Legge til en brukerrolle

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du utformer en skjemamal, kan du angi brukerroller. Brukerroller er forhåndsdefinerte kategorier som kan tilordnes til skjemabrukere basert på deres stilling eller andre kriterier. Brukerroller kan brukes til å presentere tilpassede visninger av et skjema for ulike typer brukere, vise ulike inndelinger i en visning eller beregne standardverdien for et felt eller en kontroll. Hvis du utformer en skjemamal for Tillat programmet, kan du for eksempel opprette ulike visninger av skjemamalen for underleverandører, mottak og administratorer og deretter tilordne hver brukerrolle til en egen visning. Når brukere åpner et skjema som er basert på skjemamalen, Microsoft Office InfoPath bestemmer brukerrolle basert på brukerens navn, og deretter åpnes riktig visning basert på denne brukerrolle.

Sikkerhetsmerknad: Brukerroller skal ikke brukes til å begrense tilgang til sensitive data i et skjema. Selv om du skrivebeskytte en skjemamal eller skjule enkelte kontroller som er basert på brukerroller, kan brukere muligens bruke et tekstredigeringsprogram for eksempel Microsoft Notepad til å vise eller endre skjemamalfil (XSN) og få tilgang til disse dataene.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Legge til en brukerrolle

Vise en visning som er basert på en brukerrolle

Teste brukerrollene

Oversikt

Når du oppretter en ny brukerrolle, kan du tilordne brukere til den på følgende måter:

 • Ved å angi brukernavn fra en Microsoft Active Directory-katalogtjenesten (for eksempel "sales\andrew"). Hvis du vil angi et brukernavn i en Active Directory-katalogtjenesten, må skjemamalen opprettet i og publisert i et Microsoft Windows-nettverk som bruker Active Directory.

 • Ved å angi grupper fra en Active Directory-tjenesten. Du kan for eksempel angi en e-postdistribusjonsliste som inneholder navnene på alle produktavdelingen for markedsføring. Hvis du vil angi en gruppe i en Active Directory-katalogtjenesten, må skjemamalen opprettet i og publisert i et Microsoft Windows-nettverk som bruker Active Directory.

 • Ved å angi en verdi som kommer direkte fra et felt i skjemaet. Feltet kan hente data fra Active Directory, eller brukeren kan skrive inn data i en kontroll som er bundet til dette feltet. Hvis skjemamalen inneholder en tekstboks for Administrator, kan du for eksempel knytte en bestemt brukerrolle til felt tekstboksen er bundet til.

Når du legger til en brukerrolle, kan du angi det som ett av følgende:

Standard rolle    Brukere som ikke er tilordnet til en eksisterende brukerrolle tilordnes automatisk til brukerrolle som er angitt som standardrollen. Standardrollen som brukes også for brukere som er en del av en gruppe, men som arbeider frakoblet. Én brukerrolle er alltid angitt som standard.

Innleder rolle    Hvis du vil bruke en bestemt brukerrolle for brukere som åpner skjemaet for første gang, kan du angi en oppretterrolle. Du kan for eksempel definere en oppretterrolle kalt "Entreprenør" som gjelder for brukere som fyller ut nye Tillat programmet skjemaer. En bruker som er tilordnet til en annen brukerrolle tilordnes automatisk til rollen entreprenør når han eller hun åpner et nytt søknadsskjema. Men neste gang denne brukeren åpner det samme skjemaet, Microsoft Office InfoPath bruker personens tilordnede brukerrolle i stedet for innleder rollen.

Hvis du har tilordnet roller for brukere som er basert på en hvilken som helst kombinasjon av brukernavn, grupper eller verdier fra et felt når en bruker åpner et skjema som er basert på skjemamalen, fastsettes rollen skal tilordnes denne brukeren ved å bruke følgende rekkefølge :

 1. Brukernavnet er en verdi for et felt i skjemamalen.

 2. Brukernavnet er i Active Directory.

 3. Brukeren er medlem av Active Directory-gruppen.

  Obs!: Hvis brukeren er medlem av flere grupper, og du tilordner brukerroller som er basert på en gruppe, kontrollerer InfoPath medlemslisten i hver gruppe i rekkefølgen gruppen er oppført i dialogboksen Behandle brukerroller. Hvis du for eksempel hvis brukeren er medlem av både mottak agent-gruppen og administratorgruppen og administratorgruppen er oppført før mottak agent-gruppen, skal brukeren tilordnes brukerrolle for administratorgruppen.

 4. Hvis ingen av alternativene ovenfor er sanne, brukes standardrollen som.

Når du definerer i brukerroller for skjemamalen, kan du konfigurere regel som automatisk bytter visninger basert på brukerens rolle. Du kan for eksempel opprette en overordnet brukerrolle og deretter opprette en regel for å bytte til visningen manager automatisk når en bruker som er tilordnet rollen som leder åpner skjemaet. Du kan eventuelt opprette regelen først og deretter definere brukerrollene som en del av prosessen med å opprette regelen.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Du kan ikke opprette brukerroller i en nettleserkompatibel skjemamal. Du oppretter brukerroller bare i en skjemamal med skjemaer skal fylles ut i InfoPath.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du kan legge til brukerroller i skjemamalen, trenger du følgende:

 • En liste over brukerroller som du vil legge til, sammen med medlemmene av hver brukerrolle. Medlemmene kan være brukernavn eller grupper fra en Microsoft Active Directory-katalogtjenesten eller en verdi som er angitt av en bruker i en kontroll som er bundet til et bestemt felt i datakilden i skjemamalen.

 • Standard brukerrolle du vil tilordne til brukere som åpner et skjema som er basert på skjemamalen, når de ikke er medlem av noen brukerrolle.

Til toppen av siden

Legge til en brukerrolle

 1. Klikk BrukerrollerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Behandle brukerroller.

 3. Skriv inn et navn for den nye brukerrollen i Rollenavn-boksen.

 4. Hvis du vil tilordne brukere eller grupper av brukere til rollen, gjør du ett eller flere av følgende.

  Angi én eller flere brukere som er en del av et nettverk som bruker Active Directory-katalogtjenesten

  1. Merk av for brukernavn, og klikk deretter Velg én eller flere brukere Angre-knappen .

   Obs!: Hvis du allerede vet navnet på domenet og bruker, kan du skrive dem inn i brukernavn-boksen. De må være i formatet DOMENE\brukernavn. Skill flere brukernavn med semikolon (;).

  2. Skriv inn én eller flere brukernavn, atskilt med semikolon (;) i boksen Skriv inn objektnavnene som du velger.

   Obs!: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer brukernavnene, klikker du koblingen eksempler i dialogboksen.

  3. Klikk Kontroller navn for å kontrollere brukernavnene du skrev inn mot navnene i Active Directory.

  4. Klikk på OK.

  Angi én eller flere grupper som er en del av et nettverk som bruker Active Directory-katalogtjenesten

  1. Merk av for gruppenavn, og klikk deretter Velg én eller flere grupper Knappesymbol .

   Obs!: Hvis du allerede vet navnet på gruppen, kan du skrive det i boksen gruppenavn. Det må være i formatet DOMENE\brukernavn. Skill flere gruppenavn med semikolon (;).

  2. Skriv inn én eller flere gruppenavn, atskilt med semikolon (;) i boksen Skriv inn objektnavnene som du velger.

   Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer gruppenavnene, klikker du koblingen eksempler i dialogboksen.

  3. Klikk Kontroller navn for å kontrollere gruppenavnene du skrev inn mot navnene i Active Directory.

  4. Klikk på OK.

  Angi brukernavn som kommer direkte fra et felt i skjemaet

  1. Merk av for brukernavn fra skjemaet, og deretter velger du et felt i datakilden Datakilde-knappen .

  2. Klikk feltet som skal gi verdiene du vil bruke for brukerrollene, og klikk deretter OK i dialogboksen Velg et felt eller gruppe.

 5. Hvis du vil angi hvilken brukerrolle som rollen innleder, Merk av for Bruk som oppretter, og klikk deretter OK.

  Obs!: Når en brukerrolle er angitt som oppretter, overstyrer denne rollen alle andre rolletilordninger selv om oppretterrollen er midt i listen i dialogboksen Behandle brukerroller.

 6. Hvis du vil angi en standardbrukerrolle for brukere som ikke er medlemmer av andre roller, Velg rollen i dialogboksen Behandle brukerroller, og klikk deretter Angi som standard.

  Obs!: Du må ha mer enn én brukerrolle Klikk Bruk som standard.

Til toppen av siden

Vise en visning som er basert på en brukerrolle

Hvis du utformer en skjemamal som inneholder brukerroller og inneholder flere visninger, kan det være nyttig å vise en visning som er basert på brukerrolle som er tilordnet til en bruker. Du kan for eksempel bruke en regel skal ha en bestemt visning åpnes når en bruker som er tilordnet til en bestemt brukerrolle åpner et skjema som er basert på skjemamalen.

 1. Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen.

 2. Klikk Åpne og lagre i kategori-listen i dialogboksen Alternativer for skjema.

 3. Klikk regler under Virkemåte ved åpning.

 4. Klikk på Legg til.

 5. Skriv inn et navn på regelen i navn-boksen.

 6. Klikk Angi betingelse.

 7. Klikk brukerens gjeldende rolle i den første boksen.

 8. Klikk er lik i den andre boksen.

 9. Klikk navnet på brukerrolle i den tredje boksen, og klikk deretter OK.

 10. Klikk Legg til handling i dialogboksen regel.

 11. Klikk Bytt visning i handling-listen, og velg deretter en visning i visning-listen.

Til toppen av siden

Teste brukerrollene

Hvis et skjema har flere brukerroller, er det lurt å teste utseendet og virkemåten for hver enkelt rolle. Selv om du kan forhåndsvise en skjemamal for å kontrollere at visningene fungerer som forventet med brukerroller, vil du ikke kunne simulere prosessen med å vurdere en bruker mot brukerens rolletilordning. Dette er fordi InfoPath kontrollerer du brukerroller når du fyller ut skjemaet, og ikke når du forhåndsviser den. Hvis du vil teste fullstendig brukerroller for skjemamalen, kan du tilordne deg selv midlertidig til hver brukerrolle du vil teste, og deretter åpne skjemaet som om du skal fylle den ut.

 1. Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen.

 2. Klikk Forhåndsvisning i kategori-listen.

 3. Velg rollen du vil forhåndsvise i Forhåndsvis som-listen under brukerrolle, og klikk deretter OK.

 4. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

  Navnet på gjeldende brukerrolle vises på statuslinjen nederst til høyre i forhåndsvisningsvinduet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×