Tekst og tabeller

Legge til en hyperkobling på et lysbilde

Legge til en hyperkobling i et lysbilde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Den raskeste måten å opprette en grunnleggende web hyperkobling på et lysbilde PowerPoint er å trykke ENTER når du har skrevet inn adressen til en eksisterende nettside (for eksempel http://www.contoso.com).

Office Insiders kan nå endre fargen på en hyperkobling.

Hvis du vil endre teksten for koblingen du har opprettet, høyreklikker du den og velger Rediger kobling.

Du kan koble til en nettside, koble til et annet sted i presentasjonen, åpne en annen presentasjon, åpne en ny fil eller starte en melding til en e-postadresse.

Koble til et nettsted eller en fil fra nettet

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

 3. Klikk eksisterende fil eller webside under koble til, og klikk deretter Søk på weben Knapp .

  Viser dialogboksen med alternativet for å sette inn en kobling til et nettsted valgt
 4. Finn og velg siden, området eller filen du vil koble til, og klikk deretter OK.

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

  en visning av båndet som viser Sett inn-fanen og Hyperkobling-knappen
 3. Klikk plassering i dokumentet under koble til, i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

  Viser dialogboksen hvor valget om å sette inn en kobling i samme dokument er valgt
 4. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil koble til et lysbilde i gjeldende presentasjon, under Velg plassering i dette dokumentet, klikker du lysbildet som representerer målet for hyperkoblingen.

  • Hvis du vil koble til en tilpasset fremvisning (en utvalgt gruppe lysbilder) i gjeldende presentasjon, under Velg plassering i dette dokumentet, under Tilpassede fremvisninger, klikker du den tilpassede fremvisningen som representerer målet for hyperkoblingen. Merk deretter avmerkingsboksen Vis og gå tilbake.

For relatert informasjon, kan du se endre fargen på hyperkoblingstekst og fjerne understreking fra hyperkoblinger.

Beholde at koblinger skal virke:    Hvis du legge til en kobling fra presentasjonen til en annen presentasjon, og kopier deretter presentasjonen til en annen PC, må du også kopiere den andre presentasjonen til samme mappe. Hvis du ikke kopierer presentasjonen du koblet til, eller hvis du gi nytt navn til, flytte eller slette den – koblingen fungerer ikke.

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

 3. Klikk Eksisterende fil eller nettside under Koble til.

 4. Finn og velg presentasjonsfilen som inneholder lysbildet du vil lage en kobling til.

 5. Klikk bokmerke, og klikk deretter tittelen på lysbildet der du vil koble til.

  Viser dialogboksen hvor valget for å sette inn en kobling til en annen fil er valgt

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

 3. Klikk E-postadresse under Koble til.

 4. Skriv inn e-postadressen du vil lage en kobling til, i boksen E-postadresse, eller klikk en e-postadresse i boksen Nylig brukte e-postadresser.

 5. Skriv inn emnet til e-postmeldingen, i boksen Emne.

  Viser dialogboksen hvor valget om å sette inn en kobling i en e-postmelding er valgt

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i fanen Sett inn.

 3. Velg Opprett nytt dokument under Koble til.

 4. Skriv inn navnet på filen du vil opprette og koble til, i boksen navn på nytt dokument.

  Hvis du vil opprette et dokument i et annet sted, under hele banen, klikk Endre, bla til plasseringen der du vil opprette filen, og klikk deretter OK.

 5. Under tidspunkt for redigering, klikker du om du vil redigere det nye dokumentet senere eller Rediger det nye dokumentet nå.

  dialogboksen der du kan legge til en kobling til et nytt dokument

Se også

Fjerne understreking fra hyperkoblinger

Endre fargen på hyperkoblingstekst gjennom hele presentasjonen

Du kan koble til en nettside, koble til et annet sted i presentasjonen, åpne en annen presentasjon eller starte en melding til en e-postadresse.

2016

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og finner detaljerte instruksjoner.

Koble til en nettside

 1. Merk teksten, figuren eller bildet du vil bruke som hyperkobling, i normalvisning.

 2. Klikk Hyperkobling på fanen Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn hyperkobling vises.

  Hyperkobling i Office for Mac

  1 - Tekst som skal vises: Den koblede teksten i dokumentet.

  2 – skjermtips: teksten som vises når du holder musen på den koblede teksten på lysbildet.

 3. Skriv inn webadressen i adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

Endre fargen på en hyperkobling

Den nye funksjonen er tilgjengelig i PowerPoint 2016 for Mac versjon 16.14.18061000. Finne din versjon av Office

 1. Merk hyperkoblingen du vil fargelegge på nytt.

 2. I kategorien Hjem på båndet, velger du nedoverpilen ved siden av Skriftfarge-knappen til å åpne menyen med farger.

  Velge en skriftfarge
 3. Velg fargen du vil ha hyperkoblingen.

 1. I dialogboksen Sett inn hyperkobling klikker du Dette dokumentet.

 2. Under Velg plassering i dette dokumentet klikker du lysbildet du vil koble til.

 1. I dialogboksen Sett inn hyperkobling klikker du Nettside eller fil.

 2. Klikk Velg og klikk deretter presentasjonen eller filen du vil koble til.

  Obs!: PowerPoint for Mac kan ikke koble til et bestemt lysbilde i en annen presentasjon.

 1. I dialogboksen Sett inn hyperkobling klikker du E-postadresse.

 2. Skriv inn e-postadressen du vil lage en kobling til, i boksen E-postadresse, eller klikk en e-postadresse i boksen Nylig brukte e-postadresser.

 3. Skriv inn emnet til e-postmeldingen i boksen Emne.

2011

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og finner detaljerte instruksjoner.

 1. Merk teksten eller objektet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Klikk Tekst og deretter Hyperlink under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Skriv inn nettadressen i Koble til-boksen.

  Obs!: Hvis du vil koble til en bestemt plassering på en nettside, klikker du Nettside-fanen og følger instruksjonene under Anker.

Du kan legge til tekst eller et objekt som en hyperkobling som åpner et bestemt lysbilde i en PowerPoint-presentasjon eller en egendefinert lysbildefremvisning. Du kan også koble til et Word-dokument, en Excel-arbeidsbok, en fil eller en e-postadresse.

 1. Merk teksten eller objektet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Klikk Tekst og deretter Hyperlink under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Klikk fanen Dokument eller E-postadresse for den typen hyperkobling du vil sette inn.

 4. Følg instruksjonene for å opprette en kobling.

  Obs!: Hyperkoblingen er aktiv i lysbildefremvisningen.

Du kan koble til ulike steder i en presentasjon, for eksempel første lysbildet, siste lysbilde, neste lysbilde eller lysbildetitler.

 1. Merk teksten eller objektet du vil bruke som hyperkobling.

 2. Klikk Tekst og deretter Hyperlink under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 3. Klikk Dokument-fanen, og klikk deretter Finn under Anker.

 4. Velg stedet i dokumentet du vil koble til.

  Obs!: Hyperkoblingen er aktiv i lysbildefremvisningen.

En hyperkoblet, tilpasset fremvisning gjør det enkelt å navigere til andre tilpassede fremvisninger fra hovedpresentasjonen. Du kan også opprette et innholdslysbilde som du kan koble fra. Ved å utforme presentasjonen på denne måten, kan du navigere fra innholdslysbildet til ulike deler i presentasjonen, slik at du kan velge hvilke deler du skal vise til publikum til et bestemt tidspunkt. Instruksjonene nedenfor forklarer hvordan du oppretter én eller flere tilpassede fremvisninger og deretter legger til en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til de tilpassede fremvisningene.

Obs!: Hvis du vil opprette en hyperkobling fra én presentasjon til en helt annen presentasjon, kan du legge til en hyperkobling i det andre dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling.

 1. Åpne presentasjonen som du vil bruke til å opprette en hyperkoblet, tilpasset fremvisning.

 2. Klikk Tilpassede fremvisninger under Vis lysbildefremvisning på fanen Lysbildefremvisning, og klikk deretter Rediger tilpassede fremvisninger.

  Lysbildefremvisning-fanen, Vis lysbildefremvisning-gruppen

 3. Klikk Ny.

 4. Merk lysbildene du vil ha med i den tilpassede fremvisningen, under Lysbilder i presentasjon, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Hvis du vil merke flere etterfølgende lysbilder, klikker du det første lysbildet og holder nede SKIFT mens du klikker det siste lysbildet du vil merke. Hvis du vil merke flere lysbilder som ikke er i rekkefølge, holder du nede KOMMANDO mens du klikker hvert lysbilde du vil merke.

 5. Hvis du vil endre rekkefølgen lysbildene vises i, merker du et lysbilde under Lysbilder i tilpasset fremvisning, og klikker deretter Endre rekkefølge, pil opp   eller Endre rekkefølge, pil ned   for å flytte lysbildet oppover eller nedover i listen.

 6. Skriv inn et navn i boksen Navn på lysbildefremvisning, og klikk OK. Hvis du vil opprette flere tilpassede fremvisninger med noen av lysbildene i presentasjonen, gjentar du trinn 2 til 6.

 7. Hvis du vil opprette en hyperkobling fra hovedpresentasjonen til en tilpasset støttefremvisning i presentasjonen, merker du teksten eller objektet du vil skal representere hyperkoblingen. Du kan også opprette en innholdsfortegnelse og en hyperkobling fra hver tekstoppføring som en måte å navigere gjennom den tilpassede fremvisningen på. Dette gjør du ved å sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen, skrive inn en innholdsfortegnelse, og deretter koble fra hver oppføring.

 8. Klikk Handlingsinnstillinger under Konfigurer på fanen Lysbildefremvisning.

  Fanen Lysbildefremvisning, Oppsett-gruppen

 9. Velg hvordan handlingen skal startes ved å gjøre et av følgende i dialogboksen Handlingsinnstillinger:

 1. Merk hyperkoblingen du vil endre.

 2. Klikk HyperkoblingSett inn-menyen.

 3. Foreta de endringene du vil.

 1. Merk teksten eller objektet som representerer hyperkoblingen du vil fjerne.

 2. Klikk Tekst under Sett innHjem-fanen, klikk deretter Hyperkobling og Fjern kobling.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 1. Merk teksten du vil bruke som hyperkobling.

  Utheve teksten
 2. Klikk Hyperkobling på fanen Sett inn.

  Klikk Hyperkobling på Sett inn-fanen.

  Dialogboksen kobling åpnes.

 3. Skriv inn teksten du vil skal vises på lysbildet til hyperkoblingen i visningstekst-boksen.

  Sette inn en hyperkobling
 4. Skriv inn webadressen i adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 5. Velg Sett inn.

 6. Hvis du vil teste hyperkoblingen, Velg fanen visning på båndet, velger du Fra gjeldende lysbilde i gruppen Start lysbildefremvisning, og klikk deretter for å følge koblingen.

Obs!: 

 • Du kan også opprette hyperkoblinger til e-postadresser. I stedet for å skrive inn nettadressen i Adresse-boksen (trinn 3 ovenfor), skriver du inn: mailto://<E-postadresse>

 • Du kan ikke koble til lysbilder i samme presentasjon eller en annen presentasjon fra lysbilder i PowerPoint Online skrivebordsversjonen av PowerPoint. I tillegg; Du kan for øyeblikket legge til en kobling til et bilde eller en figur.

Sette inn en hyperkobling

 1. Skriv inn teksten du vil gjøre til en hyperkobling på lysbildet.

 2. Trykker du teksten for å merke den.

 3. Velg koblingen i kategorien Sett inn på båndet.

 4. Velg Sett inn kobling.

  Eller: Du kan gjøre en kobling til en nylig webadresse eller nylig åpne filen ved å velge elementet fra listen Nylig brukte elementer som vises.

 5. Skriv inn adressen du vil koble til, i dialogboksen koblingen i adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Velg Bruk.

Endre fargen på en hyperkobling

Funksjonen er bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for Office Insider-deltakere.

 1. Merk hyperkoblingen du vil fargelegge på nytt.

 2. Kategorien Hjem på båndet, trykker du Skriftfarge-knappen for å åpne menyen med farger.

  Skriftfarge-knapp
 3. Tapp fargen du vil ha hyperkoblingen.

Sette inn en hyperkobling

 1. Skriv inn teksten du vil gjøre til en hyperkobling på lysbildet.

 2. Trykker du teksten for å merke den.

 3. Velg koblingen i kategorien Sett inn på båndet.

 4. Velg Sett inn kobling.

  Eller: Du kan gjøre en kobling til en nylig webadresse eller nylig åpne filen ved å velge elementet fra listen Nylig brukte elementer som vises.

 5. Skriv inn adressen du vil koble til, i dialogboksen koblingen i adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Velg Bruk.

Endre fargen på en hyperkobling

 1. Merk hyperkoblingen du vil fargelegge på nytt.

 2. Kategorien Hjem på båndet, trykk pilen ved siden av Skriftfarge -knappen for å åpne menyen med farger.

  Skriftfarge-knapp
 3. Tapp fargen du vil ha hyperkoblingen.

Sette inn en hyperkobling

 1. Skriv inn teksten du vil gjøre til en hyperkobling på lysbildet.

 2. Merk teksten.

 3. Velg koblingen i kategorien Sett inn på båndet.

 4. Velg Sett inn kobling.

  Eller: Du kan opprette en kobling til en nylig åpne filen ved å velge den fra listen Nylig brukte elementer som vises.

 5. Skriv inn adressen du vil koble til, i dialogboksen som åpnes, i adresse-boksen. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Velg Sett inn.

Endre fargen på en hyperkobling

 1. Merk hyperkoblingen du vil fargelegge på nytt.

 2. Kategorien Hjem på båndet, trykk pilen ved siden av Skriftfarge -knappen for å åpne menyen med farger.

  Skriftfarge-knapp
 3. Tapp fargen du vil ha hyperkoblingen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×