Legge til, redigere eller slette et listeelement

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et Microsoft Windows SharePoint Services-område kan omfatte flere typer lister — fra kontakt- og kalender- til kunngjørings- og problemsporingslister. Uansett hvilken type liste du oppdaterer, er prosessen lik for å legge til, redigere og slette listeelementer.

For å legge til, redigere eller slette elementer i en liste må du ha tillatelse til å bidra til listen. Du får mer informasjon hos områdeeier eller administrator.

Hva du vil gjøre?

Legge til et element i en liste

Legge til et element ved å sende e-post

Redigere et element i en liste

Slette et element i en liste

Legge til et element i en liste

Noen lister kan vises i webdeler, som er grunnleggende bygninger blokker med websider på en Windows SharePoint Services-området. Kunngjøringer, kalender og koblinger listene vises for eksempel i webdeler på standard hjemmeside. Når det vises en liste i en webdel, kan du legge til elementer i listen uten å åpne listen. Hvis du ikke ser koblingen for å legge til flere elementer i en liste, må du åpne listen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis listen vises i en webdel, kan du se en kobling i webdelen som du kan bruke til å legge til flere elementer, for eksempel Legg til ny kunngjøring eller Legg til ny hendelse. Klikk Legg til nytt element, og deretter går du til trinn 3.

  • Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

   Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

   1. Klikk pilen på Ny-menyen Ny-meny , og klikk deretter Ny elementtype, for eksempel Nytt element.

    Hvis flere innholdstyper har blitt lagt til i listen, vises flere valg, for eksempel Nytt Kundestøtteproblem eller Ny leverandør.

   Tips!: Du oppretter et element som er standardtypen element for listen ved å klikke Ny. Hvis du ser bare Nytt element, er dette standard for listen.

 2. Legg inn informasjonen for listeelementet. Obligatorisk informasjon har en rød stjerne ved siden av.

 3. Du knytter en fil til listeelementet ved å klikke Legg ved fil, klikke Bla gjennom for å finne filen og deretter klikke OK.

 4. Klikk OK.

  Obs!: 

  • Avhengig av hvordan listen er satt opp, kan de hende vedlegg ikke er tillatt for listeelementer.

  • Hvis det er lagt til flere innholdstyper i listen, kan du ha flere alternativer på Ny menyen.

Tips!: Avhengig av hvordan listen er satt opp, kan du ha muligheten til å opprette mapper for å organisere listeelementene. Du legger til en ny mappe ved å klikke Ny mappeNy-menyen. Du kan så organisere listen ved å åpne den i Windows Explorer, hvis du har Windows installert på harddisken.

Til toppen av siden

Legge til et element ved å sende e-post

Diskusjonstavler, kunngjøringer og kalendere kan settes opp slik at personer kan legge til elementer ved å sende e-post, hvis området har mulighet til å motta innhold via e-post. Blogginnlegg kan sendes med e-post, men bloggkommentarer kan ikke sendes inn. Andre lister kan settes opp for å motta e-post med egendefinerte løsninger som kalles e-postbehandlingsprogrammer

Før du kan sende e-post til en liste, må du vite om listen er satt opp for å motta e-post, og du må deretter skaffe adressen.

 1. Du kan skaffe e-postadressen for listen ved å gjøre ett elle flere av følgende:

  • Se i adresseboken for e-postprogrammet. Hvis e-postadressen ikke er der, må du få den fra personen som satte opp listen. Så kan du legge den til i kontaktlisten for for e-postprogrammet ditt, slik at du lett kan finne den senere.

  • Se på beskrivelsen for listen. Den vises rett under tittelen for listen. Områdeeieren kan ha lagt inn e-postadressen for listen i beskrivelsen av denne.

  • Se på e-postinnstillingene for listen hvis e-postadressen for listen ikke vises i beskrivelsen av listen, og du har tillatelse til å vise listeinnstillinger:

   1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

    Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

   2. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   3. Hvis listen har mulighet til å motta e-post, vises e-postadressen under Liseinformasjon ved siden av E-postadresse.

  • Bruk e-postadressen for din SharePoint-gruppe for å sende listeelementet som e-postmelding. Din organisasjon kan ha en egen e-postliste, som kalles en SharePoint.gruppe, som gjør det mulig for medlemmene å sende e-post til hverandre. SharePoint-gruppeadressen kan inneholde adresser for lister og biblioteker, slik at vedlegg til meldingene automatisk legges til på ditt Windows SharePoint Services 3.0-område når du sender e-post til medlemmer av gruppen.

   1. Klargjør elementet du vil sende, på én av følgende måter i e-postprogrammet:

    • Hvis du vil sende et diskusjonselement eller legge inn et element i en gruppeblogg (blogg), inkluderer du innholdet i brødteksten i meldingen.

    • Hvis du vil sende et kalenderelement, sender du en møteinnkallelse eller avtale fra e-post- eller kalenderprogrammet.

    • Hvis du vil sende et bilde, skjema eller dokument, legger du til dette elementet som et vedlegg i meldingen.

    • Hvis du vil sende en vanlig e-postmelding eller et vanlig svar, inkluderer du innholdet i brødteksten for meldingen, slik du gjør i andre e-postmeldinger.

 2. Legg inn adressen for listen i Til- eller Kopi til-feltet. Hvis SharePoint-gruppen allerede har inkludert listen, legger du inn e-postadressen for SharePoint-gruppen i stedet.

 3. Send meldingen. I de fleste e-postprogrammer klikker du Send for å sende meldingen.

Obs!: Hvis du sender et kalenderelement til et SharePoint-område med e-post, må du varsle møtedeltagerne hvis det er endringer for møtet. Hvis du endrer møtedetaljene på SharePoint-området, blir ikke møteoppdateringer og -avlysninger sendt automatisk fra SharePoint-området.

Til toppen av siden

Redigere et element i en liste

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg elementet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Rediger element.

  • Du kan redigere et element i dataarkvisning ved å redigere elementet direkte i dataarket eller eksportere dataene til et regneark eller en database for redigering.

   Dataarkvisning krever at du har installert på datamaskinen et Windows SharePoint Services – kompatibelt dataarkprogram, for eksempel Microsoft Office Access 2007.

  • Du redigerer en hendelse i en grafisk visning av en kalender ved å klikke elementet i kalenderen og deretter klikke Rediger element. Du redigerer alle forekomster av en regelmessig hendelse ved å klikke Rediger serie.

  • Når du skal redigere svar på en undersøkelse, passer du på at du viser svarene i en liste i stedet for en oversikt over svar. Velg elementet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Rediger element.

  • Du redigerer et element i en Gantt-visning ved å velge elementet i listen under den grafiske visningen, klikke pilen som vises og deretter klikke Rediger svar.

 3. Gjør de endringene du ønsker.

 4. Klikk OK. I en undersøkelse klikker du Fullfør i stedet.

Obs!: Hvis listen er satt opp for å spore versjoner, blir en ny versjon av listeelementet opprettet hver gang du redigerer et listeelement. Du kan vise en logg over hvordan listeelementet er endret, og gjenopprette en tidligere versjon hvis du gjør en feil i en nyere versjon.

Til toppen av siden

Slette et element i en liste

 1. Hvis listen ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg listeelementet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Slett element.

   I en Gantt-visning velger du elementet i listen under den grafiske visningen, klikker pilen som vises og klikker deretter Slett element.

   I en undersøkelse passer du på at du viser svarene i en liste i stedet for en oversikt over svar. Velg elementet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Slett element.

  • Du sletter et element i dataarkvisning ved å slette elementet direkte i dataarket eller eksportere dataene til et ren database eller et regneark og deretter slette det.

   Dataarkvisning krever at du har installert på datamaskinen et Windows SharePoint Services – kompatibelt dataarkprogram, for eksempel Microsoft Office Access 2007.

  • Du sletter en hendelse fra en grafisk visning av en kalender ved å klikke elementet i kalenderen og deretter klikke Slett element. Du sletter et regelmessig element ved å klikke Rediger serie og deretter klikke Slett element.

 3. Når du får en advarsel, og du er sikker på at du vil legge elementet i papirkurven eller slette det, klikker du OK.

Obs!: Når du sletter et listeelement, blir det lagt i papirkurven for området der det kan gjenopprettes om nødvendig, hvis ikke administrator har satt opp området annerledes.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×