC) for å automatisere sorteringen av bokstaven e-post til over 100 millioner unike leveringspunkt i USA. Når du legger til strekkoder for hver konvolutten eller etiketten i utskriftsflettingen, kan du oppfyller kravene for en automatiseringsrabatt.

Adresseetikett med strekkode

Krav til postnummer

Før du legger til strekkoder på etiketter og konvolutter, må du ha et postnummer skrift som er installert på datamaskinen. Du kan få strekkode skrifter fra en rekke firmaer. For å finne firmaer som tilbyr strekkode skrifter, kan du søke etter "strekkode-skrift" eller "strekkode" online.

Les nøye dokumentasjonen som følger med strekkodeskriften du kjøper. Dokumentasjonen skal beskrive nøyaktig hvilke tegn og tall, må du skrive inn for å opprette en gyldig strekkode, i tillegg til skriftstørrelsen du bruker Hvis du vil oppfyller kravene for USPS, hvordan du oppretter long stolpene som ramme begynnelsen og slutten av strekkoden , og så videre.

Retningslinjer for USPS for strekkoder for postnumre varierer avhengig av hvilken type adresselisten (bokstav, svarmelding, tidsskrifter og så videre). Pass på å sjekke retningslinjene for kravene som er knyttet til ditt bruksområde. Priser for masseutsendelse krever at du følger visse håndtering og sending prosedyrer. I tillegg endrer USPS jevnlig måten de beregner strekkoder for postnumre. Pass på å arbeide med lokale innlegg office av disse årsakene.

Du legger til strekkoder etiketter eller konvolutter på samme måte som du legger til navn og adresser, ved å klargjøre en datakilde og ved hjelp av utskriftsfletting.

Datakilden er mottakerlisten Microsoft Office Publisher, databasetabell i Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel-regneark, kontaktlisten i Microsoft Office Outlook eller en annen strukturert fil der du har lagret navn og adresser som du vil flette til etiketter eller konvolutter.

Du må opprette en strekkode-kolonne i datakilden. Hver rad i kolonnen strekkode må inneholde en kombinasjon av bokstaver og tall som skrives ut i en postnummer skrift som de to lange strekene som rammer strekkoden, ZIP + 4-kode, levering Pek kode, og retting av tegnet.

Excel-regneark som inneholder kolonnen Strekkode

1. hver kolonne i en datakilde representerer en kategori med informasjon. Du kan legge til spesifikk informasjon som er lagret i hver rad i en kolonne til utskrevne etiketter og konvolutter ved å sette inn en kolonneplassholder (også kalt et datafelt) i den første etiketten eller konvolutt publikasjon.

2 definere postnummer for adressen som er i samme rad. tegn og tall i denne cellen. I dette eksemplet representerer parentesene de lange strekene rammen strekkoden. Se i dokumentasjonen som følger med postnummer skriften til å finne ut hvilket tegn du skal bruke.

3. informasjonen i hver rad tilsvarer informasjonen som vises på én etikett eller konvolutt.

Legge til strekkoder i en datakilde

Hvis du ennå ikke har en adresseliste som du kan bruke som datakilde, må du opprette en. For informasjon om hvordan du oppretter adresselister, kan du se Tips om adresselister.

Hvis du allerede har en adresseliste, må du legge til numrene strekkode i hver post. Du kan skrive inn tallene i en kolonne i datakilden som du har tenkt å bruke for utskriftsfletting.

Hvis du opprettet datakilden i Publisher, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å oppdatere datakilden. Hvis du opprettet datakilden i Access, Excel, Outlook eller et annet program, kan du best oppdatere datakilden i samme program som du brukte til å opprette den. Du kan også redigere en datakilde som ble opprettet i et av disse programmene etter at du kobler til mottakerlisten under en utskriftsfletting i Publisher.

Oppdatere datakilden

 1. I Publisher klikker du Masseutsendelser > Velg mottakere > Bruk en eksisterende liste.

 2. Velg datakilden du vil redigere, og klikk deretter Åpne.

 3. I dialogboksen Rediger datakilde, klikker du Tilpass kolonner.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Tilpass adresseliste.

 5. Skriv inn et felt navn (eller kolonneoverskriften), for eksempel Strekkodei dialogboksen Legg til felt, klikker du OK, og klikk deretter OK på nytt.

 6. Klikk den første cellen i den nye kolonnen der du vil skrive inn dataene i dialogboksen Rediger datakilde.

 7. Skriv inn en strekkode, og trykk deretter pil ned for å flytte til raden nedenfor.

 8. Gjenta til du har ført opp alle strekkodene du har tenkt å bruke.

 9. Klikk OK for å lagre og lukk filen.

  Obs!: Selv om du har en strekkode-kolonne i datakilden, kan du fremdeles trenger en egen postnummer-kolonne hvis du vil postnumre og andre postnumre skal vises i adressen på utskrevne etiketter eller konvolutter.

Etter at datakilden er konfigurert, er du klar til å åpne konvolutten eller etiketten publikasjonen. Hvis du allerede har en publikasjon som du brukte for masseutsendelser tidligere, kan du bare åpne publikasjonen. Hvis du starter fra grunnen av, åpner du en publikasjon som tilsvarer størrelsen på konvoluttene eller etikettene du har tenkt å skrive ut navn, adresser og strekkoder. Hvis du skriver ut etiketter, notat produktnummeret, for eksempel 5160 eller L7163, som er forbundet med pakke med etiketter som du har kjøpt. Du trenger dette nummeret for å åpne riktig publikasjon.

Åpne en eksisterende publikasjon

 1. I Publisher klikker du fil > Åpne.

 2. Finn og åpne konvolutten eller etiketten publikasjonen du vil bruke.

Starte fra bunnen av med konvolutter

 • Gjør ett av følgende i publikasjoner-listen:

  • Begynne med en forhåndsutformet konvolutt, Skriv inn Konvolutter i Søk etter maler på nettet, dobbeltklikke en mal og deretter tilpasse den ved å foreta endringene du ønsker.

  • Starte med en enkel, tom konvolutt, klikk Mer størrelser på tomme sider og klikk Konvolutter under Publikasjoner Type.

Starte fra bunnen av med etiketter

Mange publikasjoner kan være konfigurert til å skrive ut på en bestemt produsent Etikettprodukter. Du kan for eksempel utformer etiketter ved å bruke en av utformingene i Publisher, og deretter skrive ut publikasjonen på en bestemt produsent etikettpapir, for eksempel Avery, NCR eller Printec.

 1. I Publisher, klikk Mer størrelser på tomme sider, og klikk Adresseetiketter, Media etiketter eller Andre etiketter under Publikasjoner Type.

 2. Finn navnet på produsenten av etikettene, og utvide listen.

 3. Bla gjennom etikettpublikasjonene, og dobbeltklikk produktnummeret eller størrelsen som samsvarer med på etikettpakken.

  Hvis du ikke ser en publikasjon nummeret som samsvarer nøyaktig med nummeret på pakken, ser du på pakken og informasjonen som fulgte med etikettene. Andre produktnumre kan være oppført som er tilgjengelige i Publisher som tilsvarer etikettene i pakken du har kjøpt i størrelse og oppsett. Hvis du for eksempel vil skrive ut på Avery 8163, kan du velge Avery 8463, 8663, 15163 eller 18163 i Publisher.

Med etiketter eller konvolutter publikasjonen åpen, er du klar til å koble den til en datakilde, som er en fil som inneholder navn, adresser og strekkoder som du vil legge til. Når du oppretter tilkoblingen, vil du være klar til å legge til plassholdere (flettefelt) i den første publikasjonen for å angi hvor adressen og strekkoden skal vises på utskrevne etiketter eller konvolutter.

Hvis du vil flette inn bilder i publikasjonen, legge til en firmalogo, for eksempel – datakilden må inneholde filnavn eller baner til bildefilene du vil flette. Ikke ta med faktisk bilder eller bilder i datakilden.

Koble til datakilden

 1. Klikk Masseutsendelser > utskriftsfletting > Veiviser for trinnvis utskriftsfletting.

 2. Klikk Bruk en eksisterende liste under Opprett mottakerliste, i oppgaveruten for utskriftsfletting, og klikk deretter Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 3. Klikk datakilden som inneholder strekkodene i dialogboksen Velg datakilde.

  Som standard lagres datakilder i Microsoft Publisher i mappen Mine datakilder. Du må kanskje bla for å finne datakilden.

 4. Klikk Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises ber om spesifikk informasjon. Hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du for eksempel å velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. Dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting gir deg mulighet til å begrense eller sortere postene i datafilen. Du kan for eksempel gjør en masseutsendelse bare for kunder i en bestemt by. Hvis du ikke vil begrense eller sortere informasjonen, klikker du OK. Hvis du vil begrense eller sortere informasjonen, kan du gjøre noen eller alle av følgende før du klikker OK.

  • Hvis du ikke vil at informasjonen i en bestemt rad skal vises på en etikett eller konvolutt, merker du av i begynnelsen av raden for å fjerne den.

  • Hvis du vil sortere radene etter stigende eller synkende rekkefølge av informasjonen i en bestemt kolonne, klikker du kolonneoverskriften.

  • Hvis du vil begrense listen over rader etter bestemte vilkår, klikker du pilen ved siden av en kolonneoverskrift.

   Obs!: Hvis du brukte en Outlook-kontakter-fil som datakilden og lagret strekkoder i en av Brukerfelt (for eksempel bruker feltet 1 ), må du rulle langt ned til høyre i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting for å se dette feltet. Du kan endre plasseringen av et felt i dialogboksen ved å dra felt (kolonner) til venstre eller høyre.

 6. Klikk OK for å gå tilbake til oppgaveruten utskriftsfletting.

Legge til og formatere plassholdere på konvolutter eller etiketter

Plassholdere, som også kalles datafelt, tilsvarer kolonneoverskrifter fra datakilden. Ved å sette inn en strekkode datafelt i en etikett eller konvolutt publikasjon, angir du der du vil ha informasjon fra kolonnen strekkode skal vises på utskriftene. Du kan formatere felt slik at informasjonen på utskrevne etikettene eller konvoluttene ser ut slik du vil det skal se ut. Må du formatere strekkode-feltet, slik at informasjonen i dette feltet skrives ut med en skrifttype som postnummer.

Legge til og formatere plassholdere på konvolutter

 1. Hvis du har opprettet et firmainformasjonssett, er det satt inn som avsenderadresse. Hvis ikke og hvis du ikke skrives ut på konvolutter som allerede har avsenderadressen skrives ut på dem, eller hvis du startet med en tom sidestørrelse til å opprette konvoluttpublikasjonen Legg avsenderadressen.

  • Hvis det er eksempeltekst for avsenderadressen, klikker du den, og skriv deretter inn avsenderadressen.

  • Hvis det er ingen avsenderadressen tekstboks, klikker du Sett inn > Tegn tekstboks Knapp .

   Dra diagonalt for å opprette en tekstboks for avsenderadressen på konvolutten, og Skriv inn avsenderadressen.

 2. Legge til felt for adresse og strekkode nå.

  • Hvis det er eksempeltekst for e-postadressen på konvolutten, kan du gå videre til neste trinn.

  • Hvis det er ingen tekstboks for e-postadressen, klikker du Sett inn > Tegn tekstboks Knapp .

   Dra diagonalt for å opprette en tekstboks for e-postadressen på konvolutten.

 3. Klikk Sett inn > Tegn tekstboks Knapp på nytt.

  På konvolutten, over tekstboksen for postadresse dra diagonalt for å opprette en ny tekstboks for strekkoden. Tegn tekstboks i henhold til forskyvningen som er angitt ved USPS retningslinjene for strekkoder.

  Hvis du for eksempel må strekkoden sannsynlig være minst.04 tommer bort fra toppen av tekstboksen for postadresse, bunnen av tekstboksen strekkode og kanten på konvolutten. Tekstboksen må sannsynligvis være nesten 3 tommer lenge for å dekke hele utskrevne strekkoden.

  Obs!: Pass på å sjekke retningslinjene fra USPS målenheter for forskyvningen fra andre elementer på konvolutten.

 4. Klikk i tekstboksen for postadresse.

 5. Klikk Adresseområde under flere elementer i oppgaveruten utskriftsfletting.

 6. Velg formatet for mottakernavn i dialogboksen Sett inn adresseområde, og deretter klikker du Tilordne felt.

 7. Pass på at hver adressekomponent vises til venstre som du bruker i adressene er tilordnet en kolonne fra datakilden til høyre i dialogboksen Tilordne felt. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

  «Adresseområde»-feltet vises i konvoluttpublikasjonen.

 8. Klikk i tekstboksen strekkode. Klikk datafeltet strekkode i listen for å legge til en «Strekkode»-feltet i konvoluttpublikasjonen i oppgaveruten utskriftsfletting under klargjør publikasjonen.

  Liste over datafelt i oppgaveruten for utskriftsfletting

  Hvis du fletter strekkoder fra en fil i Outlook-kontakter, kalles sannsynligvis feltet som inneholder strekkodene bruker felt 1, bruker feltet 2, bruker feltet 3 eller bruker feltet 4.

 9. Velg «Strekkode» eller «User Field»-feltet som du nettopp la til, inkludert vinkeltegnene («»).

 10. Klikk Hjem > Skrift.

 11. Velg postnummer-skrift i dialogboksen Skrift under Skrift.

  Velg skriftstørrelsen som oppfyller kravene fra USPS i henhold til skriftdokumentasjonen for under Størrelse.

 12. Klikk på OK.

  Feltet «Strekkode» eller «User Field» kan endre størrelse og utseende.

  Du kan endre skrift, størrelse, farge og mer for utskrifter Adresseteksten som skal delta fysisk. Merk bare «Adresseområde»-feltet, inkludert vinkeltegnene («»), og bruk formateringen du vil bruke.

Legge til og formatere plassholdere på etiketter

 1. Legge til felt for adresse og strekkode ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis det er eksempeltekst på etiketten, klikker du den. Plasser pekeren over Fjern runde sirkel øverst i tekstboksen. Dra ned for å gjøre tekstboksen om-TV eller halvparten av den opprinnelige størrelsen. Klikk utenfor tekstboksen for å oppheve merkingen av tekstboksen.

  • Hvis det er ingen eksempeltekst på etiketten, klikker du Sett inn > Tegn tekstboks Knapp .

   På etiketten, dra diagonalt for å opprette en tekstboksen for postadresse som er omtrent halvparten til to-TV høyden og nesten hele lengden av etiketten, unntatt om.25 tommer på slutten. Pass på at omtrent.125 tommer med plass nederst på etiketten som skal delta fysisk.

 2. Klikk Sett inn > Tegn tekstboks Knapp .

  Dra diagonalt for å opprette en tekstboks for strekkode i det tomme området øverst på etiketten. Gjøre denne nye tekstboksen samme lengde som den andre teksten på etiketten, og la det være på minst.04 tommer mellom øverst på tekstboksen og toppen av etiketten, og mellom bunnen av tekstboksen strekkode og tekstboksen under den.

 3. Klikk i tekstboksen utskrifter adresse på etiketten. I oppgaveruten utskriftsfletting under flere elementer, klikker du Adresseområde.

 4. Velg formatet for mottakernavn i dialogboksen Sett inn adresseområde, og deretter klikker du Tilordne felt.

 5. Pass på at hver adressekomponent vises til venstre som du bruker i adressene samsvarer med en kolonne fra datafilen til høyre i dialogboksen Tilordne felt. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

  «Adresseområde»-feltet vises i etikettpublikasjonen.

 6. Klikk i tekstboksen strekkode. Klikk datafeltet strekkode i listen for å legge til en «Strekkode»-feltet i konvoluttpublikasjonen i oppgaveruten utskriftsfletting under klargjør publikasjonen.

  Liste over datafelt i oppgaveruten for utskriftsfletting

  Hvis du fletter strekkoder fra en fil i Outlook-kontakter, kalles sannsynligvis feltet som inneholder strekkodene bruker felt 1, bruker feltet 2, bruker feltet 3 eller bruker feltet 4.

 7. Merk «strekkode» eller «bruker» felt du nettopp la til, inkludert vinkeltegnene («»).

 8. Klikk Hjem > Skrift.

 9. Velg postnummer-skrift i dialogboksen Skrift under Skrift. Velg skriftstørrelsen som oppfyller kravene fra USPS i henhold til skriftdokumentasjonen for under Størrelse. Klikk OK.

  Feltet «Strekkode» eller «User Field» kan endre størrelse og utseende.

  Du kan endre skrift, størrelse, farge og mer for utskrifter Adresseteksten som skal delta fysisk. Bare Velg «Adresseområde»-feltet, og bruke formateringen du vil bruke.

Nå er du klar til å flette informasjon fra datafilen inn i publikasjonen til å opprette en ny etikett eller konvolutt for hver rad med informasjon som du har valgt å flette. Når du forhåndsviser publikasjonene, kan du identifisere problemer som må løses før du skriver dem ut.

Forhåndsvise adresser og strekkoder

 1. Du forhåndsviser oppføringene i rekkefølge ved å klikke navigasjonsknappene Frem-knapp Tilbake-knappen for å se hvordan hver oppføring vises i den flettede publikasjonen.

  Her får du vite hvordan en flettet publikasjon kan se:

  Forhåndsvisning av etikett med strekkode

 2. Hvis du ser problemer, er det på tiden å løse dem nå. Eksempler på problemer som kan oppstå:

  • Noen av strekkoden mangler

   Strekkode tekstboksen være for kort til å tillate hele strekkoden skal vises. Klikk kantlinjen rundt tekstboksen, og dra et hvitt håndtak til tekstboksen har riktig lengde.

  • Adressene vises ikke på riktig måte

   Adresser vises kanskje ikke riktig. Klikk Adresseområde-koblingen i oppgaveruten for utskriftsfletting. Flytt pekeren til øvre venstre hjørne av tekstboksen som inneholder adresseområdet, klikk Flettefelt rullegardinmenyen Alternativer for Flettefelt , og klikk deretter Endre adressebok.

   Klikk Tilordne felt i dialogboksen Endre adressebok. Pass på at hver adressekomponent vises til venstre som du bruker i adressene er tilordnet en kolonne fra datakilden til høyre i dialogboksen Tilordne felt. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

  • Tekstformateringen ser ikke riktig ut

   Du kanskje vil endre skriften eller skriftstørrelsen og farge i adresseområdet. Merk «Adresseområde»-feltet, inkludert vinkeltegnene («»).

   Klikk Hjem > Skrift for å se endringene du ønsker.

 3. Hvis du er fornøyd med forhåndsvisningene, nederst i oppgaveruten klikker Neste: Opprett flettede publikasjoner.

Nå er du klar til å skrive ut. Hvis du skriver ut adresser og strekkoder på konvolutter, skriver du ut publikasjonene som separate ark. Hvis du skriver ut adresser og strekkoder på etiketter, kan du skrive ut en rekke adresser og tilhørende strekkoder på et ark med etiketter, eller du kan skrive ut flere eksemplarer av samme adresse og tilhørende strekkode på alle etiketter på et ark.

Skrive ut adresser og strekkoder på konvolutter

Når du oppretter konvolutten og velger sidestørrelsen du vil bruke, er du klar til å skrive ut konvolutten.

 1. Klikk Skriv ut i oppgaveruten utskriftsfletting, og klikk deretter kategorien publikasjon og papirinnstillinger.

 2. Kontroller forhåndsvisningsvinduet. Hvis du ikke er sikker på hvordan du setter inn konvolutten, klikker du Vis hvordan du setter inn papir, og klikk deretter Åpne dialogboksen Konvoluttoppsett.

 3. I dialogboksen Konvoluttoppsett viser bildet med blå kantlinje anbefalt alternativ for skriveren.
  Illustrasjon av konvoluttoppsett

  Antall skuff og alternativer varierer avhengig av produsenten, typen og skrivermodellen du bruker.

 4. Klikk OK, og klikk deretter Skriv ut.

 5. Klikk fil > Lagre for å lagre publikasjonen.

  Obs!: Husk at det du lagrer ikke er settet med konvolutter som du har skrevet ut. Du lagrer i stedet publikasjonen med tilkoblingen til datakilden og tabellfeltene plassholder. Ved å lagre publikasjonen, kan du raskt opprette et nytt sett med konvolutter når du trenger. Publikasjonen opprettholder koblingen til datakilden du koblet den til slik at du kan gå rett til forhåndsvisningen.

Skrive ut adresser og strekkoder på etiketter

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil sette opp etikettene slik at en annen adresse og tilknyttede strekkode skrives ut på hver etikett i et ark, klikker du flere sider per ark.

  • Hvis du vil sette opp etikettene slik at det ut flere eksemplarer av samme adresse og tilknyttede strekkoder på alle etikettene på hvert ark, klikker du flere eksemplarer per ark.

 3. Forhåndsvise utskriften for å forsikre deg om at etikettinformasjonen justeres riktig på etikettarket. Klikk Forhåndsvisning i oppgaveruten utskriftsfletting under Opprett flettede publikasjoner. Hvis du vil, kan du foreta justeringer til å justere adresser og strekkoder på etikettene.

  Hvordan?

  1. Klikk Lukk for å lukke forhåndsvisningsvinduet.

  2. Klikk Fil > Skriv ut.

  3. Velg innstillingene du vil bruke, og pass på å velge avmerkingsboksen Lagre innstillinger med publikasjonen, under Innstillinger.

  4. Klikk Forhåndsvisning på nytt for å kontrollere korrigeringene i oppgaveruten utskriftsfletting under Opprett flettede publikasjoner.

 4. Klikk Skriv ut i oppgaveruten utskriftsfletting under Opprett flettede publikasjoner. Velg utskriftsalternativene du vil bruke.

 5. Klikk fil >Lagre for å lagre publikasjonen.

  Obs!: Husk at det du lagrer ikke er settet med konvolutter som du har skrevet ut. Du lagrer i stedet publikasjonen med tilkoblingen til datakilden og tabellfeltene plassholder. Ved å lagre publikasjonen, kan du raskt opprette et nytt sett med konvolutter når ved behov. Publikasjonen opprettholder koblingen til datakilden du koblet den til slik at du kan gå rett til forhåndsvisningen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×