Legge til, endre eller fjerne kantlinjer i Publisher

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til en kantlinje med enhver farge eller tykkelse, en forhåndsutformet kantlinje eller en egendefinert kantlinje på en side, tekstboks, autofigur, et bilde eller rundt en gruppe objekter i publikasjonen.

Du kan også bruke et bilde som er utformet som en kantlinje. Du kan for eksempel sette inn et sidekantutklipp fra Utklipp og medier i Microsoft Office Online, og deretter kan du endre størrelsen slik at utklippet passer på siden eller i objektet du vil legge til en kantlinje på.

Hvis siden, tekstboksen, autofiguren, bildet eller gruppen med elementer allerede har en kantlinje, kan du endre eller fjerne den.

Hva vil du gjøre?

Legge til en kantlinje på en side

Legge til en kantlinje i en tekstboks, en autofigur, et bilde eller et objekt

Fjerne en kantlinje på en tekstboks, en autofigur, et bilde eller et objekt

Legge til en kantlinje i en gruppe med objekter

Endre en kantlinje for å redusere overlapping av innhold

Fjerne en kantlinje, en pyntebord kantlinje eller en kantlinje med utklipp

Legge til en kantlinje på en side

Du legger til en kantlinje på en side ved å tegne et rektangel rundt siden og deretter legge til linjen eller den forhåndsutformede kantlinjen du vil bruke. Du legger til en kantlinje på alle sidene i publikasjonen ved å legge den til i et hoveddokument, og deretter bruker du hoveddokumentet på sidene i publikasjonen. Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du arbeider med hoveddokumenter i publikasjonen ved å klikke en kobling i Se også-delen.

Viktig!: Kontroller at alle sidene av kantlinjen er innenfor det utskrivbare området, spesielt hvis du oppretter en sidekantlinje. Ikke alle skrivere skriver ut til kanten av siden.

Fastsette området som bordskriveren ikke kan skrive ut

 1. Åpne Microsoft WordPad.

  hvordan

  • Klikk Start-knappen på oppgavelinjen i Microsoft Windows, klikk Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter WordPad.

 2. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 3. Angi null som verdi for følgende marger: Venstre, Høyre, Topp og Bunn. Margene tilbakestilles automatisk til den minste margen som støttes av skriveren.

 4. Legg merke til minimumsverdiene for margene.

Kontroller at alle sidene i kantlinjen skrives ut ved å forhåndsvise publikasjonen. Det gjør du ved å klikke ForhåndsvisningFil-menyen.

Legge til en kantlinje på en side

 1. Merk siden du vil legge til kantlinjen på.

 2. Klikk rektangel Knappesymbolobjektverktøylinjen, og deretter drar du på siden for å tegne et rektangel som tilsvarer størrelsen du vil bruke kantlinjen, for eksempel sidemarger.

 3. Merk rektanglet, og klikk deretter AutofigurFormat-menyen.

 4. Klikk kategorien Farger og linjer.

 5. Gjør ett av følgende:

  Legge til en kantlinje med en hvilken som helst farge og tykkelse

  1. Under Linje velger du fargen og linjealternativene du vil bruke.

  2. Du legger til kantlinjen jevnt på både innsiden og utsiden av rektanglet i stedet for bare på innsiden ved å fjerne merket for Tegn kantlinjen innenfor rammen. Dermed hindrer du at kantlinjen overlapper objekter som finnes inne i rektanglet.

  Legge til en forhåndsutformet mønsterkantlinje

  1. Klikk Kantlinjegrafikk.

  2. I listen Tilgjengelige kantlinjer klikker du kantlinjen du vil bruke.

  Legge til en egendefinert kantlinje

  Du kan opprette egendefinerte kantlinjer av utklipp, bildefiler, skannede fotografier, annen punktgrafikk eller av bilder du har laget i et tegneprogram. Den egendefinerte kantlinjen lagres sammen med kantlinjegrafikk i Microsoft Office Publisher 2007.

  Obs!: Bildefilen du bruker for en egendefinert kantlinje, må være mindre enn 64 kilobyte (kB) og den må ikke inneholde tekst.

  1. Klikk Pyntebord.

  2. Klikk Lag egendefinert i dialogboksen Pyntebord.

  3. I dialogboksen Lag egendefinert bord legger du til et bilde fra en fil som finnes på datamaskinens harddisk, uten å legge den til i Microsoft Clip Organizer, ved å fjerne merket for Velg bilde fra Clip Organizer.

  4. Klikk Velg bilde.

  5. I dialogboksen Sett inn bilde blar du til bildet du vil bruke, klikker bildet og klikker deretter Sett inn.

  6. I dialogboksen Gi navn til egendefinert bord skriver du inn et navn for den egendefinerte borden, og deretter klikker du OK.

   Hvis filstørrelsen for bildet du velger, er for stor (større enn 64 kB), eller hvis bildet inneholder tekst, får du kanskje en feilmelding, og kantlinjen opprettes kanskje ikke. Hvis dette skjer, gjentar du trinn 2 til 5 for å velge et bilde som har en mindre filstørrelse.

Legge til en utklippskantlinje

Du kan raskt opprette en kantlinje med utklipp.

 1. Merk siden du vil legge til kantlinjen på.

 2. Klikk BildeSett inn-menyen, og deretter Utklipp.

 3. I oppgaveruten Utklipp skriver du inn sidekantlinjer i Søk etter-boksen, og deretter klikker du Søk.

 4. I oppgaveruten Utklipp klikker du kantlinjen du vil bruke.

 5. I publikasjonen plasserer du musepekeren over ett av skaleringshåndtakene på kantlinjen, og deretter drar du håndtaket for å endre størrelse på kantlinjen.

 6. Hvis kantlinjen har heldekkende fyll som dekker innholdet på siden, merker du kantlinjen og velger RekkefølgeOrdne-menyen, og deretter klikker du Plasser lengst bak slik at innholdet på siden vises foran kantlinjefyllet.

Til toppen av siden

Legge til en kantlinje i en tekstboks, en autofigur, et bilde eller et objekt

Legge til en kantlinje i en tekstboks, en autofigur, et bilde eller et objekt. Du kan også legge til en forhåndsutformet eller egendefinert kantlinje i en tekstboks, et bilde eller et rektangel (men ikke i autofigurer, for eksempel en sirkel eller en ellipse).

 1. Merk tekstboksen, autofiguren, bildet eller objektet du vil legge til kantlinjen på.

 2. Format-menyen klikker du Tekstboks, Autofigur, Bilde eller Objekt.

 3. Klikk kategorien Farger og linjer.

 4. Gjør ett av følgende:

  Legge til en kantlinje med en hvilken som helst farge og tykkelse

  1. Under Linje velger du fargen og linjestilalternativene du vil bruke.

  2. Du legger til kantlinjen jevnt på både innsiden og utsiden av rektanglet i stedet for bare på innsiden ved å fjerne merket for Tegn kantlinjen innenfor rammen. Dermed hindrer du at kantlinjen overlapper objekter som finnes inne i rektanglet.

  Legge til en forhåndsutformet mønsterkantlinje

  1. Klikk Pyntebord (ikke tilgjengelig hvis du har valgt en annen autofigur enn et rektangel).

  2. I listen Tilgjengelige kantlinjer klikker du kantlinjen du vil bruke.

  Legge til en egendefinert kantlinje

  Du kan opprette egendefinerte kantlinjer av utklipp, bildefiler, skannede fotografier, annen punktgrafikk eller av bilder du har laget i et tegneprogram. Den egendefinerte kantlinjen lagres sammen med kantlinjegrafikk i Office Publisher 2007.

  Obs!: Bildefilen du bruker for en egendefinert kantlinje, må være mindre enn 64 kilobyte (kB) og den må ikke inneholde tekst.

  1. Klikk Pyntebord.

  2. Klikk Lag egendefinert i dialogboksen Pyntebord.

  3. I dialogboksen Lag egendefinert bord legger du til et bilde fra en fil som finnes på datamaskinens harddisk, uten å legge den til i Microsoft Clip Organizer, ved å fjerne merket for Velg bilde fra Clip Organizer.

  4. Klikk Velg bilde.

  5. I dialogboksen Sett inn bilde blar du til bildet du vil bruke, klikker bildet og klikker deretter Sett inn.

  6. I dialogboksen Gi navn til egendefinert bord skriver du inn et navn for den egendefinerte borden, og deretter klikker du OK.

   Hvis filstørrelsen for bildet du velger, er for stor (større enn 64 kB), eller hvis bildet inneholder tekst, får du kanskje en feilmelding, og kantlinjen opprettes kanskje ikke. Hvis dette skjer, gjentar du trinn 2 til 5 for å velge et bilde som har en mindre filstørrelse.

Til toppen av siden

Fjerne en kantlinje på en tekstboks, en autofigur, et bilde eller et objekt

Hvis du har lagt til en kantlinje rundt en tekstboks, en autofigur, et bilde eller et objekt, kan du også fjerne kantlinjen ved å reversere prosessen.

 1. Merk tekstboksen, autofiguren, bildet eller objektet du vil legge til kantlinjen på.

 2. Format-menyen klikker du Tekstboks, Autofigur, Bilde eller Objekt.

 3. Klikk kategorien Farger og linjer.

 4. Gjør ett av følgende:
  fjerne en kantlinje med en hvilken som helst farge og tykkelse

  1. Under linje i farge-hente og-ned, velger du Ingen linje.

  Fjerne et forhåndsutformet eller egendefinert mønster som kantlinje

  1. Velg en linje fra stil trekke ut og ned.

   1. Under linje i farge-hente og-ned, velger du Ingen linje.

Legge til en kantlinje for en gruppe objekter

Du legger til en kantlinje for en gruppe objekter ved å tegne et rektangel rundt objektene, og deretter legger du til linjen eller den forhåndsutformede kantlinjen du vil bruke.

 1. Merk siden du vil legge til kantlinjen på.

 2. Klikk rektangel Knappesymbolobjektverktøylinjen, og deretter drar du på siden for å tegne et rektangel som tilsvarer størrelsen du vil ha (rundt objektene du vil bruke inkludert innenfor kantlinjen).

 3. Merk rektanglet, og klikk deretter AutofigurFormat-menyen.

 4. Klikk kategorien Farger og linjer.

 5. Gjør ett av følgende:

  Legge til en kantlinje med en hvilken som helst farge og tykkelse

  1. Under Linje velger du fargen og linjestilalternativene du vil bruke.

  2. Du legger til kantlinjen jevnt på både innsiden og utsiden av rektanglet i stedet for bare på innsiden ved å fjerne merket for Tegn kantlinjen innenfor rammen. Dermed hindrer du at kantlinjen overlapper objekter som finnes inne i rektanglet.

  Legge til en forhåndsutformet mønsterkantlinje

  1. Klikk Kantlinjegrafikk.

  2. I listen Tilgjengelige kantlinjer klikker du kantlinjen du vil bruke.

  Legge til en egendefinert kantlinje

  Du kan opprette egendefinerte kantlinjer av utklipp, bildefiler, skannede fotografier, annen punktgrafikk eller av bilder du har laget i et tegneprogram. Den egendefinerte kantlinjen lagres sammen med kantlinjegrafikk i Office Publisher 2007.

  Obs!: Bildefilen du bruker for en egendefinert kantlinje, må være mindre enn 64 kilobyte (kB) og den må ikke inneholde tekst.

  1. Klikk Pyntebord.

  2. Klikk Lag egendefinert i dialogboksen Pyntebord.

  3. I dialogboksen Lag egendefinert bord legger du til et bilde fra en fil som finnes på datamaskinens harddisk, uten å legge den til i Microsoft Clip Organizer, ved å fjerne merket for Velg bilde fra Clip Organizer.

  4. I dialogboksen Sett inn bilde blar du til bildet du vil bruke, klikker bildet og klikker deretter Sett inn.

  5. I dialogboksen Gi navn til egendefinert bord skriver du inn et navn for den egendefinerte borden, og deretter klikker du OK.

   Hvis filstørrelsen for bildet du velger, er for stor (større enn 64 kB), eller hvis bildet inneholder tekst, får du kanskje en feilmelding, og kantlinjen opprettes kanskje ikke. Hvis dette skjer, gjentar du trinn 2 til 5 for å velge et bilde som har en mindre filstørrelse.

Til toppen av siden

Endre en kantlinje for å redusere overlapping av innhold

Office Publisher 2007 kan legge til kantlinjegrafikk eller linjer i en tekstboks, bilderamme eller rektangelfigur slik at jo tykkere kantlinjegrafikk eller linje du bruker, jo mindre plass har du til bilder og tekst. Hvis kantlinjen dekker tekst eller objekter på siden, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

Tegne kantlinjen på rammen i stedet for på innsiden av rammen

Du legger til kantlinjen jevnt på både innsiden og utsiden av et rektangel i stedet for bare på innsiden ved å fjerne merket for Tegn kantlinjen innenfor rammen. Dermed hindrer du at kantlinjen overlapper objekter som finnes inne i rektanglet.

 1. Merk rektanglet, og klikk deretter AutofigurFormat-menyen.

 2. Klikk kategorien Farger og linjer, og fjern deretter merket for Tegn kantlinjen innenfor rammen.

Bruke kantlinjegrafikk med avpassede størrelser

Du endrer størrelse på kantlinjen proporsjonalt i forhold til størrelsen på hele siden ved å fjerne merket for Bruk alltid standardstørrelse. Dermed hindrer du at kantlinjen overlapper objekter som finnes inne i rektanglet.

 1. Merk rektanglet, og klikk deretter AutofigurFormat-menyen.

 2. Klikk kategorien Farger og linjer, og klikk deretter Pyntebord.

 3. I dialogboksen Pyntebord fjerner du merket for Bruk alltid standardstørrelse.

Redusere kantlinjens tykkelse

 1. Merk rektanglet som har kantlinjen du vil endre.

 2. Klikk Linje-/ kantlinjestil Knappesymbolformateringsverktøylinjen.

 3. Klikk linjetykkelsen du vil bruke. Du kan vise flere alternativer for linjetykkelse ved å klikke Flere linjer, og deretter velger du verdien du vil bruke, i Tykkelse-boksen.

Øke størrelsen på rektanglet

 1. Klikk rektanglet for å merke det.

 2. Velg ett av skaleringshåndtakene, og dra det.

 3. Du beholder sentrum av rektanglet på samme sted ved å holde nede CTRL-tasten mens du drar, og deretter slipper du museknappen før du slipper CTRL-tasten.

 4. Du beholder rektanglets proporsjoner ved å holde nede SKIFT-tasten mens du drar hjørnehåndtaket, og deretter slipper du museknappen før du slipper SKIFT-tasten.

 5. Du beholder både rektanglets proporsjoner og sentrum av rektanglet på samme sted ved å holde nede CTRL- og SKIFT-tasten samtidig mens du drar hjørnehåndtaket, og deretter slipper du museknappen før du slipper CTRL+SKIFT-kombinasjonen.

 6. Du drar rektanglet på tvers av støttelinjer, for eksempel marglinjer, ved å holde nede ALT-tasten mens du drar.

Til toppen av siden

Fjerne en kantlinje, en pyntebord eller en utklippslinje

 1. Klikk på kantlinjen for å merke den.

  Obs!: Hvis du vil fjerne en kantlinje i et hoveddokument, klikker du HoveddokumentVis-menyen, og velg deretter kantlinjen.

 2. Trykk DEL.

  Obs!: Hvis du har merket et objekt som du ikke vil fjerne, trykker du ganske enkelt CTRL+Z for å angre fjerningen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×