Office
Logg på

Legge til en tabell i et lysbilde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til en tabell til et lysbilde ved å opprette den direkte i PowerPoint. Du kan også kopiere og lime inn fra Word eller Excel.

Det er ikke mulig å konvertere eksisterende lysbildetekst til en tabell. Sette inn en tom tabell, og deretter legge til tekst i den.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 1. Merk lysbildet der vil legge til en tabell.

 2. Velg TabellSett inn-fanen.

  Viser alternativet Tabell på Sett inn-fanen på båndet i PowerPoint

 3. Gjør følgende i dialogboksen Sett inn tabell:

  • Bruk musen til å velge antall rader og kolonner du ønsker.

  • Velg Sett inn tabell, og angi deretter et tall i listene Antall kolonner og Antall rader.

   Viser dialogboksen Sett inn tabell i PowerPoint

 4. Legg til tekst i tabellcellene ved å klikke en celle og deretter skrive inn teksten. Klikk utenfor tabellen når du har skrevet inn teksten.

  Tips!: 

  • Hvis du vil sette inn en rad nederst i tabellen, klikker du i siste celle i siste rad og deretter trykker du TAB.

  • Hvis du vil legge til rader eller kolonner, høyreklikker du en celle, klikker du Sett inn på miniverktøylinjen, og velg hvor du vil sette inn raden eller kolonnen.

  • Hvis du vil slette rader eller kolonner, høyreklikker du en celle, klikker du Slett på miniverktøylinjen, og velg hva du vil slette.

Til toppen av siden

 1. I Word klikker du tabellen du vil kopiere, og deretter går du til Oppsett > Velg > Velg Tabell.

 2. Velg Kopier i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

 3. Merk lysbildet du vil kopiere tabellen til, i PowerPoint-presentasjonen, og klikk deretter Lim inn i Utklippstavle-gruppen på fanen Hjem.

Tips!: Du kan også kopiere en tabell fra PowerPoint-presentasjonen og lime den inn i et Excel-regneark eller Word-dokument.

Til toppen av siden

 1. Hvis du vil kopiere en gruppe med celler fra et Excel-regneark, klikker du cellen øverst til venstre i grupperingen du vil kopiere, og deretter drar du for å merke radene og kolonnene du vil bruke.

 2. Velg Kopier i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

 3. Merk lysbildet du vil kopiere gruppen med celler til, i PowerPoint-presentasjonen, og klikk deretter Lim inn i Utklippstavle-gruppen på fanen Hjem.

Tips!: Du kan også kopiere en tabell fra PowerPoint-presentasjonen og lime den inn i et Excel-regneark eller Word-dokument.

Til toppen av siden

Når du setter inn et Excel-regneark i presentasjonen, blir det et innebygd OLE-objekt. Hvis du endrer den tema (farger, skrifter og effekter) i presentasjonen, oppdateres ikke temaet regnearket du satte inn fra Excel. Du også kan ikke redigere tabellen ved å bruke alternativer i PowerPoint.

 1. Merk lysbildet du vil sette et Excel-regneark inn i.

 2. Gå til Sett inn >Tabell, og velg deretter Excel-regneark.

 3. Legg til tekst i en tabellcelle ved å klikke cellen og deretter skrive inn teksten.

  Klikk utenfor tabellen når du har skrevet inn teksten.

  Tips!: Hvis du vil redigere Excel-regnearket etter at du har opphevet merkingen av det, dobbeltklikker du tabellen.

Når du legger til en tabell i presentasjonen, kan du bruke Tabellverktøy i PowerPoint til å foreta formatering, stil eller andre typer endringer i tabellen. Hvis du vil lære hvordan du redigerer hva du har lagt til en PowerPoint-presentasjon, kan du se Endre utseendet på en tabell.

Til toppen av siden

Se også

Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

 1. Merk lysbildet der vil legge til en tabell.

 2. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn.

  Bilde av Sett inn-fanen

 3. Gjør noe av følgende:

  • Flytt pekeren til å velge antall rader og kolonner du vil bruke, og klikk deretter.

  • Klikk Sett inn tabell, og angi deretter et tall i listene Antall kolonner og Antall rader.

 4. Hvis du vil legge til tekst i tabellcellene, klikk en celle, og skriv deretter inn teksten.

  Klikk utenfor tabellen når du har skrevet inn teksten.

Hvis du vil legge til en rad på slutten av en tabell, klikk den siste cellen i den siste raden, og trykk deretter TAB.

Obs!: Hvis du vil konvertere eksisterende tekst til en tabell, må du først legge til en tabell på lysbildet og deretter kopiere teksten til tabellcellene.

Til toppen av siden

 1. Klikk tabellen du vil kopiere.

 2. Hold pekeren over den ytre kantlinjen for de fleste av tabellen (men ikke på prikkene), og trykk deretter CTRL-C. Når pekeren blir et Pil med fire hoder ,

 3. Gå til lysbilde du vil legge til tabellen, og trykk deretter CTRL-V.

  Obs!: 

  • Før du limer inn tabellen i lysbildet, må du kontrollere at du har klikket på selve lysbildet og ikke på en plassholder med et punkt til å legge til tekst.

  • Du kan også kopiere et helt lysbilde. For mer informasjon, kan du se lage like lysbilder i en presentasjon.

Til toppen av siden

Du kan ikke direkte kopiere formateringen til en tabell til en annen eksisterende tabell. Du kan imidlertid kopiere tabellen og erstatte celledata i.

 1. Klikk tabellen har formateringen du vil kopiere.

 2. Hold pekeren over den ytre kantlinjen for de fleste av tabellen (men ikke på prikkene), og trykk deretter CTRL-C. Når pekeren blir et Pil med fire hoder ,

 3. Gå til lysbilde som inneholder tabellen du vil kopiere formateringen til, og trykk deretter CTRL-V.

  Obs!: Før du limer inn tabellen i lysbildet, må du kontrollere at du har klikket på selve lysbildet og ikke på en plassholder med et punkt til å legge til tekst.

 4. Endre antall rader og kolonner i den nye tabellen til samme antall rader og kolonner i den eksisterende tabellen.

 5. Merke alle cellene i den eksisterende tabellen, og trykk deretter CTRL-C.

 6. Klikk i cellen øverst til venstre på den nye tabellen, og trykk deretter CTRL-V.

Til toppen av siden

 1. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil kopiere en tabell fra et regneark for Office Excel 2007, klikker du cellen øverst til venstre på tabellen der du vil kopiere, og dra deretter for å merke tabellen.

  • Hvis du vil kopiere en tabell fra en Office Word 2007-dokument, klikker du tabellen som du vil kopiere, og klikk deretter Forhåndsvis i tabell-gruppen i kategorien Oppsett under Tabellverktøy-pilen ved siden av Velg, og klikk deretter Velg tabell.

   Bilde av kategorien Oppsett under Tabellverktøy i Word

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i fanen Hjem.

  Bilde av Utklippstavle-gruppen på båndet

 3. Merk lysbildet du vil kopiere tabellen til i presentasjonen Office PowerPoint 2007, og klikk deretter Lim inn i kategorien Hjem.

Obs!: Før du limer inn tabellen i lysbildet, må du kontrollere at du har klikket på selve lysbildet og ikke på en plassholder med et punkt til å legge til tekst.

Tips!: Du kan også kopiere og lime inn fra presentasjonen inn i et regneark eller et dokument.

Til toppen av siden

 1. Merk lysbildet der vil legge til en tabell.

 2. Klikk tabell i tabeller-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Lag tabell.

  Bilde av Sett inn-fanen

  Pekeren endres til en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

 3. Hvis du vil angi tabellens ytre grenser, drar du diagonalt til ønsket størrelse.

 4. Hvis du vil opprette kolonne og rad grensene, under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tegn kantlinjer, klikker du Lag tabell, og bruke blyant- Blyant brukes til å tegne tabeller tegn grensene kolonner og rader du vil bruke i den tabell, men ikke på ønskede tabellkantlinjer.

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

  Tegne en tabell

 5. Når du er ferdig med å tegne tabellen, trykker du ESC.

Til toppen av siden

Du kan opprette en ny tabell i Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, eller du kan kopiere og lime inn en eksisterende tabell fra Office Excel 2007 eller Office Word 2007 i presentasjonen.

Når du setter inn en ny Office Excel 2007-tabell i presentasjonen, kan du dra nytte av funksjonene i Excel-tabeller. Men hvis du endrer tema av presentasjonen, oppdateres tema til tabellen ikke, fordi tabellen er en OLE- innebygd objekt. Det er heller ikke mulig å redigere tabellen ved å bruke alternativer i Office PowerPoint 2007.

 1. Merk lysbildet du vil sette inn en tabell på.

 2. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Excel-regneark.

  Bilde av Sett inn-fanen

 3. Legg til tekst i en tabellcelle ved å klikke cellen og deretter skrive inn teksten.

  Klikk utenfor tabellen når du har skrevet inn teksten.

Hvis du vil redigere Excel-tabellen når du klikker utenfor det, dobbeltklikker du tabellen.

Mer informasjon om innebygging av innhold, inkludert Office Excel 2007 tabeller i et Office PowerPoint 2007 lysbilde, kan du se opprette, endre eller slette et OLE-objekt.

Til toppen av siden

 1. Klikk Viskelær i gruppenTegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy, eller trykk og hold SKIFT mens tegneverktøyet er aktivt.

  Kategorien Utforming under Tabellverktøy

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med .

 2. Klikk linjen du vil slette.

 3. Når du er ferdig med å slette linjer, klikker du utenfor tabellen.

Til toppen av siden

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som hentes fra temafarger av presentasjonen. En tabell som du legger til har en tabellstil brukes automatisk. Miniatyrbilder av tabellstiler vises i galleriet Hurtigstiler i Tabellstiler-gruppen. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

 1. Klikk tabellen du vil bruke en ny eller forskjellig tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen .

  Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil fjerne en tabellstil, under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tabellstiler, klikker du mer-knappen Mer-knappen , og deretter klikker du Fjern tabell.

  • Hvis du vil redigere tabellen ved å bruke en tidligere versjon av PowerPoint, når du klikker du mer-knappen Mer-knappen , gjelde ikke noen av stilene under Som passer Best til dokumentet, med unntak av to første til venstre (Ingen stil, ingen Rutenett, og Ingen stilen Tabellrutenett ). De fleste av stilene under Som passer Best til dokumentet føre til at tabellen konverteres til et bilde når du lagrer presentasjonen som en fil i en tidligere versjon av PowerPoint.

  • Du kan også endre tabellens omriss eller kantlinje eller legge til et fyll eller en effekt på cellene i tabellen.

  • Tekst i tabeller vises ikke i kategorien Disposisjon (i ruten til venstre i programvinduet, i normalvisning). Bare tekst i tekst- plassholder vises i kategorien Disposisjon.

Hvis du vil endre utseendet på tekst i tabellcellene eller hele tabellen, velger du alternativene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem eller alternativene under Tabellverktøy i WordArt-stiler-gruppen i kategorien Utforming.

Til toppen av siden

Du kan legge til en tabell i et lysbilde, legge til eller fjerne rader og kolonner og bruke grunnleggende tabellformatering i PowerPoint 2016 for Mac.

Sette inn en tabell

 1. Merk lysbildet der du vil legge til en tabell.

 2. Klikk tabell i kategorien Sett inn.

 3. Gjør ett av følgende på menyen Sett inn tabell:

  • Flytt markøren over rutenettet til du har uthevet riktig antall kolonner og rader du vil bruke, og klikk deretter for å sette inn tabellen.

   Sette inn en tabell med rutenettet

  • Klikk Sett inn tabell, og angi deretter et tall i boksene antall kolonner og antall rader.

   Menyalternativet Sett inn tabell

 4. Hvis du vil legge til tekst i tabellceller, klikk en celle, og skriv deretter inn teksten. Når du skriver inn teksten, klikker du utenfor tabellen.

Tips!: 

 • Hvis du vil sette inn en rad nederst i tabellen, klikker du i siste celle i siste rad og deretter trykker du TAB.

 • Hvis du vil legge til kolonner eller rader, Ctrl + klikk eller Høyreklikk en celle, velger du Sett inn, og velg deretter et alternativ.

 • Hvis du vil slette rader eller kolonner, Ctrl + klikk eller Høyreklikk en celle, velg Slett, og velg deretter et alternativ.

Du kan legge til en tabell til et lysbilde ved å opprette den direkte i PowerPoint Online. Du kan også kopiere og lime inn fra Word Online, Outlook på nettet eller Office-skrivebordsprogrammene (Word, Excel, PowerPoint ).

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 1. Merk lysbildet der vil legge til en tabell.

 2. Velg TabellSett inn-fanen.

 3. I rutenettet rullegardinlisten ved å bruke musen til å velge antall rader og kolonner du vil bruke.

  Velg tabell på Sett inn-fanen.

  En tom tabell legges til i lysbildet.

 4. Legg til tekst i tabellcellene ved å klikke en celle og deretter skrive inn teksten. Klikk utenfor tabellen når du har skrevet inn teksten.

  • Hvis du vil sette inn en rad nederst i tabellen, klikker du i siste celle i siste rad og deretter trykker du TAB.

  • Hvis du vil legge til rader eller kolonner, høyreklikker du en celle, klikker du Sett inn på miniverktøylinjen, og velg hvor du vil sette inn raden eller kolonnen.

  • Hvis du vil slette rader eller kolonner, høyreklikker du en celle, klikker du Slett på miniverktøylinjen, og velg hva du vil slette.

 1. I Word Online, klikker du tabellen du vil kopiere, og deretter gå til Oppsett > Velg > Velg tabell.

 2. Velg Kopier i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

 3. Merk lysbildet du vil kopiere tabellen til i presentasjonen PowerPoint Online, og klikk deretter Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

Tips!: Du kan også kopiere og lime inn fra PowerPoint Online presentasjoner til et Word Online dokument.

Du kan kopiere en gruppe med celler eller et helt regneark fra Excel Online til PowerPoint Online.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×