Deling og samtidig redigering

Legge til, redigere, skjule eller slette kommentarer i en presentasjon

Legge til, redigere, skjule eller slette kommentarer i en presentasjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke kommentarer når du vil at andre skal se gjennom og gi tilbakemelding om en presentasjon som du opprettet, eller når kolleger ber om tilbakemelding på en presentasjon. En Kommentar er et notat som du kan legge til en bokstav eller et ord på et lysbilde, eller til et helt lysbilde.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
01:12

Legge til en kommentar

 1. Velg Se gjennom > Ny kommentar. Eller velg Ny når kommentarruten er åpen.

 2. Skriv inn meldingene i boksen i Kommentarer-ruten, og trykk ENTER.

  Legg til en kommentar

Vise og svare på kommentarer

 1. Velg kommentar ikonet Kommentarer-ikon på lysbildet.

  Kommentarer-ruten åpnes og du kan se kommentarer på det lysbildet.

 2. Bruk Svar for å svare på en kommentar.

 3. Velg Neste- eller Tilbake-knappen for å flytte mellom kommentarer og lysbilder.

Slette en kommentar

 • Velg merknaden du vil slette, og velger X i kommentarer-ruten.

 • Høyreklikk kommentaren ikonet Kommentarer-ikon på lysbildet, og velg Slett merknad.

Se gjennom

1 Se gjennom-fane

2 Gjennomgangskommandoer

3 Miniatyrbilde for gjennomgangskommentar

4 Kommentar

 1. Gjør ett av følgende på det lysbildet du vil legge til en kommentar for:

  • Hvis du vil legge til en kommentar om tekst ellerobjekt på et lysbilde, merker du teksten eller objektet.

  • Hvis du vil legge til en generell kommentar om et lysbilde, klikker du hvor som helst på lysbildet.

 2. Klikk på Ny kommentar i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

 3. Skriv inn kommentarene, og klikk deretter utenfor kommentarboksen.

  Tips!: Du kan legge til mer enn én kommentar til tekst, et objekt eller et lysbilde i en presentasjon.

Korrekturlesere av presentasjoner kan redigere kommentarer som er lagt til av en annen korrekturleser, noe som endrer fargen på miniatyren for gjennomgangskommentaren, og endrer initialene til initialene til gjeldende korrekturleser.

 1. Klikk på miniatyrbildet for gjennomgangskommentaren (vises som tallet 3 i bildet ovenfor).

  Obs!: 

  • Miniatyren for gjennomgangskommentaren inneholder vanligvis initialene til den personen som opprinnelig la til kommentaren.

  • Hvis miniatyren for gjennomgangskommentaren er skjult, klikker du Vis markering i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

 2. Klikk på Rediger kommentar i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

 3. Skriv inn kommentarene, og klikk deretter utenfor kommentarboksen.

Korrekturlesere av presentasjoner kan slette kommentarer som er lagt til av andre korrekturlesere, noe som endrer fargen på miniatyren for gjennomgangskommentaren, og endrer initialene til initialene til gjeldende korrekturleser.

 1. Klikk kommentaren du vil slette.

 2. Klikk på Slett i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

Hvis du ikke vil ha kommentarer på lysbildet eller i presentasjonen lenger, kan du slette alle samtidig. Klikk på pilen under Slett i Se gjennom-fanen, og velg deretter hva du vil gjøre:

 • Slett All markering på gjeldende lysbilde Fjerner kommentarer fra lysbildet som er åpent.

 • Slette alle markeringer i denne presentasjonen Fjerner alle merknader fra hele presentasjonen.

 • Hvis du vil skjule kommentarene i presentasjonen, klikker du på Vis markering i Kommentarer fanen. Klikk på Vis markering igjen for å avdekke kommentarene.

 • Hvis du vil flytte mellom kommentarer, klikker du på Forrige eller Neste i Kommentarer-gruppen på Se gjennom-fanen.

Legge til en kommentar

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en kommentar i navigasjonsruten i normalvisning.

 2. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en kommentar om tekst eller en objekt på lysbildet

  Klikk teksten eller objektet

  Legge til en kommentar om tekst eller en objekt på lysbildet

  Klikk teksten eller objektet

 3. Klikk på Ny kommentarSe gjennom-fanen.

  Se gjennom-fane

 4. Skriv inn kommentaren, og klikk deretter utenfor merknadsboksen.

  Hvis du vil vise en kommentar, klikker du miniatyrbildet for kommentar på lysbildet.

Redigere kommentarer

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en kommentar i navigasjonsruten i normalvisning.

 2. Klikk miniatyrbildet for kommentar på lysbildet du vil redigere.

 3. Klikk kommentaren du vil redigere, og klikk på nytt for å gjøre endringer, eller klikk Svar Hvis du vil svare på en kommentar i kommentarer-ruten.

  Tips:    Velg en kommentar miniatyrbilde på et lysbilde for å se tilsvarende kommentaren i kommentarruten.

Flytte en merknad

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en kommentar i navigasjonsruten i normalvisning.

 2. Velg og dra miniatyren til et annet sted i samme lysbilde.

Slette en kommentar

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en kommentar i navigasjonsruten i normalvisning.

 2. Klikk miniatyrbildet for kommentaren du vil slette.

 3. I kategorien Se gjennom klikker du Slett, og klikk Slett på nytt, eller velg et alternativ for å slette alle merknadene i lysbildet eller i presentasjonen.

  Velg Slett

  Tips:    Du kan også slette en kommentar ved å holde nede Ctrl-tasten mens du klikker merknaden, og klikk deretter Slett.

Vise eller skjule kommentarer

 1. Klikk Normal på fanen Visning.

 2. Klikk Vis kommentarer i kategorien Se gjennom.

  Velg Vis kommentarer

Legge til en kommentar

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en kommentar i navigasjonsruten.

  Hvordan velger du lysbilder i navigasjonsruten

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en kommentar om tekst eller en objekt på lysbildet

  Klikk teksten eller objektet

  Legge til en kommentar om lysbildet

  Klikk hvor som helst på lysbildet

 3. Klikk NySe gjennom-fanen under Kommentarer.

  Se gjennom-fanen i PowerPoint, Kommentarer-gruppen

 4. Skriv inn kommentaren, og klikk deretter utenfor merknadsboksen.

  Obs!: Hvis du vil vise en kommentar, klikker du miniatyrbildet for kommentar på lysbildet.

Redigere kommentarer

 1. Klikk lysbildet som inneholder merknaden du vil endre, i navigasjonsruten.

  Hvordan velger du lysbilder i navigasjonsruten

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Klikk miniatyrbildet for kommentar på lysbildet du vil redigere.

 3. Klikk Rediger under merknader i kategorien Se gjennom.

  Se gjennom-fanen i PowerPoint, Kommentarer-gruppen

  Tips!: Du kan også redigere en kommentar ved å dobbeltklikke miniatyren.

Flytte en merknad

 1. Klikk lysbildet som inneholder merknaden du vil endre, i navigasjonsruten.

  Hvordan velger du lysbilder i navigasjonsruten

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Velg og dra miniatyren til en annen plassering.

Slette en kommentar

 1. Klikk lysbildet som inneholder merknaden du vil endre, i navigasjonsruten.

  Hvordan velger du lysbilder i navigasjonsruten

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Klikk miniatyrbildet for kommentaren du vil slette.

 3. Klikk Slett under merknader i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Slett merknad.

  Se gjennom-fanen i PowerPoint, Kommentarer-gruppen

  Tips!: Du kan også slette en kommentar ved å holde nede CTRL mens du klikker merknaden, og klikk deretter Slett merknad.

Vise eller skjule kommentarer

 1. Klikk NormalVisning-menyen.

 2. Klikk Vis under merknader i kategorien Se gjennom.

  Se gjennom-fanen i PowerPoint, Kommentarer-gruppen

Legge til kommentarer

Åpne kommentarruten

Klikk Vis kommentarerVis-fanen for å åpne Kommentarer-ruten Vis kommentarer .

Tips!:  Hvis du ser kommentarbobler Noen har lagt til en kommentar på lysbildene, vet du at noen har lagt til kommentarer i presentasjonen.

Legge til kommentarer i en presentasjon

 1. Velg elementet i lysbildet som du vil legge til en kommentar om.

 2. Klikk Kommentar i fanen Sett inn.

 3. Skriv inn kommentarene dine, og trykk Enter.

  • Hvis du har flere kommentarer, klikker du Ny i Kommentarer-ruten og skriver inn kommentaren i boksenNy kommentar. Ny kommentar

  • Når du skal svare på en kommentar, klikker du i Svar-boksen og skriver inn meldingen.

  • En kommentarboble Noen har lagt til en kommentar vises ved siden av elementet du kommenterte, i lysbildet.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

 1. Finn et lysbilde med kommentarer på den.

 2. Trykk Kommentar-knappen Kommentarer-ikon for å åpne kommentarruten for å lese og svare.

  Verktøylinjen lar deg navigere bakover og fremover gjennom merknader, svare på gjeldende merknad eller slette gjeldende merknad:

  Verktøylinjen for kommentarer-ruten

 1. Dobbelttrykk lysbildet du vil kommentere.

 2. Trykk knappen Ny kommentar på den flytende verktøylinjen.

  Den flytende verktøylinjen i PowerPoint for Android har en ny kommentar-kommando

  Kommentarer-ruten vises i fullskjerm med en tom notasjon som angir navnet ditt og dato.

 3. Skriv inn kommentaren. Trykk ferdig for å endre størrelse på kommentarer-ruten, og få lysbildet ditt på nytt.

 4. Du kan bruke verktøylinjen for å gå bakover og fremover gjennom kommentarer:

  Verktøylinjen for kommentarer-ruten

 1. Trykk Se gjennom-fanen på båndet, og deretter Vis kommentarer:

  Kategorien Gjennomgang av båndet i PowerPoint på Android-nettbrett har knapper for bruk av kommentarer.

  Kommentarer-knappen vises.

 2. Bruk knappene på båndet for å gå bakover og fremover gjennom kommentarer.

 1. Dobbelttrykk lysbildet du vil kommentere.

 2. Trykk Se gjennom-fanen på båndet, og trykk deretter Ny kommentar:

  Kategorien Gjennomgang av båndet i PowerPoint på Android-nettbrett har knapper for bruk av kommentarer.

  Kommentarer-knappen vises.

 3. Skriv inn kommentaren. Når du er ferdig, trykker du lukkeknappen (X) i kommentarer-ruten.

  Du kan også bruke knappene på båndet til å navigere bakover og fremover gjennom kommentarer.

Merke noen i en kommentar

Funksjonen er bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere.

Når du kommentarer på et dokument eller en presentasjon og bruke @-symbolet med en persons navn, mottar personen du omtaler e-post med en kobling til kommentaren.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

 1. Finn et lysbilde med kommentarer på den.

 2. Trykk Kommentar-knappen Kommentarer-ikon for å åpne kommentarruten for å lese og svare.

  Verktøylinjen lar deg navigere bakover og fremover gjennom merknader, svare på gjeldende merknad eller slette gjeldende merknad:

  Kommentar-knapper i PowerPoint for iPhone

 1. Dobbelttrykk lysbildet du vil kommentere.

 2. Trykk knappen Ny kommentar på den flytende verktøylinjen Ny kommentar-knappen i PowerPoint for iPhone .

  Kommentarer-ruten vises i fullskjerm med en tom notasjon som angir navnet ditt og dato.

 3. Skriv inn kommentaren. Trykk ferdig for å endre størrelse på kommentarer-ruten, og få lysbildet ditt på nytt.

 4. Du kan bruke verktøylinjen for å gå bakover og fremover gjennom kommentarer:

  Verktøylinjen for kommentarer-ruten

 1. Finn et lysbilde med kommentarer på den.

 2. Trykk Kommentar-knappen Kommentarer-ikon for å åpne kommentarruten for å lese og svare.

  Verktøylinjen lar deg navigere bakover og fremover gjennom merknader, svare på gjeldende merknad eller slette gjeldende merknad:

  Kommentar-knapper i PowerPoint for iPad

 1. Dobbelttrykk lysbildet du vil kommentere.

 2. Trykk knappen Ny kommentar på den flytende verktøylinjen.

  Den flytende verktøylinjen i PowerPoint for Android har en ny kommentar-kommando

  Kommentarer-ruten vises i fullskjerm med en tom notasjon som angir navnet ditt og dato.

 3. Skriv inn kommentaren. Trykk ferdig for å endre størrelse på kommentarer-ruten, og få lysbildet ditt på nytt.

 4. Du kan bruke verktøylinjen for å gå bakover og fremover gjennom kommentarer:

  Kommentar-knapper i PowerPoint for iPad

Velg en overskrift nedenfor for å åpne og se detaljerte instruksjoner.

 • Trykk Vis kommentarer i kategorien Se gjennom.

  Vis kommentarer-knappen i PowerPoint Mobile for Windows 10

  Kommentarer-ruten åpnes, der du vil se eventuelle kommentarer som allerede er lagt til presentasjonen.

 1. Trykk lysbildet du vil kommentere.

  Verktøylinjen hjelper deg med å opprette en ny kommentar, slette gjeldende kommentaren, og gå bakover og fremover gjennom merknader, svare på gjeldende merknad eller slette gjeldende merknad med:

  Knappene kommentar i Windows Mobile: opprette ny kommentar, Slett gjeldende merknad, gå til forrige kommentar og gå til neste kommentar

  Kommentarer-ruten vises med en tom notasjon som angir navnet ditt og dato.

 2. Skriv inn kommentaren. Trykk et annet sted på skjermen når du er ferdig med å skrive.

Du kan ikke legge til kommentarer i PowerPoint på en Windows-nettbrett.

 • Trykk Svar-boksen i kommentarer-ruten, rett under kommentaren du vil svare på, og begynn å skrive.

Du kan ikke svare på kommentarer i PowerPoint på en Windows-nettbrett.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×