Animasjon, video og lyd

Legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen

Legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen

Du kan legge til lyd, for eksempel musikk, lydkommentar eller lydklipp i PowerPoint-presentasjonen. Hvis du vil spille inn og høre en lyd, må datamaskinen være utstyrt med et lydkort, en mikrofon og høyttalere.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

2:00

Legge til lyd fra PC-en

 1. Velg Sett inn > Lyd.

 2. Velg Lyd fra PC-en.

 3. Velg lydfilen du vil legge til, i dialogboksen Sett inn lyd.

 4. Velg Sett inn.

Spille inn lyd

 1. Velg Sett inn > Lyd.

 2. Velg Spill inn lyd.

 3. Skriv inn et navn for lydfilen, velg Spill inn, og deretter kan du snakke.

  Obs!: Enheten må ha en aktivert mikrofon hvis du skal spille inn lyd.

 4. Du kan gå gjennom innspillingen ved å velge Stopp og deretter Spill av.

 5. Velg Spill inn for å spille inn klippet på nytt, eller velg OK hvis du er fornøyd.

 6. Du flytter klippet ved å velge og dra lydikonet til der du vil ha det på lysbildet.

  Hvis du bruker med enn én lydfil per lysbilde, anbefaler vi å plassere lydikonet på samme sted på lysbildet, slik at det er lett å finne.

 7. Velg Spill av.

Endre avspillingsalternativer

Velg lydikonet, og velg deretter fanen Lydverktøy for avspilling. Velg deretter hvilket alternativ du vil bruke:

 • Hvis du vil trimme lyden, velger du Trim og bruker de røde og grønne glidebryterne til å trimme lydfilen.

 • Hvis du vil tone lyden inn eller ut, endrer du tallet i boksene for toningsvarighet.

 • Hvis du vil justere volumet, velger du Volum og innstillingen du foretrekker.

 • Du velger hvordan lydfilen starter ved å klikke på rullegardinpilen og velge et alternativ:

  • I klikksekvens: Spiller av lydfilen automatisk med et klikk.

  • Automatisk: Spiller av lyden automatisk når du kommer til lysbildet med lydfilen.

  • Når den klikkes på: Slipper av lyden bare når ikonet blir klikket på.

 • Du velger hvordan lyden spilles av i presentasjonen ved å velge et alternativ:

  • Spill av over lysbilder: Spiller av én lydfil over alle lysbildene.

  • Gjenta til den stoppes: Spiller av en lydfil til du stopper den manuelt ved å klikke på Spill av / pause-knappen.

 • Hvis du vil at lyden skal spille av kontinuerlig i bakgrunnen over alle lysbildene, velger du Spill av i bakgrunnen.

Slette lyd

Du kan slette et lydklipp ved å velge lydikonet på lysbildet og trykke på Slett.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medier-gruppen i kategorien Sett inn.

  Lyd-menyen

 3. Klikk på Lyd fra fil i listen eller Utklippslyd, finn og velg lydklippet du vil bruke, og klikk deretter på Sett inn.

  Lydikonet og -kontrollene vises på lysbildet.

  Lydikonet og kontroller

 4. I visningen Normal eller Lysbildefremvisning klikker du ikonet og deretter Spill av for å spille av musikken eller lyden.

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medier-gruppen i kategorien Sett inn.

  Lyd-menyen

 3. Klikk på Spill inn lyd i listen.

  Spill inn lyd-dialogboksen åpnes.

 4. Klikk på Spill inn Spill inn lyd-knappen i PowerPoint i Spill inn lyd-dialogboksen og begynn å snakke eller spille av din egen lydinnspilling.

 5. Klikk på Stopp Stopp-knappen i Spill inn lyd-dialogboksen når du er ferdig med innspillingen. Tilordne et navn til opptaket.

  Klikk på Spill av Spill av-knappen i Spill inn lyd-dialogboksen for å lytte til innspillingen. Hvis du er fornøyd, klikker du på </c0>OK</c0> for å lagre opptaket og sette det inn på lysbildet. Hvis du ikke er fornøyd ennå, gjentar du trinn 4 og 5.

  Lydikonet og -kontrollene vises på lysbildet:

  Lydikonet og kontroller

 6. I visningen Normal eller Lysbildefremvisning klikker du ikonet og deretter Spill av for å spille av musikken eller lyden.

 1. Velg lydklippikonet på lysbildet lydklippikon .

 2. Gjør ett av følgende under LydverktøyAvspilling-fanen i Lydalternativer-gruppen.

  • Hvis du vil starte lydklippet automatisk når du viser lysbildet, velger du Automatisk i Start-listen.

  • Klikk Ved klikk i Start-listen for å starte lydklippet manuelt når du klikker det på lysbildet.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp mens du klikker gjennom lysbildene i presentasjonen, velger du Spill av over lysbilder i Start-listen.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp kontinuerlig før du stopper det, merker du av for Gjenta avspillingen til den stoppes.

   Obs!: Når du looper en lyd, spilles den av kontinuerlig før du går videre til neste lysbilde.

 • Klikk Spill/Pause-knappen under lydikonet på lysbildet.

  Spille av lydklippet

Viktig!: Bare bruk dette alternativet hvis du angir at lydklippet skal spilles av automatisk, eller hvis du har opprettet en annen type kontroll, for eksempel en utløser, som du kan klikke for å spille av utklippet. (En utløser er noe i lysbildet, for eksempel et bilde, en figur, en knapp, et avsnitt med tekst eller en tekstboks, som kan trigge en handling når du klikker den/det.) Vær oppmerksom på at lydikonet alltid vil være synlig med mindre du drar det bort fra lysbildet.

 1. Klikk lydklippikonet lydklippikon .

 2. Merk av for Skjul under fremvisning i Lydalternativer-gruppen på Avspilling-fanen under Videoverktøy.

Gjør følgende hvis du vil slette et musikklipp eller en annen lyd i PowerPoint:

 1. Finn lysbildet som inneholder lyden du vil slette.

 2. Klikk på lydikonet lydklippikon eller CD-ikonet Ikon i normalvisning, og trykk deretter på Slett.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk lysbildet du vil legge til en lyd for, i Normal-visning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medieklipp-gruppen på Sett inn-fanen.

  Lydmenyen

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til en lyd fra datamaskinen eller en delt nettverksressurs, klikker du Lyd fra fil, finner frem til mappen som inneholder filen, og dobbeltklikker deretter filen du vil legge til.

  • Hvis du vil legge til lyd fra et utklipp, klikker du Lyd fra Clip Organizer, finner utklippet du vil ha i oppgaveruten Utklipp, og deretter klikker du det for å legge det til i lysbildet.

  • Hvis du vil spille av en lyd fra en CD som kjører på datamaskinen, klikker du Spill av CD-lydspor, velger start- og sluttidspunkt og eventuelle andre avspillingsalternativer, og klikker OK.

  • Hvis du vil spille inn og legge til egne lyder, klikker du Spill inn lyd, og i dialogboksen klikker du Spill inn-knappen Spill inn lyd-knappen i PowerPoint for å begynne å snakke eller spille av din egen lyd.

  Lydikonet Ikon vises på lysbildet.

 1. Velg lydikonet Ikon på lysbildet.

 2. Gjør ett av følgende under LydverktøyAlternativer-fanen i Lydalternativer-gruppen:

  • Hvis du vil starte lydklippet automatisk når du viser lysbildet, velger du Automatisk i listen Spill av lyd.

  • Klikk Ved klikk i listen Spill av lyd for å starte lydklippet manuelt når du klikker det på lysbildet.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp mens du klikker gjennom lysbildene i presentasjonen, velger du Spill av over lysbilder i listen Spill av lyd.

  • Hvis du vil spille av et lydklipp kontinuerlig før du stopper det, kan du velge Gjenta avspillingen til den stoppes.

   Obs!: Når du looper en lyd, spilles den av kontinuerlig før du går videre til neste lysbilde.

Hvis du vil gjenta en lyd til du stopper den, eller spille den av i løpet av en presentasjon, må du angi stoppealternativene.

 1. Hvis du vil justere innstillingene for når lydfilen skal stoppes, går du til Animasjoner-fanen, finnerAnimasjoner-gruppen og klikker Egendefinert animasjon.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 2. I Egendefinert animasjonppgaverute klikker du pilen til høyre for den valgte lyden i Egendefinert animasjon-listen og klikker deretter Effektalternativer.

 3. Gjør ett av følgende under Stopp avspillingenEffekt-fanen:

  • Hvis du vil stoppe lydfilen med ett museklikk på lysbildet, klikker du Ved klikk.

  • Hvis du vil stoppe lydfilen etter dette lysbildet, klikker du Etter gjeldende lysbilde.

  • Hvis du vil spille av lydfilen over flere lysbilder, klikker du Etter, og deretter angir du det totale antallet lysbilder der filen skal spilles av.

   Obs!: For de to siste alternativene over skal lyden vare så lenge som den angitte visningen av lysbildene. Du kan se lengden på lydfilen på Lydinnstillinger-fanen under Informasjon.

 • Dobbeltklikk lydikonet Ikon på lysbildet.

Viktig!: Bare bruk dette alternativet hvis du angir at lyden skal spilles av automatisk, eller hvis du har opprettet en annen type kontroll, for eksempel en utløser, som du kan klikke for å spille av lyden. (En utløser er noe i lysbildet, for eksempel et bilde, en figur, en knapp, et avsnitt med tekst eller en tekstboks, som trigger en handling når du klikker den/det.) Vær oppmerksom på at lydikonet alltid vil være synlig i Normal-visning med mindre du drar det bort fra lysbildet.

 1. Klikk lydikonet Ikon .

 2. Merk av for Skjul under fremvisning i Lydalternativer-gruppen på Alternativer-fanen under Lydverktøy.

 1. Klikk på lysbildet som inneholder lyden du vil slette.

 2. Klikk på lydikonet Ikon eller CD-ikonet Ikon i normalvisning, og trykk deretter på SLETT.

  Hvis du vil slette flere lyder, gjentar du trinn 1 og 2 for hvert lysbilde som inneholder lydfiler du vil slette.

Du kan legge til lyd, for eksempel musikk, lydkommentar eller lydklipp i PowerPoint-presentasjonen. Hvis du vil spille inn og høre en lyd, må datamaskinen være utstyrt med et lydkort, en mikrofon og høyttalere.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

2:00

Hvis du vil legge til musikk eller andre lydklipp i lysbildefremvisningen, merker du lysbildet du vil bruke, og klikker på Sett inn > Lyd. Du kan legge til lyd i ett lysbilde, spille av lyd automatisk når et lysbilde vises, eller legge til en sang som spilles av som bakgrunnsmusikk under hele presentasjonen.

Du kan også legge til din egen lydkommentar for en hel presentasjon ved å ta den opp på fanen Lysbildefremvisning. Se Spille inn lysbildefremvisningen for mer informasjon.

Legge til lyd i et enkelt lysbilde

 1. I visningen Normal merker du lysbildet du vil bruke, og klikker Sett inn > Lyd.

  Menyen Sett inn lyd med valgene lyd fra fil og lydleser
 2. Klikk Lydleser for å sette inn lyd fra iTunes eller Lyd fra fil for å sette inn et lydklipp på datamaskinen.

 3. Velg lydklippet. Velg lydalternativene du ønsker på Lydformat-fanen.

  Lydalternativer til høyre på Lydformat-fanen
 4. (Valgfritt) Hvis du vil endre eller modifisere standard ikon for lydfil, bruker du bildeformat-knappene på Lydformat-fanen til å legge til en ramme, kantlinje eller annen formateringseffekt på lydikonet.

  Lydkontroll med høyttalerikonet valgt

Forhåndsvise lyden

 • Velg lydikonet på lysbildet, og klikk deretter på Spill/Pause under lydikonet.

  Lydikonet og avspillingskontrollene i PowerPoint for Mac 2011

Spille av lyd automatisk når et lysbilde vises

Videoen spilles av som standard når du klikker på den under en lysbildefremvisning. Du kan endre det slik at lyden spilles automatisk når et lysbilde vises.

 1. I visningen Normal merker du lysbildet du vil bruke, og legger til et lydklipp hvis du ikke allerede har gjort det.

 2. På fanen Lydformat til høyre klikker du Start > Automatisk.

  Lydalternativet for å starte automatisk

Legge til lyd som spilles av gjennom hele presentasjonen

 1. I visningen Normal merker du det første lysbildet i presentasjonen og legger til et lydklipp hvis du ikke allerede har gjort det.

 2. På fanen Lydformat til høyre klikker du Spill av over lysbilder.

  Lydalternativ for å spille musikk kontinuerlig gjennom alle lysbildene

Legge til lyd som spilles av gjentatte ganger

 1. I visningen Normal merker du lysbildet du vil bruke, og legger til et lydklipp hvis du ikke allerede har gjort det.

 2. Klikk på Gjenta avspillingen til den stoppesLydformat-fanen til høyre.

  (Når det brukes alene, betyr dette alternativet at den gjentagende lydavspillingen varer så lenge lysbildet som lyden befinner seg på, vises. Når Gjenta avspillingen til den stoppes brukes sammen med Spill av over lysbilder, gjentas lyden gjennom hele presentasjonen.)

Skjule lydikonet

 1. Klikk på lydklippikonet. Lydikonet angir tilstedeværelsen av et lydklipp på et lysbilde i PowerPoint 2016 for Mac

 2. Merk av for Skjul under fremvisningAvspilling-fanen på PowerPoint-båndet.

  Bruk dette alternativet bare hvis du angir at lydklippet skal spilles av automatisk. Vær oppmerksom på at lydikonet alltid vil være synlig med mindre du drar det bort fra lysbildet.

Se også

Spille inn en lysbildefremvisning

Hvis du vil spille av musikk eller annen lyd gjennom hele presentasjonen, kan du konfigurere dette fra Formater lyd-fanen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Gå til Hjem-fanen, klikk på Media > Lydleser, og velg deretter iTunes eller GarageBand.

  Åpne lydleser
 2. Velg lydfilen, og dra den til det første lysbildet.

  Medieleser

  Tips:   Hvis du vil forhåndsvise en sang, dobbeltklikker du på den.

 3. Sørg for at høyttalerikonet er merket, og klikk på fanen Formater lyd, Start > Spill av over lysbilder.

  Lydikon

  Velg Spill av på tvers av lysbilder

  Tips:   Hvis presentasjonen er lengre enn lyden, kan du gjenta avspillingen ved å klikke på Alternativer for avspilling > Gjenta avspillingen til den stoppes.

  Gjenta til det stoppes

  Tips!   Velg Skjul ikon under fremvisning for å skjule lydikonet.

  Skjul ikon under fremvisning

Relaterte artikler

Spille inn lyd

Spille inn en lysbildefremvisning

Det er ikke støtte i PowerPoint Online for å legge til lyd på et lysbilde.

Hvis du vil legge til denne funksjonen i PowerPoint Online, kan du gå til forslagsboksen vår og stemme for det.

Se også

Spille av musikk og andre lyder automatisk når et lysbilde vises 

Spille av musikk over flere lysbilder i lysbildefremvisningen

Spille inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og tidsberegninger 

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×