Legge til en datatilkobling ved hjelp av innstillinger i et tilkoblingsbibliotek

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Legge til en datatilkobling for spørring

Legge til en datatilkobling for sending

Oversikt

Hvis du utformer flere skjemamaler som bruker lignende datatilkoblinger, kan du vurdere å bruke en datatilkoblingsfil i stedet for å opprette en datatilkobling til en ekstern datakilde for hver skjemamal. På denne måten, må du oppdatere bare én datatilkoblingsfil når informasjonen for datatilkoblingen endres for et sett med relaterte skjemamaler. For eksempel når du flytter skjemamalene fra et test-nettverk til et produksjon nettverk, må du oppdatere dataene tilkoblingsinnstillingene bare én gang i tilkoblingsbibliotek i stedet for å oppdatere datatilkoblingen i hver skjemamal. Når et skjema basert på en skjemamal som bruker en datatilkoblingsfil bruker datatilkoblingen, oppdatert datatilkoblingen automatisk med de nye innstillingene.

En datatilkoblingsfil er en XML-fil med filtypen XML eller UDCX som inneholder tilkoblingsinformasjon for en enkelt ekstern datakilde. Denne filen er lagret i et datatilkoblingsbibliotek på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007. En datatilkoblingsfil er opprettet av en utvikler eller ved å konvertere en datatilkobling i en eksisterende skjemamal til en datatilkoblingsfil ved å klikke knappen Konverter i dialogboksen Datatilkoblinger (menyenVerktøy ).

Fordelene ved å bruke datatilkoblingsfiler omfatter:

 • Flere skjemaer kan bruke samme datatilkoblingsfil, slik at det er ikke nødvendig å opprette samme datatilkobling fra grunnen av for hver skjemamal.

 • Hvis plasseringen av eller tilkoblingsinnstillingene for en ekstern datakilde endres, trenger du bare å oppdatere datatilkoblingsfilen, og ikke hver enkelt skjemamal.

 • Datatilkoblingsfilen kan inneholde alternativ godkjenningsinformasjon som kan brukes av serveren når en bruker fyller ut et skjema ved hjelp av en nettleser.

 • Skjemaer som er basert på en webleserkompatibel skjemamal som fylles ut i en nettleser kan koble til servere i et annet domene bare med datatilkoblinger som bruker datatilkoblingsfiler.

Merknad: Microsoft Office InfoPath bruker datatilkoblingsfiler etterfølgende Universal datatilkobling versjon 2.0-filformat. Denne versjonen er overordnet versjon 1.0 filformatet som brukes av Microsoft Office FrontPage og Microsoft Office Excel. Kan bruke ikke datatilkoblingsfiler i versjon 1.0-filformatet.

Når du legger til en datatilkobling i en skjemamal ved hjelp av innstillingene i et datatilkoblingsbibliotek, oppretter du en sekundær datatilkobling i skjemamalen. Denne datatilkoblingen er forskjellig fra den primære datatilkoblingen som opprettes når du utformer en skjemamal basert på en database, en webtjeneste eller innstillinger i et datatilkoblingsbibliotek. Du legger til en sekundær datatilkobling bare hvis du ikke kan hente eller sende data via den primære datatilkoblingen.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra områdeadministratoren for å kunne legge til en datatilkobling i skjemamalen ved hjelp av innstillingene som er lagret i et datatilkoblingsbibliotek:

 • Plasseringen til serveren som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, som inneholder området som inkluderer datatilkoblingsbiblioteket

 • Navnet på datatilkoblingsfilen i datatilkoblingsbiblioteket du vil bruke

 • Om datatilkoblingsfilen inneholder innstillinger for en datatilkobling for spørring eller for sending

 • Om du kan konfigurere skjemamalen slik at spørringsresultatene lagres trygt i skjemaet for frakoblet bruk hvis innstillingene er for en datatilkobling for spørring

Til toppen av siden

Legge til en datatilkobling for spørring

Du må gå gjennom følgende fremgangsmåter for å legge til en datatilkobling i skjemamalen ved hjelp av innstillinger i et tilkoblingsbibliotek:

 1. Legg til den sekundære datatilkoblingen i skjemamalen.

 2. Bind kontroller til spørringen og datafeltene i den sekundære datakilden.

 3. Konfigurer skjemamalen slik at den bruker datatilkoblingen ved hjelp av en regel eller knapp.

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Søk etter tilkoblinger på en Microsoft Office SharePoint-server og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du navnet på området på en server som kjører Office SharePoint Server 2007 med tilkoblingsbiblioteket, i Område-listen.

  Området mitt er ikke oppført i listen

  Gjør følgende for å legge til området i listen:

  1. Klikk Administrer områder.

  2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle områder.

  3. Skriv inn plasseringen til datatilkoblingsbiblioteket i boksen URL-adresse.

  4. Skriv inn et navn for datatilkoblingsbiblioteket i Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  5. Klikk OK.

  6. Klikk Lukk.

 5. Klikk navnet på datatilkoblingsbiblioteket for å vise en liste over datatilkoblingsfiler, klikk navnet på datatilkoblingsfilen du vil bruke til denne datatilkoblingen, og klikk deretter Neste.

 6. På den neste siden i veiviseren kan du bli bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter, avhengig av tilkoblingsinnstillingene i datatilkoblingsfilen.

  Slik angir du eksempelverdier

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Teknisk merknad

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 7. Hvis du vil at resultatene av spørringen skal være tilgjengelige når skjemaet ikke er koblet til et nettverk, merker du av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen.

  Sikkerhetsmerknad : Denne avmerkingsboksen, lagres spørringsresultatene i skjemamalen. Fordi dataene er lagret i skjemamalen, er det tilgjengelig i skjemaer som brukere fyller ut, selv om datamaskinen ikke er koblet til et nettverk. Hvis du får sensitive opplysninger fra denne datatilkoblingen, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen går tapt eller stjålet.

 8. Klikk Neste.

  På den neste siden i veiviseren vises det et sammendrag av innstillingene for denne datatilkoblingen.

 9. Skriv inn et beskrivende navn for datatilkoblingen. Dette navnet vil vises i Datakilde-listen i oppgaveruten Datakilde.

 10. Hvis du vil at skjemaer som er basert på denne skjemamalen, skal bruke denne datatilkoblingen når de blir åpnet, merker du av for Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

Til toppen av siden

Trinn 2: Legge til en kontroll for å vise dataene for brukerne

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Merk feltet du vil binde kontrollen til, i dialogboksen Binding for kontroll, og klikk deretter OK.

Trinn 3: Konfigurere skjemamalen slik at den bruker datatilkoblingen

Hvis du vil at brukerne skal hente data fra denne datatilkoblingen når skjemaet er åpnet, kan du legge til en regel i skjemamalen som bruker datatilkoblingen når en bestemt betingelse er oppfylt, eller du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukerne kan klikke for å bruke datatilkoblingen.

Legge til en regel

Du kan legge til en regel i skjemamalen som kjører datatilkoblingen for spørring når betingelsen for regelen er oppfylt. Fremgangsmåten nedenfor antar at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen, og at du har konfigurert en kontroll i skjemamalen som viser dataene fra datatilkoblingen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen du vil legge til en regel i.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Regler under Validering og regler.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 6. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen.

 7. Hvis du vil angi en betingelse når regelen skal kjøre, klikker du Angi betingelse, og deretter angir du betingelsen. Regelen kjøres når betingelsen oppstår. Hvis du ikke har angitt en betingelse, kjøres regelen når brukeren endres verdien i kontrollen, og går deretter hans eller hennes markøren bort fra denne kontrollen.

 8. Klikk Legg til handling.

 9. Klikk Spørring ved hjelp av datatilkobling i Handling-listen.

 10. Klikk datatilkoblingen for spørring som du vil bruke, i Datatilkobling-listen, og klikk deretter OK for å lukke alle dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Legge til en knapp for å bruke datatilkoblingen for spørring

Du kan legge til en knappekontroll i skjemamalen som brukerne kan klikke når de fyller ut et skjema basert på skjemamalen. Når knappen klikkes, hentes data fra datatilkoblingen for spørring.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Dra en knappekontroll til skjemamalen.

 4. Dobbeltklikk knappekontrollen du nettopp la til i skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Generelt.

 6. Klikk Oppdater i Handling-listen.

 7. Skriv inn navnet du vil skal vises på knappen i skjemamalen, i Etikett-boksen.

 8. Klikk Innstillinger.

 9. Klikk Én sekundær datakilde i dialogboksen Oppdater.

 10. Klikk den sekundære datakilden som er knyttet til datatilkoblingen for spørring, i listen Velg den sekundære datakilden.

 11. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til en datatilkobling for sending

Hvis datatilkoblingsfilen inneholder innstillinger for en datatilkobling for sending, kan du konfigurere skjemamalen slik at brukerne kan sende skjemadataene gjennom denne datatilkoblingen. Når du konfigurerer skjemamalen slik at brukerne kan sende skjemadata, legges det til en Send-knapp på standardverktøylinjen i InfoPath og en Send-kommando på Fil-menyen. Du kan konfigurere sendealternativene for skjemamalen i dialogboksen Sendealternativer (Verktøy-menyen). Sendealternativene konfigureres på samme måte som når du legger til en sekundær datatilkobling som er en datatilkobling for sending. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du legger til en datatilkobling for sending i skjemamalen under Se også.

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Søk etter tilkoblinger på en Microsoft Office SharePoint-server og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du navnet på området på området med tilkoblingsbiblioteket i Område-listen.

  Området mitt er ikke oppført i listen

  Gjør følgende for å legge til området i listen:

  1. Klikk Administrer områder.

  2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle områder.

  3. Skriv inn plasseringen til datatilkoblingsbiblioteket i boksen URL-adresse.

  4. Skriv inn et navn for datatilkoblingsbiblioteket i Visningsnavn-boksen. Dette navnet vises i område-listen i veiviseren for datatilkobling.

  5. Klikk OK.

  6. Klikk Lukk.

 5. Klikk navnet på datatilkoblingsbiblioteket for å vise en liste over datatilkoblingsfiler, klikk navnet på datatilkoblingsfilen du vil bruke til denne datatilkoblingen for sending, og klikk deretter Neste.

 6. Hvis innstillingene er for en datatilkobling for sending til en webtjeneste, kan InfoPath finne ut hvilke parametere i webtjenesten som kan motta data. Du kan konfigurere datatilkoblingen for sending til å sende alle dataene eller deler av dataene i skjemamalen.

  Hvordan?

  1. Klikk en parameter som skal motta dataene fra skjemaet, i Parametere-listen.

  2. Gjør følgende for å sende alle dataene i skjemaet for denne parameteren, inkludert rotelementet og eventuelle behandlingsinstruksjoner:

   1. Klikk Hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner).

   2. Hvis du vil sende dataene som en streng, merker du av for Send data som en streng. Du merker vanligvis av for dette alternativet for å sende digitalt signerte data. I de fleste tilfeller merker du ikke av for alternativet.

  3. Gjør følgende for å angi et felt eller en gruppe for denne parameteren:

   1. Klikk Felt eller gruppe under Parameteralternativer.

   2. Klikk Endre Datakilde-knappen .

   3. Klikk feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

   4. I Inkluder-listen klikker du Bare tekstelementer og underordnede elementer for å sende bare innholdet i feltet eller gruppen, eller XML-undertre, inkludert merket element for å sende både innholdet og merket gruppe eller felt.

  4. Gjenta disse trinnene for hver parameter.

 7. Klikk Neste.

 8. På neste side i veiviseren, i boksen Skriv inn et navn for datatilkoblingen, Skriv inn et beskrivende navn for denne datatilkoblingen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×