Legge til et bakgrunnsbilde (eller vannmerke) i lysbilder

Legge til et bakgrunnsbilde (eller vannmerke) i lysbilder

Et bilde som vannmerke bak teksten på lysbildene er en flott måte å vise frem en logo eller andre meningsfulle bilder på. PowerPoint lar deg justere bildets gjennomsiktighet etter at du setter det inn på lysbildet.

Eksempel på et lysbilde som har et bakgrunnsbilde
Eksempel på et bildevannmerke

Et annet alternativ: tekstvannmerke

Vil du ha et tekstvannmerke i stedet?    Det er en annen prosess. Se Legge til et KLADD-vannmerke på et lysbilde for å få instruksjoner.

Eksempel på et tekstvannmerke, «KLADD», brukes som bakgrunnen på et PowerPoint-lysbilde
Eksempel på et tekstvannmerke

Velg en inndelingsoverskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene:

Fyller hele bakgrunnen i lysbildet med et bilde og justerer deretter gjennomsiktigheten til bildet, slik at det ikke skjuler det andre innholdet på lysbildet.

 1. Velg bildet du ønsker å bruke. Bildet passer bedre hvis retningen på bildet (liggende eller stående) samsvarer med retningen på lysbildet.

  Hvorfor?    PowerPoint endrer størrelsen på bildet slik at det fyller hele lysbildebakgrunnen. Hvis et bilde har en annen fasong enn lysbildet det plasseres på, kan ytre deler av bildet bli utvidet forbi kantlinjene på lysbildet og være ikke synlige.

 2. Gå til lysbildet der du vil sette inn bildet. Velg Formater bakgrunnUtforming-fanen på verktøylinjebåndet.

  Du finner Formater bakgrunn-knappen på Utforming-fanen på båndet i PowerPoint
 3. Velg Bilde- eller teksturfyll iFormater bakgrunn-fanen som vises til høyre.

  Hvis du vil sette inn et bakgrunnsbilde, kan du starte ved å velge Bilde- eller teksturfyll
 4. Velg Fil under Sett inn bilde fra.

 5. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Du kan også sette inn et bilde fra utklippstavlen i Windows (utklippstavle-alternativet), eller fra nettet eller OneDrive (nett-alternativet).

  Dialogboksen Sett inn bilde
 6. Når du har satt inn bildet, går du tilbake til Formater bakgrunn-ruten og skyver Gjennomsiktighet-feltet for å angi gjennomsiktighetsprosenten.

  Dra i gjennomsiktighetslinjen for å justere bildet
 7. (Valgfritt) Hvis du vil inkludere dette bakgrunnsbildet på alle lysbildene i presentasjonen, velger du Bruk på alle nederst på Formater bakgrunn-fanen.

 8. Klikk på Fil > Lagre for å lagre endringene.

  Det valgte bildet er skalert slik at det fyller hele lysbildebakgrunnen. Det kan ikke skaleres slik som et forgrunnsbilde kan, men du kan bruke Offset-innstillingene til å justere plasseringen. Du kan eventuelt også bruke alternativet Bruk bildet som tekstur for å gjenta bildet vannrett og loddrett i hele bakgrunnen.

Tegn en figur, fyll den med et bilde, og juster deretter bildets gjennomsiktighet:

 1. Velg Figurer, og velg deretter en figur, for eksempel et rektangel fra galleriet som vises, på Sett inn-fanen på båndet.

 2. Tegn figuren på lysbildet.

  Det er viktig at proporsjonene til figuren er de samme som på bildet du holder på å legge til. Hvis proporsjonene til bildet og figuren endres, blir bildet forskjøvet.

 3. Hvis du vil fjerne konturen på figuren, kan du høyreklikke på figuren og deretter klikke på Kontur-knappen som vises. Velg Ingen kontur i galleriet som åpnes.

 4. Høyreklikk på figuren igjen, og klikk deretter på Formater figur.

  Ruten Formater figur åpnes.

 5. Klikk på Bilde eller teksturfyll under Fyll i Formater bakgrunn-fanen.

  Knappen Bilde eller tekstur i ruten Formater bilde

 6. Klikk på Fil-knappen. Finn bildefilen du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn bilde. Merk bildet, og velg deretter Sett inn-knappen.

 7. Når bildet nå vises i figuren, flytter du gjennomsiktighet-glidebryteren i Formater figur-fanen for å justere bildet slik du ønsker.

  Glidebryteren Gjennomsiktighet i ruten Formater bilde

Denne fremgangsmåten gjelder for et bilde eller en tekstur som fyller hele bakgrunnen på lysbildet.

 1. Velg et lysbilde med et bakgrunnsmønster eller -bilde som du vil fjerne, i Normal-visning.

 2. Velg Formater bakgrunn i Tilpass-gruppen helt til høyre på Utforming-fanen på verktøylinjen.

  Du finner Formater bakgrunn-knappen på Utforming-fanen på båndet i PowerPoint
 3. Klikk på Heldekkende fyll under Fyll i Formater bakgrunn-ruten.

  Klikk på Heldekkende fyll i Formater bakgrunn-ruten.
 4. Velg pilen som peker nedover ved siden av Farge-knappen. Et utvalg av farger vises. Velg den hvite fargen.

  Den gjeldende bakgrunnen er fjernet, og nå er bakgrunnen på lysbildet hvit.

 5. Hvis du vil gjøre den samme endringen i de andre lysbildene i presentasjonen, velger du Bruk på alle nederst i Formater bakgrunn-ruten.

Klikk på en inndelingsoverskrift nedenfor for å åpne den og se detaljerte instruksjoner:

Fyller hele bakgrunnen i lysbildet med et bilde og justerer deretter gjennomsiktigheten til bildet, slik at det ikke skjuler det andre innholdet på lysbildet.

 1. Bestem hvilket bildet du ønsker å bruke. Bildet passer bedre hvis retningen på bildet (liggende eller stående) samsvarer med retningen på lysbildet.

  Hvorfor?    PowerPoint endrer størrelsen på bildet slik at det fyller hele lysbildebakgrunnen. Hvis et bilde har en annen fasong enn lysbildet det plasseres på, vil deler av bildet bli utvidet forbi kantlinjene på lysbildet og være ikke synlige.

 2. Velg lysbildet der du vil sette inn bildet, i miniatyrbilderuten på venstre side av PowerPoint-vinduet. Høyreklikk på miniatyrbildet, og velg Formater bakgrunn.

  Høyreklikk på et miniatyrbilde for å legge til et bakgrunnsbilde i lysbildet
 3. Velg Bilde- eller teksturfyll i Formater bakgrunn-fanen.

  Dialogboksen Formater bakgrunn
 4. Velg Fil under Sett inn bilde fra.

 5. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Åpne.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  (Du også kan sette inn utklipp eller et bilde fra utklippstavlen i Windows.)

 6. Når du har satt inn bildet, skyver du Gjennomsiktighet-feltet til høyre for å angi gjennomsiktighetsprosenten slik du ønsker. Endringen gjenspeiles umiddelbart i bildet.

  Dialogboksen Formater bakgrunn har en glidebryter for gjennomsiktighet som kan justere et bilde
 7. (Valgfritt) Hvis du vil inkludere dette bakgrunnsbildet på alle lysbildene i presentasjonen, velger du Bruk på alle nederst i dialogboksen Formater bakgrunn.

 8. Klikk på Lukk for å lagre endringene og lukke dialogboksen.

  Det valgte bildet er skalert slik at det fyller hele lysbildebakgrunnen. Det kan ikke skaleres slik som et forgrunnsbilde kan, men du kan bruke Offset-innstillingene i dialogboksen Formater bakgrunn til å justere plasseringen. Du kan eventuelt også bruke alternativet Bruk bildet som tekstur for å gjenta bildet vannrett og loddrett i hele bakgrunnen.

Tegn en figur, fyll den med et bilde, og juster deretter bildets gjennomsiktighet:

 1. Velg Figurer, og velg deretter en figur, for eksempel et rektangel fra galleriet som vises, på Sett inn-fanen på båndet.

 2. Tegn figuren på lysbildet.

  Sørg for at du justerer proporsjonene til bildet du holder på å legge til i figuren. Hvis proporsjonene til bildet og figuren endres, blir bildet forskjøvet.

 3. Fjern omrisset av den valgte figuren: Mens figuren er merket velger du Figuromriss på fanen Format for tegneverktøy på verktøylinjen, og velg deretter Uten omriss.

  Velg Figuromriss, og velg deretter Uten omriss fra menyen som vises
 4. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Dialogboksen Formater figur åpnes.

 5. Velg Bilde- eller teksturfyll under Fyll, og velg deretter Fil-knappen.

  Dialogboksen Formater bilde

  Dialogboksen Sett inn bilde åpnes.

 6. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  Bildet legges også til lysbildet, inni figuren. Det kan hende du må flytte dialogboksen Formater bilde for å se det. Hold dialogboksen åpen for å justere gjennomsiktigheten.

 7. Når bildet nå vises i figuren, i dialogboksen Formater bilde, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet til høyre for å justere bildet slik du ønsker.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet

 8. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.

Denne fremgangsmåten gjelder for et bilde eller en tekstur som fyller hele bakgrunnen på lysbildet.

 1. Velg et lysbilde med et bakgrunnsmønster eller -bilde som du vil fjerne, i Normal-visning.

 2. Velg Bakgrunnsstiler og deretter Formater bakgrunn i Bakgrunn-gruppen helt til høyre på Utforming-fanen på verktøylinjen.

  Velg Bakgrunnsstiler helt til høyre på Utforming-fanen, og velg deretter Formater bakgrunn

  Dette åpner dialogboksen Formater bakgrunn.

 3. I dialogboksen velger du Heldekkende fyllFyll-fanen.

  Formatere bakgrunn
 4. Velg pilen som peker nedover ved siden av Farge-knappen. Velg den hvite fargen fra utvalget av farger som vises.

  Den gjeldende bakgrunnen er fjernet, og nå er bakgrunnen på lysbildet hvit.

 5. Hvis du vil gjøre den samme endringen i de andre lysbildene i presentasjonen, velger du Bruk på alle.

 6. Velg Lukk.

Klikk på en inndelingsoverskrift nedenfor for å åpne den og se detaljerte instruksjoner:

Fyller hele bakgrunnen i lysbildet med et bilde og justerer deretter gjennomsiktigheten til bildet, slik at det ikke skjuler det andre innholdet på lysbildet.

 1. Bestem hvilket bildet du ønsker å bruke. Bildet passer bedre hvis retningen på bildet (liggende eller stående) samsvarer med retningen på lysbildet.

  Hvorfor?    PowerPoint endrer størrelsen på bildet slik at det fyller hele lysbildebakgrunnen. Hvis et bilde har en annen fasong enn lysbildet det plasseres på, vil deler av bildet bli utvidet forbi kantlinjene på lysbildet og være ikke synlige.

 2. Velg lysbildet der du vil sette inn bildet, i miniatyrbilderuten på venstre side av PowerPoint-vinduet. Høyreklikk på miniatyrbildet, og velg Formater bakgrunn.

  Høyreklikk på et miniatyrbilde for å legge til et bakgrunnsbilde i lysbildet
 3. Velg Bilde- eller teksturfyll i Formater bakgrunn-fanen.

  Dialogboksen Formater bakgrunn
 4. Velg Fil under Sett inn fra.

 5. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  (Du også kan sette inn utklipp eller et bilde fra utklippstavlen i Windows.)

 6. Når du har satt inn bildet, skyver du Gjennomsiktighet-feltet til høyre for å angi gjennomsiktighetsprosenten slik du ønsker. Endringen gjenspeiles umiddelbart i bildet.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet
 7. (Valgfritt) Hvis du vil inkludere dette bakgrunnsbildet på alle lysbildene i presentasjonen, velger du Bruk på alle nederst i dialogboksen Formater bakgrunn.

 8. Klikk på Lukk for å lagre endringene og lukke dialogboksen.

  Det valgte bildet er skalert slik at det fyller hele lysbildebakgrunnen. Det kan ikke skaleres slik som et forgrunnsbilde kan, men du kan bruke Offset-innstillingene i dialogboksen Formater bakgrunn til å justere plasseringen. Du kan eventuelt også bruke alternativet Bruk bildet som tekstur for å gjenta bildet vannrett og loddrett i hele bakgrunnen.

Sett inn et bilde, i en figur, med nøyaktige den størrelsen du ønsker, og deretter justerer du gjennomsiktigheten:

 1. Velg Figurer, og velg deretter en figur, for eksempel et rektangel fra galleriet som vises, på Sett inn-fanen på båndet. Tegn figuren over bildet du satte inn i trinn 1.

 2. Tegn figuren på lysbildet.

  Sørg for at du justerer proporsjonene til bildet du holder på å legge til i figuren. Hvis proporsjonene til bildet og figuren endres, blir bildet forskjøvet.

 3. Fjern omrisset av den valgte figuren: Velg Figuromriss på fanen Format for tegneverktøy på verktøylinjen, og velg deretter Uten omriss.

  Velg Figuromriss, og velg deretter Uten omriss fra menyen som vises
 4. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Dialogboksen Formater figur åpnes.

 5. Velg Bilde- eller teksturfyll under Fyll, og velg deretter Fil-knappen.

  Dialogboksen Formater bilde

  Dialogboksen Sett inn bilde åpnes.

 6. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  Bildet legges også til lysbildet, inni figuren. Det kan hende du må flytte dialogboksen Formater bilde for å se det. Hold dialogboksen åpen for å justere gjennomsiktigheten.

 7. Når bildet nå vises i figuren, i dialogboksen Formater bilde, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet til høyre for å justere bildet slik du ønsker.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet

 8. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.

Denne fremgangsmåten gjelder for et bilde eller en tekstur som fyller hele bakgrunnen på lysbildet.

 1. Velg et lysbilde med et bakgrunnsmønster eller -bilde som du vil fjerne, i Normal-visning.

 2. Velg Bakgrunnsstiler og deretter Formater bakgrunn i Bakgrunn-gruppen helt til høyre på Utforming-fanen på verktøylinjen.

  Bilde for Utforming-fanen

  Dette åpner dialogboksen Formater bakgrunn.

 3. I dialogboksen velger du Heldekkende fyllFyll-fanen.

  I dialogboksen Formater bakgrunn, velger du Heldekkende fyll
 4. Velg pilen som peker nedover ved siden av Farge-knappen. Et utvalg av farger vises. Velg den hvite fargen.

  Den gjeldende bakgrunnen er fjernet, og nå er bakgrunnen på lysbildet hvit.

 5. Hvis du vil gjøre den samme endringen i de andre lysbildene i presentasjonen, velger du Bruk på alle.

 6. Velg Lukk.

Se også

Legge til en video i bakgrunnen til lysbildene

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×