Legge til en database som en datakilde

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du koble til en rekke databaser, blant annet Microsoft SQL Server, Oracle og andre databaser som er tilgjengelige, ved hjelp av OLE DB- eller ODBC-protokoller. Som standard inneholder ikke Microsoft SharePoint-området noen databasetilkoblinger. En person med tilstrekkelige tillatelser må opprette tilkoblingen for å få tilgang en database.

XI denne artikkelen får du vite hvordan du kobler til en database ved hjelp av datakildebiblioteket. Du får også vite hvordan du oppretter egendefinerte SQL-kommandoer, og hvordan du endrer egenskapene for datakilde for en eksisterende databasetilkobling i datakildebiblioteket.

I denne artikkelen

Før du begynner

Koble til en database ved å lagre brukernavnet og passordet

Koble til en database ved hjelp av Windows-godkjenning

Koble til en database ved hjelp av godkjenning av enkel pålogging

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

Lage egendefinerte SQL-kommandoer

Endre egenskapene for datakilde for en eksisterende databasetilkobling

Før du begynner

Det er noen få ting du trenger å vite før du kan koble til en database. Du trenger å vite om området du arbeider på, er et Windows SharePoint Services 3.0-område eller et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område, navnet på serveren der databasen ligger, dataleverandøren som du skal bruke til å få tilgang databasen, og typen godkjenning som du ønsker å bruke. Hvis du skal bruke en egendefinert tilkoblingsstreng for å koble til databasen, må du også vite hva som er tilkoblingsstrengen.

Hva slags database har jeg?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du raskt koble til en database som ligger på Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005, eller til en datakilde som bruker OLE DB-protokollen. Hvis du vet hvilken tilkoblingsstreng som skal brukes, kan du også raskt koble til en Oracle-database eller til en database som bruker ODBC-protokollen.

Hvilken dataleverandør ønsker jeg å bruke?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du koble til en database ved hjelp av en av fire ulike dataleverandører. Disse dataleverandørene utelukker hverandre ikke. Microsoft SQL Server 2000 og Microsoft SQL Server 2005 er for eksempel begge kompatible med OLE DB, og det er mulig å få tilgang til dem ved hjelp av Microsoft .NET Framework-dataleverandøren for OLE DB. Microsoft .NET Framework-dataleverandøren for SQL-server er imidlertid spesielt utformet for å brukes sammen med Microsoft SQL Server 2000 og Microsoft SQL Server 2005 og kan være det beste valget hvis databasen ligger på en disse to serverproduktene.

Dataleverandører er programvarekomponentene som gjør det mulig for klienten – i dette tilfellet Office SharePoint Designer 2007 – å kommunisere med databasen. Opprinnelig var hvert styringssystem for måldatabase enestående, og hvert system hadde et eget programmeringsspråk for å få tilgang til og oppdatere data. ODBC var et av de første forsøkene på å standardisere tilgang til er rekke ulike styringssystemer for måldatabase. ODBC bruker SQL (Structured Query Language) til å få tilgang til SQL-databaser. OLE DB ble introdusert etter ODBC for å få en mer fleksibel tilgang til databaser. Mange databaser som er kompatible med ODBC, er også kompatible med OLE DB.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken dataleverandør du bør bruke, ser du på følgende diagram:

Hvis du kobler til en database som er ...

Bruker du ...

Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server

Kompatibel med OLE DB

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB

Oracle

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for Oracle

Kompatibel med ODBC

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for ODBC

Hvilken godkjenningsmetode ønsker jeg å bruke?

Fire forskjellige godkjenningsmetoder er tilgjengelige i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, inkludert bruk av en egendefinert tilkoblingsstreng.

Godkjenningsmetodene som er tilgjengelige i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling

Godkjenningsmetoden som du ønsker, blir delvis definert av typen server du bruker, dataleverandøren du bruker, og hvor databasen ligger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken godkjenningsmetode du bør bruke, ser du på følgende diagram:

Hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører ...

Og dataleverandøren er ...

Og databasen ligger på ...

Går du til delen ...

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB

En separat server fra Windows SharePoint Services 3.0-området

Koble til en database ved å lagre brukernavnet og passordet

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB

Samme serveren som Windows SharePoint Services 3.0-området

Koble til en database ved hjelp av Windows-godkjenning

Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB

Den samme serveren som, eller på en annen server enn, Office SharePoint Server 2007-området

Koble til en database ved hjelp av godkjenning av enkel pålogging

Windows SharePoint Services 3.0
– eller –
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for Oracle

Den samme serveren som, eller på en annen server enn, Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-området

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

Windows SharePoint Services 3.0
– eller –
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for ODBC

Den samme serveren som, eller på en annen server enn, Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-området

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

Til toppen av siden

Koble til en database ved å lagre brukernavnet og passordet

Når du bruker Koble til en database ved å lagre brukernavnet og passordet, genererer Office SharePoint Designer 2007 en SQL-basert tilkoblingsstreng som lagrer brukernavnet og passordet i datakildetilkoblingen (en prosess som er kjent som SQL-godkjenning). Hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, og databasen ligger på en ekstern server, er dette den beste måten å generere en tilkoblingsstreng på. Du kan også opprette en databasetilkobling ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng.

 1. Hvis oppgaveruten Datakildebibliotek ikke vises på Oppgaveruter-menyen, klikker du Datakildebibliotek.

 2. Klikk Koble til en database under Databasetilkoblinger i oppgaveruten Datakildebibliotek.

  Obs!: Hvis overskriften Databasetilkoblinger er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 3. Klikk Konfigurer databasetilkobling i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. Skriv inn navnet på serveren som databasen ligger på, i Servernavn-boksen under Serverinformasjon i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling.

 5. Gjør ett av følgende i Leverandørnavn-boksen:

  • Hvis du kobler til en ekstern Microsoft SQL Server 2000-database eller en ekstern Microsoft SQL Server 2005-database, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server.

  • Hvis du kobler til en ekstern database som er kompatibel med OLE DB, inkludert andre versjoner av SQL enn Microsoft SQL, for eksempel MySQL, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB.

 6. Klikk Lagre dette brukernavnet og passordet i datatilkoblingen under Godkjenning.

 7. Skriv inn brukernavnet i dialogboksen Brukernavn.

 8. Skriv inn passordet i Passord-boksen.

 9. Klikk Neste.

  Med SQL-godkjenning lagres brukernavnet og passordet som tekst i datatilkoblingen. Derfor vises en sikkerhetsadvarsel om at brukernavnet og passordet blir lagret som tekst i datatilkoblingen, og at andre medlemmer av gruppeområdet har tilgang til denne datakilden. Hvis du ønsker at andre medlemmer av gruppeområdet skal ha tilgang til databasen ved at de bruker samme brukernavn og passord, klikker du OK. Hvis du ikke ønsker at andre medlemmer av gruppeområdet skal ha tilgang til databasen ved å benytte samme brukernavn og passord, klikker du Avbryt. Deretter spør du serveradministratoren om å koble til en database ved hjelp av Windows-godkjenning hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, eller å koble til en database ved hjelp av godkjenning av enkel pålogging hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører Office SharePoint Server 2007.

 10. Klikk databasen som du ønsker å bruke som datakilde, i Database-listen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Velg en tabell eller visning, en tabell eller lagret visning i listen og deretter Fullfør.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du opprette en standardspørring som velger alle oppføringene i tabellen eller visningen. Når du har klikket Fullfør, kan du endre standardspørringen ved å klikke Felt, Filter og Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Opprette en datakildespørring.

  • Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis administratoren har aktivert Aktiver støtte for oppdateringsspørring.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du lage egendefinerte SQL-kommandoer. Når du klikker Fullfør, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. I denne dialogboksen kan du lage kommandoer og legge til parametere. Når du har laget en egendefinert SQL-kommando, kan du redigere spørringen ved å klikke Rediger egendefinert spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Lage egendefinerte SQL-kommandoer senere i denne artikkelen.

 11. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde, skriv inn et navn på datakilden og klikk deretter OK.

  Den nye databasetilkoblingen vises nå i oppgaveruten Datakildebibliotek.

Obs!: Hvis du prøver å koble til en ekstern server som kjører SQL Server, må du passe på at SQL Server-godkjenning er aktivert på serveren.

Til toppen av siden

Koble til en database ved hjelp av Windows-godkjenning

Windows-godkjenning fungerer med alle databaser som støtter denne typen godkjenning, for eksempel Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows Server 2003. Hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, og databasen ligger på den samme serveren som området, er dette det beste alternativet for å generere en tilkoblingsstreng. Med Bruk Windows-godkjenning anvendes integrert sikkerhet, som betyr at Windows-legitimasjon brukes til godkjenning ved datakilden. Gruppemedlemmer benytter gjeldende Windows-brukernavn og -passord for å få tilgang til databasen.

Obs!: Windows-godkjenning fungerer bare når databasen ligger på den samme serveren som området for Windows SharePoint Services. Hvis databasen ligger på en annen server, må du bruke enten SQL-godkjenning eller godkjenning av enkel pålogging.

Du kan også opprette en databasetilkobling ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng senere i denne artikkelen.

 1. Hvis oppgaveruten Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk Koble til en database under Databasetilkoblinger i oppgaveruten Datakildebibliotek.

  Obs!: Hvis overskriften Databasetilkoblinger er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 3. Klikk Konfigurer databasetilkobling i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. Skriv inn navnet på serveren som databasen ligger på, i Servernavn-boksen under Serverinformasjon i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling.

 5. Gjør ett av følgende i boksen Leverandørnavn:

  • Hvis du kobler til en lokal Microsoft SQL Server 2000-database eller en lokal Microsoft SQL Server 2005-database, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server.

  • Hvis du kobler til en lokal database som er kompatibel med OLE DB, inkludert andre versjoner av SQL enn Microsoft SQL, for eksempel MySQL, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB.

 6. Klikk Bruk Windows-godkjenning under Godkjenning, og klikk deretter Neste.

 7. Klikk databasen som du ønsker å bruke som datakilde, i Database-listen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Velg en tabell eller visning, en tabell eller visning i listen og deretter Fullfør.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du opprette en standardspørring som velger alle oppføringene i tabellen eller visningen. Når du har klikket Fullfør, kan du endre standardspørringen ved å klikke Felt, Filter og Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Opprette en datakildespørring.

  • Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis administrator har aktivert Aktiver støtte for oppdateringsspørring.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du lage egendefinerte SQL-kommandoer. Når du klikker Fullfør, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. I denne dialogboksen kan du lage kommandoer og legge til parametere. Når du har laget en egendefinert SQL-kommando, kan du redigere spørringen ved å klikke Rediger egendefinert spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Lage egendefinerte SQL-kommandoer senere i denne artikkelen.

 8. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde, skriv inn navnet på datakilden og klikk deretter OK.

  Den nye databasetilkoblingen vises nå i datakildebiblioteket.

Til toppen av siden

Koble til en database ved hjelp av godkjenning av enkel pålogging

Hvis SharePoint-området ditt ligger på en server som kjører Microsoft Office Sharepoint Server, er dette den beste måten å generere en tilkoblingsstreng på. Med Bruk godkjenning av enkel pålogging får serveren beskjed om å oppgi brukernavnet og passordet for å gi tilgang til databasen. Dette alternativet kan benyttes når området er en del av et portalområde som ble opprettet ved hjelp av Office SharePoint Server, og administratoren har aktivert og konfigurert enkel pålogging. Med enkel pålogging kan du koble til en ekstern database selv om den ikke ligger på samme server som SharePoint-området.

 1. Hvis oppgaveruten Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk Koble til en database under Databasetilkoblinger i oppgaveruten Datakildebibliotek.

  Obs!: Hvis overskriften Databasetilkoblinger er skjult, klikker du plusstegnet(+) for å vise den.

 3. Klikk Konfigurer databasetilkobling i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. Skriv inn navnet på serveren som databasen ligger på, i Servernavn-boksen under Serverinformasjon i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling.

 5. Gjør ett av følgende i Leverandørnavn-boksen:

  • Hvis du kobler til en database som er lagret på en datamaskin som kjører Microsoft SQL Server, for eksempel Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server.

  • Hvis du kobler til en database som bruker OLE DB, inkludert andre versjoner av SQL enn Microsoft SQL, for eksempel MySQL, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB.

 6. Klikk Bruk godkjenning av enkel pålogging under Godkjenning, og klikk deretter Innstillinger.

 7. Gjør ett av følgende i dialogboksen Innstillinger for enkel pålogging:

  • Skriv inn programnavnet for databasen i Programnavn-boksen.

  • Skriv inn feltet som brukernavnet ditt er lagret i, i boksen Programfelt som skal brukes som brukernavn.

  • Skriv inn feltet som passordet ditt er lagret i, i boksen Programfelt som skal brukes som passord.

   Obs!: Spør serveradministratoren hvis du ikke har denne informasjonen.

 8. Klikk Neste.

 9. Klikk databasen som du ønsker å bruke som datakilde, i Database-listen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Velg en tabell eller visning, en tabell eller visning i listen og deretter Fullfør.

   Opprett en standardspørring som velger alle postene i tabellen eller visningen. Når du har klikket Fullfør, kan du endre standardspørringen ved å klikke Felt, Filter og Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Opprette en datakildespørring.

  • Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis administratoren har aktivert Aktiver støtte for oppdateringsspørring.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du lage egendefinerte SQL-kommandoer. Når du klikker Fullfør, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. I denne dialogboksen kan du lage kommandoer og legge til parametere. Når du har laget en egendefinert SQL-kommando, kan du redigere spørringen ved å klikke Rediger egendefinert spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Lage egendefinerte SQL-kommandoer senere i denne artikkelen.

 10. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde, skriv inn navnet på datakilden og klikk deretter OK.

  Den nye databasetilkoblingen vises nå i datakildebiblioteket.

Obs!: Hvis du ikke kan bruke SQL Server-godkjenning på serveren som kjører SQL Server, må du passe på at godkjenning av enkel pålogging er aktivert for serveren som SharePoint-området ligger på.

Til toppen av siden

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

En tilkoblingsstreng gir informasjon som et program eller en leverandør må ha for å kunne kommunisere med en datakilde. En tilkoblingsstreng inneholder vanligvis plasseringen til databaseserveren, den aktuelle databasen som skal brukes, og godkjenningsinformasjon. Med en egendefinert tilkoblingsstreng kan du angi tilkoblingsstrengen som skal benyttes for å koble til databasen.

 1. Hvis oppgaveruten Datakildebibliotek er skjult, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk Koble til en database i oppgaveruten Datakildebibliotek.

  Obs!: Hvis overskriften Databasetilkoblinger er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 3. Klikk Konfigurer databasetilkobling i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. Merk av for Bruk egendefinert tilkoblingsstreng i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, og klikk deretter Rediger.

 5. Klikk dataleverandøren du ønsker å bruke, i Leverandørnavn-listen i dialogboksen Rediger tilkoblingsstreng.

 6. Skriv inn tilkoblingsstrengen i tekstboksen Tilkoblingsstreng.

  Dette er et eksempel på en tilkoblingsstreng for OLE DB:

  Provider=myProvider;Data Source=myPath;Initial Catalog=catalogName;

  User Id=username;Password=password;

  Dette er et eksempel på en tilkoblingsstreng for ODBC:

  Driver={myProvider};Server=myPath;Database=myDatabase;

  Uid=username;Pwd=password;

  Dette er et eksempel på en tilkoblingsstreng for Oracle:

  Data Source=myDatabase;User Id=username;

  Password=password;Integrated Security=no;

 7. Klikk Neste.

 8. Klikk databasen som du ønsker å bruke som en datakilde, i Database-listen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Velg en tabell eller visning, en tabell eller lagret visning i listen og deretter Fullfør.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du lage en standardtilkobling til tabellen eller visningen. Når du har klikket Fullfør, kan du angi en spørring ved å klikke Felt, Filter og Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp i artikkelen Opprette en datakildespørring.

  • Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis administratoren har aktivert Aktiver støtte for oppdateringsspørring.

   Ved hjelp av dette alternativet kan du lage eller redigere egendefinerte SQL-kommandoer. Når du klikker Fullfør, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. I denne dialogboksen kan du lage kommandoer og legge til parametere. Når du har laget en tilpasset SQL-kommando, kan du redigere spørringen ved å klikke Rediger egendefinert spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Lage egendefinerte SQL-kommandoer senere i denne artikkelen.

 9. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde, skriv inn navnet på datakilden og klikk deretter OK.

  Den nye databasetilkoblingen vises nå i datakildebiblioteket.

Obs!: 

 • Hvis du prøver å koble til en ekstern server som kjører SQL Server, må du passer på at SQL Server-godkjenning er aktivert på serveren.

 • Hvis du ikke kan bruke SQL Server-godkjenning på serveren som kjører SQL Server, må du passe på at godkjenning av enkel pålogging er aktivert for serveren som SharePoint-området ligger på.

Til toppen av siden

Lage egendefinerte SQL-kommandoer

Når du klikker Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. I denne dialogboksen kan du lage egendefinerte SQL-setninger for å hente eller endre dataene i databasen.

Det er fire kategorier i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer – hver tilsvarer en vanlig SQL-kommando. Disse er følgende:

 • Velg     SELECT-kommandoen brukes til å hente data fra en tabell.

 • Oppdater     UPDATE-kommandoen brukes til å endre data i en tabell.

 • Sett inn     INSERT INTO-kommandoen brukes til å sette inn nye rader i en tabell.

 • Slett      DELETE-kommandoen brukes til å slette rader i en tabell.

I Lagret prosedyre-listen vises alle de lagrede prosedyrene som er tilgjengelige i databasen som du kobler til.

Når dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer åpnes, vises alle setninger som allerede er brukt på dataene, i SQL-setning-boksen. Hvis du for eksempel oppretter en databasetilkobling ved å klikke Velg en tabell eller visning for å velge en tabell, og du senere bestemmer at du vil redigere SELECT-setningen, ser du følgende setning i SQL-setning-boksen i kategorien Velg:

SELECT * FROM dbo.[your_table_name]

Stjernen i denne setningen er et jokertegn som betyr alle. Denne SQL-setningen betyr velg alle feltene for alle postene i denne tabellen. Hvis du vil redigere setningen, klikker du Rediger kommando for å åpne Kommando- og parameterredigering.

Dialogboksen Kommando- og parameterredigering

Rediger SQL-spørringen ved å skrive direkte i SELECT-kommando-boksen.

Legge til SQL-parametere

Du kan også opprette parametere for SQL-spørringene ved å klikke Legg til parameter.

SQL-parametere bør brukes overalt der du kan komme til å bruke en spørrestreng – det betyr tekst som står mellom enkle anførselstegn. Fordi bruk av spørrestrenger i SQL-setninger fører til et sikkerhetsproblem, er SQL-parametere nødvendige i Office SharePoint Designer 2007 når du oppretter en SQL-setning som henter filtrerte data fra en datakilde.

Firmaet Gastronor Delikatesser lagrer for eksempel alle sine forretningsdata i en SQL-basert database. Når de skal hente listen over hele varesortimentet fra varetabellen, ser SQL-spørringen slik ut:

SELECT * FROM dbo.[Products]

Med denne SQL-setningen hentes alle postene i varetabellen. Gastronor Delikatesser ønsker å hente en filtrert liste som omfatter bare varene som ikke er på lager. Tabellen inneholder et EnheterPåLager-felt. Når vanlig SQL benyttes, ser setningen som brukes til å hente denne listen, slik ut:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = '0'

Koden

0

i denne setningen er en spørrestreng. Denne strengen må erstattes av en variabel. I dette eksemplet må du opprette en variabel som kalles OutOfStock. Den nye SQL-setningen ser slik ut:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

Når du skal opprette SQL-setningen ved hjelp av OutOfStock-variabelen i dette eksemplet, gjør du dette:

 1. Skriv inn følgende streng i SELECT-kommando-boksen i dialogboksen Kommando- og parameterredigering:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

 1. Klikk Legg til parameter under Parametere.

 2. Variabelen som du ønsker å definere, er OutOfStock, slik at du skriver inn OutOfStock i Navn-kolonnen.

 3. Klikk Ingen i Parameterkilde-listen.

 4. Fordi du ønsker verdien 0, skriver du inn 0 i Standardverdi-boksen.

  Kommando- og parameterredigering med SQL-parametersetning

 5. Klikk OK.

  Nå kan du se den nye SQL-setningen i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer.

  Dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer med SQL-setning

 6. Klikk OK på nytt.

  Knappen Rediger egendefinert spørring vises i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde med knappen Rediger egendefinert spørring

Til toppen av siden

Endre egenskapene for datakilde for en eksisterende databasetilkobling

Når du har konfigurert en databasetilkobling, kan du endre tilkoblingen når som helst senere. Det kan være at du for eksempel ønsker å opprette en ny spørring, endre en eksisterende spørring eller opprette en egendefinert SQL-setning.

 1. Klikk DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk databasetilkoblingen som du ønsker å endre, i Datakildebibliotek, og klikk deretter Egenskaper.

  Hvis databasetilkoblingen bruker en egendefinert SQL-spørring, ser dialogboksen Egenskaper for datakilde ut som den i følgende illustrasjon.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde med knappen Rediger egendefinert spørring

  Hvis databasetilkoblingen ikke bruker en egendefinert SQL-spørring, ser dialogboksen Egenskaper for datakilde ut som den i følgende illustrasjon.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde med Spørring-delen

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Egenskaper for datakilde:

  • Hvis det er et Spørring-område med knapper i dialogboksen, klikker du knappene for å legge til eller fjerne felt, eller for å opprette eller endre et filter eller en sorteringsrekkefølge.

  • Hvis det er et Spørring-område med knapper i dialogboksen, klikker du Konfigurer databasetilkobling for å bruke en egendefinert SQL-spørring på tilkoblingen. Når du har klikket Konfigurer databasetilkobling, klikker du Neste.

   Obs!: Hvis du lagrer brukernavnet og passordet, vises en sikkerhetsadvarsel om at brukernavnet og passordet blir lagret som tekst i datatilkoblingen, og at andre medlemmer av gruppeområdet har tilgang til denne datakilden. Hvis du ønsker at andre medlemmer av gruppeområdet skal ha tilgang til databasen ved at de bruker samme brukernavn og passord, klikker du OK. Hvis du ikke ønsker at andre medlemmer av gruppeområdet skal ha tilgang til databasen ved å benytte samme brukernavn og passord, klikker du Avbryt. Deretter snakker du med serveradministratoren om å koble til en database ved hjelp av Windows-godkjenning hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0, eller å koble til en database ved hjelp av godkjenning av enkel pålogging hvis SharePoint-området ligger på en server som kjører Office SharePoint Server 2007.

   Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, og klikk deretter Fullfør.

   Dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer åpnes. I denne dialogboksen kan du opprette den egendefinerte SQL-setningen. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Lage egendefinerte SQL-kommandoer tidligere i denne artikkelen.

  • Hvis du ser knappen Rediger egendefinert spørring, klikker du den for å åpne dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer der du kan legge til, endre eller slette egendefinerte SQL-setninger.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×