Legge til en datatilkobling til en webtjeneste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til én eller flere sekundære datatilkoblinger i skjemamalen som kan spørre etter eller sende data til en webtjeneste.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Legge til en datatilkobling for spørring

Legge til en datatilkobling

Oversikt

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling til en ekstern datakilde som du legger til en skjemamal. Datatilkoblingen er forskjellig fra den primære datatilkoblingen som opprettes når du utformer en skjemamal basert på en database, webtjeneste eller innstillinger i et tilkoblingsbibliotek. Du kan legge til en sekundær datatilkobling bare hvis du ikke kan spørre eller sende data til den primære datatilkoblingen.

Når du legger til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som spør etter data, Microsoft Office InfoPath oppretter en sekundær datakilde med datafelt og grupper som tilsvarer XML-skjema for webtjenesten. Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med XML-skjemaet, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i den sekundære datakilden. Når du legger til en datatilkobling i skjemamalen, kan du konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemadata, og du konfigurerer Sendealternativer for skjemaer som er basert på skjemamalen.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Du kan konfigurere datatilkoblingen i en nettleserkompatibel skjemamal slik at brukerne sender endre informasjonen sammen med dataene fra skjemaet til en webtjeneste som godtar et Microsoft ADO.NET-datasett. Endre informasjon består av endringene som en bruker gjør dataene som er lagret i en database. Databasen bruker en webtjeneste til å koble brukere til databasen. ADO.NET kan bruke endre informasjonen til å bestemme hvordan du oppdaterer dataene i databasen. Be administratoren din webtjenesten Hvis webtjenesten krever endre informasjon for å oppdatere en database. Hvis den finnes, bør du utforme en skjemamal med skjemaer kan fylles ut bare ved hjelp av InfoPath.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra administratoren av webtjenesten før du legger til en sekundær datatilkobling i skjemamalen:

 • Plasseringen av webtjenesten.

 • Bekreftelse på at webtjenesten bruker dokumentet/litteral koding. InfoPath kan bruke bare dokumentet/litteral stil webtjenester.

 • Navnet på Web serviceoperasjonen som skal sende data til eller motta data fra skjemaer som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Legge til en datatilkobling for spørring

Hvis du vil tillate brukere å spørre etter data fra en webtjeneste ved hjelp av skjemamalen, må du gjøre følgende i skjemamalen:

 1. Legge til en sekundær datatilkobling.

 2. Konfigurere skjemamalen til å bruke den sekundære datatilkoblingen.

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du motta data, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk webtjeneste under som du vil motta dataene, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn plasseringen for webtjenesten på den neste siden i veiviseren, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 6. I listen Velg en operasjon på den neste siden i veiviseren klikker du Web service-operasjon som returnerer data i skjemaet, og klikk deretter Neste.

 7. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan den neste siden i veiviseren be deg om å angi eksempelverdier for hver parameter for å bestemme hvilke felt eller grupper som skal legges til den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 8. Hvis du vil at resultatene av spørringen skal være tilgjengelig når skjemaet ikke er koblet til et nettverk, velger du avmerkingsboksen Lagre en kopi av dataene i skjemamalen.

  Sikkerhetsmerknad: Denne avmerkingsboksen, lagres spørringsresultatene i skjemamalen. Fordi dataene er lagret i skjemamalen, er det tilgjengelig i skjemaer som brukere fyller ut, selv om datamaskinen ikke er koblet til et nettverk. Hvis du får sensitive opplysninger fra denne datatilkoblingen, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen går tapt eller stjålet.

 9. Klikk Neste.

 10. På neste side i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn for datatilkoblingen for spørring.

 11. Hvis du vil aktivere skjemaer som er basert på denne skjemamalen til å motta data automatisk når de åpnes, velger du avmerkingsboksen Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

 12. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

 13. Klikk Lukk.

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen til å bruke sekundær datatilkobling

Når du legger til en datatilkobling for spørring i en skjemamal, bruker som standard skjemaer som er basert på denne skjemamalen datatilkoblingen når de åpnes av en bruker. Du kan også konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen for spørring i ett av følgende måter:

 • Legg til en regel    Du kan konfigurere en regel for å bruke datatilkoblingen for spørring når betingelsen i regelen inntreffer.

 • Legg til en knapp    Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukere kan klikke for å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring.

 • Bruke egendefinert kode    Hvis du ikke legge til en regel eller en knapp, kan du bruke egendefinert kode til å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring. Ved hjelp av egendefinert kode krever en utvikler til å opprette egendefinerte koden.

Legge til en regel

Du kan legge til en regel i skjemamalen til å hente data fra datatilkoblingen for spørring når betingelsen for regelen er oppfylt. Følgende fremgangsmåte antas det at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen, og at du har konfigurert en kontroll i skjemamalen til å vise data fra datatilkoblingen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen du vil legge til en regel for.

 3. Klikk Data-fanen.

 4. Validering og regler under regler.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen regler.

 6. Skriv inn et navn på regelen i navn-boksen.

 7. Hvis du vil angi en betingelse når regelen skal kjøre, klikker du Angi betingelse, og deretter angir du betingelsen. Regelen kjøres når betingelsen oppstår. Hvis du ikke har angitt en betingelse, kjøres regelen når brukeren endres verdien i kontrollen, og går deretter hans eller hennes markøren bort fra denne kontrollen.

 8. Klikk Legg til handling.

 9. Klikk spørring ved hjelp av en datatilkobling i handling-listen.

 10. Klikk datatilkoblingen for spørring som du vil bruke i datatilkobling-listen, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Legge til en knapp

Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukerne kan klikke for å hente data fra datatilkoblingen for spørring. Følgende fremgangsmåte antas det at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Dra en kontrollen på skjemamalen.

 4. Dobbeltklikk knappen du nettopp la til i skjemamalen.

 5. Klikk på Generelt-fanen.

 6. Klikk Oppdater i handling-listen.

 7. I etikett-boksen skriver du inn navnet du vil skal vises på-knappen på skjemamalen.

 8. Klikk Innstillinger.

 9. Klikk én sekundær datakilde i dialogboksen Oppdater.

 10. Klikk den sekundære datakilden som er knyttet til datatilkoblingen for spørring i listen Velg sekundær datakilde, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til en datatilkobling

Hvis du vil tillate brukere å sende inn skjemaer som er basert på skjemamalen til en webtjeneste, første legger du til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender data, og deretter du konfigurere skjemamalen til å tillate at brukerne skal sende skjemadata.

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. Klikk Opprett en ny tilkobling til i veiviseren for datatilkobling, klikker du Send data, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk til en webtjeneste under hvordan du vil sende dataene, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn plasseringen av webtjenesten der brukerne skal sende data, og klikk deretter Neste på den neste siden i veiviseren.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er gir, skriver inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 6. I listen Velg en operasjon, klikker du Web service-operasjon som skal motta skjemadataene, og klikk deretter Neste.

 7. På neste side i veiviseren for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten, gjør du ett av følgende:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk felt eller en gruppe under Alternativer for parameteren.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, klikker du feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, og klikk deretter OK.

  5. Klikk tekst og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet, i boksen Inkluder og underordnede elementer i den valgte gruppen eller feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. Velg Web service parameteren som skal motta data fra skjemaet i listen Parametere.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Obs!: Vanligvis velger du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. Fjern merket i de fleste tilfeller.

  Teknisk merknad om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasett-objekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen type node for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et ADO.NET-datasett-objekt, vil sendingen mislykkes.

 8. Klikk Neste.

 9. På neste side i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen.

 10. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

 11. Klikk Lukk.

Når du har lagt sekundært datatilkoblingen, må du konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemadata ved hjelp av denne datatilkoblingen.

Trinn 2: Aktivere sending i skjemamalen

Når du konfigurerer skjemamalen slik at brukere kan sende skjemadata, legges en Send-knapp på standardverktøylinjen og en Send-kommandoen på fil-menyen i skjemaet. Du kan også tilpasse Sendealternativer for skjemamalen på følgende måter:

 • Endre teksten som vises på Send-knappen og kommandoen Send.

 • Endre hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen Send.

 • Opprette egendefinerte meldinger som skal vises til brukerne når de sender skjemaene.

 • Angi om du vil la skjemaet være åpent, Lukk skjemaet, eller åpne en annen tomt skjema når skjemaet er sendt.

 • Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 • Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer, klikker du Send skjemadata til ett enkelt sted, og klikk deretter Webtjeneste i listen.

 • Klikk navnet på datatilkoblingen til webtjenesten du opprettet i de foregående trinnene i listen Velg en datatilkobling for sending.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i Send Alternativer for dialogboksen.

   Tips!: Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 • Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Tips!: Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×