Legge til en tekstbokskontroll i et skjema eller en rapport

Tekstboksen er standardkontrollen i Access og brukes for å vise og redigere data i skjemaer og rapporter. Mange ulike typer data kan vises i tekstbokser, og du kan også bruke dem til å utføre beregninger. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan opprette og bruke en tekstboks, og forklarer også noen viktige tekstboksegenskaper.

Hva vil du gjøre?

Legge til en bundet tekstboks

Legge til en ubundet tekstboks

Legge til en beregnet tekstboks

Forstå egenskaper for tekstbokser

Legge til en bundet tekstboks

En bundet tekstboks viser data fra et felt i en tabell eller spørring. I et skjema kan du bruke en tekstboks som er bundet til en oppdaterbar postkilde, for å legge til eller redigere data i et felt. Endringene du gjør i tekstboksen gjenspeiles i den underliggende tabellen.

En rask måte å opprette en bundet tekstboks på, er å dra et felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten. Access oppretter automatisk en tekstboks for felter av følgende datatyper:

 • Kort tekst

 • Lang tekst

 • Nummer

 • Dato/klokkeslett

 • Valuta

 • Hyperkobling

 • Beregnet

Obs!: Fra og med Access 2013 har tekstdatatyper fått nytt navn til Kort tekst, og Notat-datatyper har fått nytt navn til Lang tekst.

Hvis du drar felter for andre datatyper, oppretter dette forskjellige typer kontroller. Hvis du for eksempel drar et Ja/Nei-felt fra Feltliste-ruten i et skjema eller rapport, oppretter Access en avmerkingsboks. Hvis du drar et OLE-objekt-felt til et skjema eller rapport, oppretter Access en bundet objektramme, og hvis du drar et vedleggsfelt til et skjema eller rapport, oppretter Access en vedleggskontroll.

Legge til en bundet tekstboks i et skjema eller rapport ved å dra et felt fra Feltliste-ruten .

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i Oppsettsvisning eller Utformingsvisning ved å høyreklikke på skjemaet eller rapporten i Navigasjonsrute, og klikk deretter på visning du ønsker.

 2. Klikk på Legg til eksisterende felt i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen Knapp .

 3. I Feltliste-ruten utvider du tabellen som inneholder feltet som du vil skal være bundet til tekstboksen.

 4. Dra feltet fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten.

  For mer informasjon om hvordan du arbeider med Feltliste-ruten kan du se artikkelen Legge til et felt i et skjema eller rapport.

Du kan også legge til en bundet tekstboks i et skjema eller rapport ved først å legge til en ubundet tekstboks, og deretter angi Kontrollkilde-egenskapen for tekstboksen til feltet som du vil binde den til.

Legge til en ubundet tekstboks

En ubundet tekstboks er ikke koblet til et felt i en tabell eller spørring. Du kan bruke en ubundet tekstboks for å vise resultatene av en beregning eller til å godta inndata som du ikke vil lagre direkte i en tabell. Det er enklest å legge til en ubundet tekstboks i Utformingsvisning.

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisningen ved å høyreklikke på skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten og deretter klikke på Utformingsvisning.

 2. Klikk på Tekstboks i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

 3. Plasser pekeren der du vil plassere tekstboksen på skjemaet eller rapporten, og klikk deretter for å sette inn tekstboksen.

  Obs!: Access plasserer også en etikett til venstre for tekstboksen, så la det være litt plass til venstre for markøren for etiketten. Du kan justere etiketten og tekstboksen senere. Du kan også slette etiketten ved å klikke på den og deretter trykke på SLETT.

En annen måte å opprette en ubundet tekstboks på, er først å opprette en bundet tekstboks ved å dra et felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten, og deretter slette verdien i Kontrollkilde-egenskapen. Hvis du gjør dette i Utformingsvisning, viser tekstboksen Ubundet i stedet for feltnavnet. I Oppsettsvisning viser ikke lenger tekstboksen dataene. Den kommer til å være tom.

Legge til en beregnet tekstboks

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisningen ved å høyreklikke på skjemaet eller rapporten i navigasjonsruten og deretter klikke på Utformingsvisning.

 2. Klikk på Tekstboks i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

 3. Plasser pekeren der du vil plassere tekstboksen på skjemaet eller rapporten, og klikk deretter for å sette inn tekstboksen.

 4. Gjør ett av følgende:

  Plasser markøren i tekstboksen, og skriv deretter inn en uttrykk som beregner en totalsum.

  Velg tekstboksen, trykk på F4 for å vise egenskapsarket, og skriv inn uttrykket i Kontrollkilde-egenskapsboksen. Du bruker uttrykksverktøy for å opprette uttrykket ved å klikke på Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen Kontrollkilde.

 5. Lagre skjemaet eller rapporten, og bytt deretter til Skjemavisning eller Rapportvisning for å kontrollere resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter uttrykk, kan du se artikkelen Les hvordan du oppretter et uttrykk.

MERKNADER:

 • Hvis du trenger mer plass til å skrive inn et uttrykk i egenskapsboksen Kontrollkilde, trykker du på SKIFT+F2 for å åpne Zoom-boksen.

 • Hvis skjemaet eller rapporten er basert på en spørring, kan du plassere uttrykket i spørringen i stedet for i en beregnet kontroll. Dette kan forbedre ytelsen, og hvis du har tenkt å beregne totaler for grupper med poster, er det enklere å bruke navnet på en beregnet felt i en mengdefunksjon.

Forstå egenskaper for tekstbokser

Uavhengig av hvordan du oppretter en tekstboks, må enkelte egenskaper angis slik at tekstboksen fungerer og vises slik du ønsker. Listen nedenfor viser noen av de viktigste og mest brukte tekstboksegenskapene:

 • Navn    Du bør gi tekstboksen et kort, beskrivende navn slik at du enkelt kan se hvilke data den inneholder. Dette gjør det enkelt å referere til tekstboksen i uttrykk som du kan bruke i andre tekstbokser. Enkelte databaseutviklere foretrekker å legge til et prefiks, som for eksempel txt, til tekstboksnavn, slik at de enkelt kan skille tekstbokser fra andre typer kontroller, for eksempel txtFornavn eller txtAdresse.

  Når du oppretter en bundet tekstboks ved å dra et felt fra Feltliste-ruten, bruker Access navnet på feltet som navnet på tekstboksen. Dette fungerer vanligvis bra, men hvis du har tenkt å redigere Kontrollkilde-egenskapen og opprette et uttrykk, er det lurt å endre tekstboksnavnet først slik at det er forskjellig fra feltnavnet. Hvis ikke, kan kanskje ikke Access avgjøre om du refererer til tekstboksen eller til feltet i tabellen. Anta at du for eksempel har en rapport som inneholder en tekstboks kalt Fornavn, som er bundet til et tabellfelt kalt Fornavn. Hvis du vil redusere mellomrom som kan vises foran verdien i Fornavn-feltet, kan du angi Kontrollkilde-egenskapen for tekstboksen til:

  =Trim([First Name])

  Men dette fører til at #Feil vises i tekstboksen fordi Access ikke kan avgjøre om uttrykket refererer til feltet eller til tekstboksen. Hvis du vil løse dette problemet, gir du nye navn til tekstboksene slik at de har unike navn.

 • Kontrollkilde    Denne egenskapen avgjør om tekstboksen er bundet, ubundet eller beregnet.

  • Hvis verdien i Kontrollkilde-egenskapen er navnet på et felt i en tabell, er tekstboksen bundet til feltet.

  • Hvis verdien i Kontrollkilde er tom, er tekstboksen ubundet.

  • Hvis verdien i Kontrollkilde er et uttrykk, er tekstboksen en beregnet tekstboks.

 • Tekstformat    Hvis tekstboksen er bundet til et Lang tekst-felt, kan du angi verdien i egenskapsboksen Tekstformat til Rik tekst. Dette gjør at du kan legge til flere formateringsstiler i teksten i tekstboksen. Du kan for eksempel bruke fet formatering på ett ord og understreking på et annet.

 • Kan utvides    Denne egenskapen er spesielt nyttig i rapporter for tekstbokser som er bundet til Kort tekst- eller Lang tekst-felter. Standardinnstillingen er Nei. Hvis det er for mye tekst som skal vises i tekstboksen, blir teksten avkortet (kuttet). Men hvis du angir verdien i egenskapsboksen Kan utvides til Ja, vil tekstboksen automatisk justere den loddrette størrelsen for å skrive ut eller forhåndsvise alle dataene den inneholder.

Øverst på siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×