Office
Logg på

Legge til eller trekke fra datoer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Anta at du vil justere en prosjektets tidsplan dato ved å legge til to uker Hvis du vil se hva den nye fullføringsdatoen vil bli, eller du vil finne ut hvor lang tid en enkelt aktivitet tar for å fullføre i en liste over prosjektaktiviteter. Du kan legge til eller trekke et antall dager til eller fra en dato ved hjelp av en enkel formel, eller du kan bruke regnearkfunksjoner som er utformet for å arbeide med datoer i Excel.

I denne artikkelen

Legge til dager til eller trekke et antall dager fra en dato

Legge måneder til eller trekke måneder fra en dato

Legge år til eller trekke år fra en dato

Legge til en kombinasjon av dager, måneder og år til en dato

Legge et antall dager til eller trekke et antall dager fra en dato

Anta at en kontobalanse forfaller 08.02.2010. Du vil overføre penger til kontoen slik at disse pengene ankommer 15 kalenderdager før denne datoen. I tillegg vet du at kontoen har en 30-dagers faktureringssyklus, og du vil finne ut når du må overføre penger til fakturaen for mars 2010 slik at disse pengene er tilgjengelige 15 dager før denne datoen.

 1. I celle A1, skriver du inn 2/8/10.

 2. Skriv inn =A1-15 i celle B1.

 3. Skriv inn =A1+30 i celle C1.

 4. Skriv inn =C1-15 i celle D1.

I celle A1 og C1 vises forfallsdatoene (08.02.2010 og 10.03.2010) for kontobalansene for februar og mars, og i celle B1 og D1 vises datoene (24.01.10 og 23.02.10) når du må overføre pengene for disse forfallsdatoene.

Legge måneder til eller trekke måneder fra en dato

Du kan bruke dag.etter til raskt å legge til eller trekke et bestemt antall hele måneder til eller fra en dato.

DAG.ETTER-funksjonen krever to verdier (også kalt argumenter): startdatoen og antallet måneder du vil legge til eller trekke fra. Hvis du vil trekke fra måneder, oppgir du et negativt tall som det andre argumentet (for eksempel =DAG.ETTER("15.02.10";-5). Denne formelen gir resultatet 15.09.09.

Du kan angi verdien for startdatoen ved å referere til en celle som inneholder en datoverdi, eller ved å skrive inn datoen omgitt av anførselstegn, for eksempel "15.02.10".

La oss for eksempel anta at du vil legge til 16 måneder til 16. oktober 2009.

 1. Skriv 10/16/09i celle A5.

 2. Skriv inn =DAG.ETTER(A5;16) i celle B5.

  Funksjonen bruker verdien i celle A5 som datoen.

 3. Skriv inn =EDATE("10/16/09",16)i celle C5.

  I dette tilfellet bruker funksjonen en datoverdi som du har skrevet inn direkte, "16.10.09".

  Celle B5 og C5 skal begge vise datoen 16.02.11.

  Obs!: Avhengig av celleformatet til cellene som inneholder formlene du skrev inn, kan resultatene vises som serienumre. I dette tilfellet kan 16.02.11 bli vist som 40590.

  I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1 og 1. januar 2010 som serienummer 40179 fordi det er 40 178 dager etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.

 4. Hvis resultatene vises som serienumre, merker du celle B5 og B6 og fortsetter med de neste trinnene.

 5. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Formater celler.

 6. Klikk kategorien Tall i dialogboksen Formater celler.

 7. Klikk Dato under Kategori, og klikk deretter OK. Verdien i begge cellene skal da vises som en dato i stedet for som et serienummer.

Legge år til eller trekke år fra en dato

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kopierer jeg et eksempel?

 • Merk eksemplet i denne artikkelen. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, kan du kopiere og lime inn én celle om gangen. Viktige ikke Merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  velg et eksempel fra hjelp i Excel 2013 for Windows

  Merke et eksempel fra Hjelp

 • Trykk CTRL+C.

 • Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 • Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL + V. Hvis du arbeider i Excel Web App, gjentar du kopiere og lime inn for hver celle i eksemplet.

 • Viktig Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 • Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

 • Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Dato

År som skal legges til (eller trekkes fra)

09.06.2009

3

02.09.2009

-5

10.12.2010

25

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DATO(ÅR(A2)+B2;MÅNED(A2);DAG(A2))

Legger 3 år til 09.06.2009 (09.06.2012)

=DATO(ÅR(A3)+B3;MÅNED(A3);DAG(A3))

Trekker 5 år fra 02.09.2009 (02.09.2004)

=DATO(ÅR(A4)+B4;MÅNED(A4);DAG(A4))

Legger 25 år til 10.12.2010 (10.12.2035)

Slik virker formelen

I hver av de tre formlene legges et antall år fra kolonne B til årsverdien som utledes fra datoen i kolonne A.

I celle A6 brukes for eksempel ÅR-funksjonen på datoen i celle A2 (09.06.2009), og 2009 returneres som året. Formelen legger deretter 3 (verdien i celle B2) til årsverdien, og det gir resultatet 2012. I samme formel returnerer MÅNED-funksjonen verdien 6, og DAG-funksjonen returnerer verdien 9. DATO-funksjonen kombinerer deretter disse tre verdiene til en dato som er tre år frem i tiden – 09.06.2012.

Du kan også bruke en lignende formel til å legge måneder til en dato. Med dataene fra forrige eksempel kan du for eksempel legge 9 måneder til datoen 09.06.2009 med følgende formel: =DATO(ÅR(A2);MÅNED(A2)+9;DAG(A2)). Denne formelen returnerer datoen 09.03.2010.

Legge til en kombinasjon av dager, måneder og år til en dato

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kopierer jeg et eksempel?

 • Merk eksemplet i denne artikkelen. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, kan du kopiere og lime inn én celle om gangen. Viktige ikke Merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  velg et eksempel fra hjelp i Excel 2013 for Windows

  Merke et eksempel fra Hjelp

 • Trykk CTRL+C.

 • Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 • Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL + V. Hvis du arbeider i Excel Web App, gjentar du kopiere og lime inn for hver celle i eksemplet.

 • Viktig Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 • Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

 • Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

1

2

3


4


5

A

B

Dato

09.06.2009

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DATO(ÅR(A2)+3;MÅNED(A2)+1;DAG(A2)+5)

Legge til 3 år, 1 måned og 5 dager til 9/6/2009 (7/14/2012)

=DATO(ÅR(A2)+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5)

Legge til 1 år, 7 måneder og 5 dager til 9/6/2009 (1/14/2011)

Formlene i eksempelet har følgende argumenter (et argument er en verdi som leveres til en funksjon).

Formel som legger til datoer

Formel som legger til datoer

Knappesymbol startdato: En dato eller referanse til en celle som inneholder en dato.

Bildeforklaring 2 legg_til_år: Antallet år som skal legges til.

Knappesymbol legg_til_måned: Antallet måneder som skal legges til.

Bildeforklaring 4 legg_til_dag: Antallet dager som skal legges til.

Slik virker formelen

I hver av formlene legges det til et bestemt antall år, måneder og dager til datoen som finnes i celle A2.

For eksempel i celle A5 (den andre formelen), YEAR -funksjonen som skal brukes i datoen i celle A2 (6/9/2009), og returnerer 2009 som året. Formelen legger deretter til 1 til årsverdien, noe som fører til 2010. MONTH -funksjonen returnerer verdien 6og 7 måneder legges til denne verdien. Summen av 6 måneder pluss sju måneder er 13 måneder, dato -funksjonen legger til 1 år til årsverdien, noe som resulterer i 2011. Dato -funksjonen trekker deretter 12 fra verdien måned, noe som resulterer i en verdi på 1 for måneden. DAY -funksjonen returnerer verdien 9og 5 dager legges til denne, noe som resulterer i 14. Til slutt, dato -funksjonen kombinerer disse tre verdiene (2011, 1 og 14) til en dato som er ett år, sju måneder og 5 dager i fremtiden – 1/14/2011.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×