Legge til neddrilling for et diagram eller en matrise i Power View

Legg til en funksjon for å drille opp / drille ned i et diagram eller i en matrise i Power View, slik at det bare viser ett nivå om gangen. Rapportlesere driller ned for å se detaljer, eller opp for å se sammendragsdata. For å kunne drille opp/ned i en matrise eller et diagram, trenger du et hierarki – enten et hierarki i datamodellen eller et hierarki du oppretter i Power View.

Videoer om neddrilling

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne videoen viser bruk av et hierarki som er i datamodellen allerede.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne videoen viser opprettelse av et hierarki i Power View for å bruke oppdrilling/neddrilling.

Legge til oppdrilling/neddrilling ved hjelp av et eksisterende hierarki

Dette eksemplet forklarer oppdrilling/neddrilling i en matrise. Oppdrilling/neddrilling kan også legges til stolpe-, kolonne- og sektordiagrammer.

Det fine med å ha et hierarki som allerede finnes i datamodellen, er at du kan bruke det på nytt og på nytt i mange Power View-ark og -rapporter.

 1. Opprette en visualisering ved hjelp av et eksisterende hierarki. Hierarkier i feltlisten har en pil for å vise og skjule hierarkikomponentene. Når du klikker hierarkiet, legges alle komponentfeltene til i visualiseringen som en tabell.

  Power View-hierarki i datamodell

 2. Konverter tabellen til en matrise eller et diagram. Fra fanen Design > Switch Visualization > Matrix (Utforming > Bytt visualisering > Matrise).

 3. For å aktivere neddrilling skjuler du matrisen. Fra fanen Design > Show Levels > Enable Drill Down One Level at a Time (Utforming > Vis nivåer > Aktiver neddrilling ett nivå om gangen).

  Drillenivåer i Power View

 4. Dobbeltklikk et overordnet hierarkifelt. For eksempel i et idrett/gren/øvelse-hierarki klikker du idretten Vannsport. Dette driller ned til neste nivå i hierarkiet mitt og viser de fire øvelsene som utgjør idretten vannsport: stuping, svømming, synkronsvømming og vannpolo.

  Drillepiler i Power View

 5. Drill ned ytterligere ved å klikke et av feltene. Å klikke Synchronized S. (Synkronsvømming) driller ned til øvelsesnivået i hierarkiet og viser duet (toer), solo (individuelt) og team (lag).

 6. Drill opp ved å klikke pil opp.

Til toppen av siden

Opprette et hierarki i Power View og bruke det til å drille opp / drille ned

Dette eksemplet forklarer hvordan du legger til oppdrilling/neddrilling i et stolpediagram. Oppdrilling/neddrilling kan også legges til i matriser, stående stolpediagrammer og sektordiagrammer.

Du trenger et hierarki for å kunne drille ned / drille opp. I det forrige eksemplet brukte du et eksisterende hierarki. I dette eksemplet skal du opprette et ad hoc-hierarki i Power View. Hierarkiet behøver ikke å være "logisk". Det kan være hvilke som helst felt du vil drille ned til.

Opprett en tabell med feltene som du vil ha muligheten til å skjule og drille ned / drille opp. For å få hjelp til å opprette en tabell kan du se Tabeller i Power View.

Du kan manuelt opprette samme hierarki som du brukte i forrige eksempel.

Velg Sport (Idrett) fra tabellen Events (Øvelser).

Obs!:  Feltet Sport (Idrett) vises to ganger i tabellen Events (Øvelser) – én gang på egen hånd og på nytt som en del av SDE-hierarkiet. For å legge til Sport (Idrett) i tabellen kan du velge en av avmerkingsboksene.

Velg Discipline (Gren) fra tabellen Disciplines (Grener).

Velg Event (Øvelse) fra tabellen Events (Øvelser).

Legg til et verdifelt i tabellen. For eksempel Count of Medal (Medaljeantall).

Drilletabell i Power View

Konverter tabellen til et diagram eller en matrise. Fra fanen Design > Switch Visualization > Bar Chart > Stacked Bar (Utforming > Bytt visualisering > Liggende stolpediagram > Stablet liggende stolpediagram).

I oppsettområdet i Power View-feltene må du kontrollere at feltene Axis (Akse) har rekkefølgen du ønsker. I dette tilfellet Sport-Discipline-Event (Idrett–Gren–Øvelse).

Aksefelt for neddrilling i Power View

Dobbeltklikk en stolpe. For eksempel ved å klikke stolpen Aquatics (Vannidrett) driller jeg ned til neste nivå i hierarkiet mitt og viser de fire øvelsene som utgjør idretten vannsport: Diving (Stuping), Swimming (Svømming), Synchronized S (Synkronsvømming) og Water polo (Vannpolo).

Ad hoc-neddrilling i Power View

Drill ned ytterligere ved å dobbeltklikke et av feltene. Å dobbeltklikke Synchronized S. (Synkronsvømming) driller ned til øvelsesnivået i hierarkiet og viser duet (toer), solo (individuelt) og team (lag).

Drill opp ved å klikke pil opp øverst til høyre i visualiseringen

Til toppen av siden

I en matrise

Når du har en matrise med flere felt i radene eller kolonnene, kan du angi at nivåer skal vises. Da skjules matrisen, slik at bare det øverste, eller ytterste, nivået vises. Å dobbeltklikke én verdi på dette nivået utvider matrisen til å vise verdiene under denne verdien i hierarkiet. Hvis for eksempel et hierarki består av feltene Continent > Country/Region > State/Province > City (Kontinent > Land/område > Fylke/provins > By), og du konfigurerer Power View til å vise nivåer, ser du bare kontinentnavn i matrisen. Hvis du dobbeltklikker et kontinent, for eksempel Asia, vises landene/regionene i Asia, med en pil for å gå tilbake til kontinenter. Hvis du dobbeltklikker et land, for eksempel India, vises fylkene/provinsene i India, nok en gang med en pil for å gå tilbake til land/områder.

Power View-matrise med pil for å drille opp fra fylke/provins til land/område

Til toppen av siden

I et liggende eller stående stolpediagram eller et sektordiagram

Stolpediagrammer, stående stolpediagrammer og sektordiagrammer fungerer på samme måte. Hvis et diagram har flere felt i Akse-boksen, kan du angi at det skal vise nivåer. Det ser du bare ett nivå om gangen ved å starte med det øverste nivået. Hvis du går tilbake til eksemplet med kontinenter og dobbeltklikker Europa-stolpen i et liggende stolpediagram med kontinenter,

Stående stolpediagram i Power View med mulighet til å drille ned

vises bare stolpene for landene/områdene i Europa, med en pil for å gå tilbake opp igjen.

Stående stolpediagram i Power View drillet ned til land/områder i Europa

Til toppen av siden

Se også

Hierarkier i Power View

Hierarkier i Power Pivot

Arbeide med matriser i Power View

Hierarkier i Power View

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Videoer om Power View og Power Pivot

Opplæring: PivotTable-dataanalyse ved hjelp av en datamodell i Excel 2013

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×