Legge til et redigeringsspråk eller angi språkinnstillinger i Office

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Du kan bruke Office-språkalternativene til å legge til et annet språk eller for å velge språket der hjelp og skjermtips vises.

Språkalternativene finner du i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office. Denne finner du ved å gå til Fil > Alternativer > Språk. Skjermspråk og språk for Hjelp kan angis uavhengig av hverandre. Du kan for eksempel ha alt på samme språk som operativsystemet, eller du kan velge en kombinasjon av språk for operativsystemet, redigering, visning og Hjelp.

Språkinnstillinger i Word 2013

Språkene som er tilgjengelige, er avhengig av språkversjonen av Office og eventuelle tilleggsspråkpakker, LIP (Language Interface Pack) eller språk for skjermtips som er installert på datamaskinen din. Hvis ønsket språk for korrektur, skjerm eller Hjelp ikke er tilgjengelig, kan det hende at du må skaffe og installere en språkpakke eller LIP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack)?

Du kan legge til et annet språk i Office-programmer ved å legge til et redigeringsspråk. Et redigeringsspråk består av tastaturoppsett og korrekturverktøy for det aktuelle språket. Korrekturverktøyene består språkspesifikke funksjoner, som ordbøker for stave- og grammatikkontroll, eller knapper for avsnittsretning. (Standard redigeringsspråk, vises øverst i listen i fet skrift. Om nødvendig kan dette endres ved å velge språket du ønsker og klikke på Bruk som standard.)

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg redigeringsspråket du vil bruke fra listen Legg til flere redigeringsspråk under Velg redigeringsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office og klikk deretter Legg til.

  Det nye språket vises i listen over redigeringsspråk.

Hvis Ikke aktivert vises i Tastaturoppsett-kolonnen, gjør du følgende:

 1. Klikk Ikke aktivert-koblingen.

 2. I Legg til språk-dialogboksen klikker du Legg til et språk, velger språket i listen og klikker Legg til.

 3. Lukk Legg til språk-dialogboksen. Språket ditt skal nå vises som Aktivert under Tastaturoppsett i Velg redigeringsspråk-inndelingen.

Hvis Kkke installert vises i Korrektur-kolonnen, må du kanskje få tak i en språkpakke eller en LIP-pakke å få korrekturverktøyene for språket ditt.

 • For å gå på nett og finne språkpakken du trenger, klikker du på Ikke installert-koblingen.

Skjermspråk og språk for Hjelp er språkene som brukes i Office til å vise elementer, for eksempel menyelementer, kommandoer og faner, i tillegg til visningsspråket i hjelpefilen.

Standardspråket vises i fet skrift øverst på listen. Rekkefølgen til språkene i listene over skjermspråk og språk for Hjelp er samme rekkefølge som språkene brukes i Office. Hvis rekkefølgen for skjermspråk for eksempel er spansk <standard>, tysk og japansk, og du fjerner de spanske språktjenestene fra datamaskinen, blir tysk standard skjermspråk.

Angi standardspråk:

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg språket du vil bruke i Velg skjermspråk og språk for Hjelp i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office. Klikk deretter på Angi som standard.

Hvilket skjermspråk brukes for hvilket Office-program?

Hvis du bruker flere språk og har tilpasset Office slik at det passer måten du jobber på, kan du kontrollere alle Microsoft Office-programmene for å se hvilket språk som er standard skjermspråk i hvert program.

 • Klikk Vis visningsspråkene som er installert for hvert Microsoft Office-program i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office under Velg skjermspråk og språk for Hjelp.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for følgende Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word. Den er ikke tilgjengelig for programmer i Office 2016.

Skjermtips er små popup-vinduer som gir kort, kontekstavhengig hjelp når du holder pekeren over et visningselement, for eksempel en knapp, fane, dialogboks eller meny. Når du angir skjermtipsspråket i ett Office-program, angis det for alle Office-programmene du har installert.

 1. Åpne et Office-program, for eksempel Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg skjermtipsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office under Velg språk for skjermtips.

  Obs!: 

  • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office 2016.

  • Hvis ønsket språk ikke er oppført i listen, kan det hende at du må legge til flere språktjenester. Klikk Hvordan henter jeg flere språk for skjermtips fra Office.com?, og følg deretter instruksjonene for nedlasting og installasjon.

  • Når du installerer et nytt skjermtipsspråk, blir det standard skjermtipsspråk.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjermtips, kan du se Vise eller skjule skjermtips.

Språkinnstillinger for Microsoft Office 2007 aktivere språkspesifikke alternativer, for eksempel alternativer som er tilgjengelige for et bestemt språk på Båndet og dialogbokser. Hvis du for eksempel slår på språkalternativer for japansk, blir alternativene Fonetisk veiledning og Omslutt tegn aktivert.

Hvis du installerer språkpakken 2007 Microsoft Office Language Pack, kan du endre språk på bånd, menyer, dialogbokser og Hjelp til språket på språkpakken. I tillegg kan du bruke korrekturverktøy, som for eksempel stave- eller grammatikkontrollen for et annet språk. Hvis du vil ha mer informasjon om språkpakkefunksjoner, kan du se Language Accessory Pack for Office.

I Office 2007 er språkalternativene i dialogboksen Microsoft Office Language Settings 2007.

Språkinnstillinger i Office 2007

Hvis du vil legge til et språk i Office 2007-programmer, må du først kontrollere at språket du vil bruke, er installert på datamaskinen. Deretter må du aktivere språket du vil bruke. De språkspesifikke alternativene som er slått på, avhenger av hvilke språk som er aktivert, og hvilke programmer du bruker.

 1. Klikk Start >Alle programmer >Microsoft Office > Microsoft Office-verktøy > Språkinnstillinger for Office 2007.

 2. Klikk Redigeringsspråk-fanen.

 3. Velg språket du vil aktivere i Tilgjengelige redigeringsspråk-listen, og klikk deretter på Legg til.

  Språket legges til i Aktiverte redigeringsspråk-listen, og alle språkspesifikke alternativer som er tilgjengelige i 2007 Office-utgivelse-programmene, slås på.

Standard redigeringsspråk vises nederst iRedigeringsspråk-fanen. Om nødvendig kan dette endres ved å velge språket du ønsker iPrimært redigeringsspråk-listen.

Når du endrer det primære redigeringsspråket, erstattes Normal.dotm-malen i Word automatisk. Vi anbefaler at du lagrer en kopi av Normal.dotm og gir et nytt navn som inneholder språket for malen, for eksempel Normal_English.dotm, før du endrer det primære redigeringsspråket. Malen Normal.dotm lagres vanligvis på C:\Brukere\brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Maler, der «brukernavn» er navnet på personen som er logget på datamaskinen.

Obs!: Du kan ikke fjerne et språk fra Aktiverte redigeringsspråk-listen hvis språket er angitt som det primære redigeringsspråket. For å fjerne språket fra Aktiverte redigeringsspråk-listen, må du først velge et annet språk i Primært redigeringsspråk-listen, og deretter fjerne språket fra Aktiverte redigeringsspråk-listen.

 1. Klikk Start > Alle programmer > Microsoft Office > Microsoft Office-verktøy > Språkinnstillinger for Office 2007.

 2. Klikk Visningsspråk-fanen.

  Obs!: Visningsspråk-fanen er bare synlig når du har installert en språkpakke.

 3. Velg språket du vil bruke i bånd, menyer og dialogbokser fra Microsoft Office skjermmenyer og dialogbokser i -listen.

 4. Velg språket du vil bruke hvis du trenger hjelp fra Vis Hjelp i listen.

 5. Hvis du har tre eller flere språk installert, vises prioritetsrekkefølge for Visningsspråk-listen. Hvis du vil endre språkprioritet, velger du et språk i listen, og klikker deretter på Opp eller Ned.

Hvis du ser (begrenset støtte) etter et språk i Aktiverte redigeringsspråk -listen, betyr det at språkalternativene for dette språket er aktivert, men tastaturoppsettet for det språket ikke er installert i Windows-operativsystemet.

Redigering av språk med begrenset støtte

Hvis du vil bruke det samme tastaturoppsettet for alle aktiverte språk, kan du trygt ignorere meldingen (begrenset støtte) for dine språk. Hvis du vil bruke et tastaturoppsett for et språk som har begrenset støtte, må du legge til et redigeringsspråk, eller angi språkinnstillinger i Office for dette språket.

Hvis du vil skrive på et ikke-latinbasert språk, for eksempel arabisk eller kinesisk, eller ønsker å bruke det opprinnelige tastaturoppsettspråket når du skriver på forskjellige latinbaserte språk, må du aktivere tastaturoppsettet for det språket, deretter kan du bytte mellom forskjellige språk ved hjelp av Språklinjen.

Aktivere Office 2007-tastaturoppsett i Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8

 1. Trykk på Windows-tasten + X, og klikk deretter på Kontrollpanel.

  Liste over alternativer og kommandoer etter du har trykket på Windows-logotasten + X

 2. Klikk på Endre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk på Alternativer, for å velge språket du vil legge til.

  Legge til inndatametode i Kontrollpanel i Windows 8

 4. Klikk Legg til en inndatametode under Inndatametode. Du kan også klikke Forhåndsvisning for å se hvordan inndataenheten ser ut.

  Legge til en inndatametode i Windows 8

 5. Klikk inndatametoden du vil bruke, og klikk deretter Legg til.

  Legge til inndatametode i Windows 8

Aktivere Office 2007-tastaturoppsett i Windows 7 og Windows Vista

 1. Klikk Start > Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Region og språk under Klokke, språk og område.

  Obs!: Dobbeltklikk på Innstillinger for region og språk i klassisk visning, og klikk deretter på Tastatur og språk-fanen.

 3. Klikk Endre tastatur Knapp for endring av tastatur på fanen Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du ønsker å bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Gå gjennom trinn 5 til 8 hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført i listen.

 5. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 6. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 7. Merk av for tastaturet eller IME-typen (Input Method Editor) du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i Standard inndataspråk-listen.

I Windows XP (for Office 2010 og 2007)

 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger, og klikk deretter Innstillinger for region og språk.

  Obs!: Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i klassisk visning.

 3. Klikk fanen Språk i dialogboksen Innstillinger for region og språk, og klikk deretter Detaljer under Teksttjenester og inndataspråk.

 4. Klikk på Legg til i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk underInstallerte tjenester.

 5. Klikk på ønsket språk i Inndataspråk-listen i dialogboksen Legg til inndataspråk, og klikk deretter på OK.

Se også

Aktivere eller endre tastaturoppsettspråket

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Slå på automatisk språkgjenkjenning

Bytt tastaturspråk til samme språk som omkringliggende tekst automatisk:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×