Legge til forgreningslogikk i en undersøkelse

Legge til forgreningslogikk i en undersøkelse

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til forgreningslogikk i en undersøkelse slik at undersøkelsen endres i henhold til svarene på visse spørsmål. I en undersøkelse som forgrenes, vil spørsmål bare bli vist hvis de er relevante for den som spørres. Hvis spørsmålene ikke er relevante, kan personen besvare et annet spørsmålssett eller droppe det spørsmålssettet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter undersøkelser, kan du se opprette en undersøkelse. Hvis du vil se hvordan du sletter eksisterende svardata uten å slette undersøkelsen, kan du se slette alle data fra en eksisterende undersøkelse.

Oppdatert 10 mai 2017 Takk til tilbakemeldingerfra kunder.

Legge til forgreningslogikk i et undersøkelsesspørsmål

Før du begynner å legge til forgreningslogikk, må du opprette undersøkelsen og legge inn alle spørsmålene du vil ha med.

 1. Hvis undersøkelsen ikke er åpnet allerede, klikker du undersøkelsesnavnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på undersøkelsen ikke vises, klikker du Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Vis områdeinnhold.

  Hvis navnet på undersøkelsen ikke vises, klikker du Innstillinger for   Knappen for Office 365-innstillinger og deretter klikker du Områdeinnhold, eller klikk Områdehandlinger   Områdehandlinger Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på undersøkelsen.

 2. Finn undersøkelsen, pek på den og klikk undersøkelsestittelen.

 3. Klikk Innstillinger for undersøkelseInnstillinger-menyen.

  Innstillinger for undersøkelse

 4. Under Spørsmål klikker du spørsmålene som skal få forgreningslogikk.

 5. Under Forgreningslogikk velger du spørsmålet du vil forgrene til, for alle mulige svar på spørsmålet.

  Hvis for eksempel noen svarer Ja til et spørsmål om de eier egen bolig, vil du kanskje forgrene til det neste spørsmålet som handler om å eie en bolig. Hvis noen svarer Nei til spørsmålet, vil du kanskje hoppe fremover til et spørsmål som kommer etter spørsmålene til personer som eier sin egen bolig. Noen spørsmålstyper har et enkelt Hopp til-alternativ, som innebærer at brukeren skal hoppe til det angitte spørsmålet uansett hva svaret er. Spørsmål av typen Valg og Ja/nei lar brukerne angi et forgreningsalterntaiv for hvert mulige svar.

 6. Klikk OK.

 7. Gjenta trinn 3 til 5 hvis du vil sette inn flere forgreninger i undersøkelsen.

  Obs!: 

  • Du kan ikke angi et forgreningsalternativ for alle mulige svar når spørsmålstypen er Valg med visningsalternativet Avmerkingsbokser (tillat flere valg). For denne spørsmålstypen kan du bare velge ett enket Hopp til-alternativ.

  • Hvis du vil endre rekkefølge på spørsmålene i undersøkelsen, må du først evaluere eventuelle konsekvenser for forgreningen. Hvis du omorganiserer en undersøkelse slik at spørsmålet som kommer etter forgreningslogikken, nå kommer foran spørsmålet med forgreningslogikken, blir forgreningslogikken fjernet. Et spørsmål kan kun forgrenes til etterfølgende spørsmål.

SharePoint undersøkelser gjør ikke det mulig å avslutte en undersøkelse før det siste spørsmålet. Hvis du oppretter et endelig spørsmål, for eksempel der du takker deltakeren og tilbyr en comments-feltet opprette du imidlertid deretter en gren på endelig spørsmålet fra spørsmål der du vil avslutte undersøkelsen.

Ved å bruke forgreningslogikk i en undersøkelse, kan du sikre at respondentene bare får se relevante spørsmål.

Som standard vil alle spørsmålene i en undersøkelse vises i numerisk rekkefølge, men du kan aktivere at spørsmål skal droppes hvis de ikke er relevante, eller la flere spørsmålssett vises ut fra svaret på et forgreningsspørsmål.

Det kan for eksempel hende du bare vil stille spørsmål om oppussing og reparasjoner til personer som allerede eier boligen sin. Du kan spørre personer om de eier en bolig, og hvis svaret er Ja, vises spørsmålene om maling, gulvbelegg og så videre. Hvis svaret er Nei, kan undersøkelsen hoppe til neste spørsmålssett.

Forgreningslogikk for undersøkelser

Du kan tilby flere sett med spørsmål og bruke en mer kompleks forgrening til å lede personer gjennom undersøkelsen din. Du kan for eksempel vise spørsmål om aktuelle boliglån til personer som allerede eier en bolig, og vise spørsmål om utleie til personer som ikke eier bolig. Følgende bilde viser logikken for flere grener.

Forgreningslogikk for undersøkelser

Du kan få undersøkelsen til å hoppe til et annet spørsmål uavhengig av svaret. Da returneres personer fra én gren av undersøkelsen til hoveddelen hvis undersøkelsen har flere grener. Følgende bilde viser hvordan du bruker logikken for flere grener.

Implementering av undersøkelseslogikk

Når du skal opprette en undersøkelse, starter du med å bestemme hvilken logikk du skal bruke i forgreningen. Du vil kanskje at noen spørsmål bare skal vises hvis noen velger et bestemt svar på et spørsmål, eller du vil tilby to eller flere sett med spørsmål basert på svaret.

Hvis undersøkelsen er stor eller kompleks, kan du vurdere å skissere spørsmålene og logikken først. Etter det lager du undersøkelsen, legger til spørsmålene og angir deretter hvor og hvordan undersøkelsen skal forgrenes.

Hvis du vil at en undersøkelse skal forgrenes, kan du bruke et forgreningsspørsmål. Forgreningsspørsmålet bestemmer hvilke ekstra spørsmål som skal vises basert på det respondenten svarer på forgreningsspørsmålet. Når du gir et spørsmål forgreningslogikk, settes det automatisk inn et sideskift mellom forgreningsspørsmålet og de gjenstående spørsmålene.

Obs!: Hvis du vil endre rekkefølge på spørsmålene i undersøkelsen, må du først evaluere eventuelle konsekvenser for forgreningen. Hvis du omorganiserer en undersøkelse slik at spørsmålet som kommer etter forgreningslogikken, nå kommer foran spørsmålet med forgreningslogikken, blir forgreningslogikken fjernet. Et spørsmål kan kun forgrenes til etterfølgende spørsmål.

Gi oss en tilbakemelding

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding i boksen nederst på denne siden. Hvis den ikke var nyttig, vil vi gjerne vite hva som var forvirrende eller manglet. Vær så spesifikk som mulig, som versjonen av SharePoint, OS og nettleseren du bruker. Vi bruker tilbakemeldingen til å dobbeltsjekke fremgangsmåtene, rette opp problemer og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×