Legge til en tabell på en side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til tabeller klassisk sidene til å strukturere tekst, bilder eller objekter på en side. Du kan gjøre dette for å vise data i en tabell, en prisliste, sammenligne produkter, en liste over termer og definisjoner og så videre. Du kan også gjøre dette alternativet for å plassere innhold, for eksempel, vise ansatte biografier, kontaktinformasjon, eller åpningstider. Denne artikkelen forklarer hvordan du skal plassere eller struktur innhold på en side ved hjelp av redigeringsprogrammet tabell på området og andre metoder som HTML.

Obs!: Hvis du bruker moderne sider i SharePoint Online, kan du legge til tabeller ved hjelp av webdelen for tekst. Se legge til tekst og tabeller på siden med webdelen for tekst.

I denne artikkelen

Sette inn en tabell

Tilpasse en tabell

Legge til rader og kolonner

Slå sammen celler

Dele celler

Endre størrelse på tabellen

Endre tabellstilen

Legge til tekst eller objekter i tabellen

Slette en celle, rad, kolonne eller tabell

Opprette en egendefinert tabell eller bruke HTML-innhold

Sette inn en tabell

 1. Gå til siden der du vil legge til tabellen.

 2. Klikk fanen Side.

 3. Klikk Rediger.

 4. Klikk siden der du vil legge til tabellen.

 5. Klikk fanen Sett inn.

 6. Klikk tabell-knappen.
  Sette inn en tabell på det offentlige SharePoint Online-nettstedet

 7. Det finnes to måter å legge til en tabell på:

  • Klikk pilen for å vise tabellrutenettet, hold markøren over tabellrutenettet og klikk ønsket antall tabellceller.

  • Du kan også klikke knappen Sett inn tabell, skrive inn antall kolonner og rader du vil bruke, og klikke OK.

 8. Tabellen er lagt til på siden der du kan begynne å legge til innhold eller tilpasse den, oppgavene som er beskrevet neste.
  Tabell på et SharePoint Online-nettsted

Til toppen av siden

Tilpasse en tabell

Når du setter inn en tabell på siden, kan du begynne å tilpasse den. Du kan legge til og slette rader eller kolonner, slå sammen og dele rader eller kolonner, endre størrelse på tabellen, endre utseendet og så videre.

Legge til rader og kolonner

Du kan legge til rader og kolonner med celler i en tabell, slik at innholdet på en side blir mer strukturert. Du kan legge dem til ovenfor, nedenfor, til venstre eller til høyre for cellen markøren er plassert i. Bare hele rader eller kolonner kan legges til, ikke enkeltceller.

 1. Rediger nettsiden som inneholder tabellen din.

 2. Plasser markøren i tabellcellen der du vil legge til raden eller kolonnen.

 3. Klikk fanen Tabelloppsett.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Sett inn ovenfor for å legge til en rad ovenfor den merkede cellen.

  • Sett inn nedenfor for å legge til en rad nedenfor den merkede cellen.

  • Sett inn venstre for å legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen.

  • Sett inn høyre for å legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen.

Tips!:  Hvis du ikke liker resultatet av de nye cellene, kan du angre handlingen ved å trykke CTRL+Z eller klikke kategorien Formater tekst og velge Angre.

Du vil se endringene umiddelbart på tabellen. Hvis du hadde tekst eller bilder i cellene, plasseres de sammen i den nye sammenslåtte cellen.

Til toppen av siden

Slå sammen celler

Når du slår sammen celler, kan du kombinere to eller flere celler for å få mer plass i tabellen til tekst, bilder eller andre objekter. Du kan slå sammen celler ovenfor eller nedenfor hverandre og til venstre og høyre for hverandre, men du kan bare slå sammen enkeltceller, ikke hele rader eller kolonner.

 1. Rediger siden som inneholder tabellen.

 2. Plasser markøren i tabellcellen du vil slå sammen.

 3. Klikk fanen Tabelloppsett.

 4. Klikk Slå sammen celler, og velg ett av følgende:

  • Flett over for å slå sammen med cellen ovenfor.

  • Flett under for å slå sammen med cellen nedenfor.

  • Flett mot venstre for å slå sammen med cellen til venstre.

  • Flett mot høyre for å slå sammen med cellen til høyre.

Tips!:  Hvis du ikke liker resultatet av de nye cellene, kan du angre handlingen ved å trykke CTRL+Z eller klikke kategorien Formater tekst og velge Angre.

Du vil se endringene umiddelbart på tabellen. Hvis du hadde tekst eller bilder i cellene, plasseres de sammen i den nye sammenslåtte cellen.

Til toppen av siden

Dele celler

Når du deler celler, kan du gjøre om en enkeltcelle til to celler for å få mer struktur på tabell innholdet. Du kan dele celler vannrett eller loddrett, men du kan bare dele enkeltceller, ikke hele rader eller kolonner.

 1. Rediger nettsiden som inneholder tabellen din.

 2. Plasser markøren i tabellcellen du vil dele.

 3. Klikk fanen Tabelloppsett.

 4. Klikk Del celler, og velg ett av følgende:

  • Del vannrett for å dele celler i to celler, side ved side.

  • Del loddrett for å dele celler i to celler, én over den andre.

Tips!:  Hvis du ikke liker resultatet av de nye cellene, kan du angre handlingen ved å trykke CTRL+Z eller klikke kategorien Formater tekst og velge Angre.

Du vil se endringene umiddelbart på tabellen. Hvis du hadde tekst eller bilder i cellene, forblir de i den opprinnelige cellen og ikke i den nye.

Til toppen av siden

Endre størrelse på tabellen

Du kan endre størrelsen på en tabell og enkeltrader og kolonner som utgjøre tabellen. Du kan gjøre dette for å få plass til mer sideinnhold i en tabell, eller gjøre plass på resten av siden til annet innhold. Du kan angi tabell- eller cellestørrelse i piksler (px) eller som en prosentdel (%). Bare hel raden, kolonnen eller tabellen kan skaleres samtidig, ikke enkeltceller.

 1. Rediger siden som inneholder tabellen.

 2. Plasser markøren i tabellen du vil endre størrelse på.

 3. Klikk fanen Tabelloppsett.

 4. Ved siden av Tabellbredde skriver du inn en prosentdel eller eller en pikselverdi. En verdi på som er 100 % eller 700 px eller mer, bruker hele innholdsområdet på siden.

 5. Ved siden av Tabellhøyde skriver du inn en prosentdel eller eller en pikselverdi. Husk på at antall avsnitt avgjør tabellhøyden også.

 6. Ved siden av Kolonnebredde skriver du inn en prosentdel eller eller en pikselverdi. En verdi på som er 100 % eller 700 px eller mer, bruker hele innholdsområdet på siden.

 7. Angi en verdi for prosent eller piksel ved siden av Kolonnehøyde. Husk at antall avsnitt bestemmer tabell cellehøyden for.

  Tips!:  Hvis du ikke liker resultatet av den skalerte tabellen eller cellene, kan du angre handlingen ved å trykke CTRL+Z eller klikke kategorien Formater tekst og velge Angre.

Du vil se endringene umiddelbart på tabellen. Hvis du hadde tekst eller bilder i cellene, forblir de i den skalerte cellen.

Til toppen av siden

Endre tabellstilen

Du kan tilpasse utseende på en tabell ved å endre stilen, tildele en topp- eller bunntekstrad og bruke spesiell formatering på den første og siste raden eller kolonnen.

 1. Rediger siden som inneholder tabellen.

 2. Plasser markøren i tabellen du vil tilpasse.

 3. Klikk kategorien Utforming.

 4. I Alternativer for tabellstil velger du ett av alternativene nedenfor for tabellstil. (Det kan hende at du ikke ser formateringsforskjeller hvis den lyse eller klare tabellstilen brukes på tabellen.)

  • Overskriftsrad bruker spesiell formatering på den første raden i tabellen.

  • Bunntekstrad bruker spesiell formatering på den siste raden i tabellen.

  • Første kolonne bruker spesiell formatering på den første kolonnen i tabellen.

  • Siste kolonne bruker spesiell formatering på den siste kolonnen i tabellen.

 5. Velg en tabellstil. Hver stil endrer kantlinjefarge, cellefarge og topptekst- eller bunntekstfarge. (Noen stiler endrer bare topp- og bunnteksten hvis du valgte det alternativet ovenfor.)

  • Standard tabellstil – lys: Tynne, lyse, grå rutenettkantlinjer.

  • Tabellstil 1 – klar: Ingen synlige kantlinjer.

  • Tabellstil 2 – lys og stripet: Lysegrå, vannrette linjer, annenhver rad er skyggelagt grå.

  • Tabellstil 3 – middels to toner: Blå topptekst, annenhver linje er skyggelagt lyseblå.

  • Tabellstil 4 – lyse linjer: Grå topptekst, lyseblå, vannrette linjer.

  • Tabellstil 5 – rutenett: Grå rutenettkantlinjer, annenhver rad skyggelagt grå.

  • Tabellstil 6 – uthevingsfarge 1: Blå rutenettkantlinjer, blå topptekst.

  • Tabellstil 7 – uthevingsfarge 2: Lyseblå rutenettkantlinjer, lyseblå topptekst.

  • Tabellstil 8 – uthevingsfarge 3: Grønne rutenettkantlinjer, grønn topptekst.

  • Tabellstil 9 – uthevingsfarge 4: Olivengrønne rutenettkantlinjer, olivengrønn topptekst.

  • Tabellstil 10 – uthevingsfarge 5: Røde rutenettkantlinjer, rød topptekst.

  • Tabellstil 11 – uthevingsfarge 6: Lilla rutenettkantlinjer, lilla topptekst.

 6. Klikk Vis rutenettlinjer for å vise eller skjule tabellrutenettlinjer. Dette er et enkelt visuelt hjelpemiddel i tilfelle du brukte klar tabellstil eller skjulte tabellkantlinjene på andre måter, men fremdeles vil se tabellen for å arbeide med den.

Du vil se endringene umiddelbart på tabellen. Hvis du hadde tekst eller bilder i cellene, forblir de i den opprinnelige cellen med den nye stilen tatt i bruk.

Til toppen av siden

Legge til tekst eller objekter i tabellen

Når du er ferdig med å tilpasse tabellen, er du klar til å begynne å legge til innhold i tabellen, for eksempel tekst, grafikk og andre objekter, som beskrevet her.

 1. Rediger siden som inneholder tabellen.

 2. Plasser markøren i tabellcellen du vil legge til innhold.

 3. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive eller lime inn teksten i tabellcellen. Hvis du vil endre skriftsnittet eller skriften, klikker du fanen Formater tekst og velger skriftinnstillingene du vil bruke.

 4. Hvis du vil sette inn et bilde, en video eller et annet objekt, klikker du fanen Sett inn og setter inn objektet du vil bruke, på en av nettsidene. (Hvis bildet eller videoen er større en tabellcellen, tilpasses cellen automatisk slik at den passer til bildet eller videoen.)

Hvis du vil fjerne tekst, bilder eller objekter, merker du det i cellen og trykker DEL på tastaturet.

Til toppen av siden

Slette en celle, rad, kolonne eller tabell

Du kan slette enkeltceller, rader, kolonner eller hele tabellen hvis nødvendig.

 1. Rediger siden som inneholder tabellen.

 2. Plasser markøren i cellen, raden, kolonnen eller tabellen du vil slette.

 3. Klikk fanen Tabelloppsett.

 4. Klikk Slett, og velg ett av følgende:

 5. Slett celle for å slette enkeltcellen markøren er plassert i.

 6. Slett kolonne for å slette kolonnen markøren er plassert i.

 7. Slett rad for å slette raden markøren er plassert i.

 8. Slett tabell for å slette hele tabellen markøren er plassert i.

 9. Fortsett tilpasning av tabellen eller innholdet på siden.

Til toppen av siden

Opprette en egendefinert tabell eller bruke HTML-innhold

Hvis du vil opprette en egendefinert tabell eller bruke din egen HTML-kode for å plassere innhold på siden, kan du gjøre dette ved å legge til HTML-koden i et nettsideredigeringsprogram som Expression Web eller Dreamweaver.

 1. Rediger siden du vil legge til en tabell eller HTML-kode på.

 2. Klikk kategorien Formater tekst, og klikk deretter Rediger kilde under koder.
  Rediger kilde på et offentlig SharePoint Online-nettsted

 3. I vinduet HTML-kilde skriver eller limer du inn den egendefinerte HTML-koden eller endrer det eksisterende kodeinnholdet, for eksempel bruker DIV-koder. (Vinduet HTML-kilde er også nyttig ved kopiering av en tabell fra én del av nettstedet til et annet, noe som er raskere enn å opprette og tilpasse tabellen på nytt.)

 4. Klikk OK, og lagre deretter siden.

Tips!:  Hvis du vil fortsette å tilpasse oppsettet og plasseringen av innhold på en side, bør du vurdere å opprette et egendefinert sideoppsett.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×