Legge til en avmerkingsboks eller alternativknapp (skjemakontroller)

Du kan sette inn skjemakontroller som avmerkingsbokser eller alternativknapper for å gjøre dataregistrering enklere. Avmerkingsbokser fungerer bra i skjemaer der brukeren kan velge flere alternativer. Alternativknapper er bedre når brukeren bare kan velge ett alternativ.

Eksempel på avmerkingsbokser Eksempel på alternativknapper

Hvis du vil legge til en avmerkingsboks eller alternativknapp, må du bruke fanen Utvikler på båndet.

Obs!:  Følg disse instruksjonene hvis du vil aktivere Utvikler-fanen:

 • Klikk på Fil > Alternativer > Tilpass båndet, velger Utvikler-avmerkingsboksen, og klikk på OK i Excel 2010 og nyere versjoner.

 • Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen > Alternativer for Excel > Populær > Vis Utvikler-fanen på båndet i Excel 2007.

 1. Hvis du vil legge til en avmerkingsboks, klikker du på Utvikler-fanen, klikker på Sett inn og klikker på Knapp under Skjemakontroller.

  Kontrollen for avmerkingsboks på båndet

  Hvis du vil legge til en alternativknapp, klikker du på Utvikler-fanen, klikker på Sett inn, og klikker på Knapp under Skjemakontroller.

  Kontrollen for alternativknapp på båndet

 2. Klikk i cellen der du vil legge til kontrollen for avmerkingsboksen eller alternativknappen.

  Tips!: Du kan bare legge til én avmerkingsboks eller alternativknapp om gangen. Hvis du vil gjøre ting raskere, høyreklikker du og velger Kopier > Lim inn etter at du har lagt til det første kontrollen.

 3. Hvis du vil redigere eller fjerne standardteksten for en kontroll, klikker du kontrollen, og deretter oppdaterer du teksten etter behov.

  Redigere tekst for en skjemakontroll

Tips!: Hvis du ikke kan se hele teksten, klikker og drar du et av kontrollhåndtakene til du kan lese alt. Du kan ikke redigere størrelsen på kontrollen eller hvor langt den er fra teksten.

Formatere en kontroll

Når du har satt inn en avmerkingsboks eller alternativknapp, vil du kanskje kontrollere at den fungerer som den skal. Du vil for eksempel kanskje tilpasse utseendet eller egenskapene.

Obs!: Størrelsen på alternativknappen i kontrollen og avstanden fra den tilknyttede teksten kan ikke justeres.

 1. Hvis du vil formatere en kontroll, høyreklikker du kontrollen og klikker Formater kontroll.

  Alternativer i dialogboksen Formater kontroll

 2. Du kan endre alle tilgjengelige alternativer i Formateringskontroll-dialogboksen på Kontroll-fanen.

  • Avmerket: Viser en alternativknapp som er valgt.

  • Ikke avmerket: Viser en alternativknapp som ikke er avmerket.

  • Oppgi en cellereferanse som inneholder den gjeldende statusen til alternativknappen, i Cellekobling-boksen.

   Den koblede cellen returnerer nummeret til den valgte alternativknappen i gruppen med alternativer. Bruk den samme koblede cellen for alle alternativene i en gruppe. Den første alternativknappen returnerer 1, den andre alternativknappen returnerer 2 og så videre. Hvis du har to eller flere alternativgrupper på samme regneark, bruker du en annen koblet celle for hver alternativgruppe.

   Bruk det returnerte tallet i en formel for å svare på det valgte alternativet.

   Et personellskjema med en Jobbtype-gruppeboks inneholder for eksempel to alternativknapper som er merket Heltid og Deltid koblet til celle C1. Når en bruker har valgt ett av de to alternativene, evalueres følgende formel i celle D1 til Heltid hvis den første alternativknappen er valgt eller Deltid hvis den andre er valgt.

   =IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

   Hvis du har tre eller flere alternativer å evaluere i samme gruppe av alternativer, kan du bruke VELG- eller OPPSLAG-funksjonene på en lignende måte.

 3. Klikk OK.

Slette en kontroll

 • Høyreklikk på kontrollen, og trykk på DEL.

Se også

Legge til en avmerkingsboks, et alternativ eller en veksleknapp (ActiveX-kontroller)

Oversikt over skjemaer, skjemakontroller og ActiveX-kontroller i et regneark

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×