Legge til et bilde i SmartArt-grafikken

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bilder eller bilder kan være en viktig del av å opprette en overbevisende dokumentet, regnearket eller presentasjonen, og det er enkelt å sette inn et bilde i SmartArt-grafikken. Hvis du trenger hjelp med å opprette en SmartArt-grafikk i oppsettet organisasjonskart med bilder, kan du se opprette et organisasjonskart med bilder.

Et fyll er det innvendige utseendet på en figur. Du kan legge et bildefyll til en hvilken som helst figur, og noen figurer i SmartArt-grafikken fungerer som plassholdere for bilder. Ved å bruke et oppsett med en figur som plassholder for bilde, kan du gi SmartArt-grafikken et mer profesjonelt utseende, siden plassholderne for bilder passer inn hvor som helst i SmartArt-grafikken.

SmartArt-grafikk med plassholdere for bilde

Du kan legge til et bilde i en enkelt figur, eller du kan legge til et bilde på hele bakgrunnen til SmartArt-grafikken. De fleste figurer inneholder en plassholder for tekst som leser [tekst]. Når du legger til et bilde i en figur som inneholder en plassholder for tekst, forblir plassholder for tekst i figuren. Plassholder for tekst blir ikke skrive ut eller vise i en presentasjon.

Hvis du vil fjerne plassholder for tekst i en figur, slik at den ikke vises når du redigerer en SmartArt-grafikken, klikker du figuren, Skriv inn tekst, klikk utenfor figuren, og deretter klikker du figuren på nytt og slette tekst du har lagt til.

Plassholdere for bilde kan ikke slettes, men du kan bruke et fyll for å gjøre dem usynlige. Hvis du legger til et bilde og deretter sletter det senere, returnerer bildeplassholderen. Plassholdere for bilde kan ikke kopieres, skrives ikke ut og vises ikke i en presentasjon.

Ikke alle SmartArt-grafikk har plassholdere for bilde. Hvis du velger et oppsett som ikke har en plassholder for bilde, kan du legge til et fyllbilde til figuren eller bytte til et annet oppsett.

 1. Klikk midt i bildeplassholderen inne i SmartArt-grafikk-figuren.

  Plassholder for bilde
  Plassholder for bilde
 2. Finn bildet du vil bruke fra en fil på Internett, eller fra samlingen praktiske ikoner fra boksen Sett inn bilder

 3. Klikk bildet eller ikonet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

 4. Hvis du vil redigere egenskapene for bildet når du har satt, Høyreklikk bildet, klikk Formater figur, og gjør ett av følgende:

  • Klikk bildeikonet for å finne alternativer for å justere bildefarge, lysstyrken eller kontrastenFormateringsbilde-panelet.

  • Klikk Fyll og linje-ikonet på Formateringsbilde-panelet, og klikk Fyll for å finne alternativer for å justere gjennomsiktigheten og flytte bildet der du vil ha den.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

 1. Klikk SmartArt-grafikk figuren der du vil legge til et fyllbilde.

  Du kan legge til det samme fyllet i flere figurer ved å merke den første figuren og holde nede CTRL mens du merker de andre figurene.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll i kategorien Format under SmartArt-verktøy.

  Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Format, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk.

 3. Klikk Bilde, finn mappen som inneholder det bildet du ønsker å bruke, klikk på bildefilen og klikk deretter Sett inn.

  Obs!: Når du merker flere figurer og bruker et fyllbilde, vil hver figur bli fylt med hele bildet. Bildet vil ikke strekke seg utover den merkede figuren.

 4. Hvis du vil endre bildet når du har satt, Høyreklikk bildet, klikk Formater figur, og gjør ett av følgende:

  • Vil midtstille, strekke eller trykke bildet: Klikk Fyll og linje-ikonet for å finne forskyvning alternativene til å bevege bildet på Formateringsbilde-panelet.

  • Endre hvor mye du kan se gjennom bildet: Klikk Fyll og linje-ikonet på Formateringsbilde-panelet, og klikk deretter Fyll. Flytt glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

 1. Kopier symbolet eller bildet du ønsker å bruke.

 2. Klikk figuren i SmartArt-grafikken der du vil lime inn bildet.

  Du kan legge til det samme bildet i flere figurer ved å merke den første figuren og holde nede CTRL mens du merker de andre figurene.

 3. Klikk Lim inn i kategorien Hjem.

 4. Hvis du vil endre bildet når du har satt, Høyreklikk bildet, klikk Formater figur, og gjør ett av følgende:

  • Vil midtstille, strekke eller trykke bildet: Klikk Fyll og linje-ikonet for å finne forskyvning alternativene til å bevege bildet på Formateringsbilde-panelet.

  • Endre hvor mye du kan se gjennom bildet: Klikk Fyll og linje-ikonet på Formateringsbilde-panelet, og klikk deretter Fyll. Flytt glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

 1. Høyreklikk kantlinjen på SmartArt-grafikken der du vil legge til et bakgrunnsbilde, og klikk deretter Formater objekt.

 2. Klikk Fyll og linje-ikonet, klikk Fyll, og klikk deretter bilde eller tekstur i Formater figur-panelet.

 3. Gå til Sett inn fra og klikk ett av følgende:

  • Du kan sette inn et bilde fra en fil ved å klikke Fil, finne mappen der det ønskede bildet ligger, klikke på bildefilen, og deretter klikke Sett inn.

  • Du setter inn et bilde som du har kopiert til utklippstavlen, ved å klikke Utklippstavle

  • Hvis du vil søke etter bilder som er tilgjengelig på Internett, klikker du Internett.

 4. Hvis du vil endre bildet når du har satt, Høyreklikk bildet, klikk Formater figur, og gjør ett av følgende:

  • Vil midtstille, strekke eller trykke bildet: Klikk Fyll og linje-ikonet for å finne forskyvning alternativene til å bevege bildet på Formateringsbilde-panelet.

  • Endre hvor mye du kan se gjennom bildet: Klikk Fyll og linje-ikonet på Formateringsbilde-panelet, og klikk deretter Fyll. Flytt glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

Et fyll er det innvendige utseendet på en figur. Du kan legge et bildefyll til en hvilken som helst figur, og noen figurer i SmartArt-grafikken fungerer som plassholdere for bilder. Ved å bruke et oppsett med en figur som plassholder for bilde, kan du gi SmartArt-grafikken et mer profesjonelt utseende, siden plassholderne for bilder passer inn hvor som helst i SmartArt-grafikken.

Du kan legge til et bilde i en enkelt figur, eller du kan legge til et bilde på hele bakgrunnen til SmartArt-grafikken. De fleste figurer inneholder en plassholder for tekst som leser [tekst]. Når du legger til et bilde i en figur som inneholder en plassholder for tekst, forblir plassholder for tekst i figuren. Plassholder for tekst blir ikke skrive ut eller vise i en presentasjon.

Hvis du vil fjerne plassholder for tekst i en figur, slik at den ikke vises når du redigerer en SmartArt-grafikken, klikker du figuren, Skriv inn tekst, klikk utenfor figuren, og deretter klikker du figuren på nytt og slette tekst du har lagt til.

Plassholdere for bilde kan ikke slettes, men du kan bruke et fyll for å gjøre dem usynlige. Hvis du legger til et bilde og deretter sletter det senere, returnerer bildeplassholderen. Plassholdere for bilde kan ikke kopieres, skrives ikke ut og vises ikke i en presentasjon.

Ikke alle SmartArt-grafikk har plassholdere for bilde. Hvis du velger et oppsett som ikke har en plassholder for bilde, kan du legge til et fyllbilde til figuren eller bytte til et annet oppsett.

Oppsett for organisasjonskart med bilder

 1. Klikk plassholderen for bilde inni figuren i SmartArt-grafikken.

  Plassholder for bilde
  Plassholderfigur for bilde
 2. Finn mappen som inneholder det bildet du ønsker å bruke, klikk på bildefilen og klikk Sett inn.

 3. Hvis du vil redigere egenskapene for bildet når du har satt, Høyreklikk bildet, klikk Formater figur, og gjør ett av følgende:

  • Juster farge, lysstyrke eller kontrast, i vinduet bilde.

  • Klikk Fyll, og justere alternativene strukket eller gjennomsiktighet i Fyll-vinduet.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

 1. Klikk på figuren i SmartArt-grafikken der du ønsker å legge til et fyllbilde.

  Du kan legge til det samme fyllet i flere figurer ved å merke den første figuren og holde nede CTRL mens du merker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll.

  Bilde av kategorien Format under SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk.

 3. Klikk Bilde, finn mappen som inneholder det bildet du ønsker å bruke, klikk på bildefilen og klikk deretter Sett inn.

  Obs!: Når du merker flere figurer og bruker et fyllbilde, vil hver figur bli fylt med hele bildet. Bildet vil ikke strekke seg utover den merkede figuren.

 4. Hvis du vil midtstille, strekke eller trykke bildet, kan du justere alternativene strekke.

 5. Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom bildet, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

 1. Kopier symbolet eller bildet du ønsker å bruke.

 2. Klikk på figuren i SmartArt-grafikken der du ønsker å lime bildet inn.

  Du kan legge til det samme bildet i flere figurer ved å merke den første figuren og holde nede CTRL mens du merker de andre figurene.

 3. Gå til kategorien Hjem, velg gruppen Utklippstavle og klikk Lim inn.

 4. Hvis du vil midtstille, strekke eller trykke bildet, kan du justere alternativene strekke.

 5. Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom bildet, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

 1. Høyreklikk kantlinjen på SmartArt-grafikken du vil legge til et bakgrunnsbilde, og klikk deretter Formater objekt.

 2. Klikk Fyll og klikk deretter Bilde eller tekstur.

 3. Gå til Sett inn fra og klikk ett av følgende:

  • Du kan sette inn et bilde fra en fil ved å klikke Fil, finne mappen der det ønskede bildet ligger, klikke på bildefilen, og deretter klikke Sett inn.

  • Du setter inn et bilde som du har kopiert til utklippstavlen, ved å klikke Utklippstavle

 4. Hvis du vil midtstille, strekke eller trykke bildet, kan du justere alternativene strekke.

 5. Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom bildet, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

 6. I dialogboksen Formater figurklikker du Lukk.

Obs!: Hvis du vil legge til mer enn ett bilde på en enkelt figur, kan du gruppere bildene i et enkelt bilde du lagrer eller kopiere før du legger til.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×