Legge til punktmerking eller nummerering for tekst

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke punktmerking eller nummerering til å organisere teksten eller vise en rekkefølge i PowerPoint-presentasjonen.

 1. Klikk Normal i Presentasjonsvisninger-gruppen i kategorien Vis.

  Vis bånd med Normal uthevet
 2. På venstre side av PowerPoint-vinduet, klikker du et miniatyrbilde av lysbildet du vil legge til punktlister eller nummererte tekst i.

  Venstre miniatyrbilder galleriet med lysbildet valgt
 3. Merk linjene med tekst i en tekstplassholder eller tabell på lysbildet der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 4. Klikk Punktmerking Symbol for Punktmerking-knappen eller Nummerering Knappesymbol i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.  

  Merket tekst med punkt som er brukt

  Kommentarer: 

Bruk punktmerking eller nummerering til å presentere store mengder tekst eller en rekkefølge i en Microsoft PowerPoint 2010 presentasjon.

 1. I kategorien Vis i Presentasjonsvisninger-gruppen. Klikk Normal.

  Vis bånd med normal-knappen valgt
 2. På venstre side av PowerPoint-vinduet i ruten som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder, klikker du kategorien lysbilder, og klikk deretter et miniatyrbilde av lysbildet du vil legge til punktlister eller nummererte tekst i. Ruten som inneholder kategoriene Disposisjon og Lysbilder

 3. Merk linjene med tekst i en tekstplassholder eller tabell på lysbildet der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

  Merket tekst og punkt-knappen uthevet
 4. Klikk Punktmerking Symbol for Punktmerking-knappen eller Nummerering Knappesymbol i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.  

  Kommentarer: 

Bruke punktmerking eller nummerering til å presentere mye tekst eller en rekkefølge i en Microsoft Office PowerPoint 2007 presentasjon.

 1. I kategorien Vis i Presentasjonsvisninger-gruppen. Klikk Normal.

  Vis bånd med normal-knappen merket
 2. I ruten som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder, klikker du et miniatyrbilde av lysbildet.

  Venstre miniatyrbilder galleriet med lysbildet valgt
 3. Merk linjene med tekst i en tekstplassholder eller tabell på lysbildet der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

  Teksten er merket med punkt-knappen uthevet
 4. Klikk på Punktmerking eller Nummerering i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Merknad: Hvis du vil øke eller redusere innrykk og endre avstanden mellom et punkt eller nummer og teksten, kan du se hvordan øke eller redusere avstanden mellom et punkt eller nummer og teksten i en linje? i denne artikkelen.

 1. Gå til lysbildet som du vil legge til listeformatering.

 2. Merk linjene med tekst i en tekstplassholder eller tabell på lysbildet der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 3. Klikk Punktmerking Symbol for Punktmerking-knappen eller Nummerering Knappesymbol i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.  

  Merket tekst med punkt som er brukt

  Merknad: Hvis du vil endre alle linjer med tekst, kan du velge omrisset av plassholder eller tekstboksen som inneholder tekst, og deretter bruker punktmerking eller nummerering.

  Standard punktmerking eller nummerering stilen brukes umiddelbart i den merkede teksten. Hvis du vil se et galleri med formateringsalternativer for listen, klikker du den lille pilen peker nedover på punktmerking eller nummerering knappen:

  Stilgalleriet punktmerket liste
  Punktliste: stilgalleriet
  Nummerert liste stilgalleriet i PowerPoint Online
  Nummerert liste: stilgalleriet
 4. Hvis du vil endre innrykksnivået for listen, merker du listen, og klikk deretter Øk innrykk Øk innrykk-knapp eller Reduser innrykk Reduser innrykk-knappen kategorien Hjem på båndet.

Endre fargen og stilen for punkt og forstår begrensningene

Du kan endre fargen, stilen eller størrelsen på punktene eller numrene i PowerPoint-presentasjonen, og du kan endre nummeret du vil starte fra.

 1. Hvis du vil endre ett punkt eller tall, plasserer du markøren på begynnelsen av linjen du vil endre. Hvis du vil endre flere punkt eller tall, merker du teksten i alle punktene eller tallene du vil endre.

 2. Klikk Hjem, klikk pilen ved siden av Punktmerking eller Nummerering-knappen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

  Knapper for punkt og numre

  Tips!: Du kan raskt endre stilen på en punktliste eller nummerert liste. Bare klikk stilen du vil bruke i listen som vises når du klikker pilen ved siden av Punktmerking eller Nummerering.

 3. I dialogboksen Punktmerking og nummerering på kategorien Punktmerket eller nummerert-fanen (avhengig av hvilken type liste du arbeider med), velger du stilendringene du vil gjøre, for eksempel:

  • Punkt eller tall-stil

  • Color

  • Størrelse (for å endre størrelsen på et punkt eller tall slik at det er en bestemt størrelse i forhold til teksten, klikk Størrelse og angir en prosentverdi)

  • Startnummer (Angi nummeret du vil bruke i boksen Start på i kategorien nummerert )

  • Bilder (Hvis du vil bruke et bilde som punkt, i kategorien Punktmerket, klikk bildet, og Rull for å finne et bilde)

  • Symboliserer (Hvis du vil midlertidig legge til et tegn fra listen symbol i kategorien Punktmerket på kategorien Punktmerket, klikk Tilpass, klikker du et symbol, og klikk deretter OK. Du kan bruke symbolet i lysbildene fra stillistene)

  • SmartArt-grafikk (Hvis du vil konvertere en eksisterende punktliste eller nummerert liste til SmartArt-grafikk, klikker du Hjem > Konverter til SmartArt )

  Tips: 

  • Hvis du vil endre formatet på bare én eller noen av punkt eller tall stilene i en liste, for eksempel fargen eller størrelsen, Plasser markøren i begynnelsen av linjen du vil endre før du åpner dialogboksen Punktmerking og nummerering. Endringene gjelder bare for de valgte linjene.

  • Hvis du vil endre justeringen av elementer i en liste, kan du se hvordan øke eller redusere avstanden mellom et punkt eller nummer og teksten i en linje? i denne artikkelen.

Bruke egendefinerte stiler på flere lysbilder

Den beste måten å bruke egendefinerte listestiler på alle lysbildene i presentasjonen, å endre lysbildemalen. Tilpasninger listen du gjør i lysbildemalen lagres og brukt på alle lysbildene. Du kan også redigere eller opprette én eller flere Lysbildeoppsett som inkluderer ditt tilpassede Listestiler og legge til disse oppsettene i presentasjonen der du vil bruke stiler for lister.

Begrensninger

Det er et par ting du ikke kan gjøre med lister i PowerPoint, men som du kan gjøre i andre Office-programmer som Word. PowerPoint støtter for eksempel ikke følgende:

 • Desimal nummererte lister (1.1, 1.2 og så videre).

 • Definere nye tallformater (du må velge fra standardsettet med stiler som tilbys i kategorien Numbered i dialogboksen Punktmerking og nummerering,).

 • Bruke formateringen fet, kursiv og understreking på punktene eller tallene (eventuell formatering brukes på hele den valgte linjen eller listen).

 • Nestet lister (du kan trykke Tab eller klikker Øk listenivå Øk innrykk-knapp Hvis du vil opprette på samme måte, men et nytt innrykket punkt eller tall-stil er ikke angi automatisk ved PowerPoint).

Vanlige spørsmål

Hvorfor ser jeg bare et enkelt punkt, uansett hvor mange linjer jeg legge til?

Kontroller at du er hvordan du legger til punktene eller numrene i en tekstboks, og ikke i Tittel-boksen. I en tekstboks får du et tall eller punkt hver gang du trykkerENTER. Hvis du trykkerCtrl+ENTER, får du flere linjer uten punktmerking (god for detaljer eller notater på en punktliste eller nummerert linje).

Bilde av tom Tittel-boksen og tom tekst for å vise hvor punktmerking fungerer.

Teksten er forventet å være en enkelt Linjeoverskrift eller tittel i Tittel-boksen. Du kan bruke tall eller punkt, men det behandler alle linjer med tekst som én linje, noe som resulterer i et enkelt punkt eller nummer.

Hvordan kan jeg stoppe å opprette punktmerking hver gang jeg legge til en linje?

Hvis du vil stoppe oppretting av punktene eller numrene, og gå tilbake til tekst, klikker du punkt   Symbol for Punktmerking-knappen eller Nummerering   Knappesymbol på nytt for å slå den av.

Du kan også trykkeENTER og trykker deretter TilbakeSlik sletter du punktmerke eller nummer. Du kan deretter begynne å legge til tekst, eller trykkENTERlegge til ekstra tomme linjer.

Hvordan gjør jeg med flere nivåer punktmerking?

Hvis du vil opprette en innrykket (underordnede) liste i en liste, plasserer du markøren ved begynnelsen av linjen du vil rykke inn, og klikk deretter Øk listenivå i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.

Knappene Reduser listenivå og Øk listenivå

1. Reduser listenivå (innrykk)

2. Øk listenivå (innrykk)

Hvis du vil flytte tekst tilbake til et mindre innrykket nivå i listen, plasserer du markøren ved begynnelsen av linjen, og klikk deretter Reduser listenivå i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.

Hvordan øke eller redusere avstanden mellom et punkt eller nummer og teksten i en linje?

Hvis du vil øke eller redusere avstanden mellom et punkt eller nummer og teksten i en linje, Plasser markøren i begynnelsen av tekstlinjen. Merk av for Linjal for å vise linjalen på i Vis-gruppen i kategorien visning. På linjalen, klikk hengende innrykk (som vist i diagrammet nedenfor), og dra for å endre avstanden mellom punktet eller nummeret og den tilhørende teksten.

Det finnes tre ulike indikatorer som vises på linjalen for å indikere at innrykket definert for en tekstboks.

Innrykksmarkører

1. innrykk i første linje – angir plasseringen av den faktiske punkttegn eller tall. Hvis avsnittet ikke er punktmerket angir plasseringen av den første linjen med tekst.

2. Venstreinnrykk – justerer første linje og hengende innrykksmerker og vedlikeholder deres relativ avstand.

3. hengende innrykk – angir plasseringen av de faktiske tekstlinjene. Hvis avsnittet ikke er punktmerket angir plasseringen av den andre linjen (og etterfølgende linjer) med tekst.

Hvordan kan jeg endre standard punktmerking til et annet symbol?

Hvis du vil endre standard punktmerking i PowerPoint på Windows-PC, følger du disse trinnene.

 1. Klikk Lysbildemal i kategorien Visning.

  viser knappen Lysbildemal på båndet i PowerPoint

 2. Velg den original lysbilde (det første, større lysbildet i panelet miniatyrbilder).

  Lysbildemalen er valgt fra miniatyrbilder-panelet
 3. Klikk Hjem-fanen.

 4. Velg ett eller flere av punktmerkede linjene i eksemplene.

 5. Klikk pil ned på punkt-knappen, og Velg stilen du vil bruke for en standard.

  Angi standard punktmerking for alle nivåer
 6. Gjenta Hvis du har forskjellige punktmerking for forskjellige linjer.

 7. Når du er ferdig oppdaterer punktstilene, klikker du kategorien Lysbildemal, og klikk deretter Lukk malvisning.

Når du setter inn et lysbilde eller en tekstboks for punktmerking, gjenspeiler den nye punkt standardinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, arbeide med maler, kan du se endre en lysbildemal.

Se også

Gjøre at ord vises én linje om gangen i PowerPoint

Bruke eller endre et lysbildeoppsett

Hva er en lysbildemal?

Vi lytter!

Oppdaterte januar 3, 2018

Du svar på spørsmål? I så fall si det. Hvis ikke, Fortell oss hva du vil utføre og hvilken versjon av PowerPoint- og Windows du bruker. Vi bruker tilbakemeldingen til å oppdatere og legge til informasjon som skal svare på spørsmålene dine.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×