Legge til et fyll eller en effekt på en figur eller tekstboks

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre utseendet på en figur eller tekstboks, ved å endre fyllet eller ved å legge til effekter, for eksempel skygger, glød, gjenspeilinger, myke kanter, skråkanter og tredimensjonale (3D) rotasjoner.

Et fyll er farge, mønster, bilde eller gradering som er brukt på fyllet eller figuren. En gradering er et gradvis forløp av farger og nyanser, vanligvis fra én farge til en annen farge eller fra én nyanse til en annen nyanse av den samme fargen.

SmartArt-grafikk med heldekkende fyll og gradert fyll på figurer

Hvis du endrer fyllfargen på en figur, påvirkes bare innsiden eller fremsiden av figuren. Hvis du legger til en effekt i en figur, for eksempel en skygge, og vil bruke en annen farge for denne effekten, må du endre fargen på skyggen separat fra fyllfargen.

En 3D-effekt gir dybde til en figur. Du kan legge til en innebygd kombinasjon av 3D-effekter på figuren, eller du kan legge til enkelteffekter. Du kan legge til kombinasjoner av enkelteffekter på figuren i disse programmene: Excel, Outlook Word og PowerPoint.

Legge til et fyll eller en effekt

Hvis du vil legge til et fyll eller en effekt, klikker du figuren, klikker du Format, klikker du pilen ved siden av Figurfyll eller Figureffekter, og velg en farge, gradering, tekstur eller effekt.

 1. Klikk figuren du vil fylle. Hvis du vil legge til samme fyll i flere figurer, klikker du på den første figuren og holder nede CTRL mens du klikker på de andre figurene.

 2. Gå til Figurstiler-gruppen på fanen Format, og klikk pilen ved siden av Figurfyll.

  Fargealternativmenyen for Figurfyll

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke.

  • Hvis du ikke vil velge farge, klikker du Uten fyll.

  • Hvis du vil bruke en farge som ikke finnes i temafargene, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen på fanen Standard, eller du blander din egen farge på fanen Egendefinert. Egendefinerte farger og farger på fanen Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttemaet.

  • Hvis du vil justere gjennomsiktigheten til figuren, klikker du Flere fyllfarger. Bruk glidebryteren Gjennomsiktighet nederst i dialogboksen Farger, eller angi et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere prosentandelen av gjennomsiktighet fra 0 % (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllgradering, velger du Gradering, og deretter klikker du ønsket graderingsvariant. Hvis du vil tilpasse graderingen, klikker du Flere graderinger, og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fylltekstur, velger du Tekstur, og deretter klikker du ønsket tekstur. Hvis du vil tilpasse teksturen, klikker du Flere teksturer, og deretter velger du de ønskede alternativene.

Til toppen av siden

For mer informasjon om hvordan du legger til et fyll eller en effekt, velger du et element fra fra rullegardinlisten.

 1. Høyreklikk figuren du vil legge til et mønsterfyll på, og velg Formater figur.

 2. Klikk Fyll i Formater figur-ruten, og klikk deretter Mønsterfyll.

  Velge mønsterfyll i formater figur-ruten

 3. Velg et mønster, og hvis du vil, klikker du pilene ved siden av forgrunn og bakgrunn og velg en fargekombinasjon.

Til toppen av siden

Du kan legge til en rekke effekter på tekstboksene og figurene, for eksempel skråkanter eller gjenspeilinger.

 1. Klikk figuren du vil legge til en effekt for. Hvis du vil legge til samme effekt for flere figurer, klikker du på den første figuren og holder nede CTRL mens du klikker på de andre figurene.

 2. Klikk Figureffekter i Figurstiler-gruppen på fanen Format, og velg et alternativ i listen.

  Menyen Figureffekter

  • Hvis du vil legge til eller endre en innebygd kombinasjon av effekter, velger du Forhåndsinnstilling og klikker deretter ønsket effekt.

   Hvis du vil tilpasse den innebygde effekten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge og klikker deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker deretter ønsket gjenspeiling.

   Hvis du vil tilpasse gjenspeilingen, klikker du Alternativer for gjenspeiling og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en nyanse, velger du Nyanse og klikker deretter ønsket nyanse.

   Hvis du vil tilpasse gløden, klikker du Alternativer for glød, og deretter velger du alternativene du ønsker.

  • Hvis du vil legge til eller endre en myk kant, velger du Myke kanter, og deretter klikker du størrelsen og fargen på kanten du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse de myke kantene, klikker du Alternativer for myke kanter og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en kant, velger du Skråkant, og deretter klikker du ønsket skråkant.

   Hvis du vil tilpasse skråkanten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en 3D-rotasjon, velger du 3D-rotasjon, og deretter klikker du ønsket rotasjon.

   Hvis du vil tilpasse rotasjonen, klikker du Alternativer for 3D-rotasjon, og deretter velger du alternativene du ønsker.

   Obs!: 

   • Hvis du vil lage en egendefinert effekt ved å legge til flere enkelteffekter, gjentar du trinn to ovenfor.

   • Hvis du legger til en 3D-effekt, for eksempel en skråkant, på figuren og deretter legger til en myk kant, vises ingen visuelle endringer på figuren siden 3D-effekten har forrang. Hvis du imidlertid sletter 3D-effekten, blir den myke kanten synlig.

Til toppen av siden

 1. Klikk figuren du vil slette fyll fra. Hvis du vil slette samme fyll fra flere figurer, klikker du på den første figuren og holder nede CTRL mens du klikker på de andre figurene.

 2. Klikk pilen ved siden av FigurfyllFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter Uten fyll.

  Velge uten fyll

Til toppen av siden

 1. Klikk figuren du vil slette effekten fra. Hvis du vil slette samme effekt fra flere figurer, klikker du på den første figuren og holder nede CTRL mens du klikker på de andre figurene.

 2. Klikk Figureffekter i Figurstiler-gruppen i kategorien Format, og gjør deretter ett av følgende.

  Menyen Figureffekter

  • Hvis du vil slette en innebygd kombinasjon av effekter fra en figur, velger du Forhåndsinnstilling, og deretter klikker du Ingen forhåndsinnstillinger.

   Obs!:  Når du klikker Ingen forhåndsinnstillinger, fjernes ikke eventuelle skyggeeffekter som er brukt på figuren. Hvis du vil fjerne skygger fra en figur, følger du instruksjonene under.

  • Hvis du vil slette en skygge, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

  • Hvis du vil slette en nyanse, velger du Nyanse og klikker Ingen nyanse.

  • Hvis du vil slette myke kanter, velger du Myke kanter, og deretter klikker du Ingen myke kanter.

  • Du kan slette en kant ved å velge Skråkant og klikke Ingen skråkant.

  • Du kan slette en 3D-rotasjon ved å velge 3D-rotasjon og klikke Ingen rotasjon.

Obs!: Hvis du har lagt til flere enkelteffekter, gjentar du trinn to over for å slette alle effektene.

Til toppen av siden

Se også

Legge til eller endre et Figurfyll

 1. Klikk figuren du vil legge til et fyll på.

  Hvis du vil legge til samme fyll på flere figurer, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, kontrollerer du at du har merket figuren. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

  • Legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller velge Ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

   Tips!: Du kan også justere gjennomsiktigheten til figuren ved å klikke Flere fyllfarger. Nederst i dialogboksen farger, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0% (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100% (helt gjennomsiktig).

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

  • Hvis du vil legge til eller endre et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

For mer informasjon om hvordan du legger til et fyll eller en effekt, velger du et element fra fra rullegardinlisten.

 1. Høyreklikk figuren du vil legge til et mønsterfyll på, og velg Formater figur.

 2. Klikk kategorien Fyll i dialogboksen Formater figur.

 3. Velg mønsterfyll i Fyll-ruten, og velg deretter et mønster, forgrunnsfarge og bakgrunnsfarge for din mønsterfyll.

Til toppen av siden

 1. Klikk figuren du vil legge til en effekt.

  Hvis du vil legge til samme effekt på flere figurer, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Klikk Figureffekter under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, kontrollerer du at du har merket figuren. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil legge til eller endre en innebygd kombinasjon av effekter, velger du Forhåndsinnstilling og klikker deretter ønsket effekt.

   Hvis du vil tilpasse den innebygde effekten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge og klikker deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker deretter ønsket gjenspeiling.

   Hvis du vil tilpasse gjenspeilingen, klikker du Alternativer for gjenspeiling og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en nyanse, velger du Nyanse og klikker deretter ønsket nyanse.

   Hvis du vil tilpasse gløden, klikker du Alternativer for glød, og deretter velger du alternativene du ønsker.

  • Hvis du vil legge til eller endre en myk kant, velger du Myke kanter, og deretter klikker du størrelsen og fargen på kanten du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse de myke kantene, klikker du Alternativer for myke kanter og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en kant, velger du Skråkant, og deretter klikker du ønsket skråkant.

   Hvis du vil tilpasse skråkanten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en 3D-rotasjon, velger du 3D-rotasjon, og deretter klikker du ønsket rotasjon.

   Hvis du vil tilpasse rotasjonen, klikker du Alternativer for 3D-rotasjon, og deretter velger du alternativene du ønsker.

   Obs!: 

   • Hvis du vil lage en egendefinert effekt ved å legge til flere enkelteffekter, gjentar du trinn to ovenfor.

   • Hvis du legger til en 3D-effekt, for eksempel en skråkant, på figuren og deretter legger til en myk kant, vises ingen visuelle endringer på figuren siden 3D-effekten har forrang. Hvis du imidlertid sletter 3D-effekten, blir den myke kanten synlig.

Til toppen av siden

 1. Klikk figuren du vil slette et fyll fra.

  Hvis du vil slette det samme fyllet fra flere figurer, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter Uten fyll.

  Figurstiler-gruppen

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, kontrollerer du at du har merket figuren. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

Til toppen av siden

 1. Klikk figuren du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette på samme måte fra flere figurer, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Klikk Figureffekter under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Figurstiler-gruppen

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, kontrollerer du at du har merket figuren. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil slette en innebygd kombinasjon av effekter fra en figur, velger du Forhåndsinnstilling, og deretter klikker du Ingen forhåndsinnstillinger.

   Obs!:  Når du klikker Ingen forhåndsinnstillinger, fjernes ikke eventuelle skyggeeffekter som er brukt på figuren. Hvis du vil fjerne skygger fra en figur, følger du instruksjonene under.

  • Hvis du vil slette en skygge fra figuren, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling fra figuren, velger du gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

  • Hvis du vil slette en nyanse fra figuren, pek på glød, og klikk deretter Ingen nyanse.

  • Hvis du vil slette myke kanter fra figuren, velger du Myke kanter, og klikk deretter Ingen myke kanter.

  • Hvis du vil slette en kant fra figuren, pek på skråkant, og klikk deretter Ingen skråkant.

  • Hvis du vil slette 3D-rotasjon fra figuren, pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter Ingen rotasjon.

Obs!: Hvis du har lagt til flere enkelteffekter, gjentar du trinn to over for å slette alle effektene.

Til toppen av siden

Legge til eller endre fyll

Velg et Microsoft Office-program fra fra rullegardinlisten.

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til et fyll på.

  Hvis du vil legge til samme fyll på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller velge Ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gjennomsiktigheten til fyllet ved å klikke Flere fyllfarger. Nederst i dialogboksen farger, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0% (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100% (helt gjennomsiktig).

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du bilde, Finn og klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

  • Hvis du vil legge til eller endre fyll- gradering, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Obs!: Fyllmønstre er ikke tilgjengelige i Excel 2007, men du kan bruke dette tillegget til å oppnå på samme måte. For mer informasjon, kan du se Legg til mønsterfyll for en Excel 2007-diagram eller en figur.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til et fyll på.

  Hvis du vil legge til samme fyll på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen i Figurstiler eller Tekstboksstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Tekstboksverktøy, kategorien Format

  • Legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller velge Ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gjennomsiktigheten ved å klikke Flere fyllfarger. Nederst i dialogboksen farger, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0% (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100% (helt gjennomsiktig).

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

  • Hvis du vil legge til eller endre fyll- gradering, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre et mønster, klikk mønster, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til et fyll på.

  Hvis du vil legge til samme fyll på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller velge Ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gjennomsiktigheten til fyllet ved å klikke Flere fyllfarger. Nederst i dialogboksen farger, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0% (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100% (helt gjennomsiktig).

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du bilde, Finn og klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

  • Hvis du vil legge til eller endre fyll- gradering, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Obs!: Fyllmønstre er ikke tilgjengelige i PowerPoint. Du kan imidlertid legge til fyll på figurer. For mer informasjon, kan du se Noen mer fyllmønstre i PowerPoint 2007.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til et fyll på.

  Hvis du vil legge til samme fyll på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen i Figurstiler eller Tekstboksstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Tekstboksverktøy, kategorien Format

  • Legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke, eller velge Ingen farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gjennomsiktigheten ved å klikke Flere fyllfarger. Nederst i dialogboksen farger, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0% (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100% (helt gjennomsiktig).

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

  • Hvis du vil legge til eller endre fyll- gradering, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre et mønster, klikk mønster, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en effekt

Velg et Microsoft Office-program fra fra rullegardinlisten.

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til en effekt.

  Hvis du vil legge til samme effekt på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figureffekter under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en innebygd kombinasjon av effekter, velger du Forhåndsinnstilling og klikker deretter ønsket effekt.

   Hvis du vil tilpasse den innebygde effekten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge og klikker deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker deretter ønsket gjenspeiling.

  • Hvis du vil legge til eller endre en nyanse, velger du Nyanse og klikker deretter ønsket nyanse.

   Hvis du vil tilpasse glødfargene, klikker du Flere glødfarger, og deretter velger du fargen du ønsker. Hvis du vil bytte til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, på fanen Standard, eller blander en egen farge på fanen Egendefinert. Egendefinerte farger og farger på fanen Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokument-tema.

  • Hvis du vil legge til eller endre en myk kant, peker du på Myke kanter og deretter klikker du på kantstørrelsen du ønsker.

  • Hvis du vil legge til eller endre en kant, velger du Skråkant, og deretter klikker du ønsket skråkant.

   Hvis du vil tilpasse skråkanten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en 3D-rotasjon, velger du 3D-rotasjon, og deretter klikker du ønsket rotasjon.

   Hvis du vil tilpasse rotasjonen, klikker du Alternativer for 3D-rotasjon, og deretter velger du alternativene du ønsker.

   Obs!: 

   • Hvis du vil lage en egendefinert effekt ved å legge til flere enkelteffekter, gjentar du trinn to ovenfor.

   • Hvis du legger til en 3D-effekt, for eksempel en skråkant eller 3D-rotasjon, og deretter legge til en myk kant, vil du ikke ser noen endring til figuren eller tekstboksen, fordi forrang for 3D-effekt. Hvis du har slettet 3D-effekten, er imidlertid effekten myk kant synlig.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til en effekt.

  Hvis du vil legge til samme effekt på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen i Figurstiler eller Tekstboksstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Tekstboksverktøy, kategorien Format

  • Å legge til eller endre en skygge, i Skyggeeffekter-gruppen, klikke Skyggeeffekter og velg deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefargen, pek på Skyggefargen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger for skygge, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og fargene på Standard kategorien ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Klikk 3D-effekter for å legge til eller endre en 3D-effekt, i gruppen 3D-effekter, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til en effekt.

  Hvis du vil legge til samme effekt på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figureffekter under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en innebygd kombinasjon av effekter, velger du Forhåndsinnstilling og klikker deretter ønsket effekt.

   Hvis du vil tilpasse den innebygde effekten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge og klikker deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker deretter ønsket gjenspeiling.

  • Hvis du vil legge til eller endre en nyanse, velger du Nyanse og klikker deretter ønsket nyanse.

   Hvis du vil tilpasse glødfargene, klikker du Flere glødfarger, og deretter velger du fargen du ønsker. Hvis du vil bytte til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, på fanen Standard, eller blander en egen farge på fanen Egendefinert. Egendefinerte farger og farger på fanen Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokument-tema.

  • Hvis du vil legge til eller endre en myk kant, peker du på Myke kanter og deretter klikker du på kantstørrelsen du ønsker.

  • Hvis du vil legge til eller endre en kant, velger du Skråkant, og deretter klikker du ønsket skråkant.

   Hvis du vil tilpasse skråkanten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en 3D-rotasjon, velger du 3D-rotasjon, og deretter klikker du ønsket rotasjon.

   Hvis du vil tilpasse rotasjonen, klikker du Alternativer for 3D-rotasjon, og deretter velger du alternativene du ønsker.

   Obs!: 

   • Hvis du vil lage en egendefinert effekt ved å legge til flere enkelteffekter, gjentar du trinn to ovenfor.

   • Hvis du legger til en 3D-effekt, for eksempel en skråkant eller 3D-rotasjon, og deretter legge til en myk kant, vil du ikke ser noen endring til figuren eller tekstboksen, fordi forrang for 3D-effekt. Hvis du har slettet 3D-effekten, er imidlertid effekten myk kant synlig.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil legge til en effekt.

  Hvis du vil legge til samme effekt på flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen i Figurstiler eller Tekstboksstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Tekstboksverktøy, kategorien Format

  • Å legge til eller endre en skygge, i Skyggeeffekter-gruppen, klikke Skyggeeffekter og velg deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefargen, pek på Skyggefargen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger for skygge, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og fargene på Standard kategorien ikke Oppdater hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Klikk 3D-effekter for å legge til eller endre en 3D-effekt, i gruppen 3D-effekter, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Slette et fyll

Velg et Microsoft Office-program fra fra rullegardinlisten.

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette et fyll fra.

  Hvis du vil slette det samme fyllet fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter Uten fyll.

  Bilde av Figurstiler-gruppen

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette et fyll fra.

  Hvis du vil slette det samme fyllet fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen i Figurstiler eller Tekstboksstiler-gruppen, og klikk deretter Uten fyll.

  Tekstboksstiler-gruppen

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette et fyll fra.

  Hvis du vil slette det samme fyllet fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikk deretter Uten fyll.

  Bilde av Figurstiler-gruppen

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette et fyll fra.

  Hvis du vil slette det samme fyllet fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figurfyll under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen i Figurstiler eller Tekstboksstiler-gruppen, og klikk deretter Uten fyll.

  Tekstboksstiler-gruppen

Til toppen av siden

Slette en effekt

Velg et Microsoft Office-program fra fra rullegardinlisten.

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette på samme måte fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figureffekter under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Figurstiler-gruppen

  • Hvis du vil slette en innebygd kombinasjon av effekter, velger du forhåndsinnstilling, og deretter klikker du Ingen forhåndsinnstillinger.

  • Hvis du vil slette en skygge, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

  • Hvis du vil slette en nyanse, velger du Nyanse og klikker Ingen nyanse.

  • Hvis du vil slette myke kanter, velger du Myke kanter, og deretter klikker du Ingen myke kanter.

  • Du kan slette en kant ved å velge Skråkant og klikke Ingen skråkant.

  • Du kan slette en 3D-rotasjon ved å velge 3D-rotasjon og klikke Ingen rotasjon.

Hvis du vil slette flere enkelteffekter, gjentar du trinn to ovenfor.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette på samme måte fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Gjør ett av følgende under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen:

  Tekstboksverktøy, Format-fanen, Effekter-knapper

  • Hvis du vil slette en skygge, i Skyggeeffekter-gruppen, klikke Skyggeeffekter og deretter Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, i gruppen 3D-effekter klikker du 3D-effekter, og klikk deretter Ingen 3D-effekt.

Obs!: Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy, Tekstboksverktøy, eller Format, kontrollerer du at du klikket figuren eller teksten.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette på samme måte fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Klikk Figureffekter under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Figurstiler-gruppen

  • Hvis du vil slette en innebygd kombinasjon av effekter, velger du forhåndsinnstilling, og deretter klikker du Ingen forhåndsinnstillinger.

  • Hvis du vil slette en skygge, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

  • Hvis du vil slette en nyanse, velger du Nyanse og klikker Ingen nyanse.

  • Hvis du vil slette myke kanter, velger du Myke kanter, og deretter klikker du Ingen myke kanter.

  • Du kan slette en kant ved å velge Skråkant og klikke Ingen skråkant.

  • Du kan slette en 3D-rotasjon ved å velge 3D-rotasjon og klikke Ingen rotasjon.

Hvis du vil slette flere enkelteffekter, gjentar du trinn to ovenfor.

Til toppen av siden

 1. Merk av figuren eller tekstboksen du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette på samme måte fra flere figurer eller tekstbokser, klikk den første og deretter trykker og holder du nede SKIFT mens du klikker de andre.

 2. Gjør ett av følgende under Tegneverktøy eller Tekstboksverktøy, Format-fanen:

  Tekstboksverktøy, Format-fanen, Effekter-knapper

  • Hvis du vil slette en skygge, i Skyggeeffekter-gruppen, klikke Skyggeeffekter og deretter Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, i gruppen 3D-effekter klikker du 3D-effekter, og klikk deretter Ingen 3D-effekt.

Obs!: Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy, Tekstboksverktøy, eller Format, kontrollerer du at du klikket figuren eller teksten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×