Legge til, kopiere eller slette en tekstboks

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til, kopiere eller slette tekstbokser i Microsoft Office-programmene dine. En tekstboks gjør det mulig å legge til tekst hvor som helst i filen. Du kan for eksempel opprette sitater eller sidestolper som retter oppmerksomheten mot viktig informasjon.

Legge til en tekstboks

Hvis du vil lære hvordan du legger til en tekstboks, velger du et program fra rullegardinlisten.

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  Tekstboks-knappen i Tekst-gruppen

 2. I regnearket klikker og drar du for å tegne tekstboksen til ønsket størrelse.

 3. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

   Alternativer i Skrift-gruppen

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når markøren blir til kryssende piler ( Pil med fire hoder ).

  • Du kan også endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks eller figur.

Til toppen av siden

 1. Klikk i brødteksten i en åpen e-postmelding.

 2. Klikk på Tekstboks i Tekst-gruppen i Sett inn-fanen, og klikk deretter på Tegn tekstboks.

  Tekstboks-menyen i Tekst-gruppen

 3. Klikk og dra i meldingsteksten for å tegne en tekstboks i ønsket størrelse.

 4. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Grunnleggende tekst-gruppen i kategorien Melding.

   Alternativene i gruppen Grunnleggende tekst

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Hvis du vil styre hvordan tekst brytes rundt boksen, klikker du Alternativer for oppsett Oppsettalternativer-knappen , og deretter velger du et alternativ fra listen.

   Alternativer for tekstboksoppsett

  • Du kan også endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks eller figur.

Til toppen av siden

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  Tekstboks-knappen i Tekst-gruppen

 2. Klikk i presentasjonen, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker ved å dra.

 3. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer inn teksten.

Hvis du ikke bruker en mus

 1. Trykk ALT+N for å gå til kategorien Sett inn.

 2. Bruk piltastene til å flytte Tekstboks-knappen.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å legge til tekstboksen i lysbildet, og deretter skriver du inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på fanen Hjem.

   Alternativer i Skrift-gruppen

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Du kan også endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks eller figur.

Til toppen av siden

 1. Klikk Tegning i kategorien Format i et prosjekt med et Gantt-diagram.

 2. Klikk Tekstboks, og tegn deretter i Gantt-diagrammet for å tegne tekstboksen i ønsket størrelse.

 3. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer inn teksten.

  Obs!: 

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og deretter velger du én av de forhåndsformaterte tekstboksene fra listen, klikker Flere tekstbokser fra Office.com eller klikker Tegn tekstboks.

  Tekstboks-knappen i Tekst-gruppen

 2. Hvis du klikker på Tegn tekstboks, klikker du i dokumentet, og drar så for å tegne tekstboksen i den størrelsen du ønsker.

 3. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer inn teksten.

Hvis du ikke bruker en mus

 1. Trykk og slipp ALT, N, og trykk deretter X.

 2. Trykk på piltastene for å merke ønsket tekstboks, og trykk deretter på ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Når du er ferdig med å skrive og du vil bytte tilbake til tekstredigering i dokumentet, trykker du ESC.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

   Alternativer i Skrift-gruppen

   Hvis du vil formatere tekstboksen, bruker du kommandoene på den kontekstavhengige Format-fanen, som vises nedenfor Tegneverktøy når du merker en tekstboks.

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Du kan også endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks eller figur.

  • Hvis du har flere tekstbokser, kan du koble dem sammen slik at teksten flyter fra én boks til en annen. Klikk en av tekstboksene, og klikk deretter Opprett kobling i Tekst-gruppen i kategorien Format under Tegneverktøy.

   Kategorien Format under Tegneverktøy på Word 2010-båndet.

Til toppen av siden

Kopiere en tekstboks

 1. Klikk kantlinjen til tekstboksen du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C.

  Obs!: Pass på at markøren ikke er inne i tekstboksen, men på kantlinjen. Hvis markøren er inne i tekstboksen, kopieres teksten i boksen, ikke selve tekstboksen, når du trykker CTRL+C.

 3. Velg en plassering, og trykk CTRL+V for å lime inn tekstboksen.

Slette en tekstboks

 • Klikk kantlinjen til tekstboksen du vil slette, og trykk deretter DEL.

  Obs!: Pass på at markøren ikke er inne i tekstboksen, men på kantlinjen. Hvis markøren er inne i tekstboksen, slettes teksten i boksen, ikke selve tekstboksen, når du trykker DEL.

Legge til en tekstboks

Hvis du vil lære hvordan du legger til en tekstboks, velger du et program fra rullegardinlisten.

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  Tekst-gruppen i kategorien Sett inn på Excel 2010-båndet.

 2. Klikk i arbeidsboken, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker, ved å dra.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på fanen Hjem.

   Skrift-gruppen i kategorien Hjem på Excel 2010-båndet.

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Du kan også endre eller fjerne en tekstboks- eller figurkantlinje.

Til toppen av siden

 1. Klikk i brødteksten i en åpen e-postmelding.

 2. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Tegn tekstboks.

  Tekstboks-menyen i Tekst-gruppen

 3. Klikk og dra i meldingsteksten for å tegne en tekstboks i ønsket størrelse.

 4. Hvis du vil legge til tekst, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Grunnleggende tekst-gruppen i kategorien Melding.

   Alternativene i gruppen Grunnleggende tekst

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Hvis du vil styre hvordan tekst brytes rundt boksen, klikker du Alternativer for oppsett Oppsettalternativer-knappen , og deretter velger du et alternativ fra listen.

   Alternativer for tekstboksoppsett

  • Du kan også endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks eller figur.

Til toppen av siden

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  Tekst-gruppen i kategorien Sett inn på PowerPoint 2010-båndet.

 2. Klikk i presentasjonen, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker ved å dra.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på fanen Hjem.

   Skrift-gruppen i kategorien Hjem på PowerPoint 2010-båndet.

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Du kan også endre eller fjerne en tekstboks- eller figurkantlinje.

Til toppen av siden

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Tegn tekstboks.

 2. Klikk i dokumentet, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker, ved å dra.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du har problemer med å skrive ut tekstbokser, må du påse at det er merket av for Skriv ut tegninger opprettet i Word.

   Det gjør du ved å klikke kategorien Fil, klikke Alternativer, klikke Vis og deretter merke av for Skriv ut tegninger opprettet i Word under Utskriftsalternativer.

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, merker du teksten, og deretter bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på fanen Hjem.

   Skrift-gruppen i kategorien Hjem på Word 2010-båndet.

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Du kan også endre eller fjerne en tekstboks- eller figurkantlinje.

  • Hvis du har tegnet flere tekstbokser, kan du koble dem sammen slik at teksten flyter fra én boks til en annen. Klikk en av tekstboksene, og klikk deretter Opprett kobling i Tekst-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

   Kategorien Format under Tegneverktøy på Word 2010-båndet.

Til toppen av siden

Kopiere en tekstboks

 1. Klikk kantlinjen til tekstboksen du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier Kopier-knappen. i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

  Pass på at pekeren ikke er inni selve tekstboksen, men på kantlinjen til tekstboksen. Hvis pekeren ikke er på kantlinjen, blir teksten i boksen kopiert, ikke selve tekstboksen, når du trykker Kopier.

 3. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

  Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

Slette en tekstboks

 • Klikk kantlinjen til tekstboksen du vil slette, og trykk deretter DEL.

  Pass på at pekeren ikke er inni selve tekstboksen, men på kantlinjen til tekstboksen. Hvis pekeren ikke er på kantlinjen, slettes teksten i boksen, ikke selve tekstboksen, når du trykker DEL.

Legge til en tekstboks

Hvis du vil lære hvordan du legger til en tekstboks, velger du et program fra rullegardinlisten.

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Excel

 2. Klikk i arbeidsboken, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker, ved å dra.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

Til toppen av siden

 1. Klikk på Tekstboks, og deretter på Tegn tekstboks i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen i en e-postmelding.

  Båndet i Outlook

 2. Klikk i e-postmeldingen, og dra deretter for å tegne tekstboksen i den størrelsen du ønsker.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

  • Hvis du vil formatere tekst i tekstboksen, bruker du formateringsalternativene i Skrift-gruppen på Formater tekst-fanen.

   Båndet i Outlook

  • Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den, og deretter drar du tekstboksen til en ny plassering når pekeren blir til en Pil med fire hoder .

  • Du kan endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks eller figur eller legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks.

  • Hvis du har tegnet flere tekstbokser, kan du koble dem sammen slik at teksten flyter fra én boks til en annen. Klikk på en av tekstboksene, og klikk deretter på Opprett kobling i Tekst-gruppen under TegneverktøyFormat-fanen.

   Tekstboksverktøy, kategorien Format

Til toppen av siden

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i PowerPoint

 2. Klikk i presentasjonen, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker ved å dra.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

Til toppen av siden

 1. Klikk Tekstboks i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Tegn tekstboks.

  Båndet i Word

 2. Klikk i dokumentet, og tegn deretter tekstboksen i den størrelsen du ønsker, ved å dra.

 3. Når du skal legge til tekst i en tekstboks, klikker du i tekstboksen og skriver eller limer deretter inn teksten.

  Obs!: 

Til toppen av siden

Kopiere en tekstboks

 1. Klikk kantlinjen til tekstboksen du vil kopiere.

 2. Høyreklikk og velg Kopier fra menyen.

  Pass på at pekeren ikke er inni selve tekstboksen, men på kantlinjen til tekstboksen. Hvis pekeren ikke er på kantlinjen, blir teksten i boksen kopiert, ikke selve tekstboksen, når du trykker Kopier.

 3. Plasser markøren der du vil at den kopierte tekstboksen skal være. Høyreklikk, og klikk deretter på Lim inn.

  Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

Slette en tekstboks

 • Klikk kantlinjen til tekstboksen du vil slette, og trykk deretter DEL.

  Pass på at pekeren ikke er inni selve tekstboksen, men på kantlinjen til tekstboksen. Hvis pekeren ikke er på kantlinjen, slettes teksten i boksen, ikke selve tekstboksen, når du trykker DEL.

 • Hvis du vil slette flere avmerkingsbokser samtidig, holder du nede CTRL og klikker på kantlinjen på hver av tekstboksene i tur og orden. Trykk deretter på DELETE.

 • Hvis du vil slette en tekstboks, men lagre teksten i den, merker du teksten i tekstboksen, og trykker deretter på CTRL+C for å kopiere teksten til utklippstavlen før du sletter tekstboksen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×