Legge til et felt i et skjema eller en rapport

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan raskt legge til felt i et skjema eller rapport ved hjelp av feltlisten. Når du dobbeltklikker et felt i feltlisten (eller hvis du drar et felt fra listen til skjemaet eller rapporten), Microsoft Access 2010 oppretter automatisk den aktuelle kontrollen for å vise feltet, for eksempel en tekstboks eller merket, og deretter binder kontrollen til dette feltet.

Hvis du ikke har et eksisterende skjema eller rapport for å legge til et felt til, kan du se Innføring i skjemaer eller Innføring i rapporter for å hjelpe deg med å komme i gang.

Hva vil du gjøre?

Legge til et felt i et skjema eller rapport ved hjelp av feltlisten

Lære mer om feltlisten

Legge til et felt i et skjema eller rapport uten å bruke feltlisten

Legge til et felt i et skjema eller rapport ved hjelp av feltlisten

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten du vil endre, i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning eller Utformingsvisning.

  Hvis feltlisten ikke vises, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Legg til eksisterende felt i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.
   -OR-

  • Trykk Alt+F8.

 2. Finn tabellen som inneholder feltet du vil legge til i felt-listen. Hvis du vil vise eller skjule listen over felt i hver tabell, klikk plusstegnet (+) eller minustegnet (-) ved siden av navnet på tabellen.

  Obs!: Hvis databasen ikke inneholder noen tabeller, er felt-listen tom.

 3. Når du finner feltet som du vil legge til, gjør du ett av følgende for å legge det til i skjemaet eller rapporten:

  • Dobbeltklikk feltet.

  • Dra feltet fra feltlisten til skjemaet eller rapporten.

  • Hold nede CTRL-tasten, og klikk flere felt, og dra deretter alle feltene til skjemaet eller rapporten samtidig.

   Obs!: Denne teknikken kan brukes bare på feltene i delen tilgjengelige felt i denne visningen i feltlisten.

  • Du kan legge til et område med felt fra feltlisten til skjemaet eller rapporten ved å gjøre følgende:

  • Klikk det første feltet i området.

  • Trykk og hold nede SKIFT-tasten, og klikk deretter det siste feltet i området.

   Access merker alle feltene du klikket, samt alle feltene mellom.

  • Dra alle de merkede feltene til skjemaet eller rapporten.

   Obs!: Denne teknikken kan bare brukes på felt i tilgjengelige for denne visningen feltdelen i feltlisten.

 4. Access oppretter den aktuelle kontrollen for å vise hvert felt og binder kontrollen til feltet. I tillegg oppretter Access en tilknyttet etikett for kontrollen. Du kan redigere etiketten ved å klikke den én gang for å merke den, og deretter klikke den på nytt for å plassere innsettingspunktet i etiketten. Deretter kan du redigere etiketten på samme måte som du redigerer tekst i et dokument.

 5. Hvis du vil vise et felt i en annen type kontroll enn den som Access oppretter automatisk, kan du endre kontrollen til en annen type. Du kan imidlertid bare endre den til en type som passer til dette feltet. Du kan for eksempel endre en kombinasjonsboks til en tekstboks eller en listeboks, men du kan ikke endre en kombinasjonsboks til en kommandoknapp.

Endre en kontroll fra én type til en annen

Obs!: Denne fremgangsmåten gjelder ikke for kontroller i webobjekter (objekter som er utformet for å være kompatibel med koblingen Publiser til Access Services-funksjonen).

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisning ved å høyreklikke det i navigasjonsruten og deretter klikke Utformingsvisning. Knappesymbol

 2. Høyreklikk kontrollen som du vil endre, og klikk deretter Endre til.

  Hvis menyelementet Endre til ikke er tilgjengelig, finnes det ingen andre kontrolltyper som passer til dette feltet. Ellers viser Access en liste over kontrolltyper.

 3. Klikk én av de tilgjengelige kontrolltypene for å andre kontrollen til denne typen.

  Kontrollen forblir bundet til feltet, men det kan hende at du må angi noen egenskaper for å få den nye kontrolltypen til å fungere slik du vil. Hvis du vil vise egenskapssiden for en kontroll, klikker du kontrollen for å merke den, og deretter trykker du F4.

Til toppen av siden

Lære mer om feltlisten

Listen nedenfor inneholder tips om hvordan du arbeider med feltlisten som kan være nyttig for deg når du legger til felt i skjemaet eller rapporten. Åpne et skjema eller rapport i oppsettvisning eller utformingsvisning for å vise feltlisten, og deretter trykker du ALT + F8.

 • Hvis skjemaet eller rapporten Postkilde -egenskapen er tom, og du drar et felt fra feltlisten til skjemaet eller rapporten, fyller Access automatisk i skjemaet eller rapporten Postkilde -egenskapen for deg.

 • Hvis skjemaet eller rapporten Postkilde -egenskapen er en SELECT-setning eller et tabellnavn, kan du veksle mellom å vise feltlisten mellom følgende to tilstander:

  • Alle databasefelt    Viser inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen, inndelingen Tilgjengelige felt i relaterte tabeller (hvis slike tabeller finnes) og inndelingen Tilgjengelige felt i andre tabeller (hvis slike tabeller finnes).

  • Bare postkildefelt    Viser bare inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen.

   For å bytte mellom de to modusene, klikker du Vis bare felt i gjeldende postkilde eller Vis alle tabeller øverst i feltlisten.

   Obs!: Hvis du har opprettet skjemaet eller rapporten Postkilde -egenskapen til en lagret spørring, viser feltlisten bare tilgjengelig for denne visningen feltdelen (det finnes ingen alternativer for Vis alle tabeller øverst i feltlisten). Hvis du vil redigere postkilden, høyreklikker du en av feltene, og klikk deretter Rediger postkilde.

 • Hvis du har angitt skjemaet eller rapporten Postkilde -egenskapen i en tabell, og du deretter dra et felt fra tilgjengelige i relaterte tabeller feltdelen i feltlisten til skjemaet eller rapporten, endrer Access Postkilden for skjemaet eller rapporten til en SELECT-setning som inneholder feltet du legger til. Hvis Access ikke kan bestemme hvordan du relatere tabellene, vises dialogboksen Velg relasjon slik at du kan velge den aktuelle relasjonen.

 • Hvis du drar et felt fra tilgjengelige i andre tabeller feltdelen i feltlisten til skjemaet eller rapporten, viser Access dialogboksen Angi relasjon. Du må bruke denne dialogboksen til å angi en relasjon mellom den andre tabellen og skjemaet eller rapportens Postkilde. Hvis du ikke er sikker på hvilke felt som kan legges inn i denne dialogboksen, bør du klikker Avbryt og undersøke din tabellrelasjoner.

  Hvis du vil ha mer informasjon om relasjoner, kan du se veiledning for tabellrelasjoner eller opprette, redigere eller slette en relasjon.

  Er det mulig at et felt i delen tilgjengelige felt i andre tabeller i feltlisten er indirekte relatert til postkilden for skjemaet eller rapporten gjennom én av tabellene i delen tilgjengelige felt i relaterte tabeller. Hvis dette er tilfellet, kan dra et felt fra én eller flere relaterte tabeller til skjemaet eller rapporten føre til én eller flere tabeller til å flytte fra delen tilgjengelige felt i andre tabeller til delen tilgjengelige felt i relaterte tabeller.

 • Hvis postkilden for skjemaet eller rapporten er en SELECT-setning eller en lagret spørring, kan du vise og redigere postkilden i spørreverktøyet ved å høyreklikke ethvert felt i feltlisten, og deretter klikke Rediger postkilde. Hvis postkilden er en tabell, aktiverer denne kommandoen spørreverktøyet på tabellen. Access ber deg hvis du vil opprette en spørring basert på tabellen. Klikk Ja for å endre postkilden i en spørring eller uten å forlate postkilden uendret.

 • Du kan åpne en tabell i dataarkvisning ved å klikke Rediger tabell ved siden av navnet på tabellen, eller ved å høyreklikke tabellnavnet i feltlisten og deretter Åpne tabellen i dataarkvisning.

 • I en klientdatabase, kan du bruke feltlisten til å legge til en oppslagsfelt i en tabell ved å gjøre følgende:

  Obs!: Denne fremgangsmåten gjelder ikke for tabeller i webdatabaser (databaser som er utformet for å være kompatibel med koblingen Publiser til Access Services-funksjonen).

 • Klikk Rediger tabell ved siden av tabellen som du vil legge til oppslagsfeltet i.

  Tabellnavnet vises i dataarkvisning.

 • Dra et felt fra feltlisten til dataarket.

 • Oppslagsveiviseren startes. Følg instruksjonene i veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden.

 • Du kan koble fra oppgaveruten Feltliste fra høyre side av Access-arbeidsområdet ved å plassere pekeren på tittellinjen i feltlisten til den endres til en Flytt pekeren Flyttepeker , og deretter dra felt-listen til venstre. Du kan plassere listen hvor som helst i arbeidsområdet, eller du kan koble den til venstre side av arbeidsområdet ved å dra den helt til venstre.

Til toppen av siden

Legge til et felt i et skjema eller rapport uten å bruke feltlisten

Generelt er ved hjelp av feltlisten den enkleste måten å legge til et felt i et skjema eller rapport. Du kan imidlertid også legge til et felt ved først å opprette en kontroll, og binde den til et felt. Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan.

 1. Høyreklikk skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning eller Utformingsvisning.

  Kontrollveivisere    Du kan bruke den kontrollveivisere til å opprette kommandoknapper, lister, delskjemaer, kombinasjonsbokser og alternativgrupper. Veiviseren for en kontroll ber deg en rekke spørsmål om hvordan du vil at kontrollen skal se ut og fungere, og deretter oppretter kontrollen og angir kontrollegenskapene basert på svarene. Klikk pil ned ved siden av galleriet kontroll i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming. Hvis Bruk kontrollveivisere ikke er uthevet, klikker du den for å utheve den.

  Knappesymbol

  Hvis du heller vil opprette kontroller uten å bruke veiviserne, klikker du Bruk kontrollveivisere slik at dette alternativet deaktiveres.

  Knappesymbol

 2. Klikk verktøyet for hvilken type kontroll du vil legge til i Kontroller-galleriet i kategorien Utforming.

  Du finner navnet på et verktøy ved å plassere pekeren over det. Access viser navnet på verktøyet.

 3. Klikk i skjemaet eller rapporten der du vil plassere kontrollen.

 4. Hvis du har valgt Bruk kontrollveivisere og kontrollen som du plasserer, har en veiviser tilknyttet, starter veiviseren og leder deg gjennom valget av innstillingene for kontrollen.

 5. Hvis du ikke plasserer kontrollen perfekt i første forsøk, kan du flytte den ved å gjøre følgende:

  1. Klikk kontrollen for å merke den. Hvis det er en etikett som er knyttet til kontrollen, holder du nede CTRL-tasten, og klikk deretter etiketten for å merke den også.

  2. Plasser pekeren over kontrollen til den endres til en flyttepeker Flyttepeker .

  3. Klikk og dra kontrollen til den ønskede plasseringen.

Hvis veiviseren ikke binder kontrollen til et felt og kontrollen er av typen som kan vise data (for eksempel en tekstboks eller kombinasjonsboks), må du angi et feltnavn eller uttrykk i egenskapen Kontrollkilde for kontrollen før den kan vise data.

 1. Vis egenskapssiden for kontrollen ved å klikke kontrollen og deretter trykke F4.

 2. I kategorien Data på egenskapssiden klikker du rullegardinpilen ved siden av egenskapen Kontrollkilde og velger feltet som du vil vise i kontrollen. Du kan også skrive inn et uttrykk i boksen Kontrollkilde.

  Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk, se artikkelen Lage uttrykk.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×