Legge til ressurser i prosjektet

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ressurser er vanligvis personene som er inkludert i prosjektplanen, enten de er tildelt til aktiviteter eller ikke. En ressurs kan imidlertid også inneholde noe som brukes til å fullføre et prosjekt, inkludert utstyr og andre materialer (for eksempel sement eller web-servere).

Du kan legge til flere typer ressurser i prosjektet.

 • Virksomhetsressurser     En virksomhetsressurs er en del av listen over ressurser for hele organisasjonen; Derfor kan hver av disse ressursene delt på tvers av flere prosjekter. Vanligvis listen over virksomhetsressurser administreres av en administrator, og hver prosjektleder legger til disse ressursene i prosjektene etter behov.

 • Ikke-virksomhetsressurser     En ikke-virksomhetsressurs, eller lokal ressurs, er ikke en del av ressurslisten for hele virksomheten. Ingen andre prosjektledere kan bruke dine ikke-virksomhetsressurser i egne prosjekter.

 • Generelle ressurser     Generelle ressurser brukes til å angi bemanningsbehovene for et prosjekt, for eksempel tømrere og utviklere, eller en ressursgruppe.

Hva vil du gjøre?

Legge til ressurser i prosjektet

Legge til virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

Legge til generelle virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

Legge til generelle ikke-virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

Legge til ressurser i prosjektet

 1. Velg Ressursliste i Ressursvisninger-gruppen på visning-fanen.

  (I Project 2007, velger du Vis > Ressursliste, og deretter velger du Vis > tabell > posten.)

 2. Skriv inn en stilling, materiale eller generisk ressursnavn i Ressursnavn-feltet.

 3. Hvis du vil angi ressursgrupper, deretter i gruppe-feltet for ressursnavnet, skriver du inn navnet på gruppen.

 4. Angi ressurstypen.

  • Velg arbeid for å angi at denne ressursen er en arbeidsressurs, i Type-feltet.

  • Hvis du vil angi at denne ressursen er en materialressurs, i Type-feltet velger du materiale. Skriv inn etiketten (for eksempel mål, tonneller bokser) for ressursen i Materialetikett-feltet.

  • Hvis du vil angi at denne ressursen er en kostnadsressurs, i Type-feltet velger du kostnad.

 5. I Maks. Enheter felt for ressursen, skriver du inn antall Totalt antall enheter som ressursen er tilgjengelig for dette prosjektet. Maksimalt antall verdien angir hvor mye av denne ressursen er tilgjengelig for dette prosjektet, for eksempel deltid eller multipler.

  Hvis du har en ressurs som er tilgjengelige for prosjektet to dager i uken, kan du for eksempel angi en verdi for maksimalt antall 40%. Du kan bruke maksimalt antall enheter til å angi flere tilgjengelighet innen en ressurs. Hvis du for eksempel anta at du har en ressurs kalt Ingeniører, en ressurs som representerer tre ulike ingeniører i gruppen. Du kan angi maksimalt antall enheter for Ingeniører som 300%. Du kan planlegge alle tre ingeniørene skal arbeide samtidig uten Ingeniører ressursen blir overallokert.

  Du kan angi maksimalt antall som en prosentsats (50 %, 100 %, 300 %) eller som et desimaltall (0,5, 1, 3).

  Obs!: 

  • Hvis du vil opprette en budsjettressurs, merker du ressursen, høyreklikk ressursnavnet, og velg deretter informasjon. Merk av for budsjett.

  • Du kan legge til en arbeidsressurs og tilknyttet informasjon ved hjelp av MAPI-adresseboken for e-post fra Active Directory eller fra Microsoft Project Server. Velg Legg til ressurser i Sett inn-gruppen i kategorien ressurs, og velg deretter Bygg gruppe fra virksomhet (bare Project Professional), Active Directory eller Adressebok. (I Project 2007, velger du Sett inn > Ny ressurs fra, og velg deretter Adressebok, Active Directory eller Project Server.)

Til toppen av siden

Legge til virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

 1. Velg Legg til ressurser i Sett inn-gruppen i kategorien ressurs > Bygg gruppe fra virksomhet.

  (I Project 2007, velg Verktøy > Bygg gruppe fra virksomhet.)

 2. Velg filter som du vil bruke, i dialogboksen Bygg gruppe fra virksomhet i boksen eksisterende filtre. Den filtrerte listen over virksomhetsressurser vises i kolonnen Virksomhetsressurs. Ressurser som allerede er tildelt prosjektgruppen er oppført i Project-ressurs-kolonnen.

 3. Når du vil søke etter ressurser som er tilgjengelig for arbeid et bestemt antall timer i en bestemt tidsperiode, merker du av for Tilgjengelig for arbeid. Angi hvor mye tid en ressurs må være tilgjengelig for arbeid, og velg deretter datointervallet i Fra- og Til-boksene.

 4. Merk virksomhetsressursen som du vil legge til i prosjektet i Virksomhetsressurs-kolonnen, og velg deretter Legg til. Hvis du vil merke flere ressurser, holder du nede CTRL mens du merker hver ressurs.

  • Hvis du vil søke etter virksomhetsressurser som samsvarer med kvalifikasjonene og andre attributter for en av gruppens eksisterende ressurser, merker du ressursen du vil sammenligne med, under Project-ressurs, og velg deretter samsvarer med.

  • Velg ressursen eller generell ressurs du vil erstatte for å erstatte en eksisterende ressurs med en virksomhetsressurs i Project-ressurs-kolonnen. Merk den nye virksomhetsressursen under Virksomhetsressurs, og velg deretter Erstatt.

   Når du erstatter en ressurs, fjernes ikke den erstattede ressursen hvis denne ressursen har fullført faktisk arbeid. Erstattingsressursen tildeles det gjenstående arbeidet.

 5. Velg foreslått for å legge til en foreslått ressurs prosjektgruppen, i Adressebok-kolonnen.

 6. Hvis du vil vise et diagram over en valgt ressurs tilgjengelighet, velg grafer.

 7. Velg OK.

Obs!: 

 • Når du legger til en virksomhetsressurs i prosjektet, kan du bare tildele ressursen til en aktivitet i prosjektet. Du kan ikke gjøre endringer i attributtene til virksomhetsressurser, for eksempel betalingssatser eller tilgjengelighet.

 • Hvis du vil legge til ressurser i listen over tilgjengelige virksomhetsressurser, må du importere ressursene.

Til toppen av siden

Legge til generelle virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

 1. Velg Legg til ressurser i Sett inn-gruppen i kategorien ressurser > Bygg gruppe fra virksomhet.

  (I Project 2007, velg Verktøy > Bygg gruppe fra virksomhet.)

  Hvis det er flere enn 1 000 virksomhetsressurser, kan du filtrere ressurslisten ved å bruke disposisjonskoder for virksomheter. Disposisjonskoder er definert på grunnlag av kravene til virksomheten.

 2. Velg Knappesymbol for å utvide Tilpass filtre i dialogboksen Bygg gruppe.

 3. Velg Generisk i Feltnavn-kolonnen under Tilpass filtre, velger du er lik i Test-kolonnen, og skriv deretter Ja i kolonnen verdier.

 4. Velg Bruk filter for å bruke filter innstillingene på listen over virksomhetsressurser.

 5. Når du vil søke etter ressurser som er tilgjengelig for arbeid et bestemt antall timer i en bestemt tidsperiode, merker du av for Tilgjengelig for arbeid. Angi hvor mye tid en ressurs må være tilgjengelig for arbeid, og velg deretter datointervallet i Fra- og Til-boksene.

 6. Velg den generelle ressursen du vil legge til i prosjektet i Virksomhetsressurs-kolonnen, og velg deretter Legg til. Hvis du vil merke flere ressurser, holder du nede CTRL mens du merker hver ressurs.

Til toppen av siden

Legge til generelle ikke-virksomhetsressurser i prosjektet (bare Project Professional)

 1. Velg Ressursliste i Ressursvisninger-gruppen på visning-fanen.

  (I Project 2007, klikk RessurslisteVis-menyen.)

 2. Skriv inn et navn på den generelle ressursen i kolonnen Navn på ressurser, for eksempel "snekker".

 3. Høyreklikk ressursnavnet, og velg informasjon. Velg kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon, og merk deretter av for Generell

 4. Angi verdier i alle felt som er obligatoriske for denne generelle ressursen, under Egendefinerte felt i kategorien Egendefinerte felt.

  Fordi disse egendefinerte felt er unike for hver organisasjon, kan du se administratoren for svar på spørsmål om bruken.

  Obs!: Du kan legge til alle typer generelle ressurser i listen over virksomhetsressurser. Du må kanskje angi andre attributter for ressursen, for eksempel kalendere og kvalifikasjonssett, avhengig av kravene i organisasjonen.

Til toppen av siden

Du kan legge til ressurser i prosjektet på to måter:

 • Bygg gruppe    Ved hjelp av Bygg gruppe-funksjonen kan du søke etter virksomhetsressurser som har de kvalifikasjonene som kreves for å fullføre aktivitetene i prosjektet.

 • Ressursplan    Under prosjektstart før det er blitt forberedt en detaljert prosjektplan med aktiviteter og tildelinger, kan du bruke en ressursplan for å vise en oversikt over hvilke ressurser som kreves for prosjektet. Dette er nyttig når du skal underrette ressurslederne og avdelingslederne om kommende arbeid, men du ikke kjenner til de bestemte aktivitetene eller ressursene som prosjektplanen vil bestå av.

  Obs!: Du kan opprette og vise ressursplaner ved hjelp av Project Web Access. Ressursplaner vises ikke i Project Professional, og planene begrenser ikke ressurstilgjengelighet i Project.

Hva du vil gjøre?

Legge til ressurser i et prosjekt ved hjelp av Bygg gruppe

Opprette en ressursplan for et prosjektforslag

Legge til ressurser i et prosjekt ved hjelp av Bygg gruppe

 1. Velg prosjekter på hurtigstartlinjen.

 2. Merk raden for prosjektet du vil bygge en gruppe for, og velg deretter Bygg gruppe.

 3. På siden Bygg gruppe viser en liste over ressurser til venstre alle ressurser som du har tillatelse til å vise innenfor den ressurskoden for prosjektstrukturplanen for organisasjonen. Listen til høyre viser ressursene som allerede er tilordnet i prosjektet.

 4. Velg ressurser på venstre side du vil tilordne til prosjektet, og velg deretter Legg til. Velg ressursen ved å merke avmerkingsboksen ved siden av ressursen.

 5. Velg ressursen til høyre for å opprette en liste til venstre som inneholder bare de ressursene som har kvalifikasjoner som samsvarer med en ressurs til høyre, og velg deretter samsvarer med.

  Det er spesielt nyttig å kunne finne ressurser på denne måten når du har generelle ressurser i prosjektet, og du vil finne virkelige ressurser (personer) med de samme kvalifikasjonene som kan erstatte de generelle ressursene.

 6. Hvis du vil erstatte ressursen til høyre med ressursen til venstre, merker du både ressursen til venstre og ressursen til høyre, og velg deretter Erstatt. Hvis ressursen har verdiene for faktisk arbeid som er registrert for aktiviteter, kan ikke brukes som ressursen i prosjektet.

 7. Velg innført under Bestillingstype Hvis du vil utføre ressursen til prosjektet, eller velg foreslått Hvis du ikke har tillatelse til å innføre ressursen til prosjektet ennå.

  Tips!: Hvis du vil vise et diagram som viser tilgjengelighet for de valgte ressursene før du legger dem til i tidsplanen, velger du ressursene til venstre, og velg deretter diagrammet.

 8. Velg Save Changes for å legge til nye ressurser i prosjektet.

Du kan også opprette et filter hvis du bare vil vise et delsett med ressurser på Bygg gruppe-siden:

 1. Velg Alternativer for visning i Visningsalternativer , og velg deretter filteret.

 2. Velg filteret du vil bruke i Filter-listen.

 3. Velg et felt i Feltnavn-listen og en test i Test-listen. I Verdi-listen velger du en verdi du vil teste, eller du kan angi et verdiområde ved å skrive inn to verdier atskilt med et komma (,).

 4. Hvis filteret inneholder flere enn én vilkårsrad, velger du en operator i Og/eller-kolonnen for å begynne på en ny rad.

 5. Hvis du vil teste om filteret vil returnere gyldige resultater før du bruker den til ressursene dine, velger du Valider filtre.

 6. Velg OK for å bruke filteret på listen over ressurser.

Obs!: Det kan hende at prosjektledere ikke kan vise og tildele alle ressursene i organisasjonen. Kontakt administrator hvis du trenger tillatelse til å bygge en gruppe.

Opprette en ressursplan for et prosjektforslag

 1. Velg forslag og aktiviteter på hurtigstartlinjen under prosjekter.

 2. Velg prosjektet du vil opprette en ressursplan, og velg deretter Ressursplan.

 3. Velg Alternativer for visning i Visningsalternativer .

 4. I boksene Datointervall og Enheter skriver du inn et datointervall samt tidsenhetene som skal vises i den tidsinndelte delen av ressursplantabellen.

 5. I Visningsenhet-boksen angir du om verdiene i ressurstabellen skal vise timer, dager eller heltidsressurser.

 6. Velg ett av følgende under Beregn bruk av ressurser fra hvis du vil bestemme hvordan sammendraget av ressurstildelinger skal vises i rapportene som du kan generere i Project Web Access:

  • Prosjektplan     Velg dette alternativet hvis du vil beregne ressurstilgjengelighet fra alle tildelinger i prosjektet, men ikke fra prosjektets ressursplan.

  • Ressursplan     Velg dette alternativet hvis du vil beregne ressurstilgjengelighet ved hjelp av ressursinformasjon i ressursplanen.

  • Prosjektplan til     Velg dette alternativet hvis du vil beregne ressurstilgjengelighet fra alle tildelinger i prosjektet frem til en bestemt dato. Ressurstildelingen fra ressursplanen vil bli brukt til å bestemme ressurstilgjengeligheten etter den angitte datoen.

 7. Merk av for Vis totalt arbeid hvis du vil vise totalt antall timer i ressursplantabellen i stedet for tidsinndelt verdier.

 8. I boksen Elementer per side skriver du inn maksimalt antall linjer som skal vises i ressursplantabellen.

 9. Velg Bruk på gjelder rutenettet ressurs uten å lagre innstillingen.

 10. Velg Publiser til å publisere planen slik at den vises som prosjektforslag i prosjektsenteret.

  Hvis du vil lagre forslaget uten å publisere det, velger du Lagre. Andre gruppemedlemmer vil ikke kunne vise forslaget i prosjektsenteret.

Hvorfor er det enkelte handlinger jeg ikke kan utføre i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×