Legge til, fjerne eller endre tidssoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan når som helst endre tidssone i Outlook slik at den samsvarer med gjeldende geografiske plassering. Endre tidssone i Outlook er den samme som endrer det i Kontrollpanel i Windows, og endringen gjenspeiles i visningen av klokkeslett i alle andre Microsoft Windows-baserte programmer.

Endre tidssone

Når du endrer innstillingen for tidssone i Outlook, oppdateres alle kalendervisninger slik at de viser den nye tidssonen, og alle kalenderelementer gjenspeile den nye tidssonen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk på Alternativer.

 3. I kategorien Kalender under tidssoner, Skriv inn et navn for den gjeldende tidssonen i etikett -boksen.

 4. Klikk tidssonen du vil bruke, i tidssone -listen.

  Obs!: 

  • Når du justerer tidssone og sommertid innstillinger i Outlook, justeres også innstillinger for Windows-klokke.

  • Når Outlook er satt til en tidssone som sommertid brukes, justerer klokken for sommertid som standard. Du kan deaktivere justeringen. Men anbefales det ikke.

  • Noen tidssoner har ikke sommertid. Når Outlook er satt til tidssonen som ikke ser sommertid, for eksempel Arizona i USA, kan ikke slås sommertid justeringen på.

Tre separate tidssoner kan vises i kalenderen i den nyeste versjonen av Outlook for Office 365.

I andre versjoner av Outlook, inkludert Outlook 2019 volumlisens, Outlook 2016, Outlook 2013 og Outlook 2010 kan du vise to tidssoner.

Tidssonene kan være, for eksempel den lokale tidssonen, tidssonen til en annen plassering for business og tidssonen til en by du ofte reiser til. De andre og tredje tidssonene brukes bare til å vise en andre og tredje tidslinje i kalendervisning, og påvirker ikke måten kalenderelementer lagres eller vises.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk på Alternativer.

 3. Merk av for Vis en ekstra tidssone i kategorien Kalender under tidssoner, og om nødvendig, avmerkingsboksen Vis en tredje tidssone

 4. Skriv inn et navn for den ekstra tidssonen i etikett -boksen for hver tidssone.

 5. Klikk tidssonen du vil legge til, i tidssone -listen.

 6. Hvis du vil at klokken skal justeres automatisk for sommertid (Sommertid) endringer, Merk av for Juster for sommertid . Dette alternativet er bare tilgjengelig i tidssoner med sommertid (Sommertid).

Når du har to eller tre tidssoner vist i kalenderen, kan du bytte mellom disse.

 1. Høyreklikk tidsfeltet i kalenderen, og klikk deretter Endre tidssone.

 2. Klikk Bytt tidssonerunder tidssoner.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk på Alternativer.

 3. I kategorien Kalender under tidssoner, se Fjern vise en ekstra tidssone -boksen og/eller avmerkingsboksen Vis en tredje tidssone .

Mer om tidssoner i Outlook

Start- og sluttidspunktene for elementer i Outlook-kalenderen er lagret i formatet UTC (Coordinated Universal Time), en internasjonale klokkeslett standard lik Greenwich middelverdi Time.

Når du sender en møteinvitasjon til en deltaker i en annen tidssone, er møte-element vises på de respektive lokale tidspunktene i hver persons kalender, men lagret i UTC.

En møtearrangør i USA Stillehavet tidssonen sender for eksempel en møteinvitasjon for 2:00 stillehavstid til en deltaker i USA Mountain tidssone. Deltakeren ser møtet som starter på 3:00 PM Mountain tidspunkt. I begge tilfeller lagres møtet som starter samtidig UTC av 10:00 PM

Hvis to tidssoner vises, brukes møtearrangørens tidssone som referansepunktet. Hvis du organiserer et møte og viser ledige og opptatte tidspunkt for inviterte personer fra andre tidssoner, justeres deres opptatte tidspunkt slik at de vises riktig tidssone. Den ekstra tidssonen er synlig bare når du viser kalenderen i dag eller uke-visningen.

Endre tidssone

Når du endrer gjeldende tidssone, oppdateres alle kalendervisninger slik at de viser den nye tidssonen, og alle kalenderelementer flyttes slik at de gjenspeiler den nye tidssonen. Hvis du for eksempel når du flytter fra tidssonen til Mountain tidssonen i USA, vises alle avtalene dine én time senere.

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Kalenderalternativer.

 3. Klikk tidssone.

 4. Skriv inn et navn for gjeldende tidssone i etikett -boksen under gjeldende Windows-tidssone.

 5. Klikk tidssonen du vil bruke, i tidssone -listen.

 6. Hvis du vil at klokken skal justeres automatisk for sommertid (Sommertid) endringer, Merk av for Juster for sommertid .

  Dette alternativet er bare tilgjengelig i tidssoner med sommertid (Sommertid).

  Obs!: 

  • Heldagshendelser flyttes også til å justere en endring av tidssone. Én dag hendelser virker å være mer enn 24 timer. Hvis du for eksempel juli-4 US helligdag budsjettsyklus fra 12:00 juli 4 til 1:00 AM 5 juli når tidssonen endres fra Stillehavet tid til Mountain tid.

  • Når du justerer tidssone og sommertid innstillinger i Outlook, justeres de samme innstillingene i Microsoft Windows identisk.

  • Noen tidssoner har ikke Sommertid. Når Outlook er satt til en uten tidssone, for eksempel Arizona i USA, er merket for Juster for sommertid ikke bare fjernet men også deaktivert.

  • Når Outlook er satt til en tidssone som har Sommertid, velges automatisk avmerkingsboksen Juster for sommertid . Selv om det ikke anbefales, kan du fjerne merket for.

Outlook kan vise to separate tidssoner i kalenderen. To tidssoner kan være, for eksempel den lokale tidssonen og tidssonen til en by du ofte reiser til. Når du er i den andre byen, kan du vil vise elementene i kalenderen i forhold til tidssonen for den byen. Hvis du vil vise en ekstra tidssone i Outlook-kalenderen, velger du avmerkingsboksen Vis en ekstra tidssone i dialogboksen tidssone . Den ekstra tidssonen brukes bare til å vise en ekstra tidslinje i kalendervisning, og påvirker ikke måten kalenderelementer lagres eller vises.

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Kalenderalternativer.

 3. Klikk tidssone.

 4. Merk av for Vis en ekstra tidssone .

 5. Skriv inn et navn for den ekstra tidssonen i etikett -boksen.

 6. Klikk tidssonen du vil legge til, i tidssone -listen.

 7. Hvis du vil at klokken skal justeres automatisk for sommertid, Merk av for Juster for sommertid .

  Dette alternativet er bare tilgjengelig i tidssoner med sommertid (Sommertid).

Tips!: Du kan raskt bytte fra gjeldende tidssone til den ekstra tidssonen ved å klikke Bytt tidssoner. Denne endringen påvirker alle visninger av tidspunkt i Outlook og alle andre Microsoft Windows-baserte programmer.

Når du har to tidssoner vist i kalenderen, kan du bytte mellom disse etter behov.

 1. Høyreklikk det tomme området øverst i tidslinjen i Kalender, og klikk Endre tidssone.

 2. Hvis du ikke allerede har lagt til en ekstra tidssone, Merk av for Vis en ekstra tidssone , klikker du tidssonen du vil vise i tidssone -listen, og Skriv inn et navn for den ekstra tidssonen i etikett -boksen.

 3. Klikk Bytt tidssoner.

Obs!: Denne endringen påvirker alle visninger av tidspunkt i Outlook og alle andre Microsoft Windows-baserte programmer.

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Kalenderalternativer.

 3. Klikk tidssone.

 4. Fjern merket for Vis en ekstra tidssone .

Om tidssoner i Outlook

Du kan legge til og vise en ekstra tidssone i Outlook, som kan være nyttig når du planlegger møter eller konferansesamtaler med personer som arbeider i andre tidssoner. Når du legger til en ekstra tidssone, utheves gjeldende klokkeslett i den primære tidssonen med en fargegradering å gjøre det enklere å se.

Skjermbilde av dobbelt tidssone

Hvis to tidssoner vises, brukes møtearrangørens tidssone som referansepunktet. Hvis du organiserer et møte og viser ledige og opptatte tidspunkt for inviterte personer fra andre tidssoner, justeres deres opptatte tidspunkt slik at de vises korrekt i din tidssone. Den ekstra tidssonen er synlig bare når du viser kalenderen i dag eller uke-visningen.

Hvis du er i én tidssone, og du sender en møteinvitasjon til en deltaker i en annen tidssone, er møte-element vises på de respektive lokale tidspunktene i hver persons kalender, men lagret som en absolutt gang i UTC.

Hvis du for eksempel hvis en møtearrangør i tidssonen i USA sender ut en møteinnkallelse til et møte som begynner kl 2:00 (Stillehavet) til en deltaker i Mountain tidssonen, vil deltakeren se at møtet starter klokken 3:00 Mountain tom e. I begge tilfeller lagres møtet på servere som starter samtidig UTC (10:00 PM).

Obs!: Om tidssoner behandles avtaler, møteelementer og heldagshendelser på samme måte.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×