Legge til ressurser i prosjektet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til ressurser i prosjektet på to måter:

 • Bygg gruppe    Ved hjelp av Bygg gruppe-funksjonen kan du søke etter virksomhetsressurser som har de kvalifikasjonene som kreves for å fullføre aktivitetene i prosjektet.

 • Ressursplan    Under prosjektstart før det er blitt forberedt en detaljert prosjektplan med aktiviteter og tildelinger, kan du bruke en ressursplan for å vise en oversikt over hvilke ressurser som kreves for prosjektet. Dette er nyttig når du skal underrette ressurslederne og avdelingslederne om kommende arbeid, men du ikke kjenner til de bestemte aktivitetene eller ressursene som prosjektplanen vil bestå av.

  Obs!: Du kan bare opprette og vise ressursplaner ved hjelp av Microsoft Office Project Web Access. Ressursplanene vises ikke i Microsoft Office Project Professional 2007, og planene begrenser ikke ressurstilgjengeligheten i Project.

Hva vil du gjøre?

Legge til ressurser i et prosjekt ved hjelp av Bygg gruppe

Opprette en ressursplan for prosjektforslag

Legge til ressurser i et prosjekt ved hjelp av Bygg gruppe

 1. Klikk Prosjekter på hurtigstarten.

 2. Merk raden for prosjektet du vil bygge en gruppe for, og klikk deretter Bygg gruppe.

 3. På siden Bygg gruppe viser en liste over ressurser til venstre alle ressurser som du har tillatelse til å vise innenfor den ressurskoden for prosjektstrukturplanen for organisasjonen. Listen til høyre viser ressursene som allerede er tilordnet i prosjektet.

 4. Velg ressursene til venstre som du vil tildele til prosjektet, og klikk deretter Legg til. Du velger ressursen ved å merke av for den.

 5. Velg en ressurs til høyre, og klikk deretter Sammenlign for å opprette en liste til venstre som bare inneholder ressurser med kvalifikasjoner som samsvarer med ressursen til høyre.

  Det er spesielt nyttig å kunne finne ressurser på denne måten når du har generelle ressurser i prosjektet, og du vil finne virkelige ressurser (personer) med de samme kvalifikasjonene som kan erstatte de generelle ressursene.

 6. Hvis du vil erstatte ressursen til høyre med ressursen til venstre, merker du både ressursen til venstre og ressursen til høyre, og deretter klikker du Erstatt. Hvis det er registrert faktiske arbeidsverdier for aktiviteter for ressursen, kan ikke den ressursen brukes i prosjektet.

 7. Velg innført under Bestillingstype Hvis du vil utføre ressursen til prosjektet, eller velg foreslått Hvis du ikke har tillatelse til å innføre ressursen til prosjektet ennå.

  Tips!: Hvis du vil vise et diagram med oversikt over tilgjengeligheten til valgte ressurser før du legger dem til i tidsplanen, merker du ressursene til venstre, og deretter klikker du Diagram.

 8. Klikk Lagre endringer for å legge til de nye ressursene i prosjektet.

Du kan også opprette et filter hvis du bare vil vise et delsett med ressurser på Bygg gruppe-siden:

 1. Klikk Alternativer for visning i Visningsalternativer , og klikk deretter filteret.

 2. Klikk filteret du vil bruke, i Filter-listen.

 3. Velg et felt i Feltnavn-listen og en test i Test-listen. I Verdi-listen velger du en verdi du vil teste, eller du kan angi et verdiområde ved å skrive inn to verdier atskilt med et komma (,).

 4. Hvis filteret inneholder flere enn én vilkårsrad, velger du en operator i Og/eller-kolonnen for å begynne på en ny rad.

 5. Klikk Valider filtre for å teste om filteret vil returnere gyldige resultater før du bruker det på ressursene.

 6. Klikk OK for å bruke filteret på ressurslisten.

Obs!: Det kan hende at prosjektledere ikke kan vise og tildele alle ressursene i organisasjonen. Kontakt administrator hvis du trenger tillatelse til å bygge en gruppe.

Til toppen av siden

Opprette en ressursplan for et prosjektforslag

 1. Klikk forslag og aktiviteter under prosjekter på hurtigstartlinjen.

 2. Velg prosjektet du vil opprette en ressursplan for, og klikk deretter Ressursplan.

 3. Klikk Alternativer for visning i Visningsalternativer .

 4. I boksene Datointervall og Enheter skriver du inn et datointervall samt tidsenhetene som skal vises i den tidsinndelte delen av ressursplantabellen.

 5. I Visningsenhet-boksen angir du om verdiene i ressurstabellen skal vise timer, dager eller heltidsressurser.

 6. Velg ett av følgende under Beregn bruk av ressurser fra hvis du vil bestemme hvordan sammendraget av ressurstildelinger skal vises i rapportene som du kan generere i Project Web Access:

  • Prosjektplan     Velg dette alternativet hvis du vil beregne ressurstilgjengelighet fra alle tildelinger i prosjektet, men ikke fra prosjektets ressursplan.

  • Ressursplan     Velg dette alternativet hvis du vil beregne ressurstilgjengelighet ved hjelp av ressursinformasjon i ressursplanen.

  • Prosjektplan til     Velg dette alternativet hvis du vil beregne ressurstilgjengelighet fra alle tildelinger i prosjektet frem til en bestemt dato. Ressurstildelingen fra ressursplanen vil bli brukt til å bestemme ressurstilgjengeligheten etter den angitte datoen.

 7. Merk av for Vis totalt arbeid hvis du vil vise totalt antall timer i ressursplantabellen i stedet for tidsinndelt verdier.

 8. I boksen Elementer per side skriver du inn maksimalt antall linjer som skal vises i ressursplantabellen.

 9. Klikk Bruk for å bruke innstillingene på ressursvisningen uten å lagre.

 10. Klikk Publiser for å publisere planen, slik at den vises som prosjektforslag i prosjektsenteret.

  Hvis du vil lagre forslaget uten å publisere det, klikker du Lagre. Andre gruppemedlemmer vil ikke kunne vise forslaget i prosjektsenteret.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×