Office
Logg på
Legge til en trendlinje eller en glidende gjennomsnittslinje i et diagram

Legge til en trendlinje eller en glidende gjennomsnittslinje i et diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil vise datatrender eller glidende gjennomsnitt i et diagram du har opprettet, kan du legge til en trendlinje. Du kan også utvide en trendlinje utover dine faktiske data for å forutsi fremtidige verdier. Følgende lineære trendlinje viser tydelig en oppadgående trend som ser lovende ut for salget i de neste kvartalene.

Diagram med trendlinje

Du kan legge til en trendlinje til et 2D-diagram som ikke er stablet, inkludert område-, stolpe-, kolonne-, linje-, aksje-, punkt- og boblediagrammer.

Du kan ikke legge til en trendlinje til et stablet, 3D-, radar-, sektor-, overflate- eller hjuldiagram.

Legge til en trendlinje

 1. Klikk dataserie du vil legge til en trendlinje eller glidende gjennomsnitt i diagrammet.

  Trendlinjen starter på det første datapunktet i dataseriene du velger.

 2. Klikk på knappen Diagramelementer Diagramelementer-knappen ved siden av øverste høyre hjørnet i diagrammet.

 3. Merke av for Trendlinje.

 4. Hvis du vil velge en annen type trendlinje, klikker du pilen ved siden av Trendlinje, og deretter klikker du Eksponentiell, Lineær prognose eller Glidende gjennomsnitt for to perioder. Klikk Flere alternativer hvis du vil ha flere trendlinjer.

 5. Hvis du velger Flere alternativer, klikker du ønsket alternativ i Formater trendlinje-ruten under Alternativer for trendlinje.

  Ruten Formater trendlinje

  • Hvis du velger Polynom, kan du skrive inn den høyeste verdien på den uavhengige variabelen i Rekkefølge-boksen.

  • Hvis du velger Glidende gjennomsnitt, angir du antall perioder som skal brukes til å beregne det glidende gjennomsnittet, i Periode-boksen.

  • Hvis du vil angi punktet der trendlinjen krysser den loddrette aksen (verdiaksen), velg Angi skjæringspunkt og angi verdien for punktet på den loddrette aksen.

Tips!: En trendlinje blir mest nøyaktig når den R-kvadrerte verdien (et tall fra 0 til 1 som viser samsvaret mellom de beregnede verdiene for trendlinjen og de faktiske dataene) er null eller nær null. Når du tilpasser en trendlinje til dataene, beregner Excel den R-kvadrerte verdien automatisk. Du kan vise denne verdien på diagrammet ved å merke av for Vis R-kvadrert verdi i diagrammet (Alternativer for trendlinje > Formater trendlinje).

Tips

 • Hvis du endrer et diagram eller en dataserie, slik at den kan ikke lenger støtter den tilknyttede trendlinjen – for eksempel ved å endre diagramtypen til et 3D-diagram eller ved å endre visningen av en Pivotdiagramrapporter eller tilknyttet pivottabellrapport – trendlinjen ikke lenger vises i diagrammet.

 • For linjedata uten et diagram, kan du bruke Autofyll eller en av de statistiske funksjonene, for eksempel vekst() eller TREND(), til å opprette data for beste tilpasning lineære eller eksponentielle linjer.

Legge til en trendlinje

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, klikk dataserie du vil legge til en trendlinje eller glidende gjennomsnitt, eller gjør følgende for å velge dataserien fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Obs!: Hvis du velger et diagram som har mer enn én dataserie uten å velge en dataserie, vises dialogboksen Legg til trendlinje. Velg dataserien du vil bruke, i listen, og klikk deretter OK.

 3. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 4. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk et alternativ for forhåndsdefinerte trendlinje som du vil bruke.

   Obs!: Dette gjelder en trendlinje uten lar deg velge bestemte alternativer.

  2. Klikk Flere alternativer for trendlinje, og deretter i kategorien Alternativer for trendlinjeTrend/regresjon Type under type trendlinje som du vil bruke.

Bruk denne typen

Slik oppretter du

Lineær

En lineær trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters passer for en linje:

ligning

hvor m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

ligning

der c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunksjonen.

Polynom

En polynomtrendlinje eller kurvelineær trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

formel

hvor b og Variabel er konstanter.

Power

En potenstrendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene inkluderer negative verdier eller nullverdier.

Eksponentiell

En eksponentiell trendlinje ved å bruke følgende formel til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

formel

der c og b er konstanter, og e er basen for den naturlige logaritmen.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene inkluderer negative verdier eller nullverdier.

Glidende gjennomsnitt

En trendlinje med glidende gjennomsnitt ved hjelp av følgende formel: ligning

Obs!: Antall punkt i en glidende gjennomsnitt trendlinje er lik Totalt antall punkter i seriene minus tallet du oppgir for perioden.

R-kvadrert verdi

En trendlinje som viser en R-kvadrert verdi i et diagram ved å bruke følgende formel:

formel

Dette trendlinjealternativet er tilgjengelig i kategorien Alternativer i dialogboksen Legg til trendlinje eller Formater trendlinje.

Obs!: R-kvadrert verdi som du kan vise med en trendlinje er ikke en justert R-kvadrert verdi. Logaritmisk, geometrisk eller eksponentiell trendlinje bruker Excel en transformert regresjonsmodell.

 1. Hvis du velger Polynom, skriver du inn høyeste potens for den uavhengige variabelen i rekkefølge-boksen.

 2. Hvis du velger Glidende gjennomsnitt, skriver du antall perioder som du vil bruke til å beregne det glidende gjennomsnittet, i periode-boksen.

 3. Hvis du legger til et glidende gjennomsnitt i et punktdiagram (XY), er det glidende gjennomsnittet basert på rekkefølgen av x-verdiene som er tegnet inn i diagrammet. For å få resultatet du ønsker, må du kanskje sortere x-verdiene før du legger til et glidende gjennomsnitt.

 4. Hvis du legger til en trendlinje i en linje, kolonne, området eller liggende stolpediagram, trendlinjen beregnes basert på antas det at x-verdiene er 1, 2, 3, 4, 5, 6, så videre … Denne antas det gjøres om x-verdiene er numerisk eller tekst. Hvis du vil basere en trendlinje på numeriske x-verdier, bør du bruke et punktdiagram (XY).

 5. Excel tildeles automatisk et navn trendlinjen, men du kan endre den. Klikk Egendefinert i dialogboksen Formater trendlinje i kategorien Alternativer for trendlinje under Trendlinje navn, og skriv deretter inn et navn i boksen Egendefinert.

Tips

 • Du kan også opprette glidende gjennomsnitt, som utjevner variasjoner i data og viser mønstret eller trenden mer tydelig.

 • Hvis du endrer et diagram eller en dataserie, slik at den kan ikke lenger støtter den tilknyttede trendlinjen – for eksempel ved å endre diagramtypen til et 3D-diagram eller ved å endre visningen av en Pivotdiagramrapporter eller tilknyttet pivottabellrapport – trendlinjen ikke lenger vises i diagrammet.

 • For linjedata uten et diagram, kan du bruke Autofyll eller en av de statistiske funksjonene, for eksempel vekst() eller TREND(), til å opprette data for beste tilpasning lineære eller eksponentielle linjer.

Hva annet vil du gjøre?

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Hvis du vil endre fargen, stilen eller Skyggealternativer av trendlinjen, klikk Linjefarge, Linjestil eller Skygge kategori, og velg deretter alternativene du vil bruke.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Hvis du vil angi antall perioder som du vil ta med i en prognose, under Prognose, klikker du et tall i boksen perioder fremover eller bakover perioder.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Velg den Angi skjæringspunkt = merket, og deretter i den Angi skjæringspunkt = skriver du inn verdien for å angi punktet på den loddrette aksen (verdiaksen) hvor trendlinjen krysser aksen.

  Obs!: Du kan gjøre dette bare når du bruker en eksponentiell, lineær eller polynom trendlinje.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil endre, eller gjør følgende for å velge det fra en liste over diagramelementer.

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. Merk av for Vis formel i diagrammet for å vise trendlinjeformelen i diagrammet.

  Obs!: Du kan ikke vise trendlinje formler for et glidende gjennomsnitt.

Tips!: Ligningen for trendlinje avrundet for å gjøre det enklere å lese. Du kan imidlertid endre antallet sifre for en valgt trendlinjeetikett i desimaler-boksen i kategorien tall i dialogboksen Formater trendlinje etikett. (Format-fanen, Merket område-gruppen, Formater utvalg-knappen).

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil vise R-kvadrert verdi, eller gjør følgende for å velge trendlinjen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Flere alternativer for trendlinje.

  Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

 3. I kategorien Alternativer for trendlinje, velger du Vis R-kvadrert verdi i diagrammet.

Obs!: Du kan ikke vise en R-kvadrert verdi for et glidende gjennomsnitt.

 1. På en ustablede, 2D-området, stolpe, kolonnen, linje, lager, punktdiagram (XY) eller boblediagram, Klikk trendlinjen du vil fjerne, eller gjør følgende for å velge trendlinjen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter diagramelementet du vil bruke.

   Merket område-gruppen i kategorien Oppsett (Diagramverktøy)

 2. Gjør ett av følgende:

  1. Klikk trendlinje i analyse-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Ingen.

   Analyse-gruppen på Oppsett-fanen (Diagramverktøy)

  2. Trykk på DELETE.

Tips!: Du kan også fjerne en trendlinje umiddelbart etter at du legge den til i diagrammet ved å klikke Angre Angre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang, eller ved å trykke CTRL + Z.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Velg dataseriene som du vil legge til en trendlinje til i diagrammet, og klikk deretter Utforming-fanen.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke på en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

  Fanen diagramutforming

 3. Klikk Legg til diagramelementDiagramutforming-fanen, og klikk deretter trendlinje.

  Legge til en trendlinje

 4. Trendlinjealternativet Velg en eller klikk Flere alternativer for trendlinje.

  Trendlinjealternativer

  Du kan velge blant følgende:

  • Eksponentiell

  • Lineær

  • Logaritmisk

  • Polynom

  • På/av

  • Glidende gjennomsnitt

  Du kan også gi din trendlinje et navn, og velg prognoser alternativer.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet med trendlinjen, og klikk deretter Utforming-fanen.

  Fanen diagramutforming

 3. Klikk Legg til diagramelement, klikker du trendlinjen, og klikk deretter Ingen.

  Fjerne trandline

  Du kan også klikke trendlinjen, og deretter trykke DELETE.

Word

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Velg dataseriene som du vil legge til en trendlinje til i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen. 

  Du kan, for eksempel i et linjediagram, klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 3. Klikk Trendlinje under Analyse, og klikk deretter trendlinjen du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Hvis du ser dialogboksen Legg til trendlinje, velger du serien som du vil legge til trendlinjen til.

  Hvis du vil endre navnet på en trendlinje eller legge til en formeletikett, klikker du Trendlinje under Analyse, og deretter klikker du Alternativer for trendlinje. Klikk Alternativer i navigasjonsruten, og gjør deretter de ønskede endringene.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet med trendlinjen, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Trendlinje under Analyse, og klikk deretter Ingen trendlinje.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Du kan også klikke trendlinjen, og deretter trykke DELETE.

PowerPoint

 1. Velg dataseriene som du vil legge til en trendlinje til i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen. 

  Du kan, for eksempel i et linjediagram, klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Trendlinje under Analyse, og klikk deretter trendlinjen du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Hvis du ser dialogboksen Legg til trendlinje, velger du serien som du vil legge til trendlinjen til.

  Hvis du vil endre navnet på en trendlinje eller legge til en formeletikett, klikker du Trendlinje under Analyse, og deretter klikker du Alternativer for trendlinje. Klikk Alternativer i navigasjonsruten, og gjør deretter de ønskede endringene.

 1. Klikk diagrammet med trendlinjen, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Trendlinje under Analyse, og klikk deretter Ingen trendlinje.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Du kan også klikke trendlinjen, og deretter trykke DELETE.

Excel

 1. Velg dataseriene som du vil legge til en trendlinje til i diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen. 

  Du kan, for eksempel i et linjediagram, klikke én av linjene i diagrammet, og alle dataindikator i dataserie blir merket.

 2. Klikk Trendlinje under Analyse, og klikk deretter trendlinjen du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Hvis du ser dialogboksen Legg til trendlinje, velger du serien som du vil legge til trendlinjen til.

  Tips!: Hvis du vil endre navnet på en trendlinje eller legge til en formeletikett, klikker du Trendlinje under Analyse, og deretter klikker du Alternativer for trendlinje. Klikk Alternativer i navigasjonsruten, og gjør deretter de ønskede endringene.

 1. Klikk diagrammet med trendlinjen, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Trendlinje under Analyse, og klikk deretter Ingen trendlinje.

  Diagramoppsett-fanen, Analyse-gruppen

  Du kan også klikke trendlinjen, og deretter trykke DELETE.

Se også

Redigere data i et diagram

Animer tekst, objekter og diagrammer i PowerPoint for Mac

Lær mer om hvert alternativ for trendlinje

Bruk denne typen trendlinje til å opprette en best mulig tilpasset rett linje for enkle lineære datasett. Dataene er lineære hvis mønstret i datapunktene ligner på en linje. En lineær trendlinje viser vanligvis at noe stiger eller faller jevnt.

En lineær trendlinje bruker denne ligningen til å beregne en linje ved hjelp av minste kvadraters metode:

ligning

hvor m er stigningstallet og b er skjæringspunktet.

Følgende lineære trendlinje viser at salget av kjøleskap har økt jevnt over en åtteårsperiode. Legg merke til at den R-kvadrerte verdien (et tall fra 0 til 1 som viser samsvaret mellom de beregnede verdiene for trendlinjen og de faktiske dataene) er 0,9792, som passer bra for linjen til dataene.

Punktdiagram med en lineær trendlinje

Denne trendlinjen Viser en bueformet linje for beste tilpasning, og er nyttig når endringshastigheten i dataene øker eller reduseres raskt og deretter flater ut. En logaritmisk trendlinje kan bruke negative og positive verdier.

En logaritmisk trendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

ligning

der c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunksjonen.

Følgende logaritmiske trendlinje viser antatt vekst i bestanden av dyr i et gitt område, der bestanden jevnet seg ut som følge av at området for dyrene ble mindre. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,933, som er en relativ god tilpasning av linjen til dataene.

Punktdiagram med en logaritmisk trendlinje

Denne trendlinjen er nyttig når det er svingninger i dataene. Den er for eksempel nyttig ved analyse av fortjenester og tap i et stort datasett. Ordenen for polynomet kan bestemmes av antall svingninger i dataene eller etter hvor mange svinger (bakker og daler) som vises i kurven. Vanligvis har en polynomtrendlinje i orden 2 bare én topp eller dal, orden 3 har én eller to topper eller daler, og orden 4 har opptil tre topper eller daler.

En polynomtrendlinje eller kurvelineær trendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

formel

hvor b og Variabel er konstanter.

Følgende polynomtrendlinje i orden 2 (én topp) viser forholdet mellom kjørehastighet og drivstofforbruk. Merk den R-kvadrerte verdien er 0,979, som er nær 1 og derfor en god tilpasning til dataene.

Punktdiagram med en polynomtrendlinje

Denne trendlinjen viser en buet linje, og er nyttig for datasett som sammenligner målinger som øker med en bestemt hastighet. For eksempel akselerasjonen til en racerbil på ett sekunds intervaller. Du kan ikke opprette en geometrisk trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.

En potenstrendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene inkluderer negative verdier eller nullverdier.

Følgende diagram for avstandsmåling viser avstanden i meter etter sekunder. Den geometriske trendlinjen viser tydelig den økende akselerasjonen. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,986, som er en nesten perfekt tilpasning av linjen til dataene.

Punktdiagram med potenstrendlinje

Denne trendlinjen viser en buet linje, og er nyttig når dataverdier øker eller reduseres med stadig økende hastighet. Du kan ikke opprette en eksponentiell trendlinje hvis dataene inneholder nullverdier eller negative verdier.

En eksponentiell trendlinje bruker denne ligningen til å beregne minste kvadraters metode gjennom punkter:

formel

der c og b er konstanter, og e er basen for den naturlige logaritmen.

Følgende eksponentielle trendlinje viser den synkende mengden karbon 14 i et legeme etter som det blir eldre. Merk at den R-kvadrerte verdien er 0,990, som betyr at linjen passer nesten perfekt til dataene.

Diagram med eksponentiell trendlinje

Denne trendlinjen jevner ut svingninger i data for å vise et mønster eller trend mer tydelig. Et glidende gjennomsnittlig bruker et bestemt antall datapunkter (angitt ved hjelp av alternativet Periode), lager et gjennomsnitt av dem og bruker gjennomsnittsverdien som et punkt i linjen. Hvis for eksempel Periode er angitt som 2, brukes gjennomsnittet av de to første datapunktene som det første punktet i den glidende gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet til de andre og tredje datapunktene brukes som det andre punktet i trendlinjen og så videre.

En trendlinje med glidende gjennomsnitt bruker denne ligningen:

ligning

Antallet punkter i en glidende gjennomsnitt er lik det totale antallet punkter i seriene minus antallet du oppgir for perioden.

I et punktdiagram er trendlinjen basert på rekkefølgen av x-verdiene i diagrammet. Du kan få et bedre resultat ved å sortere x-verdiene før du legger til et glidende gjennomsnitt.

Følgende trendlinje med glidende gjennomsnitt viser et mønster i antall boliger solgt over en periode på 26 uker.

Punktdiagram med en trendlinje med glidende gjennomsnitt

Se også

Opprette et diagram fra start til slutt

Formater elementene i et diagram

Legge til dataetiketter i et diagram

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×