Legge til en inndeling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en inndeling til å organisere grupper med beslektede kontroller i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal.

I denne artikkelen

Når du bruker en inndeling

Legge til en inndeling

Skjule en inndeling som er basert på verdier i skjemaet

Oppsettips

Når du bruker en inndeling

Bruke en inndeling når du vil organisere et sett med beslektede kontroller på skjemamalen. For eksempel på en skjemamal, kan du bruke en inndeling til å gruppere et sett med tekstbokser som brukes til å samle inn kontaktinformasjon fra forsikringstakere.

Delen som inneholder tekstbokser

Du kan også bruke betinget formatering til å vise eller skjule inndelinger som er basert på verdier som brukerne angir et annet sted i skjemaet. På et utgiftsrapportskjema bruke du for eksempel betinget formatering til å vise en Manager godkjenning inndeling til brukerne når utgiftene deres mer enn 1000. Hvis utgiftene er mindre enn den, skjult er inndelingen i skjemaet.

Når du setter inn en inndeling i skjemamalen, setter du inn en tom beholder. Du må delen skal være nyttig å sette inn andre kontroller i den. Disse kontrollene kan inneholde tekstbokser, listebokser eller med andre inndelinger.

Tips!: Delen kantlinjer vises ikke i skjemaet som standard. Hvis du vil bruke en disposisjon skal vises rundt inndelingen som ligner på den som vises på eksemplet om krav, kan du bruke en kantlinje til delen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på inndelinger, men som brukes til andre formål. Se listen nedenfor for å avgjøre hvilken av disse kontrollene fungerer best i skjemamalen:

Gjentatt inndeling    Hvis du vil opprette en inndeling som brukerne kan sette inn et skjema flere ganger, kan du bruke en gjentatt inndeling eller en annen gjentatt kontroll.

Valgfri inndeling    Hvis du legger til en inndeling i skjemamalen, vises i skjemaet når en bruker først åpner den. Valgfrie inndelinger, derimot, er skjult som standard. Brukere kan velge om du vil sette inn valgfri inndeling i et skjema.

Valggruppe    Hvis du vil sette inn en inndeling som kan erstattes med en annen inndeling, kan du bruke en valggruppe. En valggruppe inneholder to eller flere inndelinger. Som standard vises en av disse inndelingene i skjemaet. Brukere kan velge å erstatte den med en annen inndeling.

Til toppen av siden

Legge til en inndeling

Fremgangsmåten for å sette inn en inndeling varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en inndeling ser ut i utformingsmodus.

Tom inndeling valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Inndelinger er alltid bundet til grupper i skjemamalens datakilde. Hver kontroll i en inndeling er bundet til et felt som er en del av gruppen til inndelingen.

Delen informasjon om forsikringstaker i skjemamalen er bundet til forsikringstakeradresse i oppgaveruten Datakilde i eksemplet nedenfor.

forholdet mellom inndeling i en skjemamal og tilsvarende gruppe i en datakilde

Legge til en inndeling i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk del under Sett inn kontroller.

 4. Hvis du vil legge til kontroller i inndelingen, drar du kontrollene du vil bruke fra oppgaveruten Kontroller i delen skjemamalen.

  Obs!: Du må ikke flytte en kontroll som allerede er i en skjemamal til inndelingen, med mindre kontrollens felt allerede er en del av inndelingsgruppe i datakilden. Binding for kontrollen, ellers kan bryte.

 5. Hvis du vil legge til en etikett til kontrollen, skriver du inn teksten ovenfor.

Legge til en inndeling i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du legge til en inndeling ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn delen ved hjelp av oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk del under Sett inn kontroller.

 4. Velg gruppen du vil lagre dataene for inndelingen i dialogboksen Binde inndelingen, og klikk deretter OK.

 5. Legge til kontroller i inndelingen, og deretter binde dem til de aktuelle feltene i datakilden.

Til toppen av siden

Skjule en inndeling som er basert på verdier i skjemaet

Betinget formatering er ikke bare for å endre formateringen for kontroller. En av de beste måtene å bruke betinget formatering er å vise eller skjule en kontroll som er basert på verdien som er angitt i en annen kontroll. En vanlig måte å gjøre dette er å utforme skjemaet med en avmerkingsboks over en inndeling, slik at å merke av for viser eller skjuler inndelingen. Denne teknikken gjør det enkelt for deg å vise riktig informasjon til rett tid.

Denne fremgangsmåten forutsetter at du allerede har lagt til en inndeling i skjemamalen.

 1. Klikk inndelingen som du vil skjule på skjemamalen.

 2. Klikk Betinget formateringFormat-menyen.

 3. Klikk Legg til i dialogboksen Betinget formatering.

 4. Angi betingelsen du vil bruke under Hvis denne betingelse er SANN. Hvis du vil skjule inndelingen som du valgte i trinn 1 når en bestemt avmerkingsboks er merket, merker du feltet som avmerkingsboksen er bundet i den første boksen, og deretter angir du verdien som skal avgjøre om du vil skjule inndelingen.

  Tips!: Avmerkingsbokser, betyr som standard SANN "valgt" eller "merket" mens USANN betyr at den samme "fjernet" eller "umerket."

 5. Under Bruk denne formateringen, klikker du Skjul denne kontrollen.

 6. Klikk OK to ganger for å lagre betingelsen og gå tilbake til skjemamalen.

 7. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Oppsettips

Før du setter inn kontroller i en inndeling i en skjemamal, tenke på hvordan du vil ordne kontrollene. Du kan legge til tekstbokser og andre kontroller ved å dra dem til inndelingen der du vil bruke. Eller hvis du vil ha mer kontroll over utformingen, du kan legge til en oppsettstabell i inndelingen og deretter sette inn etiketter og kontroller i de enkelte cellene slik at de justeres riktig. I eksemplet nedenfor brukes skjemautformeren en oppsettstabell to rader og tre kolonner til å ordne kontroller i en inndeling.

Inndeling med oppsettabell som inneholder tekstbokser

I tillegg til å bruke oppsettstabeller, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere inndelinger samtidig, merker du avsnittene der du vil endre størrelse på, trykker du ALT + ENTER, velg kategorien Størrelse og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil endre kantlinjen eller fargen på en inndeling, merker du den i en skjemamal, på Format-menyen, klikk Kantlinjer og skyggelegging, klikk kategorien kantlinjer, og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil se hvordan kontrollene i inndelingen blir med tekst i dem, kan du klikke EksempeldataVis-menyen. Det gir deg et inntrykk av hvordan et skjema basert på skjemamalen vil se ut når en bruker fyller ut.

 • Noen ganger kan teksten i kontrollene i en inndeling og etikettene til venstre for kontrollene virker å være litt av justering. Du kan raskt justere dem, dobbeltklikker du kontrollen, klikk Juster i kategorien Størrelse og klikk deretter Bruk. Hvis etikett og kontroll i ulike celler i en oppsettstabell, høyreklikker du cellen som inneholder etiketten, klikker du Egenskaper for tabell på hurtigmenyen, og klikker deretter Midtstill under Loddrett justering i kategorien celle.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×