Legge til en effekt, tekstboks, WordArt, bildet eller figuren i notatsider

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I PowerPoint, kan du utbrodere notater med tekstbokser, WordArt, bilder og andre objekter. Objekter som du legger til notatene vises på utskriften av notatsiden, men ikke på skjermen i normalvisning.

Hvis du vil ha informasjon om å legge til objekter i standard PowerPoint-lysbilder, kan du se flere ressurser på slutten av denne artikkelen.

Hva du vil gjøre?

Lær om Notatmal, plassholdere, notatsider og notatruten

Omorganisere plassholderne

Legge til en tekstboks eller WordArt i notatsidene

Legge til et bilde eller en figur i notatsidene

Endre temaskrift, temafarger eller temaeffekter

Lær om Notatmal, plassholdere, notatsider og notatruten

Bruk kategorien Notatmal å velge informasjonen som vises på alle notatsidene og ordne oppsettet for denne informasjonen.

I tillegg til plassholder for topptekster og bunntekster, dato og lysbildenummer side inkluderer notatmalen en plassholder for bilde av lysbildet og en annen plassholder for notattekst, kalt plassholderen for brødtekst. Hvis du vil skille mellom plassholderne, gjør du følgende:

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

 2. Fjern eventuelle merket for å se den forsvinner fra notatsiden i plassholdere-gruppen i kategorien Notatmal. Velg den for å legge den til igjen.

  Plassholder for avmerkingsbokser i kategorien Notatmal

Hver notatside viser et bilde av et lysbilde, sammen med notater som er knyttet til dette lysbildet. Når du skriver ut notatsiden, skriver du ut én side for hvert lysbilde, sammen med annen tekst eller bilder.

Notatsider

1 notatsidene omfatter notatene og hvert lysbilde i presentasjonen.

2 hvert lysbilde er inkludert på en egen notatside.

3 notatene følger lysbildet.

4 data for eksempel diagrammer eller bilder kan legges til på notatsidene.

Bruke notatruten til å skrive inn og formatere tekst mens du redigerer lysbildet i normalvisning. På notatsiden (visning > Notatside ), kan du se effekten av tekstformatering og kontrollere hvordan notatene som vises når de skrives med lysbildene.

Omorganisere plassholderne

Du kan flytte plassholderne til et annet sted i notatmalen eller endre fra stående til liggende papirretning slik at notatsiden vises bedre. Hvis du har en SmartArt-grafikk på lysbildet, kan du for eksempel hende at du vil endre retningen på Lysbildet plassholderen enklere å vise SmartArt-grafikken på notatsidene.

Flytte plassholderne

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

 2. Hvis du vil flytte meldingsteksten eller Lysbilde bilde plassholder, pek på én av kantlinjene til plassholderen. Når pekeren blir et Pil med fire hoder , drar du plassholderen til en ny plassering.

Endre retningen på notatsiden

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

 2. Klikk Notater papirretning i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Notatmal, og klikk deretter Stående eller Liggende.

 3. Når du er ferdig med å endre retningen, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorien Notatmal.

Legge til en tekstboks eller WordArt i notatsidene

Du kan bruke en tekstboks eller WordArt å indikere at presentasjonen er en kladd eller konfidensielt.

Legge til en tekstboks

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

  Obs!: Hvis du vil bruke denne fremgangsmåten på bare én notatside, klikker du Notatside i stedet for Notatmal.

 2. Klikk Tekstboks i tekst-gruppen i kategorien Sett inn, klikk i meldingsteksten plassholderen nederst på notatsiden, og dra deretter for å tegne tekstboksen i ønsket størrelse.

 3. Skriv inn tekst i tekstboksen som du vil skal vises i notatsidene.

 4. Hvis du vil flytte tekstboksen, klikker du den og deretter når pekeren endres til en Pil med fire hoder , drar du tekstboksen til en ny plassering.

 5. Formatere tekst i tekstboksen ved å bruke formateringsalternativene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

  Du kan også bruke alternativene i Figurstiler-gruppen til å formatere selve tekstboksen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legg til eller slette et fyll, omriss eller effekt for tekst eller WordArt.

 6. Når du plasserer og formaterer teksten og tekstboksen, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorien Notatmal.

Legge til WordArt-grafikk

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

  Obs!: Hvis du vil bruke denne fremgangsmåten på bare én notatside, klikker du Notatside i stedet for Notatmal.

 2. Klikk på WordArt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen. Klikk deretter på WordArt-stilen du ønsker.

  Stort WordArt-ikon

 3. Skriv inn teksten i WordArt-grafikken du vil skal vises i notatsidene.

 4. Hvis du vil flytte WordArt-objektet, klikker du den og drar når pekeren blir et Pil med fire hoder WordArt-objektet for til en ny plassering.

 5. Å Endre utseendet på WordArt-objektet, bruker du alternativene i WordArt-stiler-gruppen i kategorien Format under tegneverktøy.

  Gruppen WordArt-stiler

 6. Når du er fornøyd med utseendet på WordArt-objektet, kategorien Notatmal, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen.

Tips!: Du kan gjøre tekstboksen eller WordArt mer gjennomsiktig ved å endre fyllet eller omrisset.

Legge til et bilde eller en figur i notatsidene

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

  Obs!: Hvis du vil bruke denne fremgangsmåten på bare én notatside, klikker du Notatside i stedet for Notatmal.

 2. Klikk bilder eller figurer for å sette inn elementet du vil ha, i kategorien Sett inn.

 3. Bruk skaleringshåndtakene til å endre størrelsen på den, eller høyreklikker du den og klikk deretter størrelse og plassering på hurtigmeny for å justere størrelsen på eller flytte bildet eller figuren, dra den til en ny plassering.

 4. Klikk Lukk malvisning når du er fornøyd med hvordan bildet eller utklippet ser ut, i Lukk-gruppen i kategorien Notatmal.

  Tips!: Du kan endre lysstyrke, kontrast, eller gjennomsiktighet for et bilde, endre kantlinjen bilde eller legge til effekter ved hjelp av alternativene under BildeverktøyFormat-fanen.

Endre temaskrift, temafarger eller temaeffekter

Dokument- tema er et sett med formateringsvalg som omfatter et sett med temafarger, et sett med temaskrifter (inkludert overskrifts- og brødtekstskrifter) og et sett med temaeffekter (inkludert streker og fylleffekter). Alle presentasjoner du oppretter ved hjelp av PowerPoint har et tema i den – selv ny, tom presentasjoner.

Endre temaskriften

Temaskrifter inneholder en overskrift og en skrift for brødtekst. Når du klikker Temaskrifter knappen Knapp , kan du se navnet på skrifttype i overskrift og skrifttype i brødtekst tekst som brukes for hver temaskrift under Temaskrifter navnet.

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

 2. Klikk skrifter i bakgrunn-gruppen i kategorien Notatmal, og klikk deretter skriftene som brukes i lysbildet eller alternativet du vil bruke.

 3. Klikk Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorien Notatmal.

Endre temafargene

Temafargene inneholder fire tekst og bakgrunnsfarger, seks aksentfarger og to hyperkoblingsfarger. Fargene på Temafarger knappen Knapp representerer gjeldende tekst og bakgrunn farger. Sett med farger som vises ved siden av navnet på Temafarger når du klikker knappen Temafarger representerer utheving og hyperkobling fargene for dette temaet. Når du endrer noen av disse fargene for å opprette ditt eget sett med farger som vises i Temafarger-knappen og ved siden av navnet på Temafarger endres tilsvarende temafarger.

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

 2. Klikk farger i bakgrunn-gruppen i kategorien Notatmal, og klikk deretter fargene som brukes i lysbildet eller alternativet du vil bruke.

 3. Klikk Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorien Notatmal.

Endre temaeffektene

Temaeffekter er sett med linjer og fylleffekter. Når du klikker Temaeffekter knappen Knapp , kan du se linjer og fylleffekter som brukes for hvert sett med temaeffekter i miniatyrbildet som vises med Temaeffekter navn.

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

  Visning for Notatmal

 2. Klikk effekter i bakgrunn-gruppen i kategorien Notatmal.

 3. Velg effekten du vil bruke.

 4. Klikk Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorien Notatmal.

Endre temaskriften

Temaskrifter inneholder en overskrift og en skrift for brødtekst. Når du klikker Temaskrifter knappen Knapp , kan du se navnet på skrifttype i overskrift og skrifttype i brødtekst tekst som brukes for hver temaskrift under Temaskrifter navnet.

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

 2. Klikk skrifter i Rediger tema-gruppen i kategorien Notatmal, og klikk deretter skriftene som brukes i lysbildet eller alternativet du vil bruke.

 3. Når du er ferdig, kategorien Notatmal, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen.

  Notatmal-fanen

Endre temafargene

Temafargene inneholder fire tekst og bakgrunnsfarger, seks aksentfarger og to hyperkoblingsfarger. Fargene på Temafarger knappen Knapp representerer gjeldende tekst og bakgrunn farger. Sett med farger som vises ved siden av navnet på Temafarger når du klikker knappen Temafarger representerer utheving og hyperkobling fargene for dette temaet. Når du endrer noen av disse fargene for å opprette ditt eget sett med farger som vises i Temafarger-knappen og ved siden av navnet på Temafarger endres tilsvarende temafarger.

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

 2. Klikk farger i kategorien Notatmal i Rediger tema-gruppen, og klikk deretter fargene som brukes i lysbildet eller alternativet du vil bruke.

 3. Når du er ferdig, kategorien Notatmal, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen.

Endre temaeffektene

Temaeffekter er sett med linjer og fylleffekter. Når du klikker Temaeffekter knappen Knapp , kan du se linjer og fylleffekter som brukes for hvert sett med temaeffekter i miniatyrbildet som vises med Temaeffekter navn.

 1. Velg Notatmalvisning-fanen.

 2. Klikk effekter i Rediger tema-gruppen i kategorien Notatmal.

 3. Velg effekten du vil bruke.

 4. Når du er ferdig, kategorien Notatmal, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen.

Se også

Opprette og skrive ut notatsider

Legge til tekst i et lysbilde

Sette inn WordArt

Legge til figurer

Bruke eller opprette temaer i PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×