Legge til et bilde eller et bilde i en SharePoint-side

Legge til et bilde eller et bilde i en SharePoint-side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bilder forventes på en side for SharePoint og kan vise detaljene som ellers vil ta, vel, en tusen ord ofte. Du kan legge til bilder fra den lokale datamaskinen, SharePoint mediebiblioteker, eller koblinger fra andre plasseringer på området eller nettet.

Legge til et bilde på en side for SharePoint Online

Bruk denne til å sette inn et bilde på siden fra området ditt, på datamaskinen eller et søk på weben.

 1. Gå til siden der du vil legge til bildet.

 2. Hvis du ikke er i redigeringsmodus allerede, klikker du Rediger øverst til høyre på siden.

 3. Hold musepekeren over eller under en eksisterende webdel eller under region tittel, klikker du Innringet plusstegn brukes til å legge til en moderne nettdel på en side , og velg deretter bildenettdelen.

 4. Velg en nylig bilde, eller Bla gjennom, laste opp, eller bruk en kobling til å sette inn bildet du vil, og klikk Legg til bilde.

  Sette inn en nettdel for dokumentet
 5. Klikk Rediger webdel Webdel Rediger-knappen (på venstre) for å legge til alternativ tekst (for personer som ikke kan se bildet) og angi andre valg. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene, kan du se bruke bildenettdeler.

Obs!: Det er lurt å endre størrelse på bildet før du laster opp for å sikre at det passer mellomrommet slik du ønsker. Holde bilder i et bibliotek: aktiva eller bilde kan du lagre flere størrelser Hvis du trenger dem.

Legge til et bilde i et SharePoint 2016, 2013 eller 2010-område

 1. Gå til siden der du vil legge til et bilde.

 2. Velg fanen Side. Klikk deretter Rediger på båndet.

 3. Klikk i et redigerbart område på siden.

 4. Velg kategorien Sett inn, og klikk bilde i medier-gruppen på båndet.

  Knappen Sett inn bilde med kilde Alternativer-menyen under den.

 5. Du vil se følgende alternativer:

Følg fremgangsmåten nedenfor for å laste opp en fil fra datamaskinen.

 1. Klikk Fra datamaskin.

 2. Gå til plasseringen til filen du vil bruke, velg filen og klikk deretter Åpne.

 3. Angi en målbiblioteket der du vil lagre filen.
  Vi anbefaler at du angir et Aktivabibliotek som mål. Hvis du vil lære hvordan du konfigurerer et Aktivabibliotek for bildefiler, kan du se konfigurere et Aktivabibliotek til lagring av bilde-, lyd eller video.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Hvis du vil legge til et bilde fra en annen plassering på nettet, kan du følge disse trinnene.

 1. Klikk Fra adresse.

 2. Skriv inn URL-adressen til filen som du vil bruke, og klikk deretter OK. URL-adressen må peke direkte til et bilde. For eksempel: http://contoso.com/images/selfieImage1.jpg.

Hvis du vil legge til et bilde fra en plassering på et SharePoint område, kan du følge disse trinnene.

 1. Klikk fra SharePoint. Dette åpner for Valg av aktiva, som du kan gå for mappen eller biblioteket du vil bruke.

 2. Gå til en plassering på området, for eksempel et Aktivabibliotek, der bilder, video-og lydfiler er lagret.

 3. Velg filen du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

Til toppen av siden

Når du legger til bilder på en SharePoint side, kan du tilpasse det for å få plass på siden eller fremheves mer bedre. Du kan for eksempel endre størrelse og plassering, redigere alternativ tekst eller opprette en kantlinje.

Hvis du vil endre egenskaper på et bilde på en side, gjør du følgende:

 1. Gå til siden som inneholder bildet.

 2. Velg fanen Side, og klikk deretter Rediger.

 3. Klikk hvor som helst bildet for å åpne kategorien bilde og båndet.

  Media-fanen på Rediger-båndet

 4. Klikk Endre bildet for å endre til et annet bilde i merker-gruppen i kategorien bilde. og velger bildefilen du vil bruke.

 5. Du kan angi eller endre alternativ tekst eller adressen til bildet i Egenskaper-gruppen.

 6. Velg Bildestiler i stiler-gruppen på båndet, og velg deretter kantlinjestilen for bildet.

  Alternativer for bilderedigering
 7. Klikk plassering for å endre plasseringen som tar bildet i plassen i Ordne-gruppen. I rullegardinlisten, kan du velge en flytende plassering som venstre eller høyre, eller en innebygd plasseringen til toppen, midten eller bunnen i forhold til andre objekter.

 8. I Størrelse-gruppen på båndet, kan du endre størrelsen på bildet. Hvis du lar Lås størrelsesforhold sjekket, kobles vannrette og loddrette størrelsen. Når du endrer et, endres den andre til en avpassede størrelse.

  Hvis du fjerner merket for Lås størrelsesforhold, kan bildet vannrette og loddrette størrelsen endres uavhengig av hverandre, selv om bildet kan bli forvrengt.

 9. Når du er ferdig med å gjøre endringer på siden, velger du fanen Side, og deretter klikker du Lagre. Hvis siden er sjekket ut til deg, ser du en advarsel sammen med en kobling slik at du kan sjekke den inn.

Legge til en kobling til et bilde

Det er lurt å ha et bilde på en side, men slik at det blir en dørkarm til en annen side er enda bedre. Her er fremgangsmåten å gjøre et bilde til en direkte kobling.

 1. Gå til siden til bildet du vil legge til en hyperkobling til.

 2. Klikk kategorien side, og klikk deretter Rediger.

 3. Klikk, og Merk bildet eller bildet du vil en kobling til.

 4. Klikk Sett inn på båndet, og klikk deretter koblingen.

  Sette inn kobling ved hjelp av nettadresse
 5. Skriv inn adressen til nettsiden, området eller andre medier som du vil koble til i dialogboksen Legg til hyperkobling. Du kan teste koblingen ved å klikke prøve.

  Dialogboksen hyperkobling med webadresse og OK-knappen uthevet
 6. Klikk OK.

Slette et bilde på en side

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere siden.

 2. Merk bildet du vil slette, og trykker denSlett-tasten på tastaturet.

Til toppen av siden

Legge til bilder i SharePoint 2007-sider

Du kan legge til et bilde til en nettside som har en feltkontroll for side ved å velge bildet fra et bibliotek. Når bildet som er lagret i biblioteket endres, Bruk sider som bruker bildet automatisk det nye bildet.

Du kan også legge til et bilde til en nettside som har en feltkontroll for sideinnhold, ved hjelp av HTML-redigeringsprogrammet. Når du bruker HTML-redigeringsprogrammet for å legge til et bilde i en feltkontroll for sideinnhold, lagres også bildet i et bibliotek, slik at når bildet i biblioteket er oppdatert, sider som bruker bildet automatisk bruke det nye bildet.

Når du oppretter en ny side, hvis du vil at siden skal ha et bilde, kan du opprette siden ved hjelp av et oppsett som har en feltkontroll for side.

Sideoppsett som inneholder en side for bildekontroll

Følgende sideoppsett som er inkludert i Microsoft Office SharePoint Server 2007 inneholder en feltkontroll for side:

 • Artikkelside med bilde til venstre

 • Artikkelside med bilde til høyre

 • Startside for intranett

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside med innholdsfortegnelse

 • Velkomstside

På området kan inneholde flere sideoppsett som inneholder en feltkontroll for side.

Tips!: Én måte som du kanskje kunne vite om en side har en side for bildekontroll er å redigere siden. Når du redigerer en side, viser hver feltkontroll for sammendragskobling på den aktuelle siden en etikett. Side-feltkontroller på sider som er opprettet ved hjelp av sideoppsett som er inkludert i Office SharePoint Server 2007 merket side. Dette kan eller ikke kan være tilfelle for sider som er opprettet ved hjelp av egendefinerte sideoppsett som er utformet av personer med tillatelsen utforming for området. Be administratoren for områdesamlingen for mer informasjon om egendefinerte sideoppsett som er tilgjengelige for bruk på området.

Til toppen av siden

Sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sideinnhold

Følgende sideoppsett som er inkludert i Office SharePoint Server 2007 inneholder en feltkontroll for sideinnhold:

 • Startside for intranett

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside med innholdsfortegnelse

På området kan inneholde flere sideoppsett som inneholder en feltkontroll for sideinnhold.

Tips!: En måte som du kanskje kunne vite om en side har en feltkontroll for sideinnhold er å redigere siden. Når du redigerer en side, viser hver feltkontroll for sammendragskobling på den aktuelle siden en etikett. Sideinnhold feltkontroller på sider som er opprettet ved hjelp av sideoppsett som er inkludert i Office SharePoint Server 2007 merket "Sideinnhold". Dette kan eller ikke kan være tilfelle for sider som er opprettet ved hjelp av egendefinerte sideoppsett som er utformet av personer med tillatelsen utforming for området. Be administratoren for områdesamlingen for mer informasjon om egendefinerte sideoppsett som er tilgjengelige for bruk på området.

Til toppen av siden

Legge til et bilde ved hjelp av feltet siden bildekontrollen

 1. Gå til siden der du vil legge til et bilde, og klikk deretter Rediger side på verktøylinjen for Sideredigering.

  Obs!: Hvis du ikke ser verktøylinjen for SideredigeringOmrådehandlinger-menyen, klikker du Vis verktøylinje for sideredigering.

 2. I Siden feltet bildekontrollen, klikker du Rediger bildet. Dialogboksen Rediger bildeegenskaper Web-siden åpnes.

 3. I Generelt-delen i dialogboksen Rediger bildeegenskaper nettside, klikk Bla gjennom plassert ved siden av boksen Merket bilde. Bildebiblioteket åpnes i et nytt vindu.

 4. Klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter OK. Bildegalleriet lukkes, og adressen til bildet som du valgte nå vises i boksen Merket bilde.

 5. Du kan også angi de resterende bildeegenskapene:

  • Alternativ tekst      Skriv inn tekst som gir en kort beskriver av bildet. Denne teksten vises i stedet for bildet hvis siden visningens leser ikke viser bildet. Alternativ tekst er også lese av skjermlesere.

  • Hyperkobling      Bildet kan eventuelt fungere som en hyperkobling. Skriv inn ønsket hyperkobling målet i denne boksen. Du kan også bruke Bla gjennom for å finne et mål for hyperkoblingen. Merk av for Åpne denne kobling i nytt vindu Hvis du vil at hyperkoblingen skal åpnes i et nytt nettleservindu.

   I oppsettdelen, kan du angi disse egenskapene:

  • Justering      Du kan endre plasseringen av bildet innenfor den feltkontroll for sammendragskobling ved å velge fra listen Justering. Etter at en side for bildekontroll tilpasses bildet, har dette alternativet hvis du ikke en stor innvirkning når det brukes på et bilde som er i en side for bildekontroll.

  • Kantlinjetykkelse      Du kan gi bildet en kantlinje ved å angi tykkelsen på kantlinjen. Kantlinjetykkelse målt i piksler.

  • Vannrett avstand      Du kan legge til mellomrom på begge sidene av bildet ved å angi en verdi i piksler for størrelsen på området.

  • Loddrett avstand      Du kan legge til avstand over og under bildet ved å angi en verdi i piksler for størrelsen på området.

   I delen Størrelse, kan du angi disse egenskapene:

  • Bruk standard bildestørrelse      Velg dette alternativet hvis du vil at bildet skal vises i den standardstørrelsen, som er størrelsen angitt med bilde av filegenskapene.

  • Angi størrelse      Velg dette alternativet hvis du vil angi størrelsen på bildet på siden publiserte. Dette overstyrer egenskaper for bildefilen størrelse. Hvis du velger dette alternativet, må du angi bredden, høyden eller begge for bildet ved å bruke egenskaper for Bredde og Høyde.

  • Bredde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, kan du bruke bredde (piksler) til å angi bredden på bildet i piksler.

  • Høyde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, kan du bruke Høyde (piksler) til å angi høyden på bildet i piksler.

  • Behold størrelsesforhold      Du kan bruke dette alternativet for å opprettholde forholdet mellom bildets bredde og høyde. Hvis du velger dette alternativet, kan du bare angi bredden eller høyden på bildet, fordi verdien du velger for bildets bredde eller høyde bestemmer verdien til andre dimensjonen basert på forholdet mellom opprinnelig bildebredde og høyde.

Til toppen av siden

Legge til et bilde til en feltkontroll for sideinnhold ved hjelp av HTML-redigeringsprogrammet

 1. Gå til siden der du vil legge til et bilde, og klikk deretter Rediger side på verktøylinjen for Sideredigering.

  Obs!: Hvis du ikke ser verktøylinjen for SideredigeringOmrådehandlinger-menyen, klikker du Vis verktøylinje for sideredigering.

 2. I den sideinnholdet feltkontroll for sammendragskobling, klikker du Rediger innhold for å starte HTML-redigeringsprogrammet. HTML-redigeringsprogrammet kan vises innebygd, eller det kan vises i en nettside i et nytt vindu.

 3. Plasser markøren i den sideinnholdet feltkontroll for sammendragskobling i stedet der du vil legge til bildet.

 4. Klikk knappen Sett inn bilde Knappesymbol verktøylinjen på verktøylinjen for HTML-redigeringsprogrammet.

  Hurtigtasten for å sette inn et bilde, trykker du CTRL + SKIFT + G.

  Dialogboksen Rediger bildeegenskaper Web-siden åpnes.

 5. I Generelt-delen i dialogboksen Rediger bildeegenskaper nettside, klikk Bla gjennom plassert ved siden av boksen Merket bilde. Bildebiblioteket åpnes i et nytt vindu.

 6. Klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter OK. Bildegalleriet lukkes, og adressen til bildet som du valgte nå vises i boksen Merket bilde.

 7. Du kan også angi de resterende bildeegenskapene:

  • Alternativ tekst      Skriv inn tekst som gir en kort beskriver av bildet. Denne teksten vises i stedet for bildet hvis siden visningens leser ikke viser bildet. Alternativ tekst er også lese av skjermlesere.

  • Hyperkobling      Bildet kan eventuelt fungere som en hyperkobling. Skriv inn ønsket hyperkobling målet i denne boksen. Du kan også bruke Bla gjennom for å finne et mål for hyperkoblingen. Merk av for Åpne denne kobling i nytt vindu Hvis du vil at hyperkoblingen skal åpnes i et nytt nettleservindu.

   I oppsettdelen, kan du angi disse egenskapene:

  • Justering      Du kan endre plasseringen av bildet innenfor den feltkontroll for sammendragskobling ved å velge fra listen Justering.

  • Kantlinjetykkelse      Du kan gi bildet en kantlinje ved å angi tykkelsen på kantlinjen. Kantlinjetykkelse målt i piksler.

  • Vannrett avstand      Du kan legge til mellomrom på begge sidene av bildet ved å angi en verdi i piksler for størrelsen på området.

  • Loddrett avstand      Du kan legge til avstand over og under bildet ved å angi en verdi i piksler for størrelsen på området.

   I delen Størrelse, kan du angi disse egenskapene:

  • Bruk standard bildestørrelse      Velg dette alternativet hvis du vil at bildet skal vises i den standardstørrelsen, som er størrelsen angitt med bilde av filegenskapene.

  • Angi størrelse      Velg dette alternativet hvis du vil angi størrelsen på bildet på siden publiserte. Dette overstyrer egenskaper for bildefilen størrelse. Hvis du velger dette alternativet, må du angi bredden, høyden eller begge for bildet ved å bruke egenskaper for Bredde og Høyde.

  • Bredde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, kan du bruke bredde (piksler) til å angi bredden på bildet i piksler.

  • Høyde (piksler)      Hvis du velger Angi størrelse, kan du bruke Høyde (piksler) til å angi høyden på bildet i piksler.

  • Behold størrelsesforhold      Du kan bruke dette alternativet for å opprettholde forholdet mellom bildets bredde og høyde. Hvis du velger dette alternativet, kan du bare angi bredden eller høyden på bildet, fordi verdien du velger for bildets bredde eller høyde bestemmer verdien til det andre målet, basert på forholdet mellom opprinnelig bildebredde og høyde.

   Obs!: 

   • Hvis siden du vil legge til et bilde er et Nettdelside, kan du legge til et bilde ved hjelp av en bildewebdel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en bildewebdel, kan du se artikkelen Bildewebdel.

   • Hvis bildet du vil legge til en side ikke er tilgjengelig i bildegalleriet, kan du legge den hvis du har bidragstillatelser. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til en bildefil i et bibliotek, kan du se artikkelen legge til én eller flere filer i et bibliotek.

Til toppen av siden

Legg igjen en kommentar

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Hvis du har fått her fra et søk, og det ikke informasjonen du ville, Fortell oss hva du søkte etter. Ta med din versjon av SharePoint, operativsystem og nettleser. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke trinnene og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×