Legge til en database som en datakilde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Microsoft SharePoint Designer 2010, kan du koble til en rekke databaser, inkludert Microsoft SQL Server, Oracle og andre databaser som er tilgjengelige ved hjelp av OLE DB-protokollen. Som standard inneholder Microsoft SharePoint-området ikke noen databasetilkoblinger. Hvis du vil ha tilgang til en database, må en person som har tilstrekkelige tillatelser opprette tilkoblingen.

Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en tilkobling til en database. Det også vite hvordan du oppretter egendefinerte Structured Query Language (SQL)-kommandoer, og hvordan du endrer egenskapene for datakilde for en eksisterende databasetilkobling i listen over datakilder.

Viktig!: Alternativet for enkel pålogging er en fjernet funksjon i SharePoint Designer 2010, og derfor ikke skal brukes til å koble til en database. For mer informasjon, kan du se Se også -delen.

I denne artikkelen

Før du begynner

Koble til en database ved å lagre brukernavn og passord

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

Lage egendefinerte SQL-kommandoer

Endre egenskapene for datakilde for en eksisterende databasetilkobling

Før du begynner

Det finnes et par ting du bør vite før du kan koble til en database. Du trenger å vite om området du arbeider på, er et Microsoft SharePoint Foundation område eller et Microsoft SharePoint Server 2010 område, navnet på serveren der databasen er plassert, dataleverandøren du bruker til å få tilgang til databasen og av godkjenningstypen som du vil bruke. Hvis du bruker en egendefinert tilkoblingsstreng for å koble til databasen, må du også kjent som er tilkoblingsstrengen. Kontakt serveradministratoren for hjelp.

Hva slags database har jeg?

Med SharePoint Designer 2010, kan du raskt vil koble til en database som ligger på Microsoft SQL Server 2000 og nyere versjoner (SQL Server 2005 og SQL Server 2008), eller til en datakilde som bruker OLE DB-protokollen. Hvis du vet tilkoblingsstrengen, kan du også raskt koble til en Oracle-database.

Hvilken dataleverandør ønsker jeg å bruke?

Du kan koble til en database ved hjelp av tre ulike dataleverandører med SharePoint Designer 2010. Disse dataleverandørene er ikke gjensidig utelukkende. Hvis du for eksempel Microsoft SQL Server 2000 og nyere versjoner er kompatible med OLE DB og kan få tilgang til ved hjelp av Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB. Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL Server er spesielt utformet for å arbeide med Microsoft SQL Server 2000 og nyere versjoner, og kan være det beste valget hvis databasen ligger på en av disse to serverproduktene.

Dataleverandører er programvarekomponentene som tillater klienten – i dette tilfellet SharePoint Designer 2010 – til å kommunisere med databasen. Opprinnelig, behandlingssystemet hver databasen ble unike, og hver hadde sin egen programmeringsspråk for å få tilgang til og oppdatere dataene. ODBC var en av de første forsøk på å standardize tilgang til en rekke ulike database management system. Datavisninger støtter ikke ODBC-leverandører. OLE DB ble introdusert etter ODBC for å få mer fleksibel tilgang til databaser. Mange ODBC-kompatibel databaser er også kompatible med OLE DB.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken dataleverandør du bør bruke, ser du på følgende diagram:

Hvis du kobler til en database som er...

Bruke...

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 eller Microsoft SQL Server 2008

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server

Kompatibel med OLE DB

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB

Oracle

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for Oracle

Kompatibel med ODBC

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for ODBC

Legg merke til datavisninger ikke støtter ODBC-leverandører for databasetilkoblinger til alle typer databasen, inkludert MySQL. I dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, bør du se bort fra alternativet for å bruke en ODBC-leverandør.

Hvilken godkjenningsmetode ønsker jeg å bruke?

Du kan enten koble til en database med et brukernavn og passord eller ved å bruke en egendefinert tilkoblingsstreng.

Dialogboksen Konfigurer databasetilkobling
Godkjenningsmetoder tilgjengelig i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling

Godkjenningsmetoden ønskede defineres i deler av typen server du bruker og dataleverandøren du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken godkjenningsmetode du bruker, kan du se følgende diagram.

Hvis området er plassert på en server som kjører...

Og dataleverandøren er ...

Går du til delen ...

Microsoft SharePoint Foundation 2010
eller

Office SharePoint Server 2010

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL-server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB

Koble til en database ved å lagre brukernavn og passord

Microsoft SharePoint Foundation 2010
eller

Office SharePoint Server 2010

Microsoft .NET Framework-dataleverandør for Oracle

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

Til toppen av siden

Koble til en database ved å lagre brukernavnet og passordet

Når du kobler til en database ved å lagre brukernavn og passord, genererer SharePoint Designer 2010 en SQL-baserte tilkoblingsstreng som lagrer brukernavn og passord i datakildetilkoblingen (en prosess kalt SQL-godkjenning). Hvis området er plassert på en server som kjører Microsoft SharePoint Foundation 2010, er det beste alternativet for å generere en tilkoblingsstreng.

Du kan også opprette en databasetilkobling ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng. For mer informasjon, kan du se delen senere koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng.

 1. Klikk datakilder i navigasjonsruten.

 2. Klikk DatabasetilkoblingDatakilder-fanen på båndet i Ny-gruppen.

 3. Klikk Konfigurer databasetilkobling i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. Skriv inn navnet på serveren som databasen ligger på, i Servernavn-boksen under Serverinformasjon i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling.

 5. Gjør ett av følgende i Leverandørnavn-boksen:

  • Hvis du kobler til en ekstern Microsoft SQL Server-database, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for SQL Server.

  • Hvis du kobler til en ekstern database som er kompatibel med OLE DB, inkludert andre versjoner av SQL enn Microsoft SQL, for eksempel MySQL, klikker du Microsoft .NET Framework-dataleverandør for OLE DB.

 6. Klikk Lagre dette brukernavnet og passordet i datatilkoblingen under Godkjenning.

 7. Skriv inn brukernavnet i dialogboksen Brukernavn.

 8. Skriv inn passordet i Passord-boksen.

 9. Klikk Neste.

  Viktig!: Fordi SQL-godkjenning lagres brukernavnet og passordet som tekst i datatilkoblingen, kan brukere med tillatelse til å åpne området i SharePoint Designer 2010 vise denne legitimasjonen. En sikkerhetsadvarsel informerer deg om at brukernavnet og passordet er lagret som tekst i datatilkoblingen og at andre medlemmer har tilgang til denne datakilden. Hvis du vil at andre medlemmer av tilgang til databasen ved å bruke samme brukernavn og passord, klikker du OK. Hvis du ikke vil at andre medlemmer av tilgang til databasen ved å bruke samme brukernavn og passord, klikker du Avbryt.

 10. Klikk databasen som du ønsker å bruke som en datakilde, i Database-listen, og gjør deretter ett av følgende:

  • I Velg en tabell eller visning, klikker du tabellen eller lagrede visningen du vil bruke, fra listen, og klikk deretter Fullfør.

   Ved å bruke dette alternativet, kan du opprette en standardspørring som henter alle postene i tabellen eller visningen. Når du klikker Fullfør, kan du endre standardspørringen ved å klikke felt, Filtrer og Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. For mer informasjon, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

  • Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør.

   Obs!: Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis systemansvarlig har aktivert alternativet Aktiver støtte for oppdateringsspørring i Sentraladministrasjon av SharePoint.

   Ved å bruke dette alternativet, kan du opprette egendefinerte SQL-kommandoer. Når du klikker Fullfør, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. Du kan opprette kommandoer og legge til parametere i denne dialogboksen. Når du har opprettet en egendefinert SQL-kommando, kan du redigere spørringen ved å klikke Rediger egendefinert spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde. For mer informasjon, kan du se lage egendefinerte SQL-kommandoer senere i denne artikkelen.

 11. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde, skriv inn navnet på datakilden og klikk deretter OK.

  Den nye databasetilkoblingen vises nå i listen over datakilder.

Obs!: Hvis du prøver å koble til en ekstern server som kjører SQL Server, må du passer på at SQL Server-godkjenning er aktivert på serveren.

Til toppen av siden

Koble til en database ved hjelp av en egendefinert tilkoblingsstreng

En tilkoblingsstreng gir informasjon som et program eller en leverandør må ha for å kunne kommunisere med en datakilde. En tilkoblingsstreng inneholder vanligvis plasseringen til databaseserveren, den aktuelle databasen som skal brukes, og godkjenningsinformasjon. Med en egendefinert tilkoblingsstreng kan du angi tilkoblingsstrengen som skal benyttes for å koble til databasen.

 1. Klikk datakilder i navigasjonsruten.

 2. Klikk Databasetilkoblingen i Ny-gruppen i kategorien Datatilkoblinger.

 3. Klikk Konfigurer databasetilkobling i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

 4. Merk av for Bruk egendefinert tilkoblingsstreng i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, og klikk deretter Rediger.

 5. Klikk dataleverandøren du ønsker å bruke, i Leverandørnavn-listen i dialogboksen Rediger tilkoblingsstreng.

 6. Skriv inn tilkoblingsstrengen i tekstboksen Tilkoblingsstreng.

  Dette er et eksempel på en tilkoblingsstreng for OLE DB:

  Leverandør = myProvider; Data Source = myPath; Initial Catalog = katalognavn;

  Bruker-Id = brukernavn; Passord = passordet.

  Dette er et eksempel på en tilkoblingsstreng for Oracle:

  Data Source = mindatabase; Bruker-Id = brukernavn;

  Passord = passordet; integrert sikkerhet = Nei;

  Et eksempel på en SQL Server-tilkoblingsstreng:

  Data Source = myServerAddress; Initial Catalog = mindatabase; Bruker-Id = brukernavn; Passord = passordet.

 7. Klikk OK.

 8. Klikk Neste.

 9. Klikk databasen som du ønsker å bruke som en datakilde, i Database-listen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Velg en tabell eller visning, klikker du tabellen eller lagrede visningen du vil bruke, fra listen, og klikk deretter Fullfør.

   Ved å bruke dette alternativet, kan du opprette en standardtilkobling til tabellen eller visningen. Når du klikker Fullfør, kan du angi en spørring ved å klikke felt, Filtrer og Sorter i dialogboksen Egenskaper for datakilde. For mer informasjon, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

  • Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter Fullfør.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis serveradministratoren har aktivert alternativet Aktiver støtte for oppdateringsspørring i Sentraladministrasjon av SharePoint.

   Ved å bruke dette alternativet, kan du opprette eller redigere egendefinerte SQL-kommandoer. Når du klikker Fullfør, åpnes dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer. Du kan opprette kommandoer og legge til parametere i denne dialogboksen. Når du har opprettet en egendefinert SQL-kommando, kan du redigere spørringen ved å klikke Rediger egendefinert spørring i dialogboksen Egenskaper for datakilde. For mer informasjon, kan du se lage egendefinerte SQL-kommandoer senere i denne artikkelen.

 10. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for datakilde, skriv inn navnet på datakilden og klikk deretter OK.

  Den nye databasetilkoblingen vises nå i listen over datakilder.

Obs!: 

 • Hvis du prøver å koble til en ekstern server som kjører SQL Server, må du passer på at SQL Server-godkjenning er aktivert på serveren.

 • Hvis du ikke kan bruke SQL Server-godkjenning på serveren som kjører SQL Server, må du passe på at godkjenning av enkel pålogging er aktivert for serveren som SharePoint-området ligger på.

Til toppen av siden

Lage egendefinerte SQL-kommandoer

Når du klikker du alternativet eller angi egendefinerte Velg, Oppdater, sette inn, og slette kommandoer ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer og deretter klikker du Fullfør i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, Rediger egendefinerte SQL-kommandoer dialogboksen åpnes. Du kan opprette egendefinerte SQL-setninger for å hente eller endre data i en database i denne dialogboksen.

Det er fire kategorier i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer – hver tilsvarer en vanlig SQL-kommando. Disse er følgende:

 • Velg     SELECT-kommandoen brukes til å hente data fra en tabell.

 • Oppdater     UPDATE-kommandoen brukes til å endre data i en tabell.

 • Sett inn     INSERT INTO-kommandoen brukes til å sette inn nye rader i en tabell.

 • Slett      DELETE-kommandoen brukes til å slette rader i en tabell.

I Lagret prosedyre-listen vises alle de lagrede prosedyrene som er tilgjengelige i databasen som du kobler til.

Når dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer åpnes, vises alle setninger som allerede er brukt på dataene, i SQL-setning-boksen. Hvis du for eksempel oppretter en databasetilkobling ved å klikke Velg en tabell eller visning for å velge en tabell, og du senere bestemmer at du vil redigere SELECT-setningen, ser du følgende setning i SQL-setning-boksen i kategorien Velg:

Velg * fra dbo. [your_table_name]

Stjernen i denne setningen er et jokertegn som betyr alle. Denne SQL-setningen betyr velg alle feltene for alle postene i denne tabellen. Hvis du vil redigere setningen, klikker du Rediger kommando for å åpne Kommando- og parameterredigering.

Dialogboksen Kommando- og parameterredigering

Rediger SQL-spørringen ved å skrive direkte i SELECT-kommando-boksen.

Legge til SQL-parametere

Du kan også opprette parametere for SQL-spørringene ved å klikke Legg til parameter.

SQL-parametere bør brukes hvor som helst at du kan bruke en spørrestreng, noe som betyr at tekst som er omsluttet av enkle anførselstegn. Fordi det oppretter et sikkerhetsproblem ved hjelp av spørringsstrenger i SQL-setninger, kreves SQL-parametere i SharePoint Designer 2010 hver gang du oppretter en SQL-setning som henter filtrerte data fra en datakilde.

Firmaet Gastronor Delikatesser lagrer for eksempel alle sine forretningsdata i en SQL-basert database. Når de skal hente listen over hele varesortimentet fra varetabellen, ser SQL-spørringen slik ut:

Velg * fra dbo. [Produkter]

Med denne SQL-setningen hentes alle postene i varetabellen. Gastronor Delikatesser ønsker å hente en filtrert liste som omfatter bare varene som ikke er på lager. Tabellen inneholder et EnheterPåLager-felt. Når vanlig SQL benyttes, ser setningen som brukes til å hente denne listen, slik ut:

Velg * fra dbo. [Produkter] DER EnheterPåLager = "0"

Koden

"0"

er en søkestreng i denne setningen. Denne strengen skal erstattes av en variabel. I dette eksemplet vil du opprette en variabel som heter OutOfStock. Den nye SQL-setningen ser slik ut:

Velg * fra dbo. [Produkter] DER EnheterPåLager = @OutOfStock

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette SQL-setningen ved hjelp av OutOfStock variabelen i dette eksemplet:

 1. Skriv inn følgende streng i SELECT-kommando-boksen i dialogboksen Kommando- og parameterredigering:

Velg * fra dbo. [Produkter] DER EnheterPåLager = @OutOfStock

 1. Klikk Legg til parameter under Parametere.

 2. Variabelen du vil definere er OutOfStock, så skriv inn OutOfStocki navn-kolonnen.

 3. Klikk Ingen i Parameterkilde-listen.

 4. Fordi du ønsker verdien 0, skriver du inn 0 i Standardverdi-boksen.

  Kommando- og parameterredigering med SQL-parametersetning

 5. Klikk OK.

  Nå kan du se den nye SQL-setningen i dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer.

  Dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer med SQL-setning

 6. Klikk OK på nytt.

  Knappen Rediger egendefinert spørring vises i kategorien Kilde i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde med knappen Rediger egendefinert spørring

Til toppen av siden

Endre egenskapene for datakilde for en eksisterende databasetilkobling

Når du har konfigurert en databasetilkobling, kan du endre tilkoblingen når som helst senere. Det kan være at du for eksempel ønsker å opprette en ny spørring, endre en eksisterende spørring eller opprette en egendefinert SQL-setning.

 1. Klikk datakilder i navigasjonsruten.

  Det vises en liste over alle datakildetilkoblinger under navigasjonsruten.

 2. Klikk en datakilde fra listen.

  Hvis databasetilkoblingen bruker en egendefinert SQL-spørring, ser dialogboksen Egenskaper for datakilde ut som den i følgende illustrasjon.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde med knappen Rediger egendefinert spørring

 3. Hvis databasetilkoblingen ikke bruker en egendefinert SQL-spørring, ser dialogboksen Egenskaper for datakilde ut som den i følgende illustrasjon.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde med Spørring-delen

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Egenskaper for datakilde:

  • Hvis det er et Spørring-område med knapper i dialogboksen, klikker du knappene for å legge til eller fjerne felt, eller for å opprette eller endre et filter eller en sorteringsrekkefølge.

  • Hvis det er et Spørring-område med knapper i dialogboksen, klikker du Konfigurer databasetilkobling for å bruke en egendefinert SQL-spørring på tilkoblingen. Når du har klikket Konfigurer databasetilkobling, klikker du Neste.

   Viktig!: Fordi SQL-godkjenning lagres brukernavnet og passordet som tekst i datatilkoblingen, kan brukere med tillatelse til å åpne området i SharePoint Designer 2010 vise denne legitimasjonen. En sikkerhetsadvarsel informerer deg om at brukernavnet og passordet er lagret som tekst i datatilkoblingen og at andre medlemmer har tilgang til denne datakilden. Hvis du vil at andre medlemmer av tilgang til databasen ved å bruke samme brukernavn og passord, klikker du OK. Hvis du ikke vil at andre medlemmer av tilgang til databasen ved å bruke samme brukernavn og passord, klikker du Avbryt.

   Klikk Angi egendefinerte kommandoer for Velg, Oppdater, Sett inn og Slett ved hjelp av SQL eller lagrede prosedyrer i dialogboksen Konfigurer databasetilkobling, og klikk deretter Fullfør.

   Dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer åpnes. Du kan opprette egendefinerte SQL-setningen i denne dialogboksen. For mer informasjon, kan du se lage egendefinerte SQL-kommandoer tidligere i denne artikkelen.

  • Hvis du ser knappen Rediger egendefinert spørring, klikker du den for å åpne dialogboksen Rediger egendefinerte SQL-kommandoer der du kan legge til, endre eller slette egendefinerte SQL-setninger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×