Legge til et oppslagsfelt i en tabell

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk et oppslagsfelt til å finne ("Slå opp") verdier i én tabell som du kan bruke i en annen tabell. Et oppslagsfelt kan angi verdier for en rullegardinliste og gjøre det enklere å skrive inn data i et felt – enten dataene er i et dataark i et skjema eller i en Access web app-visning.

La oss si du vil ha en liste over 50 US statusene slik at databasebrukerne kan velge en tilstand fra listen i stedet for å skrive inn navnet. Du kan bruke oppslagsveiviseren i Access til å konfigurere et oppslagsfelt for navnet på delstaten.

Opprette et oppslagsfelt i en Access web app

Opprette et oppslagsfelt i en skrivebordsdatabase

Opprette en liste over verdiene som skal brukes i et oppslagsfelt

I en Access web app

I en skrivebordsdatabase

Kombinasjonsboks kontra Autofullfør oppslagsfelt

Opprette et oppslagsfelt i en Access web app

Før du fortsetter, hvis du brukte en databasemal til å opprette appen eller lagt til en tabell ved hjelp av en mal, kanskje Access allerede har opprettet noen oppslagsrelasjoner mellom tabeller. Åpne en tabell i utformingsvisning i Access for å se etter oppslagsfelt, og se i Datatype-kolonnen for datatypen Oppslag.

Bruke oppslagsveiviseren for en Access web app:

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning i skrivebordsversjonen av Access.

 2. Skriv inn et navn for det nye oppslagsfeltet i den første tomme raden i listen over felt, og velg Oppslag i Datatype-kolonnen. Dette starter oppslagsveiviseren.

  Viktig!: I en Access web app må du legge til et nytt felt og umiddelbart klargjøre den for å bruke datatypen oppslag. Hvis du prøver å endre et eksisterende felt til datatypen oppslag, du ikke lagre endringer i tabellstrukturen – selv om feltet har aldri inneholdt verdier. Denne begrensningen gjelder bare for en web app.

 3. Klikk jeg vil at oppslagsfeltet skal hente verdiene fra en annen tabell eller spørring.

 4. Velg tabellen eller spørringen du vil bruke som datakilde.

 5. I den hvilken verdi du vil vise i oppslaget? Velg feltet eller spørringen du vil bruke for oppslag dataene.

 6. Velge hvordan du vil sortere verdiene i den du vil sortere elementene i oppslaget? listen.

 7. Velg et alternativ for å håndtere hva som skjer når en oppføring fra kildetabellen er slettet.

  Obs!: Forhindre slette Hvis det er tilsvarende poster...-alternativet er vanligvis det beste valget, fordi den bidrar til å beholde dataintegritet. Bruk de andre alternativene med forsiktighet.

 8. Klikk OK, og lagre tabellen.

Lær mer om datatyper for Access-skrivebordsdatabase og datatyper for Access-apper.

Opprette et oppslagsfelt i en skrivebordsdatabase

 1. Velg et eksisterende felt i utformingsvisning, eller legge til et nytt felt, og velg datatypen Oppslag veiviseren .

 2. Velg jeg vil at oppslagsfeltet skal hente verdiene fra en annen tabell eller spørring i det første skjermbildet i veiviseren, og klikk Neste.

 3. Velg tabellen eller spørringen du vil bruke som kilde under visning. Klikk deretter Neste.

 4. Klikk Neste for å bekrefte valget.

 5. Velg en sorteringsrekkefølge, og klikk deretter Neste.

 6. Merk Skjul nøkkelkolonne (anbefalt) Hvis du vil skjule key-feltet i kildetabellen, hvis det ikke er feltet du vil vise i listen. Hvis du for eksempel hvis den første kolonnen inneholder et tall, og den andre kolonnen inneholder verdiene du vil se, vil du sannsynligvis ikke se den første kolonnen.

 7. Klikk Neste.

 8. Hvis du ikke har angitt et navn for feltet allerede, bruker veiviseren navnet på feltet fra den andre tabellen eller navnet på kilde-spørring.

 9. Klikk Fullfør, og lagre tabellen.

  Tips!: Hvis du konverterer et eksisterende felt til et oppslagsfelt, Access en advarsel om at eventuelle eksisterende verdier kan gå tapt når du konverterer den. Hvis du må lagre disse verdiene, kan du lage en kopi av tabellen du er i ferd med å endre, inkludert strukturen og dataene.

Opprette en liste over verdiene som skal brukes i et oppslagsfelt

I stedet for å bruke et eksisterende felt eller en spørring som datakilde, kan du opprette en liste med verdier.

I en Access web app

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning i skrivebordsversjonen av Access.

  Viktig!: Du må bruke et nytt felt i en web app. Du kan ikke kan lagre endringer i tabellstrukturen Hvis du endrer datatypen for et felt til oppslag, selv om feltet har aldri inneholdt verdier.

 1. Legge til et nytt felt, og velg Oppslag som datatype. Dette starter oppslagsveiviseren.

 2. Merk av for jeg skriver inn verdiene som skal .

 3. Skriv inn verdiene, ett på hver linje, og klikk deretter OK.

I en skrivebordsdatabase

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning i skrivebordsversjonen av Access. Du kan legge til et nytt felt eller konvertere et eksisterende felt til et oppslag.

 2. Klikk Oppslagsveiviser i Datatype-kolonnen for feltet.

 3. Klikk jeg skriver inn verdiene som skal-knappen, og klikk Neste.

 4. Angi en verdi i hver celle i Kol1 i rutenettet (gå nedover i kolonnen), og klikk Neste når du har skrevet inn alle de ønskede verdiene.

 5. Merk bare fra liste for å forhindre at brukere angir en verdi som ikke finnes i listen.

 6. Merk av Tillat flere verdier for å la brukerne velge mer enn én verdi for feltet.

Lær hvordan du kan lagre flere verdier i et oppslagsfelt.

 1. Klikk på Fullfør.

Kombinasjonsboks kontra Autofullfør oppslagsfelt

Boksen tilstand er en kombinasjonslistekontroll som viser tilstanden i en rullegardinliste i Online listevisning som vist her. Når du begynner å skrive inn først eller de første bokstavene i et område, kan du gå til første samsvar i listen. Bruke en kombinasjonsboks når personer som trenger å se alle alternativene fra listen umiddelbart.

Lær hvordan du kan legge til en kombinasjonsboks i en visning.

Valg i en kombinasjonsboks

I denne visningen er i sonen for Levering koblet til Zone-feltet i tabellen levering soner. I sonen for Levering er en autofullføringskontroll i stedet for en kombinasjonsbokskontroll. En autofullføringsboks er tom før du begynner å skrive – valg starte vises når du skriver inn tegn som samsvarer med elementene i listen. Bruk en autofullføringsboks når personer allerede vet hva de er på jakt etter, og ikke ønsker å måtte bla gjennom en lang liste.

Skrive i en autofullføringsboks

Lær hvordan du kan legge til en autofullføringsboks til en visning.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×