Legge til koblinger mellom figurer

Office 365-abonnement, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Med Visio er det enkelt å koble sammen figurer i tegningen din. Du kan bruke Automatisk tilkobling til å koble sammen figurer mens du legger dem til, og du kan koble sammen eksisterende figurer ved hjelp av koblingsverktøyet. Du kan også endre figurene som vises på miniverktøylinjen, og aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling.

Koble til en figur automatisk

Koble sammen figurer som allerede finnes på siden

Koble til en figur på en annen side

Bruke temaer til å endre utseendet på koblingen

Bruke alternative koblingfigurer

Endre figurene på miniverktøylinjen Automatisk tilkobling

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Koble til en figur automatisk

Én måte å koble sammen figurer på er å la Visio koble dem automatisk når du legger til figurer på en side. Dette er spesielt praktisk når du oppretter et flytskjema.

 1. Kontroller at Automatisk tilkobling er aktivert. Bekreft at Automatisk tilkobling er valgt i gruppen Visuelle hjelpemidlerVisning-fanen.

 2. Dra en figur fra Figur-ruten til siden.

 3. Hold pekeren over figuren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

  Når Automatisk tilkobling er aktiv, kan du holde pekeren over en figur for å vise tilkoblingspiler.
 4. Hold pekeren over pilen som peker i den retningen du vil legge til en figur.

  Hvis du holder pekeren over en pil for Automatisk tilkobling, vises en verktøylinje med figurer som kan legges til.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de fire første hurtigfigurene som er i Hurtigfigurer-sjablongen for øyeblikket. Når du peker på en figur på verktøylinjen, viser Visio en forhåndsvisning av den figuren på siden.

 5. Klikk den figuren du vil legge til.

 6. Hvis du vil fortsette, peker du på en pil for Automatisk tilkobling på en figur som nylig er lag til for å legge til en annen figur som også vil bli koblet til automatisk.

  Hvis du holder pekeren over figuren som nettopp ble lagt til, ser du pilene for automatisk tilkobling. Du kan bruke disse til å legge til enda en figur.

Til toppen av siden

Koble sammen figurer som allerede finnes på siden

Tips!: Kommandoene i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen setter Visio i en annen status eller modus, som av og til kan være forvirrende. Bruk tastaturet for å bytte mellom Pekeverktøyet Merke objekter (trykk på CTRL+1) og Kobling Bilde av knapp -verktøyet (trykk på CTRL+3). Uansett hvilket verktøy du bruker, for eksempel Tekstblokk eller Koblingspunkt, kan du trykke på ESC flere ganger for å gå tilbake til Pekeverktøyet.

 1. Klikk på Kobling Bilde av knapp i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen, eller trykk på CTRL+3.

 2. Klikk på en figur, og dra en kobling til en annen figur.

 3. Når du er ferdig, klikker du på Pekeverktøy Merke objekter i Verktøy-gruppen på Hjem-fanen, eller du kan trykke på CTRL+1.

Koblingsverktøyet kobles til figurer med en punktkobling i hver ende.

Kommandoen Koble sammen figurer kan også legges til båndet og brukes til å koble sammen flere figurer i den rekkefølgen de ble valgt.

Tips!: Nyttige kommandoer som ikke allerede vises på båndet, kan legges til ved å klikke på Fil > Alternativer > Tilpass båndet.

Til toppen av siden

Koble til en figur på en annen side

Du kan bare bruke koblinger mellom figurer på samme side. Hvis du vil koble til en figur på en annen side, kan du bruke figuren Referanse til andre sider til å opprette en hyperkobling fra én side til en annen. Du kan også legge til en Hyperkobling og angi Handling ved Dobbeltklikk på en figur, slik at den kan navigere til en annen side i samme dokument.

Bruke referanse til andre sider

 1. Åpne sjablongen Figurer for enkelt flytskjema, og dra deretter figuren Referanse til andre sider på gjeldende side.

  Referanse til andre sider, figur
 2. Velg OK i dialogboksen Referanse til andre sider for å legge til figuren på den gjeldende siden og en nylig opprettet side.

 3. Du kan fortsette å opprette diagrammet på den nye siden.

 4. Hvis du vil endre utseendet til figuren Referanse til andre sider, høyreklikker du på figuren, og deretter velger du Utgående, Innkommende, Sirkel eller Pil.

Hvis du vil flytte mellom sidene, dobbeltklikker du på figuren Referanse til andre sider på en av sidene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dialogboksen Referanse til andre sider.

Bruke hyperkobling og dobbeltklikk

 1. Høyreklikk på en figur, eller trykk på CTRL+K, og velg deretter Hyperkobling.

 2. Klikk på Bla gjennom ved siden av Deladresse-feltet, og klikk deretter på rullegardinlisten ved siden av Side for å velge siden du ønsker.

  Dialogboksen Hyperkobling

  Obs!: Navnet på en figur på målsiden kan også angis for en hyperkobling. Klikk på Utvikler-fanen, og velg deretter Figurnavn. Bruk standardnavnet i Navn-feltet, eller rediger det, og klikk deretter på OK.

 3. Hvis du vil angi handling ved dobbeltklikk for en figur, klikker du på Utvikler-fanen, og deretter velger du Virkemåte.

 4. Klikk på Dobbeltklikk-fanen, velg alternativet Gå til side, og klikk deretter på rullegardinlisten for å velge siden du ønsker.

  Handling ved dobbeltklikk i Visio

  Obs!: Gjør dette bare når du har endret navnene på siden, ettersom de ikke oppdateres her automatisk.

Til toppen av siden

Bruk temaer til å endre utseendet på koblingen

Mens standardutseendet til koblinger kan være enkle linjer, kan det være de er utformet til å fungere sammen med temaer som legger til diakritiske tegn, for eksempel pilspisser. De innebygde temaene kan hentes fra Temaer-galleriet på Utforming-fanen. Hvis du vil endre attributter for en kobling, for eksempel stil, farge, vekt og så videre, kan du seredigere koblingsfigurer.

Obs!: 

 • Hvis du vil se flere diakritiske tegn, kan du klikke på Utforming-fanen. Klikk på rullegardinpilen i Varianter-gruppen, og velg deretter Koblinger.

Bruke alternative koblingfigurer

Alle koblingfigurer, for eksempel de som er tilgjengelige på sjablongen Flere figurer > Visio-tillegg > Koblinger, kan brukes til å koble sammen figurer i stedet for å bruke standardfiguren Dynamisk kobling. Disse koblingfigurene kan dras og slippes på en side, velges for bruk med verktøyene Kobling og Koble sammen figurer, eller brukes til å erstatte eksisterende koblinger.

 1. Åpne sjablongen som inneholder de alternative koblingfigurene

 2. Velg de eksisterende koblingene på siden som skal erstattes.

 3. Klikk på Endre figur i Redigering-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter koblingfiguren du vil bruke.

Obs!: Funksjonen Endre figur ble innført i Visio 2013, men verktøyene Kobling og Koble sammen figurer ble innført i forkant av Visio 2007.

Til toppen av siden

Endre figurene på miniverktøylinjen Automatisk tilkobling

Figurene på miniverktøylinjen kommer fra Hurtigfigurer-sjablongen til et diagram. Opptil fire figurer vises på miniverktøylinjen. Du kan tilpasse figurene som vises på miniverktøylinjen. I fremgangsmåten nedenfor brukes Enkelt diagram som et eksempel.

 1. Som standard er figurene på miniverktøylinjen de fire første i sjablongen som kommer like etter Hurtigfigurer-sjablongen. Dette er for eksempel de fire første figurene i Grunnleggende-sjablongen.

  Miniverktøylinjen bruker grunnfigurer
 2. Hvis du vil vise forskjellige figurer på miniverktøylinjen for en bestemt sjablong, kan du endre rekkefølgen til figurene ved å dra dem til toppen av sjablongen. Du kan for eksempel dra figurene Stjerne med 4 tagger, Stjerne med 5 tagger, Stjerne med 6 tagger og Stjerne med 7 tagger til toppen av Grunnleggende-sjablongen.

  Miniverktøylinjen med nye grunnfigurer
 3. Du kan også endre rekkefølgen på sjablongene ved å dra dem høyere eller lavere i Figurer-ruten. Et delsett av disse figurene vises i Hurtigfigurer-sjablongen og i samme rekkefølge som de er i Figurer-ruten. Når du for eksempel drar Dekorative figurer-sjablongen rett etter Hurtigfigurer-sjablongen i Figurer-ruten, endres rekkefølgen i Hurtigfigurer-sjablongen.

  Miniverktøylinjen bruker en annen sjablong ved å omorganisere

  Obs!: Når du lukker og åpner et diagram på nytt, gjenopprettes standardrekkefølgen til sjablonger automatisk i Figurer-ruten, og dette gjenspeiles i Hurtigfigurer.

 4. Hvis du vil bruke en annen sjablong som grunnlag for miniverktøylinjen, velger du en figur fra delsettet til disse figurene for en sjablong i Hurtigfigurer-sjablongen. Velg for eksempel Venndiagram i sjablongen Graf- og matematikkfigurer.

  Miniverktøylinjen bruker en ny sjablong ved å velge

Tips!: Hvis du vil gå tilbake til standardrekkefølgen for figurer i en sjablong, høyreklikker du på sjablongnavnet i Figurer-ruten, og deretter velger du Tilbakestill sjablong.

Obs!: Ikke alle sjablonger har figurer som kan brukes på miniverktøylinjen. Figurene i sjablongen Pilfigurer vises for eksempel ikke på miniverktøylinjen.

Til toppen av siden

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere og deaktivere Automatisk tilkobling for gjeldende tegning eller som standard for alle Visio-tegninger.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i det aktive diagrammet

 • Merk av for eller fjern merket for Automatisk tilkobling i gruppen Visuelle hjelpemidlerVisning-fanen.

  Merk eller fjern merket for Automatisk tilkobling på Visning-fanen for å aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling.

Hvis avmerkingsboksen Automatisk tilkobling ikke er tilgjengelig, kontrollerer du om Automatisk tilkobling er deaktivert for alle diagrammer ved å følge framgangsmåten nedenfor.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i alle diagrammer

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Avansert i Alternativer for Visio.

 3. Velg Aktiver Automatisk tilkobling under Redigeringsalternativer for å aktivere Automatisk tilkobling. Fjern merket for Automatisk tilkobling for å deaktivere Automatisk tilkobling.

  Merk eller fjern merket for Aktiver automatisk tilkobling for å aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling for alle diagrammer og tegninger.
 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Koble figurer ved hjelp av Automatisk tilkobling

Én måte å koble sammen figurer på, er å la Visio koble dem automatisk når du legger til figurer i en tegning. Dette er spesielt praktisk når du oppretter et flytskjema.

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en figur i tegningen som Visio automatisk kobler til en eksisterende figur.

Bruke Automatisk tilkobling mens du drar figurer til siden

 1. Dra en figur fra en sjablong over til tegningssiden, og plasser den nær en annen figur.

  Figur plassert nær en annen figur

 2. Flytt pekeren over én av de blå trekantene mens du holder nede museknappen. Trekanten endrer farge til mørkeblå.

  Når pekeren hviler over én av de blå trekantene, blir trekanten mørkeblå.

 3. Slipp museknappen. Figuren plasseres på tegningssiden, og en kobling legges til og limes fast til begge figurene.

  Figuren plasseres på tegnesiden, og en kobling legges til og limes fast til begge figurene.

Tips!: Hvis du ikke ønsker å dra figurer, kan du oppnå samme resultat ved først å velge en figur i sjablongen, holde pekeren over en figur i tegningen og deretter klikke på en av de blå trekantene som vises nær figuren.

Bruke Automatisk tilkobling med figurer som allerede finnes på siden

 1. Hold pekeren over figuren du vil koble fra.

  Pekeren hviler over figuren du vil koble fra.

 2. Plasser pekeren over den blå trekanten nærmest figuren du vil koble til.

  Pekeren plassert over den blå trekanten nærmest figuren du vil koble til.

  Trekanten endrer farge til mørkeblå, og en rød boks vises rundt figuren du vil koble til.

  Obs!: Hvis det ikke vises en rød boks rundt figuren du vil koble til, kan figuren være for langt unna. Flytt figuren nærmere, og prøv på nytt.

 3. Klikk på den blå trekanten. En kobling blir lagt til og limt til begge figurene.

  Figuren plasseres på tegnesiden, og en kobling legges til og limes fast til begge figurene.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling-funksjonen i alle Visio-tegninger eller bare i den gjeldende tegningen. Gjelder for alle tegninger:

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på Generelt-fanen.

 3. Merk av for Aktiver Automatisk tilkobling under alternativene for Tegningsvindu.

Gjelder bare for gjeldende tegning:

 • Klikk på Automatisk tilkobling-verktøyet på standardverktøylinjen.

  Obs!: Hvis Automatisk tilkobling ikke aktiveres etter at du klikker på Automatisk tilkobling-verktøyet, må du sørge for å merke av for Aktiver Automatisk tilkobling i dialogboksen Alternativer.

Koble figurer ved hjelp av koblingsverktøyet

En av de mest fleksible måtene å legge til og lime en kobling på, er å tegne den ved hjelp av Kobling-verktøyet Bilde av knappStandard-verktøylinjen.

 1. Klikk på Kobling-verktøyet Bilde av knappStandard-verktøylinjen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ønsker at koblingen skal limes til et spesifikt punkt på en figur, drar du fra et koblingspunkt Bilde av koblingspunkt – blå X på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Endepunktene for koblingen blir røde når figurene er koblet sammen. Dette kalles en punkt-til-punkt-kobling. Med en punkt-til-punkt-kobling forblir koblingen limt til de samme koblingspunktene når du flytter én av figurene.

  • Hvis du vil at koblingen skal gå til det nærmeste tilgjengelige koblingspunktet, plasserer du Kobling-verktøyet over midten av den første figuren til en rød boks vises rundt figuren. Hold nede museknappen, og dra til midten av den andre figuren. Når en rød boks vises rundt den andre figuren, slipper du museknappen. Dette kalles en figur-til-figur-kobling. Med en figur-til-figur-kobling forblir koblingen limt til hver figur ved at den flyttes til de nærmeste tilgjengelige koblingspunktene når du flytter én av figurene. Hvis det ikke finnes noen koblingspunkter, flyttes koblingen til de nærmeste sidene.

   Obs!: Du kan også opprette koblinger mellom figurer der den ene enden av koblingen er koblet til et koblingspunkt og den andre enden av koblingen er koblet til figuren (og omvendt).

 3. Klikk på Peke-verktøyet PekerknappenStandard-verktøylinjen for å gå tilbake til vanlig redigering.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til en kobling fra én figur til flere figurer, må du legge til flere koblinger. Det finnes ingen «forgrenet» koblingsfigur.

  • Hvis du prøver å opprette en punkt-til-punkt-kobling og har problemer med å lime en kobling nøyaktig der du vil ha den, kan du prøve forskjellige innstillinger for Fest og Lim:

  • Klikk på Fest og LimVerktøy-menyen, og velg deretter alternativene du ønsker, på Generelt-fanen.

   Hvis du limer på figurgeometri, et figurhåndtak eller en figurytterpunkt, legges det til et koblingspunkt automatisk hvis det ikke allerede finnes.

Veksle mellom figur- og punktkoblinger

Du kan lime koblinger fra ett punkt på en figur til et annet punkt på en annen figur, eller fra en hel figur til en annen hel figur. Du kan også opprette koblinger der den ene enden av koblingen er limt til et punkt på en figur og den andre enden av koblingen er limt til en hel figur.

 1. Dra et koblingsendepunkt bort fra figuren.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lime et koblingsendepunkt til et koblingspunkt på en figur, drar du endepunktet til et av koblingspunktene på figuren til en rød boks vises rundt koblingspunktet.

  • Hvis du vil lime et koblingsendepunkt på hele figuren, drar du endepunktet mot midten av figuren til en rød boks vises rundt hele figuren.

Se også

Legge til og redigere koblingstekst

Opprette en egendefinert kobling

Lime eller fjerne liming av koblinger

Visio-opplæring

Alt du trenger å vite om skrivebordskoblinger i Visio (Visio-teamets blogg)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×