Legge til overganger mellom lysbilder

Legge til overganger mellom lysbilder

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Lysbildeoverganger er effekter som kan oppstå når du flytter fra ett lysbilde til neste under en presentasjon. Du kan styre hastigheten, legge til lyd og tilpasse egenskapene for overgangseffekter.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
49 sekunder

 1. Merk lysbildet der du vil bruke eller endre en overgang i miniatyrbilderuten. Overgangen starter på det foregående lysbildet og fullføre på lysbildet du velger.

  Viser lysbilderuten med det tredje lysbildet valgt i PowerPoint

 2. Finn effekten du vil bruke, i galleriet Overgangoverganger-fanen. Klikk den mer-knappen- Mer-knappen for å se hele galleriet. Klikk effekten du vil bruke for lysbildet å merke den, eller for å se en forhåndsvisning.

 3. Klikk Alternativer for effekt Hvis du vil endre hvordan overgangen inntreffer – for eksempel hvilken retning lysbildet kommer inn fra.

 4. Valgfritt:

  • Hvis du vil angi hvor raskt overgangen går, kan du angi et klokkeslett i varighet-boksen. Angi hvor høyere til overgangen gå saktere. For mer informasjon om overgang tidsberegning, kan du se Angi hastighet og tidsberegning for overganger.

  • Hvis du vil legge til lyd i overgangen, velg en lyd i lyd-boksen, eller velg Annen lyd til å velge en WAV-fil fra datamaskinen.

  • Hvis du vil at alle lysbildene i presentasjonen slik at den samme overgang, klikker du Bruk på alle.

 5. Klikk Forhåndsvisning for å se hvordan overgangen vil se ut med alle innstillingene.

Husk at en overgang gjelder for hvordan et lysbilde kommer inn, ikke hvordan det forsvinner. Så hvis du vil fjerne avslutningseffektene for lysbilde 2, må du fjerne overgangen fra lysbilde 3.

 • Klikk lysbildet der du ikke vil ha noen overgang. Klikk deretter Ingen i overgangsgalleriet på fanen Overganger.

  Viser overganger på båndet i PowerPoint

  Hvis lysbilde 3 i eksemplet vårt ikke har en overgang, vises det umiddelbart etter at lysbilde 2 har forsvunnet.

 • Hvis du vil fjerne overganger fra alle lysbildene, merker du alle lysbildene i presentasjonen (Ctrl + A) i miniatyrbilderuten, og klikk deretter Ingen i kategorien overganger i galleriet overganger.

Hvis du ser blinkende svart skjermer i stedet for overganger du har valgt, kan du prøve følgende:

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Velg Lysbildefremvisning Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk i Vis-delen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til animasjon tekstelementer eller objekter i ett lysbilde, kan du se animere tekst eller objekter.

 1. Klikk kategorien lysbilder til venstre i lysbildevinduet, som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder i ruten.

 2. Velg en hvilken som helst miniatyrbilder av lysbildene du vil bruke eller endre en Lysbildeovergang.

 3. Klikk en overgangseffekt på overganger-fanen i gruppen Overgang til dette lysbildet.

  Hvis du vil se flere overgangseffekter, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

 4. Hvis du vil angi varigheten for lysbildeovergangen mellom forrige lysbilde og gjeldende lysbilde, i kategorien overganger i Tidsberegning-gruppen, Skriv inn eller velg hastigheten du vil bruke, i varighet-boksen.

  Angi hvor lenge før det gjeldende lysbildet videre til neste:

  • Merk av for Ved museklikk for å gå til neste lysbilde når du klikker musen, i gruppen tidsmåling.

  • Skriv inn antall sekunder du vil bruke, i etter-boksen for å gå til neste lysbilde etter et angitt tidsrom, i gruppen tidsmåling.

 5. Valgfritt:

  • Hvis du vil bruke samme overgang hele presentasjonen, i Tidsberegning-gruppen klikker du Bruk på alle.

  • Hvis du vil bruke som kan tilpasses overgang egenskapene som er tilgjengelige med de fleste (men ikke alle) overganger, i gruppen Overgang til dette lysbildet klikker du Alternativer for effekt, og velg alternativet du vil bruke.

 1. Klikk kategorien lysbilder til venstre i lysbildevinduet, som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder i ruten.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene du vil legge til en overgang lyd.

 3. Klikk pilen ved siden av lyd i Tidsberegning-gruppen i kategorien overganger, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en lyd fra listen, velger du lyden du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til en lyd som ikke finnes i listen, velg Annen lyd, Finn av lydfilen som du vil legge til, og klikk deretter Åpne.

 4. Valgfritt: For å legge til samme overgang lyden alle lysbildene i presentasjonen, i gruppen Overgang til dette lysbildet, klikker du Bruk på alle.

 1. Klikk kategorien lysbilder til venstre i lysbildevinduet, som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder i ruten.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene du vil fjerne en overgang.

 3. Klikk Ingenoverganger-fanen i gruppen Overgang til dette lysbildet.

 4. Valgfritt: Hvis du vil fjerne overganger fra hele presentasjonen, i gruppen Overgang til dette lysbildet, klikker du Bruk på alle.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til overganger tekstelementer eller objekter, kan du se animere tekst eller objekter.

 1. Klikk kategorien lysbilder til venstre i lysbildevinduet, som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder i ruten.

 2. Velg en hvilken som helst miniatyrbilder av lysbildene du vil bruke eller endre en Lysbildeovergang.

 3. Klikk en overgangseffekt på animasjoner-fanen i gruppen Overgang til dette lysbildet.

  Hvis du vil se flere overgangseffekter, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

 4. Klikk pilen ved siden av Overgangshastighet for å angi hastigheten mellom lysbildene, i gruppen Overgang til dette lysbildet, og velg deretter hastigheten du vil bruke.

  Angi hvor lenge før det gjeldende lysbildet videre til neste:

  • Merk av for Ved museklikk for å gå til neste lysbilde når du klikker musen, i kategorien animasjoner i gruppen Overgang til dette lysbildet.

  • Skriv inn antall sekunder du vil bruke, i boksen Automatisk etter for å gå til neste lysbilde etter et angitt tidsrom, i kategorien animasjoner i gruppen Overgang til dette lysbildet.

 5. Valgfritt: Hvis du vil bruke samme overgang hele presentasjonen, i gruppen Overgang til dette lysbildet, klikker du Bruk på alle.

 1. Klikk kategorien lysbilder til venstre i lysbildevinduet, som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder i ruten.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene du vil legge til en overgang lyd.

 3. Klikk pilen ved siden av Overgang lyd på fanen animasjoner i gruppen Overgang til dette lysbildet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en lyd fra listen, velger du lyden du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til en lyd som ikke finnes i listen, velg Annen lyd, Finn av lydfilen som du vil legge til, og klikk deretter OK.

 4. Valgfritt: For å legge til samme overgang lyden alle lysbildene i presentasjonen, i gruppen Overgang til dette lysbildet, klikker du Bruk på alle.

 1. Klikk kategorien lysbilder til venstre i lysbildevinduet, som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder i ruten.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene du vil fjerne en overgang.

 3. Klikk Ingen overgang i Overgang til dette lysbildet-gruppen i kategorien animasjoner.

 4. Valgfritt: Hvis du vil fjerne overganger fra hele presentasjonen, i gruppen Overgang til dette lysbildet, klikker du Bruk på alle.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til overganger tekstelementer eller objekter, kan du se animere tekst eller objekter.

Legg til en overgang i et lysbilde

 1. Klikk lysbildet der du vil bruke en overgang, i miniatyrbilderuten. Overgangsinnstillingen bestemmer hvordan et lysbilde kommer inn, og hvordan det forrige forsvinner. I eksemplet nedenfor fører bruk av nedtoningsovergang på lysbilde 3 til at lysbilde 2 tones ned, og at lysbilde 3 tones opp.

  Merk lysbildet du vil legge til en overgang i, i miniatyrbilderuten
 2. Finn effekten du vil bruke, i galleriet overgang på overganger-fanen. Klikk nedpilen for å se hele galleriet. Klikk effekten du vil bruke for lysbildet, og for å se en forhåndsvisning.

 3. Klikk Overganger > Alternativer for effekt for å endre hvordan overgangen inntreffer – for eksempel hvilken retning lysbildet kommer inn fra.

 4. Angi en tid under Varighet for å angi hvor rask overgangen skal være. Angi et høyere tall for å få overgangen til å gå saktere.

 5. Klikk Forhåndsvisning for å se hvordan overgangen vil se ut med alle innstillingene.

  Forhåndsvisning-knappen på Overganger-fanen

  Tips!: Hvis du vil bruke samme overgang for alle lysbildene i presentasjonen, klikker du Bruk på alle på båndet.
  Gjelder for alle-knappen på Overganger-fanen

Fjern en overgang

 • Klikk lysbildet med overgangen du vil fjerne. Klikk deretter Ingen i overgangsgalleriet på fanen Overganger.

  Fjern overgang er uthevet

Husk at en overgang bestemmer hvordan et lysbilde kommer inn, og hvordan det forrige lysbildet forsvinner. Så hvis du (for eksempel) ikke vil at lysbilde 2 skal ha en utgangseffekt, må du fjerne overgangen fra lysbilde 3.

Tips!: Du kan se hvilke lysbilder som har en overgang effekten som brukes ved å se etter overgangsikonet i miniatyrbilderuten.
Et stjerneskudd-ikon som viser at et lysbilde har en overgangseffekt

Relatert informasjon

Animer tekst og objekter i PowerPoint for Mac

Ta opp lysbildefremvisningen i PowerPoint for Mac

Overganger ikke en dynamisk metode for å flytte fra ett lysbilde til neste under en lysbildefremvisning. Du kan legge til en overgang bare ett lysbilde, ulike overganger i forskjellige lysbilder eller samme overgangen på alle lysbildene.

Legg til en overgang i et lysbilde

 1. Klikk lysbildet der du vil bruke til en overgang i navigasjonsruten. Gjøre det:

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen .

 2. Klikk overgangen du vil bruke på overganger-fanen under Overgang til dette lysbildet.

  Overganger-fanen, gruppen Overganger til dette lysbildet

  Hvis du vil se flere overganger, kan du peke på en overgang og klikke Mer-nedoverpil .

  Hvis du vil endre til en annen variant av overgangen, for eksempel retningen beveger seg på skjermen, klikk Alternativer for effekt, og velg deretter variasjonen du vil bruke. Eller du kan endre andre alternativer for eksempel varighet, lyd eller gå videre lysbildet.

  Dra-delen

Bruke en overgang på alle lysbildene

 1. Klikk overgangen du vil bruke under Overgang til dette lysbildetoverganger-fanen,tone, for eksempel.

  Overganger-fanen, gruppen Overganger til dette lysbildet

  Hvis du vil se flere overganger, kan du peke på en overgang og klikke Mer-nedoverpil .

 2. Hvis du vil variere overgangen, for eksempel retningen beveger seg på skjermen, klikk Alternativer for effekt, og velg deretter variasjonen du vil bruke. Eller du kan endre andre alternativer for eksempel varighet, lyd eller gå videre lysbildet.

  Dra-delen

 3. Under Bruk på, klikker du Alle lysbilder.

  Overganger-fanen, Bruk på gruppe

Endre varigheten for overgangen

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overganger som du vil endre, i navigasjonsruten. Gjøre det:

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede KOMMANDO mens du klikker lysbildene. Eller, hvis du er ordnet lysbildene i inndelinger, velger du en hel gruppe med lysbilder ved å klikke avsnittstittel. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Skriv inn antall sekunder eller minutter du vil overgangen skal vare på overganger-fanen under Overgang til dette lysbildet, i varighet-boksen.

  Overganger-fanen, gruppen Overganger til dette lysbildet

Legge til en lyd

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overganger som du vil endre, i navigasjonsruten. Gjøre det:

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede KOMMANDO mens du klikker lysbildene. Eller, hvis du er ordnet lysbildene i inndelinger, velger du en hel gruppe med lysbilder ved å klikke avsnittstittel. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Klikk en lydeffekt på lyd hurtigmenyen under Overgang til dette lysbildetoverganger-fanen.

  Overganger-fanen, gruppen Overganger til dette lysbildet

  Tips!: Hvis du vil spille av dine egne lyd, klikker du Annen lyd på hurtigmenyen til å finne lydfilen.

Velg hvordan du vil skifte lysbilder

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overganger som du vil endre, i navigasjonsruten. Gjøre det:

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede KOMMANDO mens du klikker lysbildene. Eller, hvis du er ordnet lysbildene i inndelinger, velger du en hel gruppe med lysbilder ved å klikke avsnittstittel. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. overganger-fanen under Neste lysbilde, velger du Ved museklikk eller Når du har merket.

  Overganger-fanen, Neste lysbilde-gruppen

  Hvis du velger avmerkingsboksen etter, skriver du inn antall sekunder.

Fjerne overganger

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overganger som du vil fjerne, i navigasjonsruten. Gjøre det:

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk kategorien lysbilder   Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter et lysbilde. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede KOMMANDO mens du klikker lysbildene. Eller, hvis du er ordnet lysbildene i inndelinger, velger du en hel gruppe med lysbilder ved å klikke avsnittstittel. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, ser du enten Lysbildenavn-fanen og Disposisjonsfane med navn kalt tabulatorer eller lysbilder   Lysbilder-fane og Disposisjon   Disposisjon-fanen ikonet kategorier.

 2. Klikk Ingen under Overgang til dette lysbildet på fanen overganger.

  Ingen

Se også

Bruke en overgang på alle lysbildene

Overganger i tidligere versjoner av PowerPoint

Legge til eller endre en Lysbildeovergang

 1. Merk lysbildet der du vil bruke eller endre en overgang i miniatyrbilderuten. Overgangen starter på det foregående lysbildet og fullføre på lysbildet du velger.

  Viser lysbilderuten med det tredje lysbildet valgt i PowerPoint

 2. Finn effekten du vil bruke, i galleriet overgang på overganger-fanen.

 3. Klikk Alternativer for effekt for å angi hvordan overgangen inntreffer.

 4. Valgfritt:

  • Hvis du vil angi hvor raskt overgangen går, kan du angi et klokkeslett i varighet-boksen på båndet. Angi hvor høyere til overgangen gå saktere. For mer informasjon om overgang tidsberegning, kan du se Angi hastighet og tidsberegning for overganger.

  • Hvis du vil at alle lysbildene i presentasjonen slik at den samme overgang, klikker du Bruk på alle.

 5. Hvis du vil se overgangen i aksjon, merker du lysbildet som starter overgangen, og klikk deretter Lysbildefremvisning ikonet Starte lysbildefremvisning-knappen nederst i høyre hjørne i nettleservinduet.

  Hvis du vil starte lysbildefremvisningen fra gjeldende lysbilde, klikker du lysbildefremvisningsknappen nederst til høyre i nettleseren.

  (Denne knappen starter lysbildefremvisningen på det merkede lysbildet, i stedet for begynnelsen av lysbildefremvisning fra begynnelsen av presentasjonen.)

Husk at en overgang gjelder for et lysbilde inngang ikke hvordan avsluttes. Så hvis du vil fjerne avslutningseffekter for lysbilde 2, for eksempel fjerne overgangen fra lysbilde 3.

 • Klikk lysbildet du vil ha ingen overgang. Kategorien overganger i galleriet overganger, klikk deretter Ingen.

  Viser overganger på båndet i PowerPoint

  Hvis lysbilde 3 i eksemplet vårt ikke har en overgang, vises det umiddelbart etter at lysbilde 2 har forsvunnet.

  Hvis du vil fjerne overganger fra alle lysbildene, klikker du Bruk på alle på båndet når du klikker du Ingen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til animasjon tekstelementer eller objekter i ett lysbilde, kan du se animere tekst eller objekter.

Legge til en overgang

 1. Åpne presentasjonen.

 2. Trykk kategorien overganger på Android-nettbrettet.

  Overganger-fane

  Trykk Rediger ikonet Redigeringsikon øverst på en Android-telefon, høyre på skjermen, trykk Hjem, og trykk deretter overganger.

 3. Trykk pil ned for å utvide Overgangseffekter. Det vises et galleri med overgangseffekter som er gruppert i forsiktige, spennende og dynamisk kategorier.

  Overgangseffekter

 4. Velg en overgang; Trykk for eksempel Morph Hvis du vil at ett lysbilde gjøre gradvis til neste lysbilde.

 5. Trykk Alternativer for effekt for å velge retningen til overgangen.

  Alternativer for effekt

 6. (Valgfritt) Trykk Bruk på alle Hvis du vil bruke samme overgang for alle lysbildene i presentasjonen.

Fjern en overgang

 1. Trykk kategorien overganger på Android-nettbrettet. Trykk Rediger ikonet Redigeringsikon øverst på en Android-telefon, høyre på skjermen, trykk Hjem, og trykk deretter overganger.

 2. Utvid overgangseffekter.

 3. Trykk Ingen.

  Fjerne overganger

Legge til en overgang

 1. Åpne presentasjonen.

 2. På iPad, trykk overganger-fanen.

  Overganger-fane

  På iPhone, trykk Rediger ikonet Redigeringsikon , trykk Hjem, og trykk deretter overganger.

 3. Trykk overgangseffekten. Det vises et galleri med overgangseffekter som er gruppert i forsiktige og spennende kategorier.

  Overgangseffekter

 4. Velg en overgang; Trykk for eksempel Morph Hvis du vil at ett lysbilde gjøre gradvis til neste lysbilde.

 5. Trykk Alternativer for effekt Hvis du vil velge en effekt. (Disse alternativene varierer avhengig av overgangen du velger.)

  Alternativer for effekt

 6. (Valgfritt) Trykk Bruk på alle Hvis du vil bruke samme overgang for alle lysbildene i presentasjonen.

Fjern en overgang

 1. På iPad, trykk overganger-fanen. På iPhone, trykk Rediger ikonet Redigeringsikon , trykk Hjem, og trykk deretter overganger.

 2. Trykk overgangseffekten.

 3. Trykk Ingen.

  Fjerne overganger

Legge til en overgang

 1. Åpne presentasjonen.

 2. Trykk overganger-fanen.

  Overganger-fane

  På Windows phone, dobbelttrykker du lysbildet du vil bruke, og deretter trykker du mer Mer nederst til høyre på skjermen, trykk Hjem, og trykk deretter overganger.

 3. Trykk pil ned for å utvide Overgangseffekter. Det vises et galleri med overgangseffekter som er gruppert i forsiktige, spennende og dynamisk kategorier.

  Overgangseffekter

 4. Velg en overgang; Trykk for eksempel Morph Hvis du vil at ett lysbilde gjøre gradvis til neste lysbilde.

 5. Trykk Alternativer for effekt for å velge retningen til overgangen.

  Alternativer for effekt

 6. Trykk Forhåndsvisning for å se effekten som brukes i lysbildet.

  Forhåndsvise overganger

 7. (Valgfritt) Trykk Bruk på alle Hvis du vil bruke samme overgang for alle lysbildene i presentasjonen.

Fjern en overgang

 1. Trykk overganger-fanen. På Windows phone, dobbelttrykker du lysbildet du vil bruke, og deretter trykker du mer Mer nederst til høyre på skjermen, trykk Hjem, og trykk deretter overganger.

 2. Utvid overgangseffekter.

 3. Trykk Ingen.

  Fjerne overganger

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×