Legge til et underdataark

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når to tabeller i Access har ett eller flere felt som er felles, kan du bygge inn data arket fra én tabell i en annen. Et innebygd dataark, som kalles under data ark, er nyttig når du vil vise og redigere relaterte eller sammenføyde data i en tabell eller spørring.

I denne artikkelen

Innføring i under data ark

Åpne og lukke et under data ark

Legge til et underdataark

Innføring i under data ark

Et under data ark er nyttig når du vil se informasjonen fra flere data kilder i én data ark visning. I eksempel databasen Gas tro nor har for eksempel tabellen Ordrer en én-til-mange-relasjon med ordre detaljer-tabellen.

viser relasjon mellom to tabeller

Hvis tabellen ordre detaljer er lagt til som et under data ark i Ordrer-tabellen, kan du vise og redigere data, for eksempel produktene som er inkludert i en bestemt rekkefølge (hver rad), ved å åpne under data arket for den aktuelle bestillingen.

viser dataark med åpent underdataark

Hvis du legger til under data ark i tabellene, kan du begrense bruken av disse under data arkene til å vise og ikke redigere viktige forretnings data. Hvis du vil redigere data i en tabell, anbefaler vi at du bruker skjemaer til å redigere dataene i stedet for under data ark, da det er mer sannsynlig at data registrerings feil oppstår i data ark visning hvis det ikke er lurt å bla til den riktige cellen. Legg også merke til at hvis du legger til et under data ark i en stor tabell, kan det ha negativ innvirkning på tabell ytelsen.

Microsoft Access oppretter automatisk et under data ark når du oppretter en tabell som Sams varer med ett av følgende vilkår:

 • Tabellen er i en én-til-én-relasjon.

 • Tabellen er "én"-siden i en én-til-mange-relasjon, der tabellens SubdatasheetName-egenskap er satt til Auto.

En relasjon defineres ved å sammenligne primærnøkkel og sekundærnøkkel-feltene i de relaterte tabellene.

Du kan også legge til et under data ark i en tabell, en spørring eller en skjema i en database. I data ark visning kan et skjema bare vise ett under data ark om gangen.

Toppen av siden

Åpne og lukke et under data ark

Hvis du vil finne ut om en tabell, en spørring eller et skjema allerede har et under data ark, åpner du objektet i data ark visning. Hvis en Utvidelses indikator (+-tegn) er til stede, har tabellen, spørringen eller skjemaet et under data ark. Når under data arket er åpent, endres indikatoren til a-sign. Under data ark kan nestes i et hovedunder data ark i opptil åtte nivåer.

underdataark

 • Hvis du vil åpne under data arket, klikker du pluss tegnet ved siden av verdien du vil se postene for.

 • Hvis du vil lukke under data arket, klikker du minus tegnet.

Tips!: Hvis du vil vise eller skjule alle under data arkene i et dataark samtidig, klikker du meri poster -gruppen på fanen hjem . Velg deretter under data ark, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

Du kan også fjerne eller skjule et under data ark. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner et under data ark, kan du se artikkelen fjerne et under data ark.

Tips!: Hvis du vil skjule et under data ark, åpner du tabellen i utFormings visning, og deretter klikker du egenskaps sidei Vis/Skjul -gruppen i kategorien utforming . Finn linjen under navn på under data ark i egenskaps ark vinduet, endre den til [Ingen], og lagre deretter endringen.

Toppen av siden

Legge til et underdataark

 1. Åpne tabellen eller spørringen der du vil legge til under data arket, i data ark visning.

 2. Klikk på mer, pek på under data arki poster -gruppen på hjem -fanen, og klikk deretter under data ark.

 3. I dialog boksen Sett inn under data ark velger du fanen (tabeller, spørringereller begge) som tilsvarer objekt typen du vil sette inn som et under data ark.

 4. I boksen Koble underordnede felt klikker du feltet du vil bruke som sekundærnøkkel eller samsvarende felt som vil gi dataene til under data arket.

 5. Klikk feltet du vil bruke som primærnøkkel eller samsvarende felt for hovedtabellen eller spørringen, i boksen Koble overordnede felt , og klikk deretter OK.

  Hvis du for eksempel vil opprette et under data ark for å vise relaterte ordrer for hver kunde post i kunde tabellen, velger du Ordrer-tabellen i boksen Koble underordnede felt , velger du kunde-IDog i boksen Koble overordnede felt , velger du ID.

  velge primærfeltet for underdataarket

  Obs!:  Verdiene i boksene Koble underordnede felt og Koble overordnede oppretter en én-til-mange- bli med i de angitte feltene.

 6. Klikk OK for å lagre endringene.

 7. Hvis du vil vise under data arket du la til i tabellen, spørringen eller skjemaet, klikker du +-tegnet.

  Obs!: Det underordnede feltet (sekundær nøkkel) vises ikke som en kolonne i under data arket. Når du legger til en ny post i under data arket, settes primær nøkkel verdien for den valgte basis tabellen automatisk til.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×