Legge til feilfelt eller differansefelt i et diagram

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Feilfelt gir uttrykk for potensielle feilstørrelser som er en grafisk fremstilling av forhold til hver datapunkt eller dataindikator i en dataserie. Du kan for eksempel vise fem prosent positive og negative potensielle feilstørrelser i resultatene av et vitenskapelig forsøk. Du kan bruke feilfelt til dataserier i todimensjonale arealdiagrammer, liggende stolpediagrammer, stående stolpediagrammer, linjediagrammer, aksjediagrammer, punktdiagrammer og boblediagrammer. Du kan vise feilfelt for x-verdiene, y-verdiene, eller begge deler, for punkt- og boblediagrammer.

Feilfelt i et diagram

Gjør ett av følgende:

Uttrykk feil som en prosentandel, standardavvik eller standardfeil

 1. Velg dataseriene som du vil legge til feilfelt til i diagrammet.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

 2. Klikk Legg til diagramelementDiagrammet skjer n-fanen.

  Velg Legg til diagramelement på Diagramutforming-fanen

 3. Pek på Feilfelt, og gjør deretter ett av følgende:

Klikk

Hvis du vil

Standardfeil

Bruke standardfeilen ved å bruke følgende formel:

Standard feil-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og I th punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier

Prosent

Bruke en prosentdel av verdien for hvert datapunkt i dataserien

Standardavvik

Bruke et multiplum av standardavviket ved å bruke følgende formel:

Standard avvik-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og Ith punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier
M = aritmetisk middelverdi

Uttrykk feil som egendefinerte verdier

 1. Velg dataseriene som du vil legge til feilfelt til i diagrammet.

 2. Klikk Legg til diagramelementDiagramutforming-fanen, og klikk deretter Flere alternativer for feilfelt.

 3. I ruten Formater feilfelt i kategorien Alternativer for feilfelt under Feilstørrelse, klikker du Egendefinert, og klikk deretter Angi verdi.

 4. Klikk Egendefinert under Feilstørrelse, og klikk deretter Angi verdi.

  Viser ruten formater feilfelt med egendefinerte valgt for feilstørrelse

 5. Legg inn verdiene du vil bruke for hvert datapunkt, atskilt med komma (for eksempel 0,4, 0,3, 0,8), i boksene Verdi for positiv feil og Verdi for negativ feil, og klikk deretter OK.

  Merknad: Du kan også definere feilverdier som et celleområde fra samme Excel-arbeidsbok. Hvis du vil merke celleområdet, tømmer du innholdet i enten boksen Verdi for positiv feil eller boksen Verdi for negativ feil i dialogboksen Egendefinerte feilfelt, og deretter merker du ønsket celleområde.

Legg til differansefelt

 1. Velg dataseriene som du vil legge til differansefelt til i diagrammet.

 2. Klikk Legg til diagramelementDiagramutforming-fanen, pek på Differansefelt, og klikk deretter differansefelt.

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Se også

Opprette et diagram

Endring av diagrammer

Endre en diagramtype

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Feilfelt i et diagram

Gjør ett av følgende:

Uttrykk feil som en prosentandel, standardavvik eller standardfeil

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Merk dataserien i diagrammet du vil legge til feilfelt i, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 3. Klikk Feilfelt under Analyse.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

 4. Gjør noe av følgende:

Klikk

Hvis du vil

Feilfelt med standardfeil

Bruke standardfeilen ved å bruke følgende formel:

Standard feil-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og I th punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier

Feilfelt med prosentandel

Bruke en prosentdel av verdien for hvert datapunkt i dataserien

Feilfelt med standardavvik

Bruke et multiplum av standardavviket ved å bruke følgende formel:

Standard avvik-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og Ith punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier
M = aritmetisk middelverdi

Uttrykk feil som egendefinerte verdier

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Merk dataserien i diagrammet du vil legge til feilfelt i, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 3. Klikk Feilfelt under Analyse, og klikk deretter Alternativer for feilfelt.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Hvis du ser dialogboksen Legge til feilfelt, merker du serien du vil legge til feilfelt i.

 4. Klikk Feilfelt i navigasjonsruten.

 5. Klikk Egendefinert under Feilstørrelse, og klikk deretter Angi verdi.

 6. Bytt til Excel.

  Når du bytter til Excel, vises dialogboksen Egendefinerte feilfelt.

 7. Legg inn verdiene du vil bruke for hvert datapunkt, atskilt med komma (for eksempel 0,4, 0,3, 0,8), i boksene Verdi for positiv feil og Verdi for negativ feil, og klikk deretter OK.

  Merknad: Du kan også definere feilverdier som et celleområde fra samme Excel-arbeidsbok. Hvis du vil merke celleområdet, tømmer du innholdet i enten boksen Verdi for positiv feil eller boksen Verdi for negativ feil i dialogboksen Egendefinerte feilfelt, og deretter merker du ønsket celleområde.

 8. Bytt til Word.

 9. Klikk OK i dialogboksen Formater feilfelt.

Legg til differansefelt

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Merk dataserien du vil legge til differansefelt til i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen. 

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 3. Klikk Differansefelt under Analyse, og klikk deretter ønsket differansefelt.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

PowerPoint

Feilfelt i et diagram

Gjør ett av følgende:

Uttrykk feil som en prosentandel, standardavvik eller standardfeil

 1. Merk dataserien i diagrammet du vil legge til feilfelt i, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Feilfelt under Analyse.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

 3. Gjør noe av følgende:

Klikk

Hvis du vil

Feilfelt med standardfeil

Bruke standardfeilen ved å bruke følgende formel:

Standard feil-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og I th punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier

Feilfelt med prosentandel

Bruke en prosentdel av verdien for hvert datapunkt i dataserien

Feilfelt med standardavvik

Bruke et multiplum av standardavviket ved å bruke følgende formel:

Standard avvik-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og Ith punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier
M = aritmetisk middelverdi

Uttrykk feil som egendefinerte verdier

 1. Merk dataserien i diagrammet du vil legge til feilfelt i, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Feilfelt under Analyse, og klikk deretter Alternativer for feilfelt.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Hvis du ser dialogboksen Legge til feilfelt, merker du serien du vil legge til feilfelt i.

 3. Klikk Feilfelt i navigasjonsruten.

 4. Klikk Egendefinert under Feilstørrelse, og klikk deretter Angi verdi.

 5. Bytt til Excel.

  Når du bytter til Excel, vises dialogboksen Egendefinerte feilfelt.

 6. Legg inn verdiene du vil bruke for hvert datapunkt, atskilt med komma (for eksempel 0,4, 0,3, 0,8), i boksene Verdi for positiv feil og Verdi for negativ feil, og klikk deretter OK.

  Merknad: Du kan også definere feilverdier som et celleområde fra samme Excel-arbeidsbok. Hvis du vil merke celleområdet, tømmer du innholdet i enten boksen Verdi for positiv feil eller boksen Verdi for negativ feil i dialogboksen Egendefinerte feilfelt, og deretter merker du ønsket celleområde.

 7. Bytt til PowerPoint.

 8. Klikk OK i dialogboksen Formater feilfelt.

Legg til differansefelt

 1. Merk dataserien du vil legge til differansefelt til i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen. 

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Differansefelt under Analyse, og klikk deretter ønsket differansefelt.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Excel

Feilfelt i et diagram

Gjør ett av følgende:

Uttrykk feil som en prosentandel, standardavvik eller standardfeil

 1. Merk dataserien i diagrammet du vil legge til feilfelt i, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Feilfelt under Analyse.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

 3. Gjør noe av følgende:

Klikk

Hvis du vil

Feilfelt med standardfeil

Bruke standardfeilen ved å bruke følgende formel:

Standard feil-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og I th punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier

Feilfelt med prosentandel

Bruke en prosentdel av verdien for hvert datapunkt i dataserien

Feilfelt med standardavvik

Bruke et multiplum av standardavviket ved å bruke følgende formel:

Standard avvik-formel

S = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antall serier for punkt y i diagrammet
n = antall punkter i hver serie
y is = dataverdi av serie s og Ith punkt
n y = totalt antall dataverdier i alle serier
M = aritmetisk middelverdi

Uttrykk feil som egendefinerte verdier

 1. Merk dataserien i diagrammet du vil legge til feilfelt i, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Feilfelt under Analyse, og klikk deretter Alternativer for feilfelt.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Hvis du ser dialogboksen Legge til feilfelt, merker du serien du vil legge til feilfelt i.

 3. Klikk Feilfelt i navigasjonsruten.

 4. Klikk Egendefinert under Feilstørrelse, og klikk deretter Angi verdi.

 5. Legg inn verdiene du vil bruke for hvert datapunkt, atskilt med komma (for eksempel 0,4, 0,3, 0,8), i boksene Verdi for positiv feil og Verdi for negativ feil, og klikk deretter OK.

  Merknad: Du kan også definere feilverdier som et celleområde fra samme Excel-arbeidsbok. Hvis du vil merke celleområdet, tømmer du innholdet i enten boksen Verdi for positiv feil eller boksen Verdi for negativ feil i dialogboksen Egendefinerte feilfelt, og deretter merker du ønsket celleområde.

 6. Klikk OK i dialogboksen Formater feilfelt.

Legg til differansefelt

 1. Merk dataserien du vil legge til differansefelt til i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen. 

  I for eksempel i et linjediagram kan du klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Differansefelt under Analyse, og klikk deretter ønsket differansefelt.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Avhengig av diagramtypen, kan den hende at noen alternativer ikke vil være tilgjengelig.

Se også

Opprette et diagram

Redigere data i et diagram

Endre et diagram

Skjule feilverdier og feilindikatorer

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×