Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring når du skriver ut

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil at de utskrevne sidene i Microsoft Project nyttigere og mer profesjonelt utseende, kan du legge til informasjon for eksempel firmanavn eller logo, sidetall, dato og klokkeslett, et filnavn eller project-spesifikk informasjon til topptekst eller bunntekst av en utskrevne visning eller rapport. Du kan også legge til informasjon om et prosjekt forklaring.

Som standard vises forklaringen på hver side i en utskrevet Kalender-visningen, visningen Gantt-diagram eller nettverksdiagramvisningen. Du kan imidlertid velge ikke å skrive ut forklaringen i det hele tatt, eller for å skrive den ut på en egen side.

Topptekster og bunntekster er spesifikke for visning og rapport-spesifikke; forklaringer gjelder spesielt for Vis bare. Hvis du legger til informasjon i topptekst, bunntekst eller forklaring i visningen Gantt-diagram, vises for eksempel ikke denne informasjonen i Nettverksdiagram-visningen.

Obs!: Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter topptekster, bunntekster eller forklaringer for visuelle rapporter-funksjonen i Microsoft Project. Fordi visuelle rapporter er opprettet i Microsoft Excel og Visio, kan du bruke disse programmene til å endre topptekst, bunntekst eller forklaring.

Hva du vil gjøre?

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Legge til en topptekst eller bunntekst i en rapport

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

 1. I kategorien fil, klikk Skriv ut, og klikk deretter Utskriftsformat.

 2. Klikk kategorien venstre, midterste eller høyretopptekst, bunntekst eller forklaring-fanen.

 3. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til informasjon om dokument eller et prosjekt eller sette inn eller Lim inn grafikk.

  Hvis du vil legge til sidetall, klikker du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett, klikker du Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  Hvis du vil legge til filnavnet, klikker du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  Hvis du vil legge til grafikk, klikker du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

 4. Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg ampersand (& ), eller Merk teksten du vil formatere, klikker du Formater tekstskrift Formater tekst, Skrifter-knappen , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 5. Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, klikk informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og klikk deretter Legg til for hver oppføring. Gjenta dette trinnet for å legge til mer prosjektinformasjon.

Tips!: Du kan tilpasse feltene og stolper som vises i forklaringen ved hjelp av dialogboksen Stolpestiler. Klikk rullegardinmenyen Format i delen Stolpestiler med Ressursdiagram eller Gantt-diagrammet vises, i kategorien Format og klikk Stolpestiler. Skriv inn en stjerne (*) foran navnet på feltet som du ikke vil skal vises i forklaringen skal skrives ut, i navn-kolonnen.

Obs!: 

 • Du kan opprette flere linjer topptekster, bunntekster og forklaringer. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du Enter. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, klikker du bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter Enter. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

 • Du kan velge å vise forklaringen på hver side, på en egen side, eller ikke i det hele tatt. Klikk Skriv ut i kategorien fil, klikk Utskriftsformat, og klikk deretter kategorien forklaring. Klikk hver side, forklaring side eller Ingen under forklaring på.

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan justere bredden på forklaringen tekstboks fra 0 til 5 tommer.

 • Du kan bruke hurtigmenyen til å flytte tekst, informasjon eller et bilde fra en tabulator til en annen. Merk teksten, informasjonen eller bildet du vil flytte, høyreklikk, og klikk deretter Klipp ut eller Kopier på hurtigmenyen. Plasser markøren på kategorien du vil bruke, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 • Du kan skalere grafikk når du har lagt det til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Legge til en topptekst eller bunntekst i en rapport

 1. Klikk rapporter i kategorien rapport.

 2. Klikk rapporten du vil bruke.

 3. I kategorien Utforming, klikker du rullegardinmenyen Marger, og klikk på Egendefinerte marger... nederst.

 4. Klikk kategorien Topptekst eller Bunntekst.

 5. Klikk kategorien venstre, midterste eller høyre.

 6. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til dokumentet eller prosjektinformasjon eller sette inn eller lime inn grafikk.

  Hvis du vil legge til sidetall, klikker du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett, klikker du Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  Hvis du vil legge til filnavnet, klikker du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  Hvis du vil legge til grafikk, klikker du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

 7. Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg ampersand (& ), eller Merk teksten du vil formatere, klikker du Formater tekstskrift Formater tekst, Skrifter-knappen , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 8. Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, klikk informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og klikk deretter Legg til for hver oppføring. Gjenta dette trinnet for å legge til mer prosjektinformasjon.

Tips!: Du kan tilpasse feltene og stolper som vises i forklaringen ved hjelp av dialogboksen Stolpestiler. Klikk rullegardinmenyen Format i delen Stolpestiler med Ressursdiagram eller Gantt-diagrammet vises, i kategorien Format og klikk Stolpestiler. Skriv inn en stjerne (*) foran navnet på feltet som du ikke vil skal vises i forklaringen skal skrives ut, i navn-kolonnen.

Obs!: 

 • Du kan velge å vise forklaringen på hver side, på en egen side, eller ikke i det hele tatt. Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og klikk deretter kategorien forklaring. Klikk hver side, forklaring side eller Ingen under forklaring på.

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan justere bredden på forklaringen tekstboks fra 0 til 5 tommer.

 • Du kan bruke hurtigmenyen til å flytte tekst, informasjon eller et bilde fra en tabulator til en annen. Merk teksten, informasjonen eller bildet du vil flytte, høyreklikk, og klikk deretter Klipp ut eller Kopier på hurtigmenyen. Plasser markøren på kategorien du vil bruke, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 • Du kan skalere grafikk når den er lagt til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Hva du vil gjøre?

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Legge til en topptekst eller bunntekst i en rapport

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk kategorien venstre, midterste eller høyretopptekst, bunntekst eller forklaring-fanen.

 3. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til informasjon om dokument eller et prosjekt eller sette inn eller Lim inn grafikk.

  Hvis du vil legge til sidetall, klikker du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett, klikker du Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  Hvis du vil legge til filnavnet, klikker du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  Hvis du vil legge til grafikk, klikker du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

 4. Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg ampersand (& ), eller Merk teksten du vil formatere, klikker du Formater tekstskrift Formater tekst, Skrifter-knappen , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 5. Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, klikk informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og klikk deretter Legg til for hver oppføring. Gjenta dette trinnet for å legge til mer prosjektinformasjon.

Tips!: Du kan tilpasse feltene og stolper som vises i forklaringen ved hjelp av dialogboksen Stolpestiler. Ressursdiagram eller Gantt-diagrammet vises, klikker du StolpestilerFormat-menyen. Skriv inn en stjerne (*) foran navnet på feltet som du ikke vil skal vises i forklaringen skal skrives ut, i navn-kolonnen.

Obs!: 

 • Du kan opprette flere linjer topptekster, bunntekster og forklaringer. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, klikker du bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

 • Du kan velge å vise forklaringen på hver side, på en egen side, eller ikke i det hele tatt. Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og klikk deretter kategorien forklaring. Klikk hver side, forklaring side eller Ingen under forklaring på.

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan justere bredden på forklaringen tekstboks fra 0 til 5 tommer.

 • Du kan bruke hurtigmenyen til å flytte tekst, informasjon eller et bilde fra en tabulator til en annen. Merk teksten, informasjonen eller bildet du vil flytte, høyreklikk, og klikk deretter Klipp ut eller Kopier på hurtigmenyen. Plasser markøren på kategorien du vil bruke, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 • Du kan skalere grafikk når du har lagt det til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Legge til en topptekst eller bunntekst i en rapport

 1. Klikk på Rapporter på menyen Rapport.

 2. Klikk rapporttypen du vil bruke, og klikk deretter Velg.

  Hvis du velger Egendefinert som rapporttype, klikker du en rapport i rapporter-listen, klikker du Oppsett og deretter går du til trinn 5.

 3. Velg rapporten du vil bruke, og klikk deretter på Velg.

 4. Klikk Utskriftsformat.

 5. Klikk kategorien Topptekst eller Bunntekst.

 6. Klikk kategorien venstre, midterste eller høyre.

 7. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til dokumentet eller prosjektinformasjon eller sette inn eller lime inn grafikk.

  Hvis du vil legge til sidetall, klikker du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett, klikker du Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  Hvis du vil legge til filnavnet, klikker du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  Hvis du vil legge til grafikk, klikker du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

 8. Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg ampersand (& ), eller Merk teksten du vil formatere, klikker du Formater tekstskrift Formater tekst, Skrifter-knappen , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 9. Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, klikk informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og klikk deretter Legg til for hver oppføring. Gjenta dette trinnet for å legge til mer prosjektinformasjon.

Tips!: Du kan opprette flere linjer topptekster, bunntekster og forklaringer. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, klikker du bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

Obs!: 

 • Du kan velge å vise forklaringen på hver side, på en egen side, eller ikke i det hele tatt. Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og klikk deretter kategorien forklaring. Klikk hver side, forklaring side eller Ingen under forklaring på.

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan justere bredden på forklaringen tekstboks fra 0 til 5 tommer.

 • Du kan bruke hurtigmenyen til å flytte tekst, informasjon eller et bilde fra en tabulator til en annen. Merk teksten, informasjonen eller bildet du vil flytte, høyreklikk, og klikk deretter Klipp ut eller Kopier på hurtigmenyen. Plasser markøren på kategorien du vil bruke, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 • Du kan skalere grafikk når den er lagt til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×