Legge til en formel i en kontroll

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke en formel til å opprette en ny verdi for et felt og vise denne verdien i en kontroll som er bundet til dette feltet i en skjemamal for Microsoft Office InfoPath 2007. En formel er et XPath-uttrykk som består av verdier, felt eller grupper, funksjoner og operatorer som brukes til å beregne og vise andre verdier.

I de fleste tilfeller vil du sette inn en formel ved hjelp av dialogboksen Sett inn formel som er tilgjengelig i egenskapene for feltet eller kontrollen. Denne dialogboksen kan du sette inn felt og funksjoner i formelen og kontrollere om formelen er riktig på riktig måte. Hvis du er fortrolig med XPath, kan du redigere XPath-uttrykk for formelen i denne dialogboksen.

I denne artikkelen

Hva er en formel?

Legge til en formel i en kontroll

Rediger XPath-uttrykk for en formel

Hva en er formel?

En formel er et XPath-uttrykk som består av verdier, felt eller grupper, funksjoner og operatorer som brukes til å beregne og vise andre verdier. Formler kan brukes til å gjøre følgende oppgaver:

 • Beregne matematiske verdier fra verdier du angir når du utformer skjemamalen eller verdier som brukerne angir i kontroller når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen..

 • Vise bestemte datoer og klokkeslett.

 • Vise verdier som brukerne angir i en kontroll i en annen kontroll.

 • Angi standardverdien for et felt eller en kontroll.

 • Kjøre en regel basert på en verdi beregnet ved hjelp av en formel.

Hvert XPath-uttrykk som brukes i en formel er en kombinasjon av verdier, funksjoner og operatorer som evalueres til én enkelt verdi. En formel kan inneholde flere uttrykk. Du kan se på en formel som en setning består av ett eller flere uttrykk, der hver frase utgjør ett uttrykk i formelen.

Illustrasjonen nedenfor viser forholdet mellom en formel og et uttrykk.

Diagram som viser forholdet mellom formler og uttrykk

En funksjon er et uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning. Verdiene som brukes i funksjonene kalles argumenter. Du kan bruke standard XPath 1.0 funksjonene som er inkludert i InfoPath, i tillegg til noen InfoPath-spesifikke funksjoner. Finne koblinger til mer informasjon om InfoPath-funksjoner i Se også-delen.

Til toppen av siden

Legge til en formel i en kontroll

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil lage en formel i.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  Merknad: Høyreklikk feltet i Datakilde-oppgaveruten, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen for å opprette formelen ved hjelp av egenskapene for feltet.

 4. Hvis du vil sette inn et felt eller en gruppe i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe, og deretter klikker du feltet eller gruppen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe.

 5. Hvis du vil sette inn en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon, og deretter velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon.

  Tips!: Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker du OK, deretter dobbeltklikker du funksjonen du har lagt til i formel-boksen i dialogboksen Egenskaper, og klikk et felt eller gruppe. Finne koblinger til mer informasjon om funksjonene i Se også-delen.

 6. Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

  Liste over matematiske operasjoner

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multipliser

  *

  Divider

  /

  Merknad: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er et mellomrom før og etter operatoren. Hvis divisjonsoperatoren har ikke et mellomrom før og etter det, hende InfoPath tolker "/" som skilletegn for XPath plassering trinnene i stedet for som en divisjonsoperator.

  Tips!: Matematiske formler avhenger vanligvis av hel- eller desimaltallsverdier som argumenter. Hvis du vil unngå tomme verdier i formelen, merker du av for Behandle tomme verdier som null i kategorien Avansert i dialogboksen Alternativer for skjema.

 7. Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

  Formelen inneholder feil

  Klikk Vis detaljer i dialogboksen Microsoft Office InfoPath for å vise feilene i formelen. Nedenfor finner du noen forslag til hvordan disse feilene kan rettes opp.

  • Hvis du bruker en funksjon i formelen, kontroller at du bruker de riktige argumentene for funksjonen. Noen funksjoner krever felt eller grupper, mens andre funksjoner krever bestemte verdier som argumenter. Du finner koblinger til mer informasjon om funksjoner under Se også.

  • Slett og skriv inn formelen på nytt for å forsikre deg om at den er riktig skrevet.

 8. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Redigere XPath-uttrykket for en formel

Hvis har erfaring med XPath, kan du redigere XPath-uttrykket til en formel direkte i dialogboksen Sett inn formel. Du kan også redigere XPath-uttrykk ved hjelp av kontrollens egenskaper (for tekstbokser, bokser for rik tekst og datovelgere) eller feltets egenskaper.

 1. Dobbeltklikk kontrollen som inneholder uttrykket du vil redigere.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  Merknad: Høyreklikk feltet i Datakilde-oppgaveruten, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen for å redigere formelen ved hjelp av egenskapene for feltet.

 4. I dialogboksen Sett inn formel, merker du av for Rediger XPath (avansert).

  Formelen endres til XPath-uttrykket som tilsvarer formelen.

 5. I Formel-boksen redigerer du XPath-uttrykket for formelen. Hvis du vil inkludere felt, grupper eller funksjoner i uttrykket, klikker du Sett inn felt eller gruppe eller Sett inn funksjon.

 6. Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

  Formelen inneholder feil

  Hvis du vil se feilene i formelen, klikk Vis detaljer, i dialogboksen Microsoft Office InfoPath. Listen nedenfor viser forslag til hvordan disse feilene kan rettes:

  • Hvis du bruker funksjoner i formelen din, kontroller at du oppgir de riktige argumentene for kontrollen. Noen funksjoner krever felt eller grupper som argumenter, mens andre funksjoner krever bestemte verdier som argumenter. Du kan finne koblinger til mer informasjon om funksjoner, i inndelingen Se også.

  • Slett og skriv inn formelen på nytt for å forsikre deg om at den er riktig skrevet.

 7. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×