Legge til en etikett eller tekstboks i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis noen legger inn data på feil måte, eller hvis du tror det være uklart hvordan brukerne skal legge inn data, kan du legge til en etikett. Et enkelt navn som for eksempel Telefon gir andre beskjed om hva som skal plasseres i en celle, og etikettene kan også inneholde mer utførlige instruksjoner.

Du kan legge til etiketter i skjemaer og ActiveX-kontroller.

Legge til en etikett (skjemakontroll)

 1. Klikk utvikler, klikker du Sett inn, og klikk deretter etiketten Knapp .

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av etiketten skal vises.

 3. Høyreklikk kontrollen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene.

 1. Klikk utvikler, og klikk Sett inn, og klikk etiketten Knapp under ActiveX-kontroller.

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av etiketten skal vises.

 3. Klikk utformingsmodus Knapp .

 4. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av etiketten skal vises.

 5. Hvis du vil angi kontrollegenskapene, klikker du Egenskaper Knapp .

  Tips!: Du kan også høyreklikke etiketten og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i hjelpen for Visual Basic. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. Denne tabellen er en oppsummering av egenskapene.

  Sammendrag av etikettegenskaper etter funksjonskategori

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Hvordan teksten justeres i kontrollen (venstre, midtstilt eller høyre).

TextAlign (skjema)

Om innholdet i kontrollen skal brytes automatisk på slutten av en linje.

WordWrap (skjema)

Størrelse og plassering:

Om størrelsen på kontrollen automatisk justeres for å vise alt innholdet.

AutoSize (skjema)

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Bakgrunnsstilen (gjennomsiktig eller ugjennomsiktig).

BackStyle (skjema)

Kantfargen.

BorderColor (skjema)

Kanttypen (ingen eller enkeltlinje).

BorderStyle (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Kantens visuelle utseende (flat, hevet, senket, etset eller ujevn).

SpecialEffect (skjema)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bildet i forhold til teksten (venstre, topp, høyre osv.)

PicturePosition (skjema)

Tastatur og mus:

Hurtigtasten for kontrollen.

Accelerator (skjema)

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

 1. Klikk utvikler, og klikk Sett inn, og klikk Tekstboks Knapp under ActiveX-kontroller.

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av tekstboksen skal vises.

 3. Hvis du vil redigere ActiveX-kontrollen, klikker du Utformingsmodus Knapp .

 4. Hvis du vil angi kontrollegenskapene, klikker du Egenskaper Knapp .

  Tips!: Du kan også høyreklikke tekstboksen og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i hjelpen for Visual Basic. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. I delen nedenfor finner du et sammendrag av egenskapene som er tilgjengelige.

  Sammendrag av tekstboksegenskaper etter funksjonskategori

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Om et ord eller et tegn er grunnenheten som brukes til å utvide et utvalg.

AutoWordSelect (skjema)

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Om den merkede teksten forblir uthevet når kontrollen ikke har fokus.

HideSelection (skjema)

Standard kjøretidsmodus for Input Method Editor (IME).

IMEMode (skjema)

Om størrelsen på kontrollen justeres for å vise hele eller deler av tekstlinjer.

IntegralHeight (skjema)

Maksimum antall tegn en bruker kan skrive.

MaxLength (skjema)

Om kontrollen støtter flere linjer med tekst.

MultiLine (skjema)

Plassholdertegn, eksempelvis en asterisk (*), som skal vises i stedet for faktiske tegn.

PasswordChar (skjema)

Om brukeren kan velge en tekstlinje ved å klikke til venstre for teksten.

SelectionMargin (skjema)

Teksten i kontrollen.

Tekst (skjema)

Hvordan teksten justeres i kontrollen (venstre, midtstilt eller høyre).

TextAlign (skjema)

Om innholdet i kontrollen skal brytes automatisk på slutten av en linje.

WordWrap (skjema)

Data og binding:

Området som er koblet til kontrollens verdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrollens innhold eller tilstand.

Value (skjema)

Størrelse og plassering:

Om størrelsen på kontrollen automatisk justeres for å vise alt innholdet.

AutoSize (skjema)

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Bakgrunnsstilen (gjennomsiktig eller ugjennomsiktig).

BackStyle (skjema)

Kantfargen.

BorderColor (skjema)

Kanttypen (ingen eller enkeltlinje).

BorderStyle (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Kantens visuelle utseende (flat, hevet, senket, etset eller ujevn).

SpecialEffect (skjema)

Om en automatisk tabulator skal brukes når brukeren har angitt det maksimale antallet tegn i kontrollen.

AutoTab (skjema)

Tastatur og mus:

Om dra og slipp er aktivert.

DragBehavior (skjema)

Merkeatferd ved inngang til kontrollen (merk alt eller ikke merk).

EnterFieldBehavior (skjema)

Effekten av å trykke ENTER (opprette en ny linje eller flytte fokus).

EnterKeyBehavior (skjema)

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

Om det er tillatt å trykke tab i redigeringsområdet.

TabKeyBehavior (skjema)

Spesielt for tekstboks:

Om kontrollen har loddrette rullefelter, vannrette rullefelter eller begge deler.

ScrollBars (skjema)

 1. Klikk Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Tilpass båndet.

 2. Merk av for Utvikler under Hovedkategorier, og klikk deretter OK.

En etikett identifiserer formålet med en celle eller en tekstboks, viser korte instruksjoner eller inneholder en tittel eller bildetekst. En etikett kan også vise et beskrivende bilde. Bruk en etikett til fleksibel plassering av instruksjoner, til å fremheve tekst og når sammenslåtte celler eller en bestemt celleplassering ikke er noen praktisk løsning.

En tekstboks er en rektangulær boks der du kan vise, legge inn eller redigere tekst eller data i en celle. En tekstboks kan også være statisk og vise data som brukerne bare kan lese. Bruk en tekstboks som et alternativ til tekst i en celle når du vil vise et objekt som flyter fritt. Du kan også bruke en tekstboks til å vise tekst som er uavhengig av rad- og kolonnegrenser, og beholde oppsettet av et rutenett eller en tabell av data i regnearket.

Etikett i en skjemakontroll:

Eksempel på skjemakontrollen etikett

Etikett i en ActiveX-kontroll:

Eksempel på ActiveX-kontrollen etikett

Tekstboks i en ActiveX-kontroll:

Eksempel på ActiveX-kontrollen tekstboks

Obs!: 

 • Når du skal opprette en tekstboks med et sett av plassholdertegn som tar imot passord, bruker du egenskapen PasswordChar. Påse at du beskytter den koblede cellen eller det andre stedet er teksten er lagret. Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler, for eksempel Y6dh!et5, ikke Hus27. Et passord bør være på minst 8 tegn, men 14 er bedre.

  Og ikke glem passordet. Hvis du glemmer det, kan vi ikke hjelpe deg med å finne det. Office har ikke noen hovednøkkel til å låse opp ting med. Lagre passord på et trygt sted, atskilt fra informasjonen de beskytter.

 • Når du skal opprette en tekstboks med flere linjer som kan rulles med vannrette og loddrette rullefelter, setter du MultiLine til True, AutoSize og WordWrap til False, ScrollBars til 3 og LinkedCell til celleadressen (eksempelvis D1) der teksten skal være. For å sette inn en ny linje må brukeren enten trykke CTRL+ENTER eller SKIFT+ENTER, noe som genererer et spesialtegn som lagres i den koblede cellen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×