Legge til ressurser i prosjektet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En ressurs defineres tradisjonelt som noen av personer, utstyr og materialer som brukes til å fullføre oppgaver som utgjør et prosjekt.

Andre typer ressurser som du kan legge til i prosjektet omfatter følgende:

 • Virksomhetsressurser     Hver virksomhetsressurs er en del av ressurslisten for hele virksomheten, og dermed kan hver av disse ressursene fordeles på flere prosjekter. Vanligvis administreres listen over virksomhetsressurser av en administrator, og hver prosjektleder legger disse ressursene til i prosjektene etter behov.

 • Ikke-virksomhetsressurser     En ikke-virksomhetsressurs, eller lokal ressurs, er ikke en del av ressurslisten for hele virksomheten. Ingen andre prosjektledere kan bruke dine ikke-virksomhetsressurser i egne prosjekter.

 • Generelle ressurser     Generelle ressurser brukes til å angi bemanningsbehovene for et prosjekt, for eksempel tømrere og utviklere, eller en ressursgruppe.

Hva vil du gjøre?

Legge til virksomhetsressurser i prosjektet

Legge til ikke-virksomhetsressurser i prosjektet

Legge til generelle virksomhetsressurser i prosjektet

Legge til generelle ikke-virksomhetsressurser i prosjektet

Legge til virksomhetsressurser i prosjektet

 1. Velg Bygg gruppe fra virksomhetVerktøy-menyen.

 2. I boksen Eksisterende filtre i dialogboksen Bygg gruppe fra virksomhet klikker du filter du vil bruke. Den filtrerte listen over virksomhetsressurser vises i kolonnen Virksomhetsressurs. Ressurser som allerede er tildelt prosjektgruppen, står oppført i kolonnen Project-ressurs.

 3. Når du vil søke etter ressurser som er tilgjengelige for arbeid et bestemt antall timer i en bestemt tidsperiode, merker du av for Tilgjengelig for arbeid. Skriv inn hvor mye tid en ressurs må være tilgjengelig for arbeid, og velg deretter datointervallet i Fra- og Til-boksene.

 4. I kolonnen Virksomhetsressurs klikker du virksomhetsressursen du vil legge til i prosjektet, og deretter klikker du Legg til. Du kan merke flere ressurser ved å holde nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

  • Hvis du vil søke etter virksomhetsressurser som samsvarer med kvalifikasjonene og andre attributter for en av gruppens eksisterende ressurser, merker du ressursen du vil sammenligne med, under Project-ressurs, og klikk deretter samsvarer med.

  • Når du vil erstatte en eksisterende ressurs med en virksomhetsressurs, merker du ressursen eller den generelle ressursen du vil erstatte, i kolonnen Project-ressurs. Merk den nye virksomhetsressursen under Virksomhetsressurs, og klikk deretter Erstatt.

   Når du erstatter en ressurs, fjernes ikke den erstattede ressursen hvis denne ressursen har fullført faktisk arbeid. Erstattingsressursen tildeles det gjenstående arbeidet.

 5. Du kan legge til en foreslått ressurs i prosjektgruppen ved å klikke Foreslått i kolonnen Bok.

 6. Hvis du vil vise et diagram over tilgjengelighet for en valgt ressurs, klikker du Diagrammer.

 7. Klikk OK.

  Obs!: 

  • Når du legger til en virksomhetsressurs i prosjektet, kan du bare tildele ressursen til en aktivitet i prosjektet. Du kan ikke gjøre endringer i attributtene til virksomhetsressurser, for eksempel betalingssatser eller tilgjengelighet.

  • Hvis du vil legge til ressurser i listen over tilgjengelige virksomhetsressurser, må du importere ressursene. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du importerer ressurser, i delen Se også.

Til toppen av siden

Legge til ikke-virksomhetsressurser i prosjektet

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Oppføring.

 3. Skriv inn navnet på et arbeid, et materiale eller en generell ressurs i feltet Navn på ressurs.

 4. Hvis du vil angi ressursgrupper, deretter i gruppe-feltet for ressursnavnet, skriver du inn navnet på gruppen.

 5. Angi ressurstypen.

  • Du kan angi at ressursen er en arbeidsressurs ved å klikke Arbeid i Type-feltet.

  • Klikk materiale for å angi at denne ressursen er en materialressurs, i Type-feltet. Skriv inn etiketten (for eksempel mål, tonneller bokser) for ressursen i Materialetikett-feltet.

  • Du kan angi at ressursen er en kostnadsressurs ved å klikke Kostnader i Type-feltet.

 6. I Maks. Enheter felt for ressursen, skriver du inn antall Totalt antall enheter som ressursen er tilgjengelig for dette prosjektet. Maksimalt antall verdien angir hvor mye av denne ressursen er tilgjengelig for dette prosjektet, for eksempel deltid eller multipler.

  Hvis du har en ressurs som er tilgjengelige for prosjektet to dager i uken, kan du for eksempel angi en verdi for maksimalt antall 40%. Du kan bruke maksimalt antall enheter til å angi flere tilgjengelighet innen en ressurs. Hvis du for eksempel anta at du har en ressurs kalt Ingeniører, en ressurs som representerer tre ulike ingeniører i gruppen. Du kan angi maksimalt antall enheter for Ingeniører som 300%. Du kan planlegge alle tre ingeniørene skal arbeide samtidig uten Ingeniører ressursen blir overallokert.

  Du kan angi maksimalt antall som en prosentsats (50 %, 100 %, 300 %) eller som et desimaltall (0,5, 1, 3).

Obs!: 

 • Opprette en budsjettressurs, merker du ressursen, klikk Ressursinformasjon Knappesymbol , og merk deretter av for budsjett.

 • Du kan legge til en arbeidsressurs og tilknyttet informasjon ved hjelp av MAPI-adresseboken for e-post fra Active Directory eller fra Microsoft Office Project Server. Klikk Sett inn i Ressursliste, velg Ny ressurs fra, og klikk deretter Adressebok, Active Directory eller Project Server. Merk ressursen, og klikk deretter OK.

 • Når du (eller en annen prosjektleder) vil dele ressurser, kan du legge til ressurser fra et ressursutvalg.

Til toppen av siden

Legge til generelle virksomhetsressurser i prosjektet

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen, velg Tabell, og klikk deretter Oppføring.

 2. Velg Bygg gruppe fra virksomhetVerktøy-menyen.

  Hvis det er flere enn 1 000 virksomhetsressurser, kan du filtrere ressurslisten ved å bruke disposisjonskoder for virksomheter. Disposisjonskoder er definert på grunnlag av kravene til virksomheten.

 3. Klikk Knappesymbol for å utvide Tilpass filtre i dialogboksen Bygg gruppe.

 4. Under Tilpass filtre klikker du Generelt i Feltnavn-kolonnen, klikker Er lik i Test-kolonnen og skriver Ja i Verdier-kolonnen.

 5. Klikk Bruk filter for å bruke filterinnstillingene på listen over virksomhetsressurser.

 6. Når du vil søke etter ressurser som er tilgjengelig for arbeid et bestemt antall timer i en bestemt tidsperiode, merker du av for Tilgjengelig for arbeid. Angi hvor mye tid en ressurs må være tilgjengelig for arbeid, og velg deretter datointervallet i Fra- og Til-boksene.

 7. Merk den generelle ressursen du vil legge til i prosjektet, i kolonnen Virksomhetsressurs, og klikk deretter Legg til. Du kan velge flere ressurser ved å holde nede CTRL mens du klikker hver ressurs.

Til toppen av siden

Legge til generelle ikke-virksomhetsressurser i prosjektet

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen, velg Tabell, og klikk deretter Oppføring.

 2. Skriv inn et ressursnavn i feltet Navn på ressurs.

 3. Klikk Ressursinformasjon Knappesymbol , og klikk deretter kategorien Generelt.

 4. Merk av for Generell.

 5. Angi verdier i alle felt som er obligatoriske for denne ressursen, under Egendefinerte felt i kategorien Egendefinerte felt.

  Ettersom disse egendefinerte feltene er unike for hver virksomhet, kontakter du administratoren hvis du har spørsmål om hvordan de brukes.

Obs!: 

 • Du kan legge til alle typer generelle ressurser i listen over virksomhetsressurser. Du må kanskje angi andre attributter for ressursen, for eksempel kalendere og kvalifikasjonssett, avhengig av kravene i organisasjonen.

 • Når du senere er klar til å erstatte en generell ressurs med en virksomhetsressurs som har den rette kvalifikasjonen, kan du enten bruke dialogboksen Bygg gruppe eller Veiviser for ressurserstatting.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×