Legge til gjentatte datakontroller

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er enkelt å legge til kontroller som samle inn informasjon fra en bruker, eller som viser informasjon til en bruker, men noen ganger det er ikke nok. Noen ganger må du kanskje samle inn flere datapunktene, for eksempel en liste over elementer for en reiseregning, eller vise flere datapunktene, for eksempel en liste over brukere. Du kan legge til flere kontroller, eller enda en liste over kontroller i skjemaet, og ønske som du har lagt til NOK, men dette er ikke den mest effektive måten å utforme et skjema. For å tilpasse situasjoner slik ut, har Microsoft InfoPath 2010 flere kontroller som lar deg ta eller presentere gjentatte data, for eksempel databasetabeller eller lister med ulike lengder.

I denne artikkelen

Om gjentatte datakontroller

Sette inn gjentatte datakontroller

Om gjentatte datakontroller

Gjentatt inndeling

Gjentatt inndelingskontroller inneholder andre kontroller, for eksempel en vanlig inndelingskontroll, men kan du sette inn så mange inndelinger etter behov. Anta for eksempel et søknadsskjema der brukere må skrive inn navnet og alder på underordnede. Du kan lage denne typen skjema som et papirskjema, med tre plassholderfelt, som tar utgangspunkt i fleste har ikke mer enn tre underordnede. Imidlertid Hvis noen har flere enn tre, får deretter de ikke plass til å legge til flere underordnede. Brukere kan legge til så mange felt de må i rekkefølge til listen underordnede ved hjelp av kontroll for en gjentatt inndeling.

En tom beholder settes inn når du setter inn en kontroll for gjentatt inndeling i en skjemamal. For kontrollen for gjentatt inndeling skal være nyttig, må du sette inn flere kontroller i gjentatt inndelingskontroll, for eksempel tabell-eller tekst.

Når brukeren flytter musepekeren over den gjentatte inndelingen, vises en blå knapp med en pil øverst i venstre hjørne. Dette er hurtigmenyknappen. Brukeren kan klikke denne knappen for å vise alternativer for å sette inn eller fjerne den gjentatte inndelingen.

Bruke en gjentatt inndeling når du vil:

 • Samle inn flere forekomster av samme type data, som for eksempel når det gjelder å legge til underordnede forsikring programmet.

 • Vise varierende mengder data i et skjema, for eksempel vise poster fra en database og vise 1 post hvis bare 1, returneres USANN, eller 10 Hvis 10 returneres.

 • Unngå tomme plassholderområder som tar opp viktig plass i skjemamalen.

Til toppen av siden

Gjentatt tabell

Mens gjentatte inndelinger, kan du legge til og sette opp kontroller måte som i en vanlig inndeling, noen ganger et tabellformat er nødvendig. Legge til en gjentatt tabell til å vise data i en tabell, for eksempel fra en database, eller det mulig for brukere å legge til rader og angi flere tabelldata.

En gjentatt tabell består av tre deler, overskriftsraden, én eller flere datarader og bunntekstraden. Overskriftsraden brukes vanligvis til kolonneoverskrifter og bunntekstraden kan brukes til å sette inn tekstbokser eller uttrykket boksene som SUMMER verdier fra dataradene. Dataradene gjentakelse, så mange ganger etter behov for å få plass til dataene som er fylt ut i tabellen, dynamisk eller som et resultat av en bruker angir data i tabellen. Det er bare én rad for topptekst og bunntekst, og som standard bare overskriftsraden og én datarad er synlig.

Bruk en gjentatt tabell når du vil:

 • La brukerne skrive inn data i et strukturert tabellformat.

 • Samle linjeelementer, numeriske data og andre datatyper som vises best i en tabell.

 • Spare plass i skjemamalen ved å vise bare de radene som inneholder faktiske data.

 • Vise eller arbeide med poster fra en database, webtjeneste eller annen datakilde i en tabell i skjemamalen.

Til toppen av siden

Gjentatt, rekursiv inndeling

En gjentatt rekursiv inndeling inneholder andre kontroller, kan settes inn i seg selv og er bundet (binde: Å koble en kontroll i et felt eller en gruppe i datakilden, slik at dataene som skrives inn kontrollen er lagret. Når en kontroll er ubundet, det er ikke koblet til et felt eller gruppe, og så data som er angitt i kontrollen vil ikke bli lagret.) referanse for nestede gruppene (referansegruppe: en gruppe som er knyttet til en annen gruppe slik at egenskapene deres og egenskapene for gruppene og feltene de inneholder alltid samsvarer. Hvis egenskapene for en gruppe er endret, oppdateres gruppen annet automatisk.). Du kan bruke gjentatte rekursive inndelinger til å opprette hierarkisk innhold, for eksempel en disposisjon.

Til toppen av siden

Vannrett, gjentatt tabell

Vannrett, gjentatt tabell er en gjentatt inndeling med en tabell i som inneholder det indikerte antallet rader som gjentas vannrett og en tabell som inneholder radoverskrifter til siden. Hver av disse komponentene er gruppert sammen til en forhåndskonfigurert samling som kan inneholde eller samle inn data i tabellform som mens mer data er lagt til det, utvides ved å legge til kolonner i stedet for rader. Du kan for eksempel bruke vannrett, gjentatt tabell til å samle inn salgsdata for hvert kvartal. Hvis skjemamalen er koblet til en database, kan du også bruke en vannrett, gjentatt tabell til å vise eller arbeide med poster fra denne databasen.

Vannrett, gjentatt tabell består av to deler, topptekst-kolonnen som vises som standard og en datakolonne som gjentas, etter behov for å få plass til dataene som fylles inn i tabellen, dynamisk eller som et resultat av en bruker angir data i tabellen.

Bruke en vannrett, gjentatt tabell når du vil:

 • La brukerne skrive inn data i et strukturert tabellformat.

 • Samle data fra en bruker som vises best i en tabell.

 • Spare plass i skjemamalen ved å vise bare så mange kolonner som inneholder faktiske data.

 • Vise eller arbeide med poster fra en database, webtjeneste eller annen datakilde i en tabell i skjemamalen.

Til toppen av siden

Hovedliste og detaljer

Hvis du forventer at brukerne skal arbeide med store mengder data i skjemaet, for eksempel med flere poster i en database – du kan bruke en overordnet/detaljert kontroll til å gjøre det enklere for dem å behandle dataene. Når en bruker velger et element i en overordnet kontroll, vises beslektet informasjon om dette elementet i en detaljert kontroll.

Du kan for eksempel bruke en overordnet/detaljert kontroll når du skal utforme et skjema for personaladministrasjon som er koblet til en database med poster. Den overordnede kontrollen kan vise ansattes navn og tittel, og detaljer-kontrollen kan vise ansatte plassering, leie dato, Fødselsdato og så videre. I databasetermer er dette det som svarer til en én-relasjon.

Du kan bruke den overordnede kontrollen til å vise ett sett med poster (for eksempel kundenavn) og kontrollere detaljene for å vise relaterte poster på samme måte (for eksempel kundeordrer). I databasetermer er dette det som svarer til en én-til-mange-relasjon.

Til toppen av siden

Overordnet/detaljert-relasjon

En overordnet/detaljert kontroll er egentlig et sett med to relaterte kontroller. En av disse kontrollene er angitt overordnet kontroll. den andre er angitt detaljert kontroll. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell. Detaljert kontroll kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling. Du kan opprette relasjonen overordnet/detaljert ved å sette inn passende gjentatte kontroller i skjemaet, og deretter endre egenskapene for hver kontroll. Eller du kan sette inn en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll fra beholdere-delen i oppgaveruten Kontroller.

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll fra oppgaveruten Kontroller, etablerer Microsoft Office InfoPath 2010 en én-relasjon mellom den overordnede kontrollen og detaljert kontroll. Dette betyr at hver valgt rad i den overordnede kontrollen har bare ett samsvarende resultat i den detaljerte kontrollen. I en vanlig fotballkamp er både overordnede og detaljerte kontroller bundet til samme gjentatte gruppe i datakilden.

Hvis du foretrekker, kan du angi nøkkelfeltene i datakilden som inneholder relaterte data til å opprette en én-til-mange-relasjon for en overordnet/detaljert kontroll. I denne relasjonstypen kan hvert valg i den overordnede kontrollen føre til flere treff i den detaljerte kontrollen. Hvis brukere velge en leverandørpost i en overordnet kontroll, kan de for eksempel vise produktene som er knyttet til denne leverandøren i den detaljerte kontrollen. I en vanlig én-til-mange-relasjon, overordnede og detaljerte kontroller som er bundet til separate gjentatte grupper i datakilden

Hvis du vil opprette en én-til-mange-relasjon, må du bruke alternativene i kategorien overordnet/detaljert i dialogboksen Egenskaper for hver kontroll til å angi riktige nøkkelfeltene.

En overordnet/detaljert kontroll er egentlig et sett med to relaterte kontroller. Én kontroll er den angitte overordnede kontrollen, og den andre er den detaljerte kontrollen. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell. Detaljert kontroll kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling.

Bruk en overordnet/detaljert kontroll når du vil:

 • Gjøre det mulig for brukerne som fyller ut skjemaer basert på skjemamalen, å arbeide mer effektivt med store datamengder.

 • Vise ekvivalenten til en en-til-en-relasjon. Du kan for eksempel bruke en overordnet/detaljert kontroll når du utformer en skjemamal for personaladministrasjon som er koblet til en database med ansattposter. Den overordnede kontrollen kan vise navnet og stillingen til en ansatt, og den detaljerte kontrollen kan vise den ansattes arbeidssted, ansettelsesdato og fødselsdato.

 • Vise ekvivalenten til en en-til-mange-relasjon. Du kan for eksempel bruke den overordnede kontrollen til å vise ett postsett (for eksempel navn på kunder) og den detaljerte kontrollen til å vise relaterte poster (for eksempel kundeordrer).

InfoPath gir deg en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll som du kan sette inn ved hjelp av oppgaveruten Kontroller. Du kan også opprette en overordnet/detaljert kontroll ved å sette inn en gjentatt tabell og gjentatt inndeling (eller to gjentatte tabeller) og deretter endre egenskapene for hver kontroll.

Hvis skjemamalen hovedsakelig er ment for visning på skjermen, kan du vurdere å plassere detaljert kontroll i et rulleområde kontrollen på skjemamalen. På denne måten, hvis det er en stor mengde data som vises i kontrollen brukerne kan bla gjennom dataene. Vær oppmerksom på at dette ikke er det beste alternativet hvis du tror at brukerne vil skrive ut skjemaene, fordi alle data som er skjult i rulleområdet på skjermen vises også ikke på skjemaet som skrives ut.

Til toppen av siden

Gjentatt valggruppe

Du kan sette inn en gjentatt valggruppe i skjemaet slik at brukere kan legge til flere valggrupper (valggruppe: en kontroll som brukes til å presentere et sett av gjensidig utelukkende valg. Som standard inneholder en valggruppe to valg deler, ett som vises til brukeren som standardvalget i skjemaet.) Når du fyller ut skjemaet.

Når brukere flytter musepekeren over standardvalget i skjemaet, vises en hurtigmenyknappen i det øverste venstre hjørnet av gjentatt valggruppe. Brukere kan klikke denne knappen for å se alternativer for å sette inn, fjerne eller erstatte valg.

I et skjema for reise, kan du for eksempel bruke en gjentatt valggruppe slik at brukere kan skrive inn informasjon om deres forretningsreiser. For hver type transport brukere kan velge mellom tre valg – flight, bil eller tog. Hvert valg viser ulike sett med felt.

Til toppen av siden

Sette inn gjentatte datakontroller

Sette inn en gjentatt rekursiv inndeling

Obs!: Du kan sette inn en kontroll for Gjentatt rekursiv inndeling bare i et skjema som ble opprettet ved hjelp av skjemamalen Tomt skjema (InfoPath Filler), eller som er satt til InfoPath Filler-skjema i Alternativer for skjema- Kompatibilitet dialogboksen.

Sette inn en gjentatt rekursiv inndeling (opprette datakilden automatisk)

Hvis du velger å la Microsoft Office InfoPath 2010 opprette datakilden når du setter inn en gjentatt rekursiv inndeling, opprettes en gjentakende gruppen som inneholder en referanse til seg selv.

 1. Plasser innsettingspunktet Pek der du vil sette inn den gjentatte inndelingen rekursiv.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller oppgaveruten i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Merk av for Opprett datakilde automatisk, i Kontroller-oppgaveruten.

  Obs!: Hvis avmerkingsboksen er tilgjengelig, tillater ikke skjemaets utforming datakilden opprettes automatisk. Du må sette inn en gjentatt rekursiv inndeling som er bundet til en eksisterende gjentatt gruppe eller en gruppe som du oppretter.

 4. Klikk Gjentatt rekursiv inndeling under beholdere kontroller.

 5. Hvis du vil legge til en kontroll i inndelingen, drar du en kontroll fra oppgaveruten Kontroller til inndelingen.

  Obs!: Du må ikke flytte en kontroll som allerede finnes i skjemaet i denne delen, med mindre kontrollens felt allerede er en del av gruppen til inndelingen.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt rekursiv inndeling (binde til en eksisterende gjentatt gruppe)

 1. Plasser innsettingspunktet Pek der du vil sette inn den gjentatte inndelingen rekursiv.

 2. Hvis oppgaveruten felt ikke vises, klikker du Vis felt i delen Skjemadata i kategorien Data.

 3. Felt i oppgaveruten, høyreklikker du gruppen du vil bruke den gjentatte inndelingen rekursiv skal være bundet til.

 4. Klikk gjentatt rekursiv inndeling.

  Obs!: Gruppen må gjenta og må inneholde en referanse til seg selv. Hvis du vil opprette en slik gruppe, høyreklikker du en gjentatt gruppe i oppgaveruten felt, og velger referanse, refererer til gruppen selve (gruppen du høyreklikket).

Tips!: Du kan også sette inn en gjentatt rekursiv inndeling som er bundet til en eksisterende gruppe ved hjelp av oppgaveruten Kontroller så lenge det er merket av for Opprett datakilde automatisk.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt valggruppe

Sette inn en gjentatt valggruppe (opprette datakilden automatisk)

Du kan ha Microsoft Office InfoPath 2010 Opprett datakilde automatisk når du setter inn gjentatte valggrupper (samt andre kontroller). Hvis du gjør dette, oppretter InfoPath grupper som er bundet til inndelingene i den gjentatte gruppen. I tillegg opprettes en "virtuell" gruppe som er bundet til gjentatt valggruppe. Navnet på en virtuell gruppe etterfølges av (valg) i oppgaveruten felt.

Obs!: Du kan sette inn en kontroll for gjentatt valggruppe bare i et skjema som ble opprettet ved hjelp av skjemamalen tomt skjema (InfoPath Filler), eller som har kompatibilitet satt til InfoPath Filler-skjema i dialogboksen Alternativer for skjema.

 1. Plasser innsettingspunktet Pek der du vil sette inn gjentatt valggruppe.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Merk av for Opprett datakilde automatisk, i Kontroller-oppgaveruten.

 4. Klikk Gjentatt valggruppe under beholdere.

  En gjentatt valggruppe som inneholder to valginndelinger vises i skjemaet.

 5. Hvis du vil legge til kontroller i inndelingene i gjentatt valggruppe, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til kontroller i standard valginndeling, drar du kontrollene du vil bruke fra oppgaveruten Kontroller til valginndeling kalt Valginndeling (standard).

  • Hvis du vil legge til kontroller i alternativ valginndeling, drar du kontrollene du vil bruke fra oppgaveruten Kontroller til valginndeling kalt Valginndeling.

 6. Klikk Forhåndsvisning for å teste delen i kategorien Hjem.

  Hvis du vil gi brukerne mer enn to alternativer, kan du sette inn flere inndelingene i den gjentatte gruppen. Hvis du vil gjøre dette, plasserer du innsettingspunktet i gjentatt valggruppe, og klikk deretter Valginndeling under beholdere i oppgaveruten Kontroller.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt valggruppe (binde til en eksisterende gruppe)

 1. Plasser innsettingspunktet Pek der du vil sette inn gjentatt valggruppe.

 2. Hvis oppgaveruten felt ikke vises, klikker du Vis felt i delen Skjemadata i kategorien Data.

 3. Høyreklikk objektet du vil binde gjentatt valggruppe til felt i oppgaveruten, og klikk deretter Gjentatt valggruppe.

  Obs!: Hvis Gjentatt valggruppe ikke er tilgjengelig, støtter kanskje ikke gruppen du prøver å binde denne typen kontroll. Gjentatte valggrupper kan være bundet bare til gjentatte virtuelle grupper. I datakilden vises virtuelle grupper som (valg).

 4. Klikk Forhåndsvisning for å teste delen i kategorien Hjem.

Tips!: Du kan også sette inn en gjentatt valggruppe som er bundet til en eksisterende gruppe ved hjelp av oppgaveruten Kontroller så lenge det er merket av for Opprett datakilde automatisk.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt tabell

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Klikk Gjentatt tabell under beholdere.

 4. Hvis du vil sette inn tabellen gjentatt til en ny, tom skjemamal, deretter:

  1. Angi hvor mange kolonner at tabellen skal ha, og klikk deretter OK i boksen antall kolonner.

  2. Gjentatt tabell opprettes med en tekstboks i hver kolonne. Hvis du vil konvertere en tekstboks til en annen type kontroll, høyreklikker du tekstboksen, pek på Endre kontrollen, og klikk deretter kontrollen du vil bruke.

 5. Hvis du setter inn gjentatt tabell i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde:

  1. Klikk datakilden du vil bruke i datakilde-listen på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter den gjentakende gruppen- Ikonet for gjentakende gruppe som du vil binde tabellradene til.

   Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe, høyreklikker du gruppen som du vil legge til den gjentatte gruppen i, og klikker Legg til på hurtigmenyen. Angi deretter egenskapene for den gjentatte gruppen i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

  2. Klikk Neste.

  3. På den andre siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, dobbeltklikker du feltene i Data bindingslisten du vil legge til som kolonner i tabellen.

   Hvis du vil opprette et nytt felt i listen for innbinding, høyreklikker du gruppen som gjentatt tabell bundet, velger du Legg til, og deretter angir du egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

  4. Hvis du vil omorganisere kolonnene, velg en kolonne i kolonner i tabell-listen, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Til toppen av siden

Sette inn en gjentatt inndeling

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Under beholdere, klikk Gjentatt inndeling.

 4. Hvis du vil sette inn en gjentatt inndeling til en ny, tom skjemamal:

  • Når du skal legge til kontroller i den gjentatte inndelingen, drar du kontrollene du vil bruke, fra oppgaveruten Kontroller til den gjentatte inndelingen.

   Obs!: Du må ikke flytte en kontroll som allerede er i en skjemamal til inndelingen, med mindre kontrollens felt allerede er en del av inndelingsgruppe i datakilden. Ellers kan binding for kontrollen bryte.

  • Hvis du vil legge til en etikett til kontrollen, skriver du inn teksten ovenfor.

 5. Hvis du setter inn en gjentatt inndeling i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde:

  1. I dialogboksen Binding for gjentatt inndeling merker du den gjentatte gruppen som du vil lagre dataene for den gjentatte inndelingen i, og deretter klikker du OK.

  2. Legg til kontroller i den gjentatte inndelingen, og bind dem deretter til de aktuelle feltene i datakilden.

  3. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

   Du kan også bruke oppgaveruten felt for å sette inn kontroller. Høyreklikk den gjentakende gruppen som du vil binde den gjentatte inndelingen i oppgaveruten felt, og klikk deretter Gjentatt inndeling.

Til toppen av siden

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Obs!: Du kan sette inn en Overordnet/detaljert kontroll bare i et skjema som ble opprettet ved hjelp av skjemamalen Tomt skjema (InfoPath Filler), eller som har Kompatibilitet satt til InfoPath Filler-skjema i dialogboksen Alternativer for skjema.

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll i en ny, tom skjemamal

InfoPath gir deg en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll som du kan sette inn ved hjelp av oppgaveruten Kontroller. Du kan også opprette en overordnet/detaljert kontroll ved å sette inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling (eller to gjentatte tabeller) og deretter endre egenskapene for hver kontroll.

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Klikk Overordnet/detaljert under beholdere.

 4. Angi antall kolonner for den overordnede kontrollen i boksen Antall kolonner i overordnet i dialogboksen Sett inn overordnet/detaljert.

 5. Angi hvor mange felt for den detaljerte kontrollen i boksen Antall felt i detalj, og klikk deretter OK.

  To kontroller er satt inn i skjemamalen, Gjentatt tabell (hoved) og Gjentatt inndeling (detaljer).

 6. Klikk Forhåndsvisning for å teste overordnet/detaljert relasjonen, i kategorien Hjem, og deretter skrive inn data i den overordnede kontrollen. Relaterte data skal vises i den detaljerte kontrollen. Klikk også på ulike rader i den overordnede kontrollen for å bekrefte at de tilsvarende dataene som vises i den detaljerte kontrollen.

Til toppen av siden

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en overordnet/detaljert kontroll fra oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte.

Overordnede og detaljerte kontroller kan være bundet til samme gjentatte gruppe eller andre gjentatte grupper, avhengig av dine behov. Kontrollene som vises i en overordnet/detaljert kontroll, er bundet til felt som er en del av en gjentatt gruppe.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Klikk Gjentatt tabell under beholdere.

 4. Klikk den gjentakende gruppen som du vil binde tabellradene til på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter Neste. Hvis tabellen har bare én kolonne, kan du velge et gjentatt felt i stedet for en gjentatt gruppe.

  Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe hvis du vil binde tabellen til, høyreklikker du gruppen du vil legge til en gjentatt gruppe, klikker du Legg til, og angi deretter den gjentatte gruppen egenskaper i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 5. Hvis du vil legge til kolonnene du vil inkludere i tabellen, dobbeltklikker du feltene i Databinding-listen.

  Hvis du vil opprette et nytt felt til å legge til som en kolonne, høyreklikker du gruppen som tabellen er bundet, klikker du Legg til på hurtigmenyen, og angi deretter egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller gruppe.

 6. Hvis du vil omorganisere kolonnene, klikk en kolonne i kolonner i tabell-listen, klikker Flytt opp eller Flytt ned, og klikk deretter Fullfør.

 7. Dobbeltklikk Gjentatt tabell-etiketten under tabellen i skjemamalen.

 8. Kontrollegenskaper verktøy på båndet, klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 9. Klikk Angi som overordnet, skriver du inn ViewContext-ID på den overordnede kontrollen i Lysbildemal-ID-boksen, og klikk deretter OK.

  Hvis du vil vise ViewContext-identifikatoren for en kontroll, høyreklikker du kontrollen, klikker du < kontrolltypen > Egenskaper, og klikk deretter kategorien Avansert. ViewContext-identifikatoren er synlig i kode-delen i kategorien. Du kan merke verdien for den ViewContext: etikettype, og trykk deretter CTRL + C for å kopiere verdien til utklippstavlen. Når du konfigurerer en overordnet/detaljert kontroll, er den overordnede kontrollen vanligvis gjentatt selve tabellen, slik at du vil bruke ViewContext-identifikator for gjentatt tabell du skal konfigurere i dette trinnet.

 10. Plasser markøren i et skjema der du vil sette inn den gjentatte inndelingen (den detaljerte kontrollen).

 11. Klikk Gjentatt inndeling under beholdere i oppgaveruten Kontroller.

  Du kan også bruke en annen gjentatt tabell som detaljert kontroll.

 12. Klikk den gjentatte gruppen du vil binde inndelingen til på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt inndeling, og klikk deretter OK.

 13. Dobbeltklikk Gjentatt inndeling-etiketten som vises under inndelingen i skjemamalen.

 14. Kontrollegenskaper verktøy på båndet, klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 15. Klikk Angi som detaljert, og klikk deretter navnet på den overordnede kontrollen i koble til overordnet-ID-listen. Navnet du velger, bør tilsvarer ViewContext-identifikatoren for kontrollen du angav i trinn 9.

 16. Hvis du vil endre standard én-relasjon for overordnet/detaljert kontroll til en én-til-mange-relasjon, klikker du etter-feltet under overordnet/detaljert relasjon, og klikk deretter Velg XPath Ikon for Velg XPath ved siden av nøkkelen feltet ( Master) og Nøkkel-felt (detaljer) boksene for å angi nøkkelfeltene fra dataene datakilden som inneholder de aktuelle relaterte dataene for å opprette en én-til-mange-relasjon.

 17. Klikk Forhåndsvisning for å teste overordnet/detaljert relasjonen, i kategorien Hjem, og deretter skrive inn data i den overordnede kontrollen. Relaterte data skal vises i den detaljerte kontrollen. Klikk også på ulike rader i den overordnede kontrollen for å bekrefte at de tilsvarende dataene som vises i den detaljerte kontrollen.

  Du kan også bruke oppgaveruten felt for å sette inn overordnet/detaljert kontroller. Hvis du vil opprette den overordnede kontrollen i oppgaveruten felt, høyreklikk den gjentakende gruppen som du vil binde den overordnede kontrollen til, og klikk deretter Gjentatt tabell. Følg de samme generelle trinnene for å opprette den detaljerte kontrollen.

Til toppen av siden

Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen ved hjelp av oppgaveruten Kontroller, opprettes det en en-til-en-relasjon mellom den overordnede kontrollen og den detaljerte kontrollen i InfoPath. En en-til-en-relasjon betyr at for hvert valg i den overordnede kontrollen vises det ett samsvarende resultat i den detaljerte kontrollen.

Du kan endre relasjonen mellom overordnede og detaljerte kontroller fra standardverdien en-til-en til en-til-mange-relasjon. En en-til-mange-relasjon betyr at for hvert valg i den overordnede kontrollen vises det flere samsvarende resultater i den detaljerte kontrollen.

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen, settes det som standard inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling i InfoPath. Disse to kontrollene er bundet til samme gjentatte gruppe i datakilden. Som standard inneholder begge kontrollene andre kontroller som er bundet til felt i den gjentatte gruppen. I en en-til-mange-relasjon er imidlertid overordnede og detaljerte kontroller bundet til separate gjentatte grupper.

Hvis du satte inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen fra Kontroller-oppgaveruten, og du vil opprette en én-til-mange-relasjon i stedet for en én-relasjon, kan du slette den detaljerte kontrollen som opprettes. Deretter kan du opprette en ny detaljert kontroll som passer bedre til deg, som beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Merk den gjentatte inndelingen som er angitt som den detaljerte kontrollen, og trykker deretter DELETE.

 2. Sette inn en ny gjentatt inndeling i skjemamalen:

  1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

  3. Merk av for Opprett datakilde automatisk, i Kontroller-oppgaveruten.

  4. Klikk Gjentatt inndeling, under Sett inn kontroller.

 3. Sett inn kontrollene du vil bruke i den gjentatte inndelingen:

  1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

  3. Merk av for Opprett datakilde automatisk, i Kontroller-oppgaveruten.

  4. Klikk kontrollen du vil sette inn under Sett inn kontroller.

  5. Gjenta trinn 1 til 4 for hver kontroll du vil sette inn.

 4. Dobbeltklikk kategorien i gjentatt inndeling på skjemamalen.

 5. Klikk Overordnet/detaljert kategorien Kontrollegenskaper verktøy på båndet.

 6. Klikk Angi som detaljert under Innstillinger for overordnet/detaljert.

 7. I boksen kobling til hovedlisten ID, klikker du ViewContext-identifikatoren på den overordnede kontrollen.

  Hvis du vil vise ViewContext-identifikatoren for en kontroll, høyreklikker du kontrollen, klikker du < kontrolltypen > Egenskaper, og klikk deretter kategorien Avansert. ViewContext-identifikatoren er synlig under kode-delen i kategorien. Du kan merke verdien for den ViewContext: etikettype, og trykk deretter CTRL + C for å kopiere verdien til utklippstavlen.

 8. Klikk Etter nøkkelfelt under Relasjonen overordnet/detaljert.

 9. Klikk Velg XPath Ikon for Velg XPath ved siden av tasten felt (master)-boksen, og deretter viktigste feltet for den overordnede kontrollen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

 10. Klikk Velg XPath Ikon for Velg XPath ved siden av boksen nøkkel (detaljer)-feltet og deretter viktigste feltet for den detaljerte kontrollen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  Hvis du vil opprette en en-til-mange-relasjon når du opprinnelig oppretter en overordnet/detaljert kontroll, kan du vurdere å opprette din egen overordnede/detaljerte kontroll manuelt i stedet for å bruke den forhåndsdefinerte overordnede/detaljerte kontrollen som er tilgjengelig i oppgaveruten Kontroller. Du kan opprette din egen kontroll ved å opprette en relasjon overordnet/detaljert mellom en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling, eller mellom to gjentatte tabeller i en skjemamal. Hvis du vil gjøre dette, åpner du dialogboksen Egenskaper for hver kontroll og angir den ene kontrollen som overordnet kontroll og den andre kontrollen som detaljert kontroll. Når du endrer egenskapene for den detaljerte kontrollen, kan du definere en en-til-mange-relasjon ved å bruke nøkkelfelt.

Til toppen av siden

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Obs!: Du kan sette inn en Vannrett, gjentatt tabell kontroll bare i et skjema som ble opprettet ved hjelp av skjemamalen Tomt skjema (InfoPath Filler), eller som er satt til InfoPath Filler-skjema i Alternativer for skjema- Kompatibilitet dialogboksen.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du knappen Kontroller rute i nedre høyre hjørne av delen Kontroller i kategorien Hjem.

 3. Klikk Vannrett, gjentatt tabell under beholdere.

 4. Hvis du vil sette inn en vannrett, gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal:

  1. I boksen Antall rader angir du antall rader som du vil at tabellen skal ha som standard.

  2. Vannrett, gjentatt tabell opprettes med en tekstboks i hver rad i kolonnen. Hvis du vil konvertere en tekstboks til en annen type kontroll, høyreklikker du tekstboksen du vil konvertere, pek på Endre kontrollen, og klikk deretter kontrollen du vil bruke.

 5. Hvis du setter inn en vannrett, gjentatt tabell i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde:

  1. Klikk datakilden du vil bruke i datakilde-listen på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter den gjentakende gruppen- Ikonet for gjentakende gruppe som du vil binde tabellradene til.

   Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe, høyreklikker du gruppen du vil legge til en gjentatt gruppe, klikker du Legg til og angi deretter Egenskaper for gjentatt gruppe i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

  2. Klikk Neste.

  3. I den andre siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, dobbeltklikker du feltene i listen databinding du vil legge til som kolonner i tabellen.

   Hvis du vil opprette et nytt felt i databinding-listen, høyreklikker du gruppen som den vannrett, gjentatt tabellen bundet, velger du Legg til, og angi egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

  4. Hvis du vil omorganisere kolonnene, velg en kolonne i rader i tabell-listen, og klikk deretter Flytt foran eller Flytt etter.

  5. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden

Oppsettips for gjentatte datakontroller

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved kontrollene i en gjentatt data-kontroll:

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere kontroller i en gjentatt data kontroll samtidig, holder du nede CTRL-tasten, Merk teksten du vil endre størrelse, og gjør deretter de nødvendige justeringene i delen Styrer størrelsenVerktøy kontrollegenskaper kategori på båndet.

 • Hvis du vil endre kantlinjen eller fargen på kontrollene i en gjentatt data kontroll samtidig, holder du nede CTRL-tasten, og Merk teksten du vil endre. Klikk kategorien Kontrollegenskaper verktøy på båndet, klikk kantlinjer og skyggelegging under farge i kategorien, og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil tilpasse teksten som vises i en tekstboks i en gjentatt data-kontroll, kan du bruke boksene Skrift og Skriftstørrelse i Formater tekst-delen i kategorien Hjem på båndet. Du kan også bruke Skriftstiler-delen i kategorien Hjem på båndet

Til toppen av siden

Gjentatt inndeling oppsettips

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved kontrollene i kontroll for en Gjentatt inndeling:

 • Noen ganger kan teksten i kontrollene i en gjentatt inndeling og etikettene til venstre for kontrollene virker å være litt av justering. Du kan raskt justere dem, høyreklikker du kontrollen, klikk < kontrolltypen > Egenskaper, klikk Juster i kategorien Størrelse og klikk deretter Bruk. Hvis etikett og kontroll i ulike celler i en oppsettstabell, høyreklikker du cellen som inneholder etiketten, klikker du Egenskaper for tabell på hurtigmenyen, og klikker deretter Midtstill under Loddrett justering i kategorien celle.

 • Alternativet Gjenta loddrett i kategorien visning i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling valgt som standard. Dette betyr at når brukere legger til gjentatte inndelinger, disse delene blir endret vises i en loddrett form nedover i skjemaet. Du kan velge å gjøre den gjentatte inndelingen utvides vannrett ved å velge alternativet Gjenta vannrett i stedet. Dette kan du opprette helt forskjellige oppsett. Du kan for eksempel opprette en skjemamal som ligner på en kalender. Alternativet Gjenta vannrett støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Til toppen av siden

Vannrett oppsettips for gjentatt tabell

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en Vannrett, gjentatt tabell-kontroll og kontrollene i den:

 • Vannrett, gjentatt tabell består av en gjentatt inndeling i en oppsettstabell. Kanten til høyre for oppsettstabellen definerer punktet der kolonnene i tabellen brytes til neste linje når brukerne setter inn flere kolonner. Hvis du vil styre kolonnen tekstbryting, kan du dra høyre kant av oppsettstabellcellen som omslutter kontrollen for gjentatt inndeling til høyre eller venstre.

 • Vannrett, gjentatt tabell kan være nyttig for utskrift. Kolonnene i kontrollen brytes til neste linje i en skjemamal, slik at all informasjon i tabellen er skrevet ut. Hvis skjemamalen hovedsakelig er ment for visning på skjermen, bør du imidlertid vurdere å plassere vannrett, gjentatt tabell i et Rulleområde kontrollen på skjemamalen. På denne måten Hvis brukere angir store mengder data i den vannrett, gjentatt tabellen, de kan bla for å vise den i stedet for at alt vises i skjemaet. Vær imidlertid oppmerksom som når du bruker et rulleområde Hvis en bruker skriver ut skjemaet, bare dataene som er synlige på skjermen i den rullende region vil bli skrevet ut.

Til toppen av siden

Tilpasse gjentatte inndelinger

Når du setter inn en gjentatt inndeling i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å endre egenskapene og innstillingene i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling. Høyreklikk den gjentatte inndelingen du vil endre egenskapene for å åpne dialogboksen på skjemamalen, og klikk deretter Egenskaper for gjentatt inndeling.

Tabellen nedenfor inneholder beskrivelser av noen av måtene du kan tilpasse gjentatte inndelinger på, samt noen grunner for å tilpasse. Selv om tabellen ikke inneholder detaljert prosedyreinformasjon for alternativene i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling, får du et innblikk i hvilke alternativer som finnes.

Obs!: 

 • Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, finnes ikke enkelte funksjoner i dialogboksen Egenskaper for gjentatt inndeling. Du kan for eksempel aktivere innstillingen som tillater brukere å sette inn inndelinger vannrett i en side ved side-form.

 • Hvis skjemamalen er basert på en database, et skjema eller en annen eksisterende datakilde, kan du ikke kunne tilpasse alle delene av en kontroll. Hvis du for eksempel kanskje du kan endre størrelsen på kontrollen, men ikke feltet eller gruppere navnet, som er utledet fra den eksisterende datakilden.

Tabulator

Oppgave

Detaljer

Data

Endre gruppenavnet.

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard felt eller gruppenavn for en kontroll til noe som er enklere å identifisere når du arbeider med datakilden. For eksempel i en forsikring skjemamal for er en gruppe med navnet "Avhengige" enklere å forstå enn en gruppe med navnet "gruppe1."

Obs!: Endre navnet på gruppen, endres ikke binding mellom en gjentatt inndeling i skjemamalen og en gjentatt gruppe i datakilden. Hvis du trenger ikke binde en gjentatt inndeling til en annen gjentatt gruppe, høyreklikker du den gjentatte inndelingen, og klikk deretter Endre Binding.

Data

Hindre at brukere setter inn eller sletter inndelinger.

Det er merket av for Tillat brukere å sette inn og slette inndelinger som standard. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, vil brukerne ikke kunne sette inn eller slette inndelingene i en gjentatt inndeling. Dette er nyttig i rapporteringssammenheng der du vil vise gjentatte data, men ikke vil at brukerne skal endre disse dataene eller legge til flere inndelinger.

Data

Tilpasse menykommandoer.

Klikk Endre for å endre egenskapene for inndelingen ytterligere. Du kan for eksempel åpne dialogboksen Tilpass kommandoer der du kan tilpasse navnene og plasseringene for menykommandoene som brukes til å sette inn eller fjerne inndelinger i brukerens skjema. Denne typen tilpasning gjør skjemamalen enklere å bruke. Du kan for eksempel legge til egendefinerte kommandoer som lar brukerne fjerne gjentatte inndelinger i skjemaene, på Rediger-menyen.

Data

Vise eller tilpasse tipstekst.

Det er merket av for Vis innsettingsknapp og tipstekst som standard. Du kan fjerne merket i denne avmerkingsboksen hvis du ikke vil at brukerne skal se instruksjonstekst i skjemaet, eller du kan tilpasse instruksjonsteksten. Hvis du for eksempel har en mal for et forsikringsskjema der brukerne må skrive inn navnet på personene de forsørger, i en gjentatt inndeling, kan du endre teksten "Sett inn element" som vises under den gjentatte inndelingen, til "Legg til personer du forsørger".

Vis

Tillate at brukerne sette inn inndelinger én etter én ved siden av hverandre.

Alternativet Gjenta loddrett er valgt som standard. Dette betyr at når brukere legger til gjentatte inndelinger, disse delene blir endret vises i en loddrett form nedover i skjemaet. Du kan velge å gjøre den gjentatte inndelingen utvides vannrett i stedet. Dette kan du opprette helt forskjellige oppsett. Du kan for eksempel opprette en skjemamal som ligner på en kalender. Alternativet Gjenta vannrett støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vis

Filtrere data.

Klikk Filtrer Data for å åpne dialogboksen Filter Data, der du kan aktivere brukere til å filtrere dataene i en gjentatt inndeling basert på verdier som brukeren angir eller velger et annet sted i skjemaet. Hvis du bruker en gjentatt inndeling til å samle inn informasjon om gjeldende prosjekter, kan du for eksempel utforme en liste som gjør det mulig for brukere å filtrere prosjektene etter status.

Hovedliste og detaljer

Angi relasjonen overordnet/detaljert.

Kategorien Overordnet/detaljert, kan du opprette en overordnet/detaljert relasjon mellom en gjentatt tabell (den overordnede kontrollen) og en gjentatt inndeling (den detaljerte kontrollen). Hvis du setter opp denne relasjonstypen, vises relaterte data i den gjentatte inndelingen basert på elementet som en bruker velger i den gjentatte tabellen. Overordnet/detaljert kontroller støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Størrelse

Justere størrelse, utfylling og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuell omkringliggende tekst eller Kontroller i skjemamalen.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Angi og tilpasse fletteinnstillingene.

Klikk Slå sammen innstillinger for å angi hvordan dataene som brukerne angir i kontrollen skal vises når flere skjemaer kombineres. Du kan for eksempel endre rekkefølgen som gjentatte inndelinger er satt inn i målskjemaet.

Avansert

Hente identifikatorene ViewContext eller XmlToEdit for den gjentatte inndelingen

Du kan bruke ViewContext eller XmlToEdit verdien til å identifisere kontrollen i kode. Hvis du vet ViewContext-verdien, kan du for eksempel bruke denne verdien med metodene SelectText eller SelectNodes på klassen visning til å utføre en redigeringshandlingen programmatisk på XML-data som er bundet til kontrollen. Hvis du vet XmlToEdit verdien, kan du på samme måte kan bruke denne verdien med ExecuteAction-metoden i Vis-objektet programmatisk sette inn eller fjerne forekomster av en gjentatt kontroll. Du kan for eksempel angi en ActionType nummereringsverdi, for eksempel XCollectionInsert eller XCollectionRemoveAll og XmlToEdit-navnet som identifiserer bestemt gruppen skal arbeide med.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillingene for å sende data tilbake til serveren.

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukerne setter inn eller fjerne inndelinger i skjemaet.

Andre handlinger

Bruke regler

Dobbeltklikk kategorien i den gjentatte inndelingen, og klikk deretter Behandle regler under regler i kategorien Verktøy for kontrollegenskaper på båndet. Oppgaveruten regler vises der du kan bruke regler til å utføre handlinger når brukerne setter inn eller arbeide med kontroller i den gjentatte inndelingen.

Andre handlinger

Legge til betinget formatering

Dobbeltklikk kategorien i den gjentatte inndelingen, og klikk Behandle regler under regler i kategorien Verktøy for kontrollegenskaper på båndet, klikk Ny, og klikk deretter formatering. Det gjør det mulig å opprette en regel for betinget formatering for å endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. Du kan for eksempel velge å skjule en gjentatt inndeling når en bruker fjerner en bestemt avmerkingsboks i skjemaet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×