Legge til figurer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til figurer, for eksempel bokser, sirkler og piler, i dokumenter, e-postmeldinger, lysbildefremvisninger og regneark. Hvis du vil legge til en figur, klikker du Sett inn og Figurer, velger en figur og klikker og drar deretter for å tegne figuren.

Når du legger til én eller flere figurer, kan du legge til tekst, punktmerking og nummerering på figurene. Du kan også endre figurenes fyll, omriss og andre effekter på Format-fanen.

Tips!: Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå en SmartArt-grafikk til å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammer eller SmartArt-grafikk i dokumenter, kan du se Når bør jeg bruke en SmartArt-grafikk og når bør jeg bruke et diagram?

 1. Klikk Figurer på fanen Sett inn.

  Sett inn figurer-knappen i Excel    Sett inn figurer-knappen

 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter figuren dit du vil plassere den.

  Tegne en figur

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Hvis du vil følge denne fremgangsmåten, må du åpne eller opprette en rapport. Du gjør dette ved å klikke NyligRapport-fanen for å åpne en eksisterende rapport, eller klikke Flere rapporter for å velge en rapport fra listen i Rapporter-dialogboksen eller opprette en ny rapport.

 1. Klikk FigurerUtforming-fanen i den åpne rapporten.

  Sett inn figurer-knappen
 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter figuren dit du vil plassere den.

  Tegne en figur

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Sett inne en figur, eller klikk en eksisterende figur og skriv deretter inn tekst.

 1. Høyreklikk figuren og klikk Legg til tekst eller Rediger tekst, eller bare begynn å skrive.

  Obs!: Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 2. Hvis du vil formatere og justere teksten, klikker du Hjem-fanen og velger deretter mellom alternativene i Skrift- Avsnitt- og Justering-gruppene, avhengig av hvilket program du bruker, og hva slags formateringen du vil bruke. (Alternativene for tekstformatering er begrenset i Project.)

Obs!: Disse kommandoene er ikke tilgjengelige i Project.

 1. Klikk figuren du vil endre.

  Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker figurene du vil bytte.

 2. Klikk Rediger figur i gruppen Sett inn figurer på fanen Format Rediger figur-knappen , pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil ha.

Hvis du må legge til samme figur gjentatte ganger, kan du gjøre dette raskt ved hjelp av Lås tegning-modus.

Obs!: I stedet for å legge til enkeltfigurer å opprette en tegning, bør du opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres figurene og skriftstørrelsen i disse figurene automatisk mens du legge til eller fjerne figurer og redigerer teksten.

 1. Klikk Figurer på fanen Sett inn.

  Sett inn figurer-knappen i Excel

  Sett inn figurer-knappen

 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.

  Lås tegning-modus
 3. Klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter for å plassere figuren.

 4. Gjenta trinn 3 for å legge til figuren så mange ganger du vil.

  Tips!: Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 5. Når du legger til alle ønskede figurer, trykker du Esc for å slå av Lås tegning-modus.

Obs!: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Project.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Velg kategorien Hjem på båndet og i avsnitt-gruppen, velg Punktmerking eller Nummerering.

  Punktmerking- og Nummerering-knappene på Hjem-fanen

  Du finner forskjellige punktstiler og nummereringsformater ved å klikke på Pil ned ved siden av Punktmerking eller Nummerering.

Med hurtigstiler kan du bruke en stil på figuren med ett klikk. Du finner stilene i hurtigstilgalleriet. Når du holder markøren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan stilen påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Velg kategorien Format, og velg hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen.

  Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere Hurtigstiler, klikker du Mer-knappen Knapp .

Hvis du vil finne ut hvordan du endrer fyllfarge, kantlinjefarge eller tekstfarge, kan du lese Endre fargene i en tekstboks eller figur.

 • Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter DEL. Hvis du vil slette flere figurer, holder du nede CTRL mens du klikker figurene du vil slette. Deretter trykker du DEL.

Når du har lagt til en figur i et dokument, kan du endre den ved å legge til koblingslinjer, endre stilen, legge til et speilbilde, endre farger, og bruke en rekke andre effekter, for eksempel skygger, glød og 3D.

 1. Klikk Figurer på fanen Sett inn.

  Figurer-knappen i kategorien Sett inn
 2. Klikk figuren du vil bruke, klikk hvor som helst på arbeidsområdet, og dra deretter figuren dit du vil plassere den.

 1. Høyreklikk figuren og klikk Legg til tekst eller Rediger tekst, eller bare Klikk inne i figuren og begynner å skrive.

  Obs!: Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

 2. Hvis du vil formatere og justere tekst, klikker du kategorien Hjem, og velg deretter de tilgjengelige formateringsalternativene. Du kan for eksempel endre skriftfarge, stiler, størrelser, endre justeringen eller innrykk, endre retningen for teksten, for å nevne noen.

 1. Klikk figuren du vil endre.

  Hvis du vil endre flere figurer, trykker du KOMMANDO mens du klikker figurene du vil endre.

 2. Klikk Redigere figur i kategorien Formater figur, pek på Endre figur, og klikk den nye du vil bruke.

 1. Merk figuren du vil kopiere.

 2. Trykk Tilvalg -tasten og dra figuren der du ønsker. Slipp museknappen, og det opprettes en kopi av figuren. Du kan dra og slipp figuren så mange ganger etter behov.

Obs!: Legge til lister er ikke tilgjengelig i Excel 2016 for Mac.

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktmerking eller Nummerering i kategorien Hjem.

  Hjem-fanen med Punktmerking-galleriet vist.
 3. Trykk Enter hver gang du vil bruke et nytt punkt eller tall, eller trykk Enter to ganger for å avslutte listen.

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Klikk kategorien Formater figur, og klikk stilen du vil bruke i stilgalleriet.

  Alternativer i Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, klikker du Mer-nedoverpil under stilgalleriet.

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Klikk kategorien Formater figur, og klikk Figurfyll-ikonet (Figurfyll ikon).

 3. Gjør noe av følgende:

  1. Hvis du vil bruke en annen fyllfarge, klikker du på fargen du vil bruke under Temafarger eller Standardfarger.

  2. Hvis du vil fjerne fargen fra det merkede diagramelementet, klikker du på Uten fyll.

  3. Hvis du vil bruke en fyllfarge som ikke er tilgjengelig under Temafarger eller Standardfarger, klikker du på Flere fyllfarger. Bruk de tilgjengelige alternativene i dialogboksen Farger til å velge en farge, og trykk på OK.

  4. Klikk på Bilde for å fylle figuren med et bilde. Klikk på bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk deretter på Sett inn.

  5. Hvis du vil bruke en graderingseffekt for valgte fyllfargen, klikker du på Gradering. Klikk deretter på graderingsstilen du vil bruke.

   Hvis du ønsker flere graderingsstiler, klikker du på Flere graderinger. Klikk deretter på graderingsalternativene du vil bruke, i ruten Formater diagramområde under Fyll.

  6. Hvis du vil bruke teksturfyll, klikker du på Tekstur. Klikk deretter på teksturen du vil bruke.

 1. Klikk figuren, og klikk deretter fanen Formater figur.

 2. Klikk Figureffekter i Figurstiler-gruppen, pek på en effekt kategori, og klikk deretter effekten du vil bruke.

  Alternativer på menyen Figureffekter

 1. Klikk Formatruten på fanen Formater figur.

  Knappen Formatrute

 2. Klikk kategorien Fyll og linje i ruten Formater figur, og klikk deretter Fyll eller linje.

 3. Dra glidebryteren for gjennomsiktighet for å oppnå ønsket effekt.

  Formater figur-ruten

Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter Slett. Hvis du vil slette flere figurer, trykker du kommando mens du klikker figurene du vil slette, og deretter trykker du del.

Word for Mac 2011

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på en figurtype, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  Hjem-fanen i Word, Sett inn-gruppen

 2. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

PowerPoint for Mac 2011

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på en figurtype, og klikk deretter figuren du vil bruke.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

Excel for Mac 2011

 1. Standard-verktøylinjen, klikker du Vis eller skjul Medieleseren  Medieleser-knapp .

 2. Klikk Figurer Figurer-fanen , og klikk deretter Alle figurer på hurtigmenyen.

 3. Klikk figuren du vil legge til.

 4. Dra markøren til ønsket størrelse.

  Tips!: Hvis du vil beholde figurens proporsjoner, kan du holde nede SKIFT mens du drar markøren.

 1. Klikk figuren du vil konvertere til en annen figur.

 2. Pek på en figurtype og deretter figuren du vil bruke i stedet på Figurer under Rediger SmartArtSmartArt-fanen.

  SmartArt-fanen, gruppen Rediger SmartArt

Word for Mac 2011

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på Linjer og koblinger, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

  Hjem-fanen i Word, Sett inn-gruppen

 2. Hold museknappen nede og tegn linjen der du ønsker slik at den forbinder en figur med en annen.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 3. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker koblingen og hver figur den er koblet til, og deretter på Format-fanen under Ordne klikker du Gruppe Gruppe-knapp og Gruppe.

PowerPoint for Mac 2011

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk Figur under Sett innHjem-fanen, pek på Linjer og koblinger, og klikk deretter linjestilen du vil bruke.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Hold museknappen nede og flytt musepekeren over den første figuren til skaleringshåndtakene blir røde, og tegn deretter fra et av de røde skaleringshåndtakene til et av de røde skaleringshåndtakene på den andre figuren.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 3. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker koblingen og hver figur den er koblet til, og deretter på Format-fanen under Ordne klikker du Gruppe Gruppe-knapp og Gruppe.

Excel for Mac 2011

Du kan legge til en Linjekobling mellom to figurer for å vise dem i forhold til hverandre, for eksempel når du oppretter et flytskjema eller et organisasjonskart.

 1. Klikk Vis eller skjul medieleseren Medieleser-knappStandard-verktøylinjen.

 2. Klikk Figurer Figurer-fanen , og klikk deretter Linjer og koblinger på hurtigmenyen.

 3. Klikk linjestilen du vil bruke.

 4. Hold museknappen nede og flytt musepekeren over den første figuren til skaleringshåndtakene blir røde, og tegn deretter fra et av de røde skaleringshåndtakene til et av de røde skaleringshåndtakene på den andre figuren.

  Tips!: Hvis du vil tegne en linje med en forhåndsinnstilt vinkel, for eksempel loddrett eller vannrett, holder du nede SKIFT mens du tegner linjen.

 5. Hvis du vil gruppere linjen og figuren sammen slik at de behandles som ett enkelt objekt, holder du nede SKIFT, klikker koblingen og hver figur den er koblet til, og deretter på Format-fanen under Ordne klikker du Gruppe Gruppe-knapp og Gruppe.

Word for Mac 2011 og Excel for Mac 2011

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk ønsket stil under Figurstiler.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer-nedoverpil .

PowerPoint for Mac 2011

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Hjem-fanen, under Format, klikker du Hurtigstiler og deretter stilen du vil bruke.

  Hjem-fanen, Format-gruppen i PowerPoint

Word for Mac 2011 og Excel for Mac 2011

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler klikker du Effekter, peker på en effekt og klikker deretter effekten du vil bruke.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

PowerPoint for Mac 2011

 1. Klikk figuren du vil endre.

 2. Hjem-fanen, under Format, klikker du Hurtigstiler, peker på en effekt og klikker deretter effekten du vil bruke.

  Hjem-fanen, Format-gruppen i PowerPoint

 1. Klikk figuren du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Under Figurstiler kan du flytte glidebryteren Gjennomsiktighet slik at bildet blir mer gjennomsiktig.

  Format-fanen, Figurstiler-gruppen

  Obs!: Hvis du flytter glidebryteren helt til høyre, figuren blir fullstendig gjennomsiktig og synes ikke å ha noen farge i det hele tatt.

Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter Slett. Hvis du vil slette flere figurer, trykker du kommando mens du klikker figurene du vil slette, og deretter trykker du del.

Du kan legge til figurer, for eksempel bokser, sirkler og piler, arbeidsbøker og presentasjoner. (Word Online støtter ikke figurer.) Hvis du vil legge til en figur, velger du Sett inn på båndet, merke figurer, og velg deretter en figur.

Når du legger til en figur, kan du flytte den og endre størrelsen på den. legge til tekst, punktmerking eller nummerering; Du kan endre fyllfargen eller disposisjon.

 1. Velg figurer i kategorien Sett inn.

  Knappen Sett inn figurer i Office Online
 2. Merk figuren du vil bruke, fra galleriet rullegardinlisten.

  En figur med standardstørrelse settes umiddelbart midt på siden som vises.

 3. Velg et av skaleringshåndtakene på kanten av figuren og dra Innover eller utover til å endre størrelsen på figuren.

  Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 4. Hvis du vil flytte figuren, peker du musen på den til pekeren endres til en firehodet pil. Deretter klikker og drar for å flytte figuren der du vil ha den.

  Når en figur er merket i dokumentet, vises en figur-fane på båndet verktøylinjen. Den inneholder også knapper for du kan gjøre med figuren for eksempel å legge til en fyllfarge eller disposisjon, eller velge en forhåndsdefinert Figurstil.

Sette inn en figur, eller klikk en eksisterende figur, og skriv deretter inn tekst, på følgende måte:

 1. Høyreklikk figuren, og velg Rediger tekst.

  Det vises en blinkende markøren i midten av figuren.

 2. Skriv inn teksten du vil legge til figuren.

 3. Hvis du vil formatere og justere tekst, velg kategorien Hjem, og velg deretter alternativer fra gruppene Skrift, avsnitt eller Justering.

  Alternativene for skrift, avsnitt og justeringen i PowerPoint Online

Hurtigstiler kan du bruke en stil på figuren med ett klikk. Du finner stilene i figurgalleriet.

 1. Merk figuren du vil endre.

 2. Åpne Figurstil-galleri i kategorien figur, og velg hurtigstilen du vil bruke.

  Figur-verktøy i Office Online

  Velg pil ned på slutten av galleriet for å åpne den og se den fullstendige listen over alternativer:

  Velg pil ned på galleriet for å se det komplette settet med figuren Hurtigstiler

  Du kan holde musepekeren over et alternativ i galleriet for å se en kort beskrivelse av den.

 1. Merk figuren du vil endre.

 2. Velg pil ned ved siden av Fyll til å åpne galleriet med fyllfarger i kategorien figur.

 3. Velg en farge.

 4. Velg Uten fyll nederst i galleriet farge for å gjøre figuren gjennomsiktig.

 1. Merk figuren du vil endre.

 2. I kategorien figur, velger du pil ned ved siden av Disposisjon for å åpne galleriet for disposisjonsfarger.

 3. Velg en farge.

 4. Nederst i galleriet, er det også alternativer for disposisjonen tykkelsen (vekten ), og enten disposisjonen er heldekkende, prikket, eller en stiplet linje. Pek på tykkelse eller stiplet for å se en pop-ut listen over alternativer.

 • Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter Delete-tasten. Hvis du vil slette flere figurer, trykker du Ctrl mens du merker figurene du vil slette, og trykk deretter Slett.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×